avatar-01@2x
Registrace ochranné známky
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Jak na ochrannou známku

Vytvořili jste zajímavý produkt nebo se vaše firma rozjíždí a stává se známou? Vyvarujte se situace, kterou jsme se svými klienty mnohokrát řešili, kdy jejich konkurence začala nabízet na trhu produkt pod stejnou značkou nebo názvem. Tento článek vás provede vším, co musíte vědět o ochranné známce.

stoh papírů s razítkem

Co je ochranná známka?

Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. stanovuje, že „ochrannou známkou může být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby“.

Označení tak musí splňovat formu, kterou stanovuje zákon (níže si detailněji probereme jednotlivé možnosti) a musí splňovat tzv. rozlišovací způsobilost. Právě díky ní vás neodmyslitelně odliší od konkurence. Pojďme si to ukázat na praktickém příkladu. Pokud bychom si chtěli registrovat ochrannou známku na označení „advokát“, neprojde to právě kvůli absenci rozlišovací způsobilosti. Označení „Dostupný advokát“ už nás ale jasně odlišuje od konkurence.

Tip: Při startu podnikání si včas podchyťte dohodu o mlčenlivosti, abyste ochránili své know-how.

Co můžete pomocí ochranné známky chránit?

Ochranná známka je formou duševního vlastnictví, která může mít několik podob:

 • slovní – označení buď jen slovem nebo v kombinaci s grafickým znázorněním,
 • obrazová – typickým příkladem jsou loga značek,
 • prostorová (trojrozměrná) – určitě znáte typický tvar láhve Coca-cola, ale prostorovou ochrannou známkou je například i obal od čokolády Toblerone,
 • kombinovaná – buď může jít o kombinaci všech výše zmíněných nebo například jen loga s textem,
 • tvořená barvou – u tohoto označení je nutné důkladné prokázání rozlišovací způsobilosti. Ne vždy se to podaří, ale z praxe můžeme jmenovat modro-stříbrnou kombinaci značky Redbull.

Tip: Přečtěte si také náš článek Jak chránit hudební dílo.

Dostupný advokát radí:

Pokud budete ochrannou známku registrovat pro Evropskou unii, přidává se možnost i zvukového a čichového označení nebo hologramu. Nejpodstatnější je ovšem fakt, že vše, co jsme výše vyjmenovali, je definicí vaší značky. Až po registraci se pak označení stává ochrannou známkou.

Tip: Zhlédněte video, ve kterém Ondřej Preuss, zakladatel Dostupného advokáta, hovoří o ochraně brandu na internetu.

4 kroky, které si zkontrolujte, než se pustíte do registrace ochranné známky

 1. Jste ve fázi, kdy vymýšlíte název pro své podnikání? Ověřte si v obchodním a živnostenském rejstříku, že název nepoužívá už někdo před vámi.
 2. V databázi ochranných známek si zkontrolujte, že označení nezaregistroval už někdo před vámi. Bude třeba si projít všechny známky platné na území ČR (tedy i světové a evropské).
 3. Databázi můžete využít i pro rešerši loga nebo slovního spojení, nad kterým uvažujete.
 4. Vyberte si a promyslete správnou třídu ochranné známky – třídníky najdete přímo na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví. Jejich cílem je co nejpřesnější specifikace výrobků a služeb).

V registraci ochranné známky je snadné přehlédnout chybu

Nemusí být v první chvíli patrná, ale může se objevit až po rozjetí podnikání, kdy na vás začne parazitovat konkurence. Mějte jistotu, že budete mít vše precizně podložené a podané. Postaráme se o to.

Přenechat registraci ochranné známky profesionálům

Tip: Chystáte se začít podnikat na internetu? Přečtěte si, jak správně právně na založit e-shop.

Jak na ochrannou známku
Designéři navrhují design vhodný pro ochrannou známku

Jak probíhá registrace české ochranné známky?

Ochrannou známku může přihlásit jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (tedy kdokoli). Ovšem osoba, která nemá na území České republiky skutečný obchodní nebo průmyslový závod, místo trvalého pobytu nebo sídlo, musí být v řízení o ochranných známkách zastoupena.

Musí také jít o výrobky nebo služby, které jsou předmětem jejího podnikání a je tak možné je spojit s činností, která je uvedena v živnostenském listu.

Tip: Samozřejmě máte možnost nechat se zastoupit advokátem nebo patentovým zástupcem.

Registrace se provádí u Úřadu průmyslového vlastnictví. Už samotným podáním přihlášky vám vzniká právo přednosti – tím zamezíte ostatním, aby měli možnost zaregistrovat si stejnou nebo zaměnitelnou ochrannou známku.

Jak probíhá proces schvalování registrace ochranné známky?

