Vláda chce zamezit řetězení nájemních smluv

Vláda připravila sadu návrhů, které mají pomoci ochránit nájemníky. Pronajímatelé bytů by nadále nemohli nekonečně řetězit nájemní smlouvy. Na druhé straně by se měla zase urychlit možnost vyklizení bytu.

nájemníci v bytě. řetězení nájemních smluv.
4 minuty čtení

Kapitoly článku

Nájem je ve většině evropských zemí relativně oblíbeným způsobem bydlení. Lze tak soudit alespoň z daleko většího procenta lidí, žijících v pronajatém bytě. V České republice je podíl nájemníků oproti našim sousedům extrémně nízký, což se dlouhodobě nemění.
Důvodů existuje více: Jsou jimi například potřeba Čechů a Češek zajistit se na důchod a na stáří. Důchodová reforma představuje zatím spíše kosmetické úpravy než skutečnou jistotu ve stáří pro současnou generaci lidí v produktivním věku. Vlastní bydlení je u nás i otázkou prestiže, představuje možnost zajistit své potomky do budoucna a v neposlední řadě do něj žene řadu lidí i obava z nejistého postavení nájemníka. Stále méně totiž vidíme situaci, kdy celá rodina žije po dlouhá léta v nájmu, žádnou změnu neplánuje a o pronajatém bytu uvažuje de facto jako „o svém“. Nájemní bydlení se naopak stává spíše doménou mladých lidí, kteří odcházejí od rodičů či z ubytování na koleji a setrvávají v něm, než se zmůžou na pořízení vlastního bytu.

Přitom ve většině vyspělých zemí je realita jiná. Nejčastěji bývá v tomto ohledu zmiňováno Rakousko a jeho hlavní město Vídeň. V nájmu zde bydlí bez problémů i představitelé střední třídy, lékaři či vládní úředníci a Čechy vnímanou nižší prestiž svého bydlení si nepochybně nepřipouštějí. Tuto formu bydlení zde totiž volí 73 % obyvatel. Přesto se Vídeň už léta umisťuje na některé z předních příček v hodnocení kvality života ve městě. Jistě, pro hodnocení hraje roli řada faktorů jako je životní prostředí, školství či bezpečnost ve městě. Přístup radnice k bydlení hraje ale nemalou roli.

Uzavíráte nájemní smlouvu?

Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu na míru vašemu případu. Nastavíme pravidla tak, abyste využili veškerá práva, která ze zákona máte. V případě problému s nájemní smlouvou vám poradíme, jak váš problém co nejrychleji vyřešit.

Tip: Obrácení důkazního břemene náš právní řád předpokládá spíše výjimečně v situacích, kdy hrozí fakticky nerovné postavení stran sporu. Například v pracovněprávních sporech týkajících se diskriminace.

V rakouské Vídni jsou to především výrazné subvence města, které zvýhodňují nájemní bydlení a činí je atraktivním. Česká města k podobným krokům zatím příliš nepřistupují, ostatně často ani nemají dostatek bytů, na nichž by podobnou bytovou politiku mohli realizovat. Plán jak alespoň o něco zmírnit nechuť k nájemnímu bydlení tedy nyní představili politici na vládní úrovni. Vše je ale zatím ve stadiu plánů a příprav.

Zákaz řetězení smluv

Podle průzkumu ministerstva pro místní rozvoj má každý pátý dotázaný nájemce má smlouvy kratší než jeden rok a každý čtvrtý má smlouvu nejvýše na 2 roky. V relativní nejistotě ohledně svého bydlení tak žije až jeden milion lidí. Tuto realitu by měla pozměnit první plánovaná legislativní úprava, která se zaměřuje na řetězení krátkodobých nájemních smluv na dobu určitou. To by ale měla ukončit plánovaná novela občanského zákoníku, která by zastropovala počet smluv na dobu určitou a jejich délku. Mezi nájemníkem a pronajímatelem by podle jejich návrhu bylo možné nově uzavřít smlouvu na dobu určitou kratší než tři roky nejvýš dvakrát za sebou. Poté už by musela následovat nájemní smlouva v délce v délce minimálně tří let nebo na dobu neurčitou. Pokud by toto pravidlo smlouva nerespektovala, hledělo by se na ni, jako by byla uzavřena na tři roky. Jestliže od ukončení posledního závazku z nájemní smlouvy mezi smluvními stranami uplyne doba alespoň jednoho roku, k předchozím nájemním smlouvám by se nepřihlíželo.

Nové možnosti navýšení nájemného

Propojit investice do energetických úspor a současně i možnost navýšení nájmu by měla druhá navrhovaná změna. Podle ní bude vlastník bytu motivovaný investovat například do izolace bytu, úsporného vytápění či jiné energetické úspory. Občanský zákoník by kromě stávající možnosti dohodnout se s nájemcem o zvýšení nájemného až o deset procent z účelně vynaložených nákladů umožňoval pronajímateli domoci se zvýšení nájemného u soudu a také jednostranně zvýšit nájemné o 3,5 procenta z účelně vynaložených nákladů ročně. Současně by ale zákon nedopustil zneužití takového ustanovení pro nastolení nepřiměřeně vysokého nájmu. Zakotvil by totiž tzv. obrácené důkazní břemeno. Majitel by tedy v případě potřeby musel dokázat, že je oprávněn takto nájem nastavit. Současně by při navýšení nájmu mohl nájemník smlouvu vypovědět.

Urychlené vyklizení bytu

Podle resortu je rovněž nutné zrychlit vyklizení bytu nebo domu. Délka takového procesu dnes může trvat i déle jak rok. S tím souvisí chystaná změna vlády. Vlastníci bytů sice mají právní nástroje, jak se zbavit nájemníka, který například neplatí nájem či jinak hrubě porušuje své povinnosti, v praxi se ale taková řízení táhnou neúměrně dlouho. Připravuje se proto takzvaný Rozkaz k vyklizení bytu nebo domu. Ten by měl urychlit ochranu vlastnického práva žalobce v případě, že žalovaný užívá předmět nájmu bytu nebo domu bez právního důvodu.

Soud by mohl rozhodnout, že nájemce musí do 15 dnů od doručení rozkazu byt nebo dům vyklidit a zaplatil náklady řízení, nebo v téže lhůtě podat odpor.

Navrhované změny budou před zpracováním do podoby legislativních změn ještě projednány se zástupci asociací, sdružení a dalšími zástupci nájemníků a pronajímatelů na trhu.

Tip: Končí vám nájemní smlouva s vaším nájemníkem? Do jaké doby po skončení nájmu musí nájemník byt vyklidit? Kdy můžete do bytu sami vstoupit a co lze dělat, pokud jej nájemník vyklidit odmítá? Na tyto otázky odpovídáme v našem samostatném článku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Nájem nemovitosti

Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu na míru vašemu případu. Díky našim službám nevzniknou ani po skončení nájmu mezi pronajímatelem a nájemníkem spory ohledně nejasných práv či povinností.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Cyd onie

před 3 roky

Při koupi bytu jsme chtěli mít jistotu, že po právní stránce vše proběhne hladce, proto jsme využili služeb této firmy. Rozhodně je mohu doporučit, rychlé zpracování požadavku, vstřícné jednání a cena rozumná.

Recenze služby

Ing. Jana Filipová, Praha

před 3 roky

Nechali jsme si s přítelem zkontrolovat nájemní smlouvu na náš první byt a byli jsme rádi, že nám někdo řekl, jaká máme práva, a vysvětlil, co nás čeká.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 5 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024