Zdravotní pojištění – kdo ho musí platit a kolik činí

Zdravotní pojištění musí platit naprosto všichni – od novorozených dětí až po osoby ve starobním důchodu. K čemu ale vlastně zdravotní pojištění slouží, co všechno se z něj hradí, jak a kolik musíme platit, a co se stane, když platit nebudeme? To se dozvíte v tomto článku.

6 minut čtení

Kapitoly článku

Co je veřejné zdravotní pojištění

Veřejné zdravotní pojištění je povinné pojištění sloužící k úhradě zdravotní péče pro pojištěnce. Jeho pravidla upravuje zákon o veřejném zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění spočívá ve vztahu příjemce zdravotní péče (tedy pojištěnce), zprostředkovatele zdravotní péče (např. lékaře, nemocnice apod.) a plátce zdravotní péče (tedy pojišťovny). V ČR přitom působí celkem sedm zdravotních pojišťoven, ze kterých si mohou pojištěnci volně vybírat.

Kdy vzniká zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění vzniká:

 1. automaticky všem osobám v den narození, pokud mají zároveň trvalý pobyt na území ČR.
 2. osobě, která získala oprávnění trvale pobývat na území ČR, případně pokud došlo ke svěření do péče osobě, která je v ČR přihlášena k trvalému pobytu;
 3. dalším osobám bez trvalého pobytu za určitých podmínek (např. lidem pracujícím v ČR, lidem s povolení pobytu za účelem vědeckého výzkumu, azylantům apod.).

Zdravotní pojištění se přitom netýká českých občanů, kteří se déle jak 6 měsíců zdržují v zahraničí, kde mají zdravotní pojištění a informovali o této situaci svoji zdravotní pojišťovnu.

Tip: V kolonkách formulářů často vídáme: uveďte číslo pojištěnce. Co přesně toto číslo znamená, jak se liší od rodného čísla a kde ho najdeme? Na to jsme se zaměřili v našem dalším článku.

Co se platí ze zdravotního pojištění

Co je přesně hrazeno ze zdravotního pojištění definuje zákon o veřejném zdravotním pojištění takto: Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud:

 • odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné,
 • jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy,
 • existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování.

V praxi se tedy jedná zejména o preventivní zdravotní péči, hrazení určité medikace nebo její části, rehabilitace a lázeňské léčby, základní stomatologickou péči, odběry a testy krve a dalších vzorků, pobyty v nemocnici, přepravu za zdravotními účely, některé vakcíny nebo za určitých podmínek také umělé oplodnění.

Máte právní otázku týkající se zdravotního pojištění?

Napište nám ji. V našem týmu jsou specialisté na všechny oblasti práva, takže můžeme garantovat opravdu vysokou kvalitu poskytnuté právní rady. Navíc vám ji zvládneme udělit online a do dvou pracovních dnů.

Kdo musí platit zdravotní pojištění

Platit pojištění musí každý občan ČR, včetně dětí a důchodců. Některé skupiny obyvatel ale neplatí pojištění sami, nýbrž je za ně hradí stát. Plátci pojistného se tak řadí do třech kategorií:

 • Pojištěnci: Sem patří zaměstnanci, za které platí zdravotní pojištění jejich zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné, které si platí pojištění sami a osoby bez zdanitelných příjmů,které nejsou registrovány na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání.
 • Zaměstnavatelé: Zaměstnavatelé mají povinnost platit zdravotní pojištění za své zaměstnance. 1/3 platí zaměstnanec a 2/3 zaměstnavatel.
 • Stát: Stát platí pojištění určitým skupinám obyvatel. Sem patří nezaopatřené děti, důchodci, ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené, příjemci rodičovského příspěvku, osoby registrované na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi, osoby závislé na péči jiné osoby od II. stupně závislosti a osoby o ně pečující, osoby důchodového věku bez starobního důchodu a osoby celodenně pečující o děti. V případě, že si tyto osoby zároveň vydělávají v zaměstnání nebo jako OSVČ, platí zdravotní pojištění z části stát a z části sami pojištěnci.

Tip: Plánujete přijat zaměstnance? Pracovněprávní předpisy bývají složité a někdy i malá odchylka od nich může později způsobit velké problémy. Pomůžeme vám se v nich zorientovat a nastavit pracovněprávní dokumenty v souladu se zákony.

