Změna a zrušení místa trvalého pobytu

Místo trvalého pobytu je adresa, kterou máme napsanou v občanském průkazu, nikoliv místo, kde musíme reálně bydlet. Přece má ale tato adresa významné důsledku. Jaké? To se dozvíte v tomto článku. Kromě toho se podíváme i na to, jako můžete místo trvalého pobytu změnit nebo zrušit.

7 minut čtení

Kapitoly článku

Co je to trvalý pobyt

Místo trvalého pobytu je adresa, kde má občan nahlášený “trvalé bydliště“. Toto místo ale nemusí být jeho reálným bydlištěm. Místo trvalého pobytu slouží totiž především k evidenci obyvatel a jako výchozí korespondenční adresa pro úřady. Pokud by vám tak mělo přijít např. předvolání k soudu, očekávejte dopis v místě vašeho trvalého pobytu. Místo trvalého pobytu určuje také vaše zařazení do volebních okrsků a právo volit do místních zastupitelství či senátu.

Tip: Přišel vám úřední dopis nebo jiné „lejstro“ a nevíte jak na ně reagovat? Obrátil se na vás někdo s předžalobní či jinou výzvou? Potřebujete zkonzultovat strategii v úředním postupu? Vysvětlíme vám, na čem jste, a budeme bránit vaše práva.

Jak se liší trvalý pobyt od bydliště

Určitě už jste někdy vyplňovali formulář, kde po vás požadovali informaci o vašem místě trvalého pobytu a o vašem bydlišti. Může se totiž jednat o jedno a to samé místo, ale i dvě úplně odlišné adresy. Jak už jsme uvedli, trvalý pobyt můžete mít nahlášen i v místě, kde reálně nepobýváte. Je to údaj, který máte uvedený v dokladech a jedná se tedy o jakousi evidenční informaci.

Na druhou stranu vaše bydliště je místo, kde skutečně bydlíte. Tato adresa se nikam nepřihlašuje a neoznamuje. Proto, pokud ji po vás žádají při vyplňování různých formulářů, je to z toho důvodu, že bude sloužit jako vaše kontaktní adresa v případě, že by vám měl např. přijít dopis.

Česká republika se v otázce místa trvalého pobytu od většiny světa dost liší. Ve většině ostatních zemí totiž platí domicil. Dvojí místo bydliště (trvalého a přechodného) navíc může způsobovat problémy. Příkladem mohou být lidé, kteří těsně před volbami změní adresu svého místa trvalého pobytu čistě kvůli tomu, aby ovlivnili komunální volby.

Proč se vyplatí mít trvalý pobyt a bydliště na jednom místě

 1. Úřední dopisy a volby: V první řadě máte jistotu, že vám v případě zasílání úředních dopisů nic neunikne. Kromě toho si také nebudete muset před každými volbami vyřizovat voličský průkaz a budete moci volit i v místních volbách a ovlivnit tak místo, ve kterém žijete.
 2. Sociální dávky: Další výhoda nastává v situaci, kdy byste si chtěli žádat o nějaké sociální dávky. Při určování toho, zda dávky dostanete a v jaké výši, se totiž posuzuje příjem všech členů vaší domácnosti. Pokud tedy máte nahlášený trvalý pobyt např. u rodičů, berou se v potaz i jejich příjmy. A to i přesto, že ve skutečnosti už nejste členem jejich domácnosti.
 3. Další výhody: Dále se vyplatí mít trvalý pobyt shodný s vaším bydlištěm i v případě registrace vašich dětí do školky či do školy nebo v případě registrace k obvodnímu lékaři. A pokud bydlíte ve velkém městě, pak díky nahlášenému trvalému pobytu získáte možnost využívat rezidentního parkování.

Tip: Každý z nás se může ocitnout v životě v situaci, kdy boj s finančními problémy a nemožností pokrýt běžné výdaje přinese ohrožení naší ekonomické stability. Přečtěte si, kdy vám mohou pomoci dávky v hmotné nouzi.