 1. Přezkoumávání a kontrola – úřad zkoumá, zda má přihláška všechny formální náležitosti a zda je možné ochrannou známku registrovat. Konkrétně tedy to, zda se nejedná o označení shodné s jinou již existující známkou nebo například označení klamavé. K tomuto zkoumání funguje na Úřadu průmyslového vlastnictví částečně automatizovaný systém řízení o ochranných známkách. Ten prohledává databázi podle různých kritérií (znění, obrazového třídění, druhu, vlastníka registrované ochranné známky výrobku). Pokud úřad zjistí, že přihláška nesplňuje některá kritéria, nezaregistruje ji. Doporučujeme v případě nejistoty spíše kombinované známky, kde je větší šance na zápis.
 2. Zveřejnění přihlášky – v další fázi úřad přihlášku zveřejní a veřejnost může ve lhůtě 3 měsíců podat námitky a připomínky, o kterých úřad následně rozhodne. K námitkám máte samozřejmě možnost se vyjádřit a tím je i vyvrátit. V případě sporů je možné i smírné řešení, kdy s namítajícím uzavřete dohodu. I tak je ale nutné počítat s tím, že se kvůli nim registrace prodlouží, finančně prodraží nebo může skončit i neúspěchem. Nepodceňte tak pečlivou rešerši a využijte pro jistotu rad odborníků. Takovou dohodou např. i se zahraničním subjektem vám rádi připravíme.

Shrnutí věcí, se kterými musíte u registrace ochranné známky počítat:

 • Průměrná doba řízení (od podání přihlášky po zapsání) se pohybuje v řádu 5 – 12 měsíců.
 • Přihlášení ochranné známky vás vyjde na minimálně 5 000 Kč a její ochranu lze nadále prodlužovat, vždy o 10 let, po zaplacení správního poplatku 2 500 Kč. O prodloužení můžete požádat nejdříve 12 měsíců před skončením a nejpozději v den skončení platnosti. Pokud byste lhůtu promeškali, běží vám 6 měsíců, kdy máte ještě šanci požádat o obnovení zápisu. Ten už je ale spojený s dvojnásobným správním poplatkem = 5 000 Kč.
 • Základní poplatek umožňuje registraci až do 3 tříd služeb a výrobků. Za každou další musíte uhradit příplatek 500 Kč.

Ochranná známka platí pouze na území České republiky. Pokud byste měli v plánu expandovat, je možné registrovat i evropské nebo mezinárodní ochranné známky.

Tip: V začátcích podnikání se vám bude hodit i vzor dohody o mlčenlivosti.

Dostupný advokát radí:

„Evropská ochranná známka je v porovnání s přihlášením do každé země zvlášť velmi jednoduchou záležitostí. Získáte s ní ochranu jak ve stávajících členských státech, tak i v těch, které v budoucnu do EU přistoupí. Ochranná známka se v tomto případě podává EUIPO (Úřadu EU pro duševní vlastnictví). Registrace je možná v češtině, jen musíte počítat s vyššími poplatky = 850 Euro za 1 třídu, 900 Euro za 2 třídy a každá další třída s příplatkem 150 Euro.”

Jaká práva vám náleží po registraci ochranné známky?

Jako vlastník ochranné známky máte výlučné právo k jejímu užívání. Nikdo další ji tedy nesmí používat a kopírovat. Můžete také používat symbol ®, který symbolizuje zapsanou známku.

Ochranná známka vám dává garanci toho, že bez vašeho souhlasu nesmí nikdo jiný stejnou nebo zaměnitelnou ochrannou známku pro stejné či podobné výrobky a služby používat.

Tip: Něco jiného je to, pokud by ochranná známka byla konkurencí registrována do zcela odlišné třídy.

Pokud by se tomu tak stalo, můžete požádat soud, aby nařídil stažení výrobku nebo služby z trhu a vzniká vám nárok na náhradu případné škody. Něco jiného je to v případě, kdy byste z vlastní vůle chtěli jinému subjektu poskytnout právo vaši ochrannou známku používat. To je možné díky licenční smlouvě, kde si stanovíte veškeré podmínky a poplatky.

Porušování práv z ochranné známky je trestným činem, za který může být pachatel potrestán zákazem činnosti, propadnutím věci nebo odnětím svobody.

Ať už stojíte před registrací ochranné známky nebo bojujete s konkurencí, bude se vám hodit ostřílený právník pro podnikání. V rámci balíčku získáte hodiny konzultací, který můžete využít na to, co vás zrovna pálí – ať už je to sepsání nebo kontrola smlouvy, zastupování před soudem nebo třeba podání žádosti na registraci ochranné známky.

Rozhodně si také přečtěte náš článek o efektivní ochraně autorských práv.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Registrace ochranné známky

Začínáte podnikat a chcete si chránit svou novou firmu? Nebo jste už zkušený podnikatel a musíte se bránit útokům konkurence? Chraňte si své podnikání, do něhož vkládáte mnoho energie a zaregistrujte si ochrannou známku.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 1
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Zuzana Marková, Praha

před 2 roky

Nechali jsme si pro naši tělocvičnu sepsat obchodní podmínky a jsme za to moc rádi. Jasné vztahy dělají přátele, v businessu to platí desetinásob.

Petr Medek

před 2 roky

Největší benefit spatřuji v tom, že nikam nemusíte, vše vyřídíte z domova nebo kanceláře. S Dostupným advokátem spolupracujeme už několik let a vždy jsme byli spokojeni.

Michal Vrátný, Praha

před 2 roky

Děkuji za rychlou a precizní radu. Musím se přiznat, že jsem byl původně k přínosu advokáta skeptický. Nakonec jsem však rád, že jsem do toho šel. Navíc mám jasno v tom, kam se příště ohledně právního poradenství pohodlně obrátit.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023