Jak chránit hudební dílo

V dnešním online světě se ochrana autorských práv na hudbu jeví jako nelehký úkol. Co pro to můžete udělat vy? Jak vám může pomoci OSA? A na co se připravit, pokud jste na druhé straně barikády a rádi byste písně pouštěli ve své provozovně? Na všechny otázky odpovíme.

Autorská práva na hudbu – jak je chránit
7 minut čtení

Kapitoly článku

Autor hudebního díla versus interpret

Autor je tvůrce díla, což může být v hudebním světě jak píseň, skladba, symfonie, tak i text, který je následně zhudebněn. V praxi se dost často zaměňuje s interpretem (není ovšem vyloučeno, že autor může být zároveň interpretem), který je umělcem a zároveň prostředníkem mezi autorem díla a uživatelem. Může tak jít například o zpěváka nebo hudebníka nahrávajícího ve studiu.

Tip: O práva autorů se stará OSA, práva interpretů má na starosti organizace Intergram.

Jakým způsobem si chránit autorské dílo proti krádeži?

V článku o autorských právech jsme probírali, že autorská práva vznikají automaticky, jakmile je dílo vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, není třeba tedy dílo nikam registrovat.

Autorský zákon ale zároveň uplatňuje zákonnou domněnku autorství, která zmiňuje, že: „Autorem díla je fyzická osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným kolektivním správcem, není-li prokázán opak; to neplatí v případech, kdy je údaj v rozporu s jiným údajem takto uvedeným. Toto ustanovení se použije i tehdy, je-li toto jméno pseudonymem, pokud autorem přijatý pseudonym nevzbuzuje pochybnosti o autorově totožnosti.“

Z toho vyplývá, že registrací u kolektivního správce získáte určitý důkazní materiál svědčící o datu vzniku díla. Můžete ho tak použít i v případě soudního sporu o autorství. Další možnosti je podklady (noty, text nebo záznam) vložit do obálky, zapečetit a nechat si zaslat doporučeně poštou.

Mějte jistotu férového nastavení a ošetření autorských práv

Jste před podepsáním licenční smlouvy? Nechte ji zkontrolovat advokátem, ať se vyvarujete všem právním kličkám a nejasnostem. Projdeme ji za vás do 48 hodin a zvládneme to online.

Co je to OSA?

OSA, neboli ochranný svaz autorský, je neziskovým občanským sdružením, které zastupuje jak autory hudby, tak i textaře, hudební nakladatele nebo dědice a spravuje jejich autorská práva.

OSA pak následně prodává licence k jejich dílům pro veřejné produkce (festivaly a koncerty), ale také pro vysílání a přenosy (TV, rádio) nebo filmy. V současné chvíli také řeší online streamování koncertů a hudebních produkcí.

Jak funguje Ochranný svaz autorský z pohledu samotných autorů?

Po registraci vám OSA začne posílat autorské odměny = z každého užití autorského díla, v tomto případě například přehrání písničky, vám bude náležet odměna. To neplatí jen pro Českou republiku, ale celosvětově. Výše odměny se pak liší podle země a okolnosti užití, ale nárok na ni má autor vždy.

OSA dělí příjmy pro autory na:

  • identifikovatelné = tam spadají příjmy z festivalů, koncertů a dalších akcí, u kterých se předem odevzdává playlist, na jehož základě poskytuje licence k užití skladeb a nárokuje si autorský honorář,
  • a neidentifikovatelné – odměny z plateb restaurací, televizí nebo diskoték, u kterých není znám konkrétní playlist a platí tak pravidelný měsíční paušál.

OSA se v přerozdělování autorských odměn řídí rozúčtovacím řádem, který najdete přímo na webu ochranného svazu autorského.  Autoři musí počítat s poplatkem pro organizaci, který se pohybuje v řádu 10 – 15 %.

Dostupný advokát radí:

„Registraci doporučujeme všem umělcům, kteří využívají streamovací služby nebo často vystupují na komerčních akcích. V obou případech představuje kolektivní správce nejjednodušší ochranu autorských práv.“

DJ u mixážního pultu, pro kterého platí autorská práva na hudbu
DJ u mixážního pultu, pro kterého platí autorská práva na hudbu

Jak funguje OSA z pohledu podnikatelů?

Jako podnikatel máte povinnost platit autorský poplatek, pokud máte v provozovně nebo pořádané akci rádio, televizi nebo jakékoliv jiné audiovizuální zařízení, které reprodukuje zvuk a obraz. Poplatku se nevyhnete ani v případě, že zařízení pouštíte sporadicky. V tomto případě platí, že existuje reálná možnost šíření obsahu.

