Kdy nám mohou pomoci dávky v hmotné nouzi?

Každý z nás se může ocitnout v životě v situaci, kdy boj s finančními problémy a nemožností pokrýt běžné výdaje přinese ohrožení naší ekonomické stability. Je důležité si uvědomit, že tento stav může postihnout kohokoliv bez ohledu na jeho vlastní zásluhy. Není-li pak již situace vlastními silami řešitelná, pak je tu ještě stát, který v takových případech poskytuje svým občanům dávky v hmotné nouzi.

chudí lidé, příspěvky hmotné nouze
6 minut čtení

Kapitoly článku

Systém pomoci v nouzi je jedním z opatření, kterými vláda bojuje proti sociálnímu vyloučení. Pravidla pomoci lidem v hmotné nouzi jsou stanovena zákonem o pomoci v hmotné nouzi, spolu s dalšími právními předpisy.

Pomoc v nouzi zahrnuje tři sociální dávky:

 • příspěvek na živobytí,
 • doplatek na bydlení a
 • mimořádnou okamžitou pomoc.

Podmínky pro získání dávek v nouzi se mohou lišit v závislosti na jednotlivých příspěvcích. Existují také určité situace, ve kterých žadatel nemá nárok na dávky v nouzi, například pokud se úmyslně stal neschopným pracovat, tj. nepracuje nevykonává výdělečnou činnost a není registrován jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce. Nárok na dávky na druhou stranu nevzniká uchazečům o zaměstnání, kteří jsou registrováni na úřadu práce, ale bez vážného důvodu odmítají nabídky práce.

Pro získání dávek v nouzi je třeba podat žádost na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Žádost je základním předpokladem pro přiznání dávek, a to po zhodnocení podmínek. Příjem žadatele se při prvotním posuzování hodnotí za předchozí tři měsíce a následně během pobírání dávky za předchozí měsíc.

Místní příslušnost k pobočce Úřadu práce ČR se řídí místem, kde daná osoba bydlí nebo se skutečně zdržuje. V případě poskytování mimořádné okamžité pomoci v situaci, které se přihodila mimo správní obvod, v němž se žadatel zdržuje, pak je příslušná pobočka ve správním obvodu, v kterém se situace stala.

Tip: Ztráta zaměstnání představuje pro náš život obrovskou zátěž psychickou, ale také materiální a finanční. Jak postupovat, aby člověk dopady nezaměstnanosti co nejvíce snížil, na co vše má v takové situaci nárok a s jakou výší podpory počítat v roce 2023?

Příspěvek na živobytí

je určen pro úhradu potřeb na základní životní podmínky. Při jeho schvalování se pečlivě zkoumá, zda má žadatel možnost navýšit svůj příjem prací a také jaký je rozsah jeho majetku, případně zda by šel zpeněžit. Přihlíží se také k zdravotnímu stavu žadatele i společně posuzovaných osob, který ovšem musí být podložen zprávou lékaře. Může se totiž stát, že například speciální dieta ovlivní výdaje domácnosti, případně závažný zdravotní stav jiného člena rodiny znemožní dosahovat vyšších výdělků. Finálně spočtená částka se pak srovnává s částkami existenčního a životního minima. Informace o možné výši dávky se lze dobrat i pomocí kalkulačky dávek hmotné nouze.

Kalkulačka vám umožní například zjistit výši životního minima pro vaši rodinu. To je podstatný ukazatel pro přiznání různých státních příspěvků a také pro posouzení hmotné nouze.

Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení (přiměřené náklady na bydlení jsou odůvodněné náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny).

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Doplatek na bydlení

Další využívanou dávkou je příspěvek na bydlení, který už podle názvu slouží pomoci uhradit náklady na bydlení u osob (či rodin), jejichž příjmy nejsou dostačující.

Doplatek na bydlení se může týkat jak nájemců, tak také vlastníků bytů či domů. Jeho výše je stanovena tak, aby po zaplacení nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za energie) zůstala žadateli či jeho rodině částka živobytí. Celkové uznatelné odůvodněné náklady na bydlení jsou max. ve výši v místě obvyklé. Základem je i zde přezkoumání příjmů žadatele a osob společně posuzovaných, přičemž se zkoumá i to, zda je nemůže vlastním přičiněním navýšit. Neznamená to ale, že by senior ve starobním důchodu byl nucen chodit na brigády.

