Jak na ochrannou známku a její registraci | Dostupný advokát

Jak na ochrannou známku a její registraci

Jak na ochrannou známku a její registraci

20. 8. 2018 / autor: Ondřej Preuss

Vytvořili jste zajímavý produkt nebo se vaše firma rozjíždí a stává známou? Určitě byste neměli podcenit právní ochranu vaší značky nebo názvů produktů či služeb. V obchodním světě se často stává, že konkurence brzy začne nabízet na trhu výrobek pod stejnou značkou nebo názvem. Abyste byli dostatečně chráněni, je nejlepší provést registraci ochranné známky.


Co je ochranná známka?

Může to být jakékoliv označení, které je nějak graficky znázorněno a musí splňovat zákonem stanovené podmínky. Nejčastěji to bývá Logo, slovo nebo fráze označující konkrétní výrobek, ale také barva tvar nebo obal výrobku. Ochranná známka zajišťuje dostatečnou ochranu registrované obchodní značky. Vlastník ochranné známky má výlučné právo k jejímu užívání. Nikdo další ji tedy nesmí používat a kopírovat. Má také právo k užívání značky ®.

Ochranná známka platí 10 let od podání přihlášky a po uplynutí této doby je možné žádat o její prodloužení. Platí pouze na území České republiky, lze ale registrovat i evropské, nebo mezinárodní ochranné známky.

Registrace ochranné známky

Registrace se provádí u Úřadu průmyslového vlastnictví. Po podání přihlášky úřad zkoumá, zda má přihláška všechny formální náležitosti, a poté zda je možné ochrannou známku zaregistrovat. Tedy zda se nejedná o označení, které se například shoduje s jinou již existující známkou, jestli se nejedná o označení druhu věcí, klamavé označení atd. K tomuto zkoumání funguje na Úřadu průmyslového vlastnictví automatizovaný systém řízení o ochranných známkách a systém prohledává databázi podle různých kritérií (např. podle znění známky, obrazového třídění, druhu a také podle vlastníka registrované ochranné známky výrobku nebo služby). Pokud tedy úřad zjistí, že přihláška nesplňuje některá kritéria, nezaregistruje ji.

V další fázi procesu úřad zveřejní přihlášku a veřejnost může ve lhůtě 3 měsíců podávat námitky a připomínky, o kterých následně úřad rozhodne. K námitkám je možné se vyjádřit a tím je i vyvrátit. Pokud vznikne takovýto spor, je možné i smírné řešení. Tedy s namítajícím uzavřít dohodu. Lze také části výroku přihlášky omezit o napadené části. Je tedy na místě před podáním přihlášky provést vlastní rešerši zamýšleného loga či názvu, neboť případnými spory se celý proces registrace časově velmi prodlouží, finančně prodraží a může skončit i neúspěchem. Za jednotlivé úkony se platí správní poplatky úřadu průmyslového vlastnictví.

Celý proces je poměrně složitý, a může skončit neúspěchem například kvůli drobné chybě, námitkám a podobně. Doporučujeme obrátit se na odborníky, kteří vám ochrannou známku zařídí. Vyhnete se tak starostem a předejdete možnému zdržení a prodražení celého procesu.


Co pro vás můžeme udělat Právník na 6 měsíců Právník na 12 měsíců
Konzultace s právníkem k jakékoli právní otázce. Hodiny jsou volně převoditelné do dalšího měsíce.3 hodiny měsíčně7 hodin měsíčně
Sepsání nebo kontrola smlouvy nebo jiného právního dokumentu
Zastoupení při jednání s protistranou nebo u soudu či úřadu
Sepsání obchodních podmínek za zvýhodněnou cenu — popis služby
Doba trvání služby od objednání6 měsíců12 měsíců
Konečná cena služby — službu čerpáte i hradíte měsíčně, proto při objednávce platíte pouze cenu prvního měsíce.6 × 2900 Kč vč. DPH12 × 6300 Kč vč. DPH
Konečná cena včetně DPH29002396,56 Kč bez DPH63005206,32 Kč bez DPH

Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: