Zdědili jste nemovitost? Jak je to s dědickou daní?

Zdědili jste po svých rodičích dům či chalupu? Možná vám první bleskne hlavou, že nyní zaplatíte tučnou dědickou daň. To už ale dávno neplatí. Přesto je dobré nějaké finanční a daňové aspekty v souvislosti s dědictvím vést v patrnosti.

chalupa jako dědictví, dědická daň
5 minut čtení

Kapitoly článku

Situace se zděděným domem byla skutečným případem jednoho z našich klientů, pana Zdeňka. Po svém otci získal jako jediný dědic poměrně rozsáhlý majetek, jehož součástí byla také vila na Praze 6. Jelikož náš klient pobýval delší dobu v zahraničí, neměl již přesný přehled o povinnostech, které v souvislosti s dědictvím nastávají. Především chtěl s naší pomocí připravit veškeré podklady pro finanční úřady, aby něco neopomněl a nestal se dlužníkem. Společné procházení daňových aspektů dědictví nás inspirovalo i k tvorbě tohoto textu.

Dědická daň z nemovitosti v roce 2023

Otázka dědické daně je stále předmětem dotazů, směřujících na naši advokátní kancelář. Hned na úvod ovšem máme dobrou zprávu. Dědická daň jak z movitých, tak také z nemovitých věcí byla na konci roku 2013 zrušena a od roku 2014 je již dědictví zcela od daně osvobozeno.

Koupě nebo prodej nemovitosti

Zajistíme kompletní právní servis související s koupí či prodejem nemovitosti včetně rezervační smlouvy a úschovy kupní ceny. Pomůžeme i s katastrem nemovitostí a daněmi. Zvládneme to rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Dědictví a daň z příjmů

Práva znalé jedince nyní asi hned napadá další dotaz, a to, jak je to s daní z příjmů u dědictví. Obecně se totiž v tomto režimu daňové povinnosti týkající se nabytých nemovitostí řeší. Dědictví je nyní chápáno jako bezúplatné nabytí a zákon o daních z příjmů je vyjímá také z daně z příjmů.

Dědicové tak neplatí skutečně žádnou daň z nemovitosti po zemřelém, hradí pouze odměnu notáři, případně další nutné výlohy jako odměnu znalce apod.

Tip: Rozloučení se zesnulým je emočně velmi náročná situace. A starosti tím bohužel nekončí, protože musí proběhnout dědické řízení, během něhož se dělí majetek zůstavitele mezi dědice. Poradíme vám, jak tuto obtížnou situaci co nejlépe zvládnout, co dělat v případě dluhů zůstavitele a jak předejít sporům a vypořádat se s ostatními dědici.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

Daně, které jsou spojeny s nově nabytým majetkem (výdělkem, darem apod.), tedy daně související s příjmem jako takovým, představují jednu skupinu. Další kategorií jsou ale daně související s vlastnictvím majetku, v našem případě tedy zděděné nemovitosti.

Každý majitel nemovitosti je povinen přihlásit se k platbě daně. Učinit tak může daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí, které lze podat elektronicky i v tištěné podobě. Odevzdává se správci daně, kterým je finanční úřad, v jehož obvodu se příslušný pozemek nebo stavba nachází. Daňové přiznání se standardně podává do 31. ledna a zahrnují se do něj všechny stavby nabyté nebo změněné v předchozím roce.

V souvislosti se zděděnou nemovitostí se vás daňové přiznání týká, pokud:

  • V předchozím roce jste zdědili nemovitost a jste jejím aktuálním majitelem.
  • Nemovitost jste zdědili před delší dobou, ale v předchozím roce došlo k významné změně, která ovlivnila vyměřenou daň – např. došlo ke změně výměry apod.
  • Část zděděné nemovitosti jste prodali, ale stále vlastníte zbývající část.

Tip: Stali jste se v předešlém kalendářním roce novými majiteli nemovitosti? Projděte si rychlé shrnutí o dani z nemovitosti – jaká je její výše, kdy se platí a jak se k její platbě přihlásit. Odpovíme i na časté otázky, co naopak dělat, když nemovitost už nevlastníte, nebo co očekávat, když jste daňové přiznání nestihli podat včas.