Kde je možné nahlásit trvalý pobyt

Každý občan může mít pouze jedno místo trvalého pobytu. Místem trvalého pobytu navíc nemůže být jakékoliv místo. Musí dojít ke splnění základních podmínek. V první řadě se musí jednat o nemovitost, která má přiděleno číslo popisné, evidenční nebo orientační. Tato nemovitost musí být také určena pro účely bydlení, ubytování nebo se může jednat i o rekreační objekt. Nesmí se ale jednat o nemovitost sloužící např. k podnikatelským účelům.

Výchozím místem trvalého pobytu, které dostane občan po narození, je místo trvalého pobytu jeho matky. “Trvalé bydliště“ proto máte zařízeno u vašich rodičů a k jeho změně obvykle lidé přistupují až poté, co si najdou vlastní bydlení. Není to ale nutné a pokud se např. často stěhujete, můžete si “trvalé bydliště“ u rodičů ponechat, jak dlouho budete chtít. S každou změnou trvalého pobytu se totiž pojí nutnost nechat si vydat nové doklady a oznámit změnu bydliště různým institucím. Proto je výhodnější se častým změnám místa trvalého pobytu raději vyhnout.

Tip: Brzy už nebudete potřebovat fyzické doklady. Přečtěte si, jak bude fungovat aplikace místo občanky a plné moci.

Nájem a trvalý pobyt

Z pohledu nájemníka

Pronajali jste si byt a chcete si v něm nahlásit “trvalé bydliště“, ale nejste si jisti, zda můžete. Často se totiž můžete setkat s inzeráty pronájmů, kde pronajímatelé zakazují nahlášení trvalého bydliště. To je však protizákonné a pronajímatel vám nemůže nahlášení místa trvalého pobytu v nájmu zakázat. K nahlášení trvalého bydliště vám přitom stačí nájemní smlouva a občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Jinak to bude fungovat v případě podnájmu. V této situaci budete totiž k nahlášení trvalého pobytu potřebovat povolení majitele nemovitosti. Abyste si proto mohli trvalý pobyt změnit, budete potřebovat jeho úředně ověřené písemné potvrzení.

Z pohledu pronajímatele

Spousta pronajímatelů nahlášení trvalého pobytu zakazuje. Nemají na to ale právo. Nájemce se tak může k trvalému pobytu přihlásit, i když je v nájemní smlouvě jasně stanoveno, že to to zakazujete.

Naštěstí pro vás ale máme dobrou zprávu. Zákon totiž jasné stanoví, že z „přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti“. Z toho vyplývá, že s nemovitostí nemůže jakkoliv právně jednat. Proto i v případě, že by se váš nájemník dostal do exekuce, nebude to mít na vás a váš byt či dům žádný vliv. Je ale potřeba pečlivě sepsat předávací protokol, ve kterém bude uvedeno veškeré vybavení pronajímaného bytu. Díky tomuto dokumentu pak nebude toto vybavení předmětem exekuce.

Tip: Máte problém s pronajímatelem vašeho bytu nebo s vaším nájemníkem a rozumná domluva nestačí? Pošlete jim předžalobní výzvu. Jedná se o nejefektivnější a nejlevnější způsob, jak ochránit vaše práva. Slouží především jako poslední varování před žalobou, aniž byste ovšem museli platit soudní poplatek a riskovat v krajním případě hrazení nákladů sporu protistraně.

Jak na žádost o zrušení místa trvalého pobyty

Sami sobě nemůžete zrušit místo trvalého pobytu. To totiž zaniká pouze automaticky s přihlášením nového místa trvalého pobytu. Žádost o zrušení místa trvalého pobytu může tedy podat pouze někdo jiný u osoby, která již na adrese jejího místa trvalého pobytu nebydlí. Typicky se bude jednat např. o pronajímatele v jehož bytě si jeho bývalý nájemník nechal i po odstěhování nahlášené “trvalé bydliště“.

