Je obrázek vytvořený AI autorským dílem?

Umělá inteligence, či chcete-li AI, zvládá měsíc co měsíc nové kousky a stává se „chytřejší“ než kdy dříve. S její pomocí již vznikají články, básně, obrázky, videa běžná i takzvaná “deep fake” a dalo se očekávat, že záhy pronikne tento fenomén i do právních sporů a judikatury, ostatně se to vlastně už děje. Městský soud v Praze tak v na konci loňského roku rozhodoval spor o tom, zda je obrázek vytvořený umělou inteligencí autorským dílem, či ne.

Tvůrce grafiky na počítači
4 minuty čtení

Podstatou sporu byla grafika, kterou vytvořila aplikace s názvem DALLE, na základě údajného žalobcova zadání: „vytvoř vizuální zobrazení dvou stran, které podepisují obchodní smlouvu ve formálním prostředí, například v konferenční místnosti nebo v kanceláři advokátní kanceláře v Praze. Ukaž pouze ruce.“ Vytvořené dílo se ovšem zalíbilo i jiné osobě než zadavateli, která si jej umístila na svých stránkách.

Zadavatel jej tedy žaloval a domáhal se nejenom určení autorství, ale současně také zdržovacího a odstraňovacího nároku z důvodu údajného neoprávněného zásahu žalovaného do žalobcem vytvořeného autorského díla.

Obě strany se shodly na faktu, že obrázek, jehož se žaloba týkala, vytvořila umělá inteligence na základě pokynů žalobce a žalovaný si jej umístil na svou webovou stránku. V tom tedy žádný rozpor nebyl.

Zajímá vás autorské právo?

Když podnikáte, setkáte se s autorským právem v nejrůznějších situacích. Autorské dílo může být přímo nějaký váš produkt, výsledek práce pro klienta nebo své autorské dílo přenecháváte zákazníkům k dalšímu používání. Také ale můžete třeba na svém eshopu používat autorská díla někoho jiného a někdy ani nemusíte tušit, že konkrétní fotografie, text či jiný produkt, je chráněn autorským právem, a že k jeho užití musíte mít vždy patřičné oprávnění.

Žalovaný ovšem prohlašoval, že obrázek vytvořený umělou inteligencí nesplňuje náležitosti autorského díla dle zákona o právu autorském. Žalobce nemůže být považovaný za jeho autora a tudíž je žaloba zcela a ve všech bodech neopodstatněná. Tímto výkladem též odůvodnil fakt, že nijak nereagoval na žádost o odstranění grafiky ze svého webu.

Obecně platí, že autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, se může domáhat zejména:

  1. určení svého autorství,
  2. zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo neoprávněného zásahu do svého práva, zejména zákazu neoprávněné výroby, neoprávněného obchodního odbytu, neoprávněného dovozu nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávněného sdělování díla veřejnosti, jakož i neoprávněné propagace, včetně inzerce a jiné reklamy,
  3. sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití (…), a
  4. odstranění následků, zejména stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky (…).

Soudse ve svém rozhodnutí zabýval pojmem autorské dílo a autor. Podle autorského zákona je předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

Současně autorský zákon stanoví, že dílem není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. Jeho autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila.

V soudním sporu zpravidla platí, že žalující strana nese takzvané důkazní břemeno. To znamená povinnost prokázat skutečnost kterou tvrdí a přinést důkazy, které její nárok potvrzují. Žalovaný by měl naopak přinášet důkazy svědčící o jeho tvrzeních a oslabující tvrzení žalobce.

V tomto případě měl žalobce prokázat jakým způsobem došlo ke vzniku grafiky a na základě jakého konkrétního zadání, konkrétní osoby, umělá inteligence předmětnou grafiku vytvořila.

Žalobce zdůrazňoval, že obrázek vytvořila umělá inteligence na základě jeho konkrétního zadání, a tudíž se považoval za jeho autora. Toto své tvrzení však nepodložil ničím jiným než svým prohlášení, a to ani na dodatečnou výzvu soudu. Podle soudu tedy nebylo prokázáno, že umělá inteligence vytvořila předmětný obrázek na základě v petitu uvedeného zadání žalobce.

Když podnikáte, setkáte se s autorským právem v nejrůznějších situacích. Autorské dílo může být přímo nějaký váš produkt, výsledek práce pro klienta nebo své autorské dílo přenecháváte zákazníkům k dalšímu používání. Také ale můžete třeba na svém eshopu používat autorská díla někoho jiného a někdy ani nemusíte tušit, že konkrétní fotografie, text či jiný produkt, je chráněn autorským právem, a že k jeho užití musíte mít vždy patřičné oprávnění. Blíže se tématu věnuje v samostatném článku.

Autorství ale (alespoň prozatím) nelze přiřknout umělé inteligenci. Navíc obrázek vytvořený umělou inteligencí nepředstavuje autorské dílo a nesplňuje pojmové znaky autorského díla, neboť se nejedná o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti fyzické osoby – autora. Podle soudu žalobce sám osobně dílo nevytvořil, to vzniklo pomocí umělé inteligence, a v řízení nebylo prokázáno na základě jakého konkrétního zadání. Co se týče samotného zadání, které údajně mělo být podkladem pro následný obrázek vytvořený umělou inteligencí, lze případně hovořit o námětu díla či eventuálně myšlence, které však výslovně nejsou autorským dílem.

Ze všech těchto důvodů soud vyhodnotil žalobu jako nedůvodnou a zamítnul ji.

Přesto, že žalobce se svým nárokem neuspěl, je tento rozsudek nepochybně významný, neboť poukazuje na nutnost zamýšlení se nad schopnostmi umělé inteligence a jejich využívání (či zneužívání) člověkem. Tato a podobné kauzy nás jistě časem přinutí o autorském právu (či jiných oblastech práva) přemýšlet jiným způsobem. A možná, že i nyní zcela absurdní představa, že by umělá inteligence disponovala určitou právní subjektivitou, nám nebude za pár (desítek) let připadat zvláštní.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Licenční smlouva

Potřebujete sepsat licenční smlouvu nebo pouze zkontrolovat tu stávající? Od toho tu jsme. Zajistíme pro vás férové nastavení autorských práv, ať už jste poskytovatel nebo nabyvatel licence. Jednáme rychle, za předem dané ceny. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 4 měsíce

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 4 měsíce

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024