Darování nemovitosti a dědické řízení

Právně zajímavou situací může být i původní darování nemovitosti, po němž ale záhy dárce zemře. Stane-li se to do tří let od převodu nemovitosti, může to ovlivnit i následné dědické řízení. Jde například o situaci, kdy matka daruje svou dům na venkově v hodnotě 3 milionů nejmladšímu synovi a rok poté zemře. Sourozenci jsou ovšem tři a teoreticky by (kdyby k darování nedošlo) každý měl nárok na podíl ve výši 1 milion korun. Protože ale jeden z nich získal chatu v mnohem vyšší hodnotě, pozůstalost si rozdělí jen zbývající dva sourozenci.

Tip: S dědictvím nemovitosti rozděleným mezi více dědiců vzniká spoluvlastnictví. Jaké má spoluvlastnictví výhody a nevýhody? To se dozvíte v našem dalším článku.

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti

Neplacení daně ze zděděné nemovitosti má své limity. Ve chvíli, kdy zdědíte chalupu či dům, o nichž víte, že ji žádným způsobem nevyužijete a plánujete ji obratem prodat, pak skutečně zbystřete.

Podle zákona o dani z nemovitosti by byl dědic osvobozen od daně z příjmů za podmínky, kdy nemovitost vlastní déle než pět let. Pokud cena zděděné nemovitosti přesáhne hodnotu 5 milionů korun, vzniká dědici povinnost tuto skutečnost nahlásit finančnímu úřadu.

Aby to nebylo tak jednoduché, i zde existuje výjimka. Výše uvedená pětiletá lhůta se totiž může ve prospěch dědiců ještě zkrátit, a to za podmínky, kdy:

  • Zůstavitel (osoba, po níž se dědí) byl příbuzným v řadě přímé (typicky rodičem, ale také prarodičem, případně i dítětem či vnukem), případně manželem. Pokud by došlo k dědictví po tetě, tedy dědictví v řadě nepřímé, tato výjimka by se neuplatnila.
  • Nemovitost byla prokazatelně po určitou dobu ve vlastnictví zůstavitele.

O dobu, po níž byla nemovitost ve vlastnictví zůstavitele, se pětiletá lhůta zkracuje.

V našem případě zmiňovaném v úvodu, vlastnil předchozí majitel, tedy otec pana Zdeňka, dům dvacet pět let. Po odečtení od pětileté lhůty bychom se teoreticky dostali na číslo -20. V praxi to znamená, že není nezbytné s prodejem vyčkávat, abychom nemuseli daň zaplatit. Pan Zdeněk tedy nebyl ničím limitován a mohl ihned svou zděděnou nemovitost prodat, aniž by platil daň z příjmů.

V případě, že se neuplatní žádná výjimka a na placení daně z příjmů při prodeji zděděné nemovitosti nakonec dojde, počítá se výše této daně jako 15 % ze zisku. Ziskem ale není suma, za níž nemovitost prodáte, tedy například 10 milionů korun, ale jde o částku, která činí rozdíl prodejní ceny a ceny odhadu pro dědické řízení.

Pokud by odhad ceny domu pro dědické řízení činil 9 milionů korun, ale dědicům se ho podařilo prodat za 10 milionů korun, pak zde dosáhneme zisku ve výši jednoho milionu, z něhož oněch 15 % budeme hradit. Od základu daně lze ale ještě odečíst náklady spojené s investicemi do nemovitosti. Blíže jsme se této problematice věnovali v našem samostatném článku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Koupě nebo prodej nemovitosti

Zajistíme kompletní právní servis související s koupí či prodejem nemovitosti včetně rezervační smlouvy a úschovy kupní ceny. Pomůžeme i s katastrem nemovitostí a daněmi. Zvládneme to rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.6
hodnoceno: 14 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Lukáš Řezníček, Praha 6 – Bubeneč

před 3 roky

Web i odvedenou službu hodnotím rozhodně pozitivně. Dostupný advokát odhalil v mé smlouvě o převodu bytu nenápadné riziko, které by mě stálo hodně peněz.

Recenze služby

Lucia Tóthová, Praha

před 3 roky

V životě každého z nás nastane chvíle, kdy potřebujeme využít služeb právníků nebo advokátů. Pro všechny, kteří hledají právní radu (je jedno, jestli kupují nemovitost, soudí se se zaměstnavatelem anebo potřebují jakoukoli jinou pomoc od profesionála na legislativu) a zároveň chtějí řešit věci digitálně, vzdáleně, bez nutnosti osobních návštěv, je Dostupný advokát jednoznačně zajímavou alternativou.

Recenze služby

Michal D.

před 5 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024