Jak na ochrannou známku

Vytvořili jste zajímavý produkt nebo se vaše firma rozjíždí a stává se známou? Vyvarujte se situace, kterou jsme se svými klienty mnohokrát řešili, kdy jejich konkurence začala nabízet na trhu produkt pod stejnou značkou nebo názvem. Tento článek vás provede vším, co musíte vědět o ochranné známce.

stoh papírů s razítkem

Kapitoly článku

Co je ochranná známka?

Zákon o ochranných známkách stanovuje, že „ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby“.

Označení tak musí splňovat formu, kterou stanovuje zákon (níže si detailněji probereme jednotlivé možnosti) a musí splňovat tzv. rozlišovací způsobilost. Právě díky ní vás neodmyslitelně odliší od konkurence. Pojďme si to ukázat na praktickém příkladu. Pokud bychom si chtěli registrovat ochrannou známku na označení „advokát“, neprojde to právě kvůli absenci rozlišovací způsobilosti. Označení „Dostupný advokát“ už nás ale jasně odlišuje od konkurence.

Tip: Při startu podnikání si včas podchyťte dohodu o mlčenlivosti, abyste ochránili své know-how.

Co můžete pomocí ochranné známky chránit?

Ochranná známka je formou duševního vlastnictví, která může mít několik podob:

 • slovní – označení buď jen slovem nebo v kombinaci s grafickým znázorněním,
 • obrazová – typickým příkladem jsou loga značek,
 • prostorová (trojrozměrná) – určitě znáte typický tvar láhve Coca-cola, ale prostorovou ochrannou známkou je například i obal od čokolády Toblerone,
 • tvořená barvou – u tohoto označení je nutné důkladné prokázání rozlišovací způsobilosti. Ne vždy se to podaří, ale z praxe můžeme jmenovat modro-stříbrnou kombinaci značky Redbull.

Do roku 2018 existovala také možnost kombinované ochranné známky, která představovala kombinaci všech výše zmíněných nebo například jen logo s textem. Dnes se označují jako obrazové. V rejstříku je však můžete stále najít, ale pouze u ochranných známek zapsaných před rokem 2018.

Tip: Přečtěte si také náš článek Jak chránit hudební dílo.

Dostupný advokát radí: Pokud budete ochrannou známku registrovat pro Evropskou unii, přidává se možnost i zvukového a čichového označení nebo hologramu. Nejpodstatnější je ovšem fakt, že vše, co jsme výše vyjmenovali, je definicí vaší značky. Až po registraci se pak označení stává ochrannou známkou.

Tip: Zhlédněte video, ve kterém Ondřej Preuss, zakladatel Dostupného advokáta, hovoří o ochraně brandu na internetu.

4 kroky, které si zkontrolujte, než se pustíte do registrace ochranné známky

 1. Jste ve fázi, kdy vymýšlíte název pro své podnikání? Ověřte si v obchodním a živnostenském rejstříku, že název nepoužívá už někdo před vámi.
 2. V databázi ochranných známek si zkontrolujte, že označení nezaregistroval už někdo před vámi. Bude třeba si projít všechny známky platné na území ČR (tedy i světové a evropské).
 3. Databázi můžete využít i pro rešerši loga nebo slovního spojení, nad kterým uvažujete.
 4. Vyberte si a promyslete správnou třídu ochranné známky – třídníky najdete přímo na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví. Jejich cílem je co nejpřesnější specifikace výrobků a služeb).

V registraci ochranné známky je snadné přehlédnout chybu

Nemusí být v první chvíli patrná, ale může se objevit až po rozjetí podnikání, kdy na vás začne parazitovat konkurence. Mějte jistotu, že budete mít vše precizně podložené a podané. Postaráme se o to.

Tip: Chystáte se začít podnikat na internetu? Přečtěte si, jak správně právně na založit e-shop.

Jak na ochrannou známku
Designéři navrhují design vhodný pro ochrannou známku

Tip: Chystáte se začít podnikat na internetu? Přečtěte si, jak správně právně založit e-shop.

Jak probíhá registrace české ochranné známky?

Ochrannou známku může přihlásit jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (tedy kdokoli). Ovšem osoba, která nemá na území České republiky skutečný obchodní nebo průmyslový závod, místo trvalého pobytu nebo sídlo, musí být v řízení o ochranných známkách zastoupena.

Musí také jít o výrobky nebo služby, které jsou předmětem jejího podnikání a je tak možné je spojit s činností, která je uvedena v živnostenském listu.

Tip: Samozřejmě máte možnost nechat se zastoupit advokátem nebo patentovým zástupcem.

Registrace se provádí u Úřadu průmyslového vlastnictví. Už samotným podáním přihlášky vám vzniká právo přednosti – tím zamezíte ostatním, aby měli možnost zaregistrovat si stejnou nebo zaměnitelnou ochrannou známku.

Jak probíhá proces schvalování registrace ochranné známky?

 1. Přezkoumávání a kontrola – úřad zkoumá, zda má přihláška všechny formální náležitosti a zda je možné ochrannou známku registrovat. Konkrétně tedy to, zda se nejedná o označení shodné s jinou již existující známkou nebo například označení klamavé. K tomuto zkoumání funguje na Úřadu průmyslového vlastnictví částečně automatizovaný systém řízení o ochranných známkách. Ten prohledává databázi podle různých kritérií (znění, obrazového třídění, druhu, vlastníka registrované ochranné známky výrobku). Pokud úřad zjistí, že přihláška nesplňuje některá kritéria, nezaregistruje ji. Doporučujeme v případě nejistoty spíše kombinované známky, kde je větší šance na zápis.
 2. Zveřejnění přihlášky – v další fázi úřad přihlášku zveřejní a veřejnost může ve lhůtě 3 měsíců podat námitky a připomínky, o kterých úřad následně rozhodne. K námitkám máte samozřejmě možnost se vyjádřit a tím je i vyvrátit. V případě sporů je možné i smírné řešení, kdy s namítajícím uzavřete dohodu. I tak je ale nutné počítat s tím, že se kvůli nim registrace prodlouží, finančně prodraží nebo může skončit i neúspěchem. Nepodceňte tak pečlivou rešerši a využijte pro jistotu rad odborníků. Takovou dohodou např. i se zahraničním subjektem vám rádi připravíme.