Kolik stojí zdravotní pojištění

Pro každou skupinu plátců existují jiné minimální zálohy na zdravotní pojištění:

 • OSVČ: Záloha na zdravotní pojištění, kterou OSVČ zaplatí vychází z minimálního vyměřovacího základu, který je určen jako dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství (vypočítává se ze všech mezd českých pracovníků). Letos se jedná o 2 968 korun. Protože se jedná o zálohy, může při celkovém součtu na konci roku dojít ke vzniku nedoplatku nebo přeplatku na zdravotním pojištění. Nedoplatek je pak třeba zaplatit do 8 dnů od podání přehledu. Přeplatek pojišťovna vrací pouze v případě, že je vyšší než 200 korun, a to do jednoho měsíce od zjištění přeplatku.
 • Stát: Částku, kterou za pojištěnce platí stát upravuje nařízení vlády z předešlého roku. Z něj vychází, že stát platí celkem 2 085 korun měsíčně za jednoho pojištěnce.
 • OBZP: Osoby bez zdanitelných příjmů platí 13,5 % z minimálního vyměřovacího základu. Letos se tedy jedná o 2 552 korun.
 • Zaměstnanec / zaměstnavatel: Za zaměstnance platí zdravotní pojištění jeho zaměstnavatel ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu. Jednu třetinu srazí zaměstnanci ze mzdy a dvě třetiny zaplatí ze svých prostředků.

Tip: Může se stát, že na své výplatní pásce uvidíte různé srážky ze mzdy. Někdy to je příspěvek na stravenky, karta multisport nebo jiné benefity, popřípadě se tam může objevit položka náhrady škody. Kdy jsou takové srážky oprávněné a kdy ne se dozvíte v našem dalším článku.

Kdy a kam se platí zdravotní pojištění

Opět platí, že se zdravotní pojištění platí u každé skupiny plátců jinak:

 • OSVČ: Osoby samostatně výdělečně činné platí zálohy na zdravotní pojištění vždy do 8. dne následujícího měsíce (např. za leden je potřeba zaplatit nejpozději 8. února). Pojištění se přitom platí na účet vaší zdravotní pojišťovny s variabilním symbolem, který vám bude přidělen nebo v případě paušálu na finanční správu.
 • OBZP: OBZP mají také povinnost zaplatit zdravotní pojištění vždy do 8. následujícího měsíce přímo na účet zdravotní pojišťovny. Variabilní symbol je v tomto případě vaše číslo pojištěnce nebo zvláštní číslo pojištěnce.
 • Zaměstnanec / zaměstnavatel: zaměstnanec nemusí řešit kdy a kam platit zdravotní pojištění, jelikož to za něj řeší jeho zaměstnavatel. Zaměstnavatel tedy musí pojištění hradit vždy do 20. dne následujícího měsíce na účet zdravotní pojišťovny zaměstnance. Kromě toho musí také každý měsíc podávat všem pojišťovnám svých zaměstnanců přehled o platbách pojistného.

Tip: Vaše současné zálohy neodpovídají současným příjmům? Přečtěte si, jak snížit zálohy pro OSVČ.

Co když nebudete platit zdravotní pojištění

Hradit zdravotní pojištění je povinné vždy. Pokud ho tedy za vás neplatí zaměstnavatel nebo stát, musíte si ho platit sami. Dobrou zprávou je, že i v případě neplacení zdravotního pojištění máte stále nárok na bezplatnou zdravotní péči. To ale neznamená, že se vám neplacení vyplatí.

Pokud byste totiž neplatili, vzniká vám dluh a zároveň vám nabíhá penále, které činí 0,0403 procent z dlužné částky. Pojišťovna by vás o tomto dluhu mělo informovat a vy byste ho měli začít co nejdříve řešit. Pojišťovny jsou často ochotny domluvit se na splátkovém kalendáři a v některých případech vám dokonce prominou penále nebo jeho část. Je ale potřeba jednat a dluh neignorovat. V opačném případě se totiž může stát, že k vám domů zavítá exekutor.

Tip: Ohlásil se vám exekutor a hrozí vám zabavování majetku, auta a obstavení účtu? Co lze v takovou chvíli dělat, jaká jsou vaše práva a naopak co smí a nesmí s vaším majetkem dělat exekutor? To si přečtěte v našem dalším článku.

Zaměstnavatel neplatí zdravotní pojištění

Jako zaměstnanec můžete narazit na situaci, kdy vám váš zaměstnavatel nebude hradit zdravotní pojištění. Naštěstí pro vás, jste jako zaměstnanec z obliga, a nedotknou se vás tedy žádné dluhy ani penále. Vše v tomto případě totiž leží na zaměstnavateli. Je ale dobré o této situaci informovat vaší zdravotní pojišťovnu.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 11 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Recenze služby

Michal D.

před 8 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Jan Vrátný, Veselí nad Lužnicí

před 4 roky

Orientuji se v prostředí, ve kterém dlouhodobě podnikám. Před nedávnem jsem se ale dostal do nepředvídatelných problémů a potřeboval jsem právní pomoc. Nechtěl jsem obvolávat právní kanceláře a pokoušet se domlouvat v kdovíjakých odborných termínech. Proto jsem zvolil vyhledání i výběr právní služby pomocí internetu. A mohu s klidným svědomím říci: „dobře jsem sáhnul“. Lidé (zobrazit více) z Dostupnyadvokat.cz na můj dotaz ihned reagovali a po upřesnění mého požadavku mi vypracovali smlouvu šitou na míru dané situaci. S prací i cenou jsem byl moc spokojen. Celý příběh.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024