Obecně je podmínkou nároku na doplatek na bydlení získání nároku na příspěvek na živobytí. Zákon ale umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i za předpokladu, že příjmy žadatele jsou vyšší než částka potřebná k pokrytí nákladů na základní životní potřeby, v důsledku čehož nebyl dotyčnému uznán příspěvek na živobytí.

Doplatek na bydlení bývá zaměňován s příspěvkem na bydlení. Oba slouží na pokrytí nákladů na bydlení. Doplatek je ovšem koncipován a počítán tak, aby osobě nebo rodině zůstala částka potřebná na živobytí. Příspěvek na bydlení je vázán na trvalý pobyt v objektu, kterého se dávká týká a vyplácí se v měsíci následujícím po měsíci, za který náleží. Doplatek na bydlení trvalý pobyt nevyžaduje, ale zpravidla je třeba získat současně příspěvek na živobytí. Vyplácí se v měsíci, za který náleží. Vzhledem k tomu, že se jedná o dávku hmotné nouze, posuzují se nejenom příjmy, ale celkové majetkové poměry.

Tip: Dlouhodobá péče o blízké, ať už jsou jimi staří nemohoucí rodiče nebo třeba vážně nemocný potomek, není vůbec levnou záležitostí. Zaplatit pečovatelku, asistenci, nebo začít pečovat osobně a ztratit tak podstatnou část výdělku, zpravidla významně zatíží rodinný rozpočet. Proto se vyplatí znát možnosti, kterými stát takové situace podpoří a zažádat o příspěvek na péči.

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc představuje typicky jednorázový finanční příspěvek, který lze poskytnout ve velmi specifických situací, kdy například

 • hrozí újma na zdraví (žadatel má nižší příjmy, než je částka existenčního minima, tj. 3 130 Kč),
 • nastala vážná mimořádná událost, například živelní pohroma či požár, kterou nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat, v jejímž důsledku je osoba z důvodu nedostatku finančních prostředků ohrožena zejména ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb,
 • je třeba poskytnout nezbytný výdaj např. na správní poplatky (např. za duplikát osobního dokladu v případě jeho krádeže), případně na vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte,
 • jde o pořízení nebo opravu nezbytného základního vybavení domácnosti (lednička),
  hrozí sociální vyloučení (např. při propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, opuštění dětského domova).

Jen zcela výjimečně lze dávku poskytnout opakovaně.

Výše dávky se významně liší dle okolností, za nichž je poskytována – například pokud kvůli nedostatku financí žadatele hrozí vážná újma na zdraví, pak ji lze poskytnout pouze v částce, která doplní příjem osoby do existenčního minima (tj. do částky 3 130 Kč), v případě nezaopatřeného dítěte do jeho životního minima (tj. u dětí do 6 let 2 480 Kč, u dětí od 6 do 15 let 3 050 Kč, u dětí od 15 do 26 let 3 490 Kč). Naopak ale v situaci živelní pohromy lze žádat až o patnáctinásobek životního minima, tedy částku 72 900 Kč, při hrozící ztrátě bydlení až lze žádat až o 20násobek částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 97 200 Kč.

Pokud jde o situaci, kdy žadatel nemá dostatek financí na opravu či pořízení nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby (pračka, lednička), pak lze pomoc poskytnout do výše ceny spotřebiče, maximálně ale 10násobek částky životního minima jednotlivce, tj. 48 600 Kč. Stejnou částku lze poskytnout i s mimořádnou situací související se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí. Podobně jsou specifikovány i další situace a k nim přiřazeny různé výše příspěvku. Je tedy třeba vždy přesně konkrétní situaci v žádosti popsat.
Příspěvek se váže nejen ke konkrétní situaci, ale i ke konkrétnímu výdaji. Nelze ji tedy poskytnout zpětně k výdaji, který byl již učiněn (ale i z tohoto pravidla lze někdy učinit výjimku).

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 10 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 7 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 7 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024