Vzor odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

 • Zjistěte, co musí obsahovat odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.
 • Důvod odstoupení od smlouvy – neexistuje sice zákonná povinnost uvádět důvod odstoupení, přesto tím nic nezkazíte.
 • Citace z občanského zákoníku – v odstoupení můžete citovat zákon, ze kterého při tomto úkonu vycházíte.
Aktualizováno: 20. 7. 2022
Smlouva o poskytování služeb
Náhled knížky

Uzavřeli jste smlouvu s cestovní kanceláří, dodavatelem energií, realitní kanceláří pojišťovnou nebo třeba mobilním operátorem – a druhá strana následně porušila smluvní podmínky? Pokud došlo k závažnému porušení smlouvy, máte ze zákona právo na odstoupení. A není přitom třeba ani souhlas smluvního partnera.

Tento vzor se dá využít pro:

 • odstoupení od smlouvy na energie,
 • odstoupení od smlouvy na plyn,
 • výpověď smlouvy na internet,
 • ukončení smlouvy u operátora,
 • a další.

Občanský zákoník a odstoupení od smlouvy

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy upravuje občanský zákoník, konkrétně § 2001 až 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zákon stanovuje důvody, které mohou k odstoupení vést. Zjednodušeně řečeno se vždy jedná o závažné porušení smlouvy – ať už jde o prodlení při dodání služeb, nebo takové vlastnosti služby, které byly při prodeji zatajeny, nebo naopak přislíbeny, aniž by reálně existovaly.

Jedinou výjimku v tomto případě tvoří smlouvy uzavřené na dálku, zpravidla online nebo po telefonu, od kterých je jak známo možné odstoupit i bez udání důvodu, a to do 14 dnů od uzavření.  Pokud ovšem od smlouvy odstupujete až poté, co jste část služeb využili (například jste pár dnů využívali sjednaný mobilní tarif), bude třeba v každém případě počítat s úhradou poměrné části smluvené ceny.

Tip: Přečtěte si více o důvodech pro odstoupení od smlouvy a možných následcích.

Dostupný advokát radí: Díky novele zákona o elektronických komunikacích, která nebyla účinnosti od 1. 4. 2020, vás poskytovatel internetu nebo telefonních služeb nemůže pokutovat za předčasné ukončení smlouvy. U některých firem se ale například můžete setkat se zapůjčením zařízení zdarma, ale v případě, že jejich služby nebudete využívat minimálně 24 měsíců, poplatku se nevyhnete. Pokud je tento doplatek uveden ve smlouvě, je jeho vyžadování legální.

Jak napsat odstoupení od smlouvy

Písemná podoba se vyžaduje pouze u těch smluv, které mají samy o sobě zákonnou povinnost písemné formy. Určitě ale není od věci zpracovat odstoupení písemně i v jiných případech. Správně napsané odstoupení by mělo obsahovat následující informace:

 • Identifikaci smluvní strany, pro kterou je odstoupení určené – uveďte název firmy a nejlépe i odpovědnou osobu, k jejímž rukám je dokument určený.
 • Informace o uzavřené smlouvě – zmiňte především účel a datum jejího uzavření.
 • Důvod odstoupení od smlouvy – neexistuje sice zákonná povinnost uvádět důvod odstoupení, přesto tím nic nezkazíte. Zmiňte, jak přesně druhá smluvní strana pochybila, jakým způsobem a kdy došlo k porušení smlouvy. Můžete popsat například prodlení s dodáním služby, skutečnosti zatajené při prodeji a podobně.
 • Citace z občanského zákoníku – v odstoupení můžete citovat zákon, ze kterého při tomto úkonu vycházíte. Zmiňte, na co přesně máte jako spotřebitel nárok, např.:
  • Pokud jde o existenci vad, mám za to, že tyto vady zakládají důvod pro odstoupení od smlouvy. Dle ust. § 2001 občanského zákoníku platí, že od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon. Dle ust. § 2002 odst. 2 občanského zákoníku dále platí, že poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Právě vady […] je možné považovat za porušení smlouvy, kdy s ohledem na jejich charakter se jedná o podstatné porušení smlouvy.
 • Výzva k náhradě škody – nezapomeňte uvést vámi preferovaný způsob náhrady škody, tedy například vrácení uhrazené částky (případně její poměrné části) na váš účet. V odstoupení uveďte přesnou částku, číslo účtu a termín, do kdy je třeba částku zaslat.
 • Informace o dalším postupu – nebojte se zmínit možnosti dalšího postupu, pokud by nedošlo k náhradě škody podle výzvy uvedené v předchozím bodu. Závěrečná pasáž odstoupení od smlouvy může mít například tuto podobu:
  • „I přes shora uvedené jsem připraven celou věc řešit smírnou cestou. Věřím, že bude možné takto záležitost definitivně uzavřít, bez nutnosti obrátit se žalobou na soud. Nebude-li však uhrazena celková dlužná částka do uvedeného data, nebo nedojde-li k vzájemné dohodě o narovnání, upozorňuji Vás, že jsem připraven vymáhat svou pohledávku žalobou u příslušného soudu a případně též následně v exekuci. Berte tedy tuto výzvu jako předžalobní výzvu ve smyslu ust. § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. V souvislosti s tímto Vás upozorňuji na skutečnost, že v případě soudního a exekučního řízení vzroste dlužná částka rovněž o nemalé náklady těchto řízení, které budete rovněž povinni uhradit. Zároveň až do uhrazení dlužné částky poběží úrok z prodlení, který dluh významně navýší.“
 • Na závěr nezapomeňte uvést datum a vlastnoruční podpis.

Odstoupení od smlouvy nechte na nás

Postaráme se o to, aby odstoupení od smlouvy proběhlo rychle a bez komplikací. Připravíme pro vás dokument, který bude po právní stránce zcela neprůstřelný, a snadno díky němu získáte vše, na co máte nárok.

Proč si odstoupení od smlouvy nechat zkontrolovat od právníka?

 • Právník zkontroluje původně uzavřenou smlouvu a postará se, aby po právní stránce proběhlo odstoupení od ní zcela bez problémů.
 • Posoudí váš důvod pro odstoupení od smlouvy a zváží vaši šanci na úspěšné dokončení procesu.
 • Pohlídá, aby odstoupení od smlouvy obsahovalo všechny potřebné náležitosti.
 • Postará se o uvedení správných citací zákona a odůvodnění odstoupení.
 • Pomůže správně formulovat informace o dalším postupu, pokud by nedošlo k náhradě škody ani jiné domluvě.
 • Pokud by nedošlo k nápravě škody ani jiné dohodě, právník pomůže s přípravou žaloby i zastupováním u soudu.

Tip: Přečtěte si, jaké nároky vůči cestovní kanceláři jsme doporučili klientovi uplatnit po zkažené dovolené

Proč použít placenou službu od Dostupného advokáta?

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Rufer

před 3 roky

Kvalitu právní služby posoudit neumím, ale co umím posoudit, jsou její výsledky. Tato firma se mi už dost vyplatila. Mám pocit, že při spolupráci jde o to, abych řešenou situaci vždy pochopil a ne jen dostal suchou zprávu v právnickém jazyce. Řekl bych, že teamu jde o mou spokojenost.

Recenze služby

Stanislav Graf

před 2 roky

Služeb Dostupného advokáta jsme využili již dvakrát, pokaždé pro koupi nemovitosti. Jejich balíček premium se nám osvědčil, a příště si zase vybereme tuto společnost.

Recenze služby

Jaroslav Čejka

před 2 roky

Dostupného advokáta jsem požádal o urgentní vytvoření nájemní smlouvy, kterou jsem následně velmi rychle obdržel. Jejich službu mohu 100% doporučit. Komunikace, rychlost a profesionalita na nejlepší úrovni.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024