Poplatky OSA se tak nevyhnou barům, restauračním zařízením,  obchodům, kosmetickým salónům a jiným provozovnám ve sféře služeb nebo také majitelům ubytovacích zařízení a pořadatelům kulturních či sportovních akcí.

Tip: Povinnost platit autorské poplatky se netýká zdravotnických zařízení a stejně tak případů, kdy si například zaměstnanci pustí rádio pro svou osobní potřebu.

Zajímavost: Loni proběhla médii zpráva, kdy byla Ochrannému svazu autorskému udělena pokuta v hodnotě 10,68 milionu Kč za zneužití dominantního postavení. Šlo o kauzu, kdy kolektivní správce požadoval po ubytovacích zařízeních poplatky za TV v neobsazených pokojích. Antimonopolní úřad rozhodl, že platba autorské odměny není přiměřenou obchodní podmínkou, pokud pokud prokazatelně nemohlo dojít k užití díla. Výši pokuty ovlivnil i fakt, že OSA zastupuje zahraniční autory.

Jak se vyhnout problémům?

Na stránkách ochranného svazu autorského si můžete koupit licenční smlouvu pro svou provozovnu a platit měsíční paušál. V případě pořádání akce je nutné vyplnit online formulář a přiložit i seznam všech skladeb, které na akci zazní.

Tip: Do formuláře je nutné uvádět i skladby, u kterých je autor neznámý, nebo ho OSA nezastupuje.

Poplatky za hudbu placené OSA se liší na základě lokality, množství obyvatel v ní žijících a také dle využití díla. U akcí se vypočítává podle ceny vstupného a počtu účastníků na akci.

Dostupný advokát radí:

„Chcete se vyhnout poplatkům OSA úplně? V takovém případě byste měli hrát pouze skladby od autorů, které organizace nezastupuje. Předem ale musíte počítat s tím, že nepůjde o známé písničky.“

OSA a pokuty

Ochranný svaz autorský iniciuje stovky kontrol měsíčně. V okamžiku, kdy přijdou na to, že nemáte podchycená autorská práva k písničkám, dají vám dodatečnou lhůtu k uzavření licenční smlouvy zpětně. Pokud tak neučiníte, začnou po vás vymáhat bezdůvodné obohacení (=dvojnásobek licenční odměny, kterou jste měli zaplatit). Kdyby pak spor skončil u soudu a vy jste prohráli, musíte počítat i s uhrazením soudního poplatku a náhradou nákladů právního zastoupení protistrany.

Jak je to se stahováním písniček z internetu?

Jakmile si stáhnete z internetu svou oblíbenou píseň pro svůj soukromý poslech, neporušujete autorský zákon. Jinak by tomu ale bylo, kdybyste staženou hudbu pak následně přehrávali veřejnosti nebo ji prodali za zlomek ceny třetí osobě. Na druhou stranu zákon ovšem uvádí, že „žádná výjimka z autorského práva nesmí být vykládána tak, že její aplikací budou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora“. To bychom si mohli vyložit tak, že hudbu můžete stahovat jen z legálních zdrojů, nikoliv z pirátských serverů.

Soudy  v této problematice rozhodly u trestní odpovědnosti, kde stanovily, že uživatel nemusí zkoumat, zda je zdroj legální a nebude tak trestně odpovědný při využití nelegálního zdroje. Na úrovni soukromoprávní ale žádné jasné stanovisko nepadlo.  V tomto směru bude průlomová kauze serveru Uloz.to, který vede spor o zveřejňování uživateli nahraných děl (konkrétně jde o některé filmy, např. snímek Šarlatán). Obecně vše směřuje do tzv. sdílené ekonomiky, kdy si jednotliví uživatelé platí drobné poplatky za licence a majetková práva vlastně k dílům nevlastní.

Chcete mít jistotu s autorskými právy na hudbu?

Sepíšeme nebo zkontrolujeme licenční smlouvu tak, abyste se při udělení i využití autorských práv vyhnuli všem rizikům. Postaráme se o férové nastaven bez nejasností a kliček. Zvládneme to online, po celé České republice a běžně už do 2 dnů.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Licenční smlouva

Potřebujete sepsat licenční smlouvu nebo pouze zkontrolovat tu stávající? Od toho tu jsme. Zajistíme pro vás férové nastavení autorských práv, ať už jste poskytovatel nebo nabyvatel licence. Jednáme rychle, za předem dané ceny. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Michal D.

před 5 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 6 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024