O zrušení trvalého pobytu se žádá na ohlašovně, což je obvykle obecní úřad nebo magistrát města pod který nemovitost spadá. Zde budete muset předložit:

 • Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti;
 • Návrh na zrušení trvalého pobytu;
 • Dokument o ukončení nájemní smlouvy nebo předávací protokol;
 • Informace o současné adrese osoby, které chcete zrušit trvalý pobyt
 • Doklad o vlastnictví nemovitosti, případně nájemní smlouvu, kterou k nemovitosti máte.

Co se týče samotné žádosti o zrušení trvalého pobytu, neexistuje jasně daný formulář, který byste pouze vyplnili. Ani není určené, co má přesně taková žádost obsahovat. Spousta lidí proto volí volně dostupné vzory žádosti o zrušení trvalého pobytu, které je možné nalézt na internetu. V tomto případě je ale nejlepší volit vzory, které často nabízí samotné obce. V případě, že vaše obec takovýto vzor nenabízí, se také můžete obrátit na naše advokáty, kteří vám návrh rádi připraví.

Plánujete si pronajmout nemovitost?

Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu na míru vašemu případu. Díky našim službám nevzniknou ani po skončení nájmu mezi pronajímatelem a nájemníkem spory ohledně nejasných práv či povinností.

Jak změnit místo trvalého pobytu

Jak jsme již uvedli výše, vy sami nemůžete sami sobě zrušit trvalý pobyt. Ke zrušení dojde pouze v případě, že si nahlásíte trvalý pobyt jinde. Jak ale správně na to?

K novému trvalému pobytu se přihlásíte na ohlašovně, tedy na městském úřadě nebo magistrátu města. Zde vyplníte přihlašovací lístek k trvalému pobytu a zaplatíte správní poplat 50 korun. Dále budete muset předložit také občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti a doklad o oprávnění užívat dům či byt (např. nájemní smlouvu). V případě, že jste vlastníkem nemovitosti, si obvykle úřad vaše vlastnictví ověří sám v katastru nemovitostí. Pro všechny případy je ale s sebou lepší donést výpis z katastru nebo kupní smlouvu.

Následně vám ustřihnou roh vašeho občanského průkazu, který se tímto stává neplatným. V mezičase dostanete prozatímní doklad. Z toho důvodu je třeba si rovnou požádat o vydání nového občanského průkazu.

V případě změny trvalého bydliště je třeba informovat různé úřady. Mezi ty patří zejména vaše zdravotní pojišťovna. V případě, že jste registrovaný daňový subjekt (máte přidělené číslo DIČ), musíte změnu trvalého pobytu oznámit také finančnímu úřadu. A pokud jste na úřadě práce, musíte změnu oznámit také zde.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Nájem nemovitosti

Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu na míru vašemu případu. Díky našim službám nevzniknou ani po skončení nájmu mezi pronajímatelem a nájemníkem spory ohledně nejasných práv či povinností.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 1
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Lucia Tóthová, Praha

před 3 roky

V životě každého z nás nastane chvíle, kdy potřebujeme využít služeb právníků nebo advokátů. Pro všechny, kteří hledají právní radu (je jedno, jestli kupují nemovitost, soudí se se zaměstnavatelem anebo potřebují jakoukoli jinou pomoc od profesionála na legislativu) a zároveň chtějí řešit věci digitálně, vzdáleně, bez nutnosti osobních návštěv, je Dostupný advokát jednoznačně zajímavou alternativou.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 7 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Kateřina Petrašová

před 3 roky

Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou (zobrazit více) Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou jsem se opravdu dlouho nesetkala, neskutečně jasné a rychlé jednání za přesně stanovených podmínek. Průběh celého řízení proběhl bez jediného zaváhání, ač jsme měli obavy ohledně opakovaného podáním návrhu na vklad do KN s tím, že „něco“ není v pořádku. Opravdu chválím – za 1!!! Moc děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vašem podnikání!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024