Shrnutí věcí, se kterými musíte u registrace ochranné známky počítat:

 • Průměrná doba řízení (od podání přihlášky po zapsání) se pohybuje v řádu 5 – 12 měsíců.
 • Přihlášení ochranné známky vás vyjde na minimálně 5 000 Kč a její ochranu lze nadále prodlužovat, vždy o 10 let, po zaplacení správního poplatku 2 500 Kč. O prodloužení můžete požádat nejdříve 12 měsíců před skončením a nejpozději v den skončení platnosti. Pokud byste lhůtu promeškali, běží vám 6 měsíců, kdy máte ještě šanci požádat o obnovení zápisu. Ten už je ale spojený s dvojnásobným správním poplatkem = 5 000 Kč.
 • Základní poplatek umožňuje registraci až do 3 tříd služeb a výrobků. Za každou další musíte uhradit příplatek 500 Kč.

Ochranná známka platí pouze na území České republiky. Pokud byste měli v plánu expandovat, je možné registrovat i evropské nebo mezinárodní ochranné známky.

Tip: V začátcích podnikání se vám bude hodit i vzor dohody o mlčenlivosti.

Dostupný advokát radí: „Evropská ochranná známka je v porovnání s přihlášením do každé země zvlášť velmi jednoduchou záležitostí. Získáte s ní ochranu jak ve stávajících členských státech, tak i v těch, které v budoucnu do EU přistoupí. Ochranná známka se v tomto případě podává EUIPO (Úřadu EU pro duševní vlastnictví). Registrace je možná v češtině, jen musíte počítat s vyššími poplatky = 850 Euro za 1 třídu, 900 Euro za 2 třídy a každá další třída s příplatkem 150 Euro.”

Jaká práva vám náleží po registraci ochranné známky?

Jako vlastník ochranné známky máte výlučné právo k jejímu užívání. Nikdo další ji tedy nesmí používat a kopírovat. Můžete také používat symbol ®, který symbolizuje zapsanou známku.

Ochranná známka vám dává garanci toho, že bez vašeho souhlasu nesmí nikdo jiný stejnou nebo zaměnitelnou ochrannou známku pro stejné či podobné výrobky a služby používat (něco jiného je ale to, pokud by ochranná známka byla konkurencí registrována do zcela odlišné třídy). Pokud by se však stalo, že by někdo vaši ochrannou známku použil, můžete požádat soud, aby nařídil stažení jejich výrobku nebo služby z trhu a vzniká vám nárok na náhradu případné škody.

Tip: Začínáte podnikat? V tom případě se vám bude hodit naše nabídka právních služeb pro začínající podnikatele. Poradíme vám nejen s registrací ochranné známky, ale také se založením společnosti s.r.o., GDPR auditem, nastavením cookies na vašich webových stránkách nebo s vašimi obchodními podmínkami.

Něco jiného je to v případě, kdy byste z vlastní vůle chtěli jinému subjektu poskytnout právo vaši ochrannou známku používat. To je možné díky licenční smlouvě, kde si stanovíte veškeré podmínky a poplatky.

Porušování práv z ochranné známky je trestným činem, za který může být pachatel potrestán zákazem činnosti, propadnutím věci nebo odnětím svobody.

Ať už stojíte před registrací ochranné známky nebo bojujete s konkurencí, bude se vám hodit ostřílený právník pro podnikání. V rámci balíčku získáte hodiny konzultací, které můžete využít na to, co vás zrovna pálí – ať už je to sepsání nebo kontrola smlouvy, zastupování před soudem nebo třeba podání žádosti na registraci ochranné známky.

Rozhodně si také přečtěte náš článek o efektivní ochraně autorských práv.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Registrace ochranné známky

Začínáte podnikat a chcete si chránit svou novou firmu? Nebo jste už zkušený podnikatel a musíte se bránit útokům konkurence? Chraňte si své podnikání, do něhož vkládáte mnoho energie a zaregistrujte si ochrannou známku.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Jan Vrátný, Veselí nad Lužnicí

před 3 roky

Orientuji se v prostředí, ve kterém dlouhodobě podnikám. Před nedávnem jsem se ale dostal do nepředvídatelných problémů a potřeboval jsem právní pomoc. Nechtěl jsem obvolávat právní kanceláře a pokoušet se domlouvat v kdovíjakých odborných termínech. Proto jsem zvolil vyhledání i výběr právní služby pomocí internetu. A mohu s klidným svědomím říci: „dobře jsem sáhnul“. Lidé z Dostupnyadvokat.cz na můj dotaz ihned reagovali a po upřesnění (zobrazit více) mého požadavku mi vypracovali smlouvu šitou na míru dané situaci. S prací i cenou jsem byl moc spokojen. Celý příběh.

Ing. Peter Čunderlík

před 1 měsíc

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Filip Rufer, Praha

před 3 roky

Dostupný advokát aktualizoval smluvní podmínky našeho webového portálu studentino.cz, aby byly plně v souladu GDPR. Všechnu komunikaci jsme zvládli online a za rozumnou cenu.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023