Nesplácení dluhopisů trápí čím dál více klientů

Narůstající počet našich klientů řeší své dluhopisové portfolio a požaduje předčasné splacení dluhopisů. Někteří přitom mají značné problémy své peníze od emitentů získat. Takové případy se v jednotlivostech odehrávaly vždy. Nyní ale jejich počet začíná narůstat a celková situace na dluhopisovém trhu se vyznačuje značnou nervozitou. Co tato skutečnost znamená pro drobné investory?

akcie, dluhopisy
5 minut čtení

Kapitoly článku

Jaký je účel a význam dluhopisů?

Dluhopis je cenný papír s nímž právní řád spojuje právo na splacení určité dlužné částky, event. také vyplacení stanovených výnosů a další povinnosti. Jeho vydavateli (emitentovi) tak zajišťuje zdroj financování bez pořizování nákladných úvěrů. Vydavatelem přitom může být nejenom stát či kraj, ale také obchodní společnosti.

V současné době reaguje řada lidí na vysokou míru inflace a snaží se zachránit své úspory. Hledají vhodnou platformu, s jejíž pomocí by hodnota jejich financí neklesala, a proto kontaktují finanční poradce s žádostí o radu. Na trhu jich působí tisíce, od těch špičkových, kteří se průběžně vzdělávají a mají rozsáhlý přehled o finančních nástrojích a investicích, až po ty, kteří vám doporučí takřka cokoliv, co jim samotným přinese vysokou provizi. A právě vysokou provizi někteří emitenti poradcům slibují a ti pak na oplátku nabízejí jejich finanční produkty širokému okruhu adresátů bez ohledu na to, zda je právě pro ně vhodný.

Podstatné je, že nejen z hlediska investorů, ale rovněž z pohledu emitentů se v některých případech může masová distribuce dluhopisů jevit jako krátkozraká. Podnikání z primárně cizích peněz s sebou nese nemalé riziko ztráty a ve finále tak může být ohrožující pro všechny zúčastněné.

Řešíte nesplacené dluhopisy?

Nepouštějte se do nevyrovnaného boje sami a zkonzultujte svou situaci s odborníkem na dané téma. Posoudíme vaše reálné šance a navrhneme do 24 hodin nejvhodnější postup. Za návrh řešení situace zaplatíte pouze 390 Kč a pokud následně využijete naše služby, máte zpracování návrhu v ceně.

Je lepší dluhopisy nekupovat?

Cílem našeho textu rozhodně není odradit čtenáře od pořizování jakýchkoliv typů dluhopisů či omezování investic. Je ale třeba zdůraznit, že nabídek je na trhu nyní velké množství a zdaleka ne všