Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

Žijeme v době sdílené ekonomiky. Sdílíme byty, chalupy, auta i kola. Podle současných zákonů ovšem můžeme sdílet i zaměstnance, jakkoliv se tato možnost zatím příliš nevyužívá.  V našem článku se podíváme, kdy ji mohou zaměstnavatelé využít a jak si mají počínat zaměstnanci, kterých se taková situace týká.

řidič nákladního vozu, přidělení k jinému zaměstnavateli
5 minut čtení

Kapitoly článku

Na kancelář Dostupného advokáta se před časem obrátil pan Zdeněk, kterého překvapil šéf s informací, že bude dočasně přiřazen k jinému zaměstnavateli. Pan Zdeněk pracoval jako řidič pro velkou společnost zabývající se výrobou nábytku. V době covidu ale nějakou dobu dodávky dřeva a různých komponentů stagnovaly a zaměstnavatel neměl pro všechny zaměstnance dostatek práce jako doposud. Nechtěl situaci řešit propouštěním, zejména proto, že očekával obnovení provozu v plné šíři. Proto sjednal dočasné přidělení části zaměstnanců k jiné společnosti. Pan Zdeněk se dotazoval, zda má na takové jednání zaměstnavatel právo a za jakých podmínek musí situaci akceptovat.

Tip: Druh práce, kterou vykonáváte, míváte vymezen ve své pracovní smlouvě. Z jakých důvodů vás může zaměstnavatel přeřadit na jinou pozici? Jsou situace, kdy tak učinit musí? A co by se stalo, pokud byste s převedením na jinou práci nesouhlasili? Na to jsme se zaměřili v našem samostatném článku na webu.

Většina zaměstnavatelů vám potvrdí, že jednou z nejdůležitějších složek v podnikání jsou kvalitní zaměstnanci. Ekonomicky, lidsky i z organizačního hlediska se vyplatí si dobré zaměstnance udržet a využívat jejich zkušeností a kvalit. Naopak hledání, nábor a zaučování nových zaměstnanců stojí mnoho času, sil a financí. Tato skutečnost je základní motivací toho, proč k “půjčování zaměstnanců” dochází. Jak nastínil úvodní příklad, typické okolnosti jsou následující: u jednoho zaměstnavatele dojde k určitému výpadku, nedostatku zakázek či utlumení výroby. Vzhledem k tomu, že jde zřejmě o krátkodobý stav, nejeví se se jako vhodné řešení hromadné propouštění. Východiskem může být právě dočasné přidělení zaměstnanců. Takto může dojít k přidělení zaměstnance do spřízněné společnosti, nebo se využije tržní poptávky jiné firmy.

Řada podniků v poslední době musí čelit snižování nákladů. Jednou z cest je i propouštění některých zaměstnanců. V čem se liší “běžné” propouštění od propouštění hromadného, které má zvláštní režim dle zákoníku práce? A co vše tento režim obnáší? Na to jsme se zaměřili v našem samostatném článku.

Možná je škoda, že dočasné přidělení zaměstnance je doposud poměrně málo rozšířeno a využíváno. Jedná se totiž o win-win-win situaci. V podstatě z ní mohou těžit všechny tři zúčastněné strany. Dosavadní zaměstnavatel nemusí propouštět a znovu nabírat lidi a je mu refundována mzda, kterou vyplácí. Zaměstnanci nehrozí ztráta zaměstnání a i kdyby se obdobná situace měla opakovat, jeho pozice je takto stabilnější než v případě agenturního zaměstnání. Nový (dočasný) zaměstnavatel má zpravidla jistotu kvalitních, proškolených pracovníků a ušetří čas i peníze za jejich nábor.

Po skončení dočasného přidělení pracovní poměr zaměstnance nekončí, pokračuje ve výkonu stejné práce u dosavadního zaměstnavatele, za stejných pracovních podmínek, které jsou obsahem jeho pracovního poměru.

Byl s vámi ukončen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele?

Ochráníme všechna vaše práva. S námi máte jistotu, že nepřijdete zkrátka. Zajistíme, že v případě výpovědi obdržíte vše, na co máte nárok. Pomůžeme vám bránit se proti zaměstnavateli.

Podmínky dočasného přidělení zaměstnance

 1. Dohodu o dočasném přidělení lze uzavřít nejdříve po 6 měsících od vzniku pracovního poměru – toto ustanovení má zajistit, aby nebyl zaměstnanec již přímo nabírán se záměrem jeho okamžitého přidělení k jinému zaměstnavateli. Z tohoto ustanovení současně nepřímo vyplývá, že tento institut nelze využít u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 2. Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být poskytována úplata; to neplatí, pokud jde o úhradu nákladů. Podle zákoníku práce poskytuje po dobu dočasného přidělení zaměstnanci mzdu, plat či cestovní nhrady původní zaměstnavatel. Takto vyplacenou mzdu je ovšem v rámci úhrady nákladů možné refundovat. Lze refundovat i další výdaje, jako je sociální a zdravotní pojištění, případně různé benefity či příplatky. Samotné přidělení ovšem musí být bezúplatné., tj. není za něj sjednána odměna mezi zaměstnavateli.
 3. Pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen. Zaměstnanec ale nemusí mít totožné podmínky jako měl doposud u původního zaměstnavatele.
 4. Dočasné přidělení bude sjednáno na základě dohody se zaměstnancem. Z podstaty věci je zřejmé, že současně dojde i k uzavření určité dohody mezi oběma zaměstnavateli (obsahem by měla být zejména zmíněná refundace nákladů, jakož i časové hledisko), to ovšem zákoník práce nepovažuje za nezbytnou podmínku.

Lidově nazývaná “smlouva o zapůjčení zaměstnance” je oficiálně nazývána jako dohoda o dočasném přidělení mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Musí být uzavřena písemně a obsahovat alespoň:

 • název (jméno) zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělován,
 • den, kdy dočasné přidělení vznikne,
 • druh a místo výkonu práce,
 • doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává. Tím se myslí především období, po které k přidělování bude docházet.

Současně může být ale stanoveno například, že k přidělování zaměstnance bude docházet pouze od pondělí do středy a po zbylé dny bude pracovat pro stávajícího zaměstnavatele.

Za splnění výše uvedených podmínek a se souhlasem zaměstnance lze takto postupovat i v případě dočasného přidělení zaměstnance do zahraničí.

Průběh dočasného přidělení

Během dočasného přidělení má zaměstnávající zaměstnavatel plnou kontrolu nad pracovními úkoly a pracovními podmínkami zaměstnance, ale nemůže jednat právně jménem přidělujícího zaměstnavatele, jako například dát zaměstnanci výpověď. Rozsah dočasného přidělení závisí na dohodě mezi přidělujícím zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Ukončení dočasného přidělení

Obvykle se dočasné přidělení končí po sjednané době, avšak může být prodlouženo na další pevně stanovenou dobu dle dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Naopak může skončit i před uplynutím sjednané doby dohodou obou stran nebo písemnou výpovědí této dohody. Výpověď této dohody lze dát z jakéhokoliv důvodu bez udání důvodu a výpovědní doba je 15 dnů ode dne doručení druhé straně. Zaměstnavatel, ke kterému je zaměstnanec dočasně přidělen, nemůže dočasné přidělení sám přímo ukončit a vždy se musí obrátit na zaměstnavatele, u kterého je zaměstnanec v pracovním poměru. Po skončení dočasného přidělení se pracovní poměr zaměstnance u zaměstnavatele zpravidla obnoví v plném rozsahu za původních podmínek.

Převzetí zaměstnanců novým zaměstnavatelem

Problematiku dočasného přidělení zaměstnanců nelze zaměňovat se situací, kdy dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Typicky jde o případy fúze nebo naopak rozdělení společnosti. Dosavadní zaměstnavatel nerozvazuje pracovní poměr se zaměstnanci, kteří přecházejí k přejímajícímu zaměstnavateli. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů je proces, kdy na základě určité právní skutečnosti dojde ze zákona automaticky ke změně v osobě zaměstnavatele, ale pracovněprávní vztah nadále beze změn pokračuje. Pracovní poměr těchto zaměstnanců zůstává ze zákona zachován, mění se pouze osoba zaměstnavatele.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Dostal(a) jsem výpověď z práce

Při výpovědi z práce vám pomůžeme bránit se proti krokům zaměstnavatele a zajistíme, abyste od něj dostali vše, na co máte nárok. A to například včetně dlužné mzdy či odstupného. Pomoc poskytujeme v celé ČR a za předem danou cenu.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 3 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 8 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Martin Bartoš

před 1 rokem

Ověřil jsem si, jak postupovat při ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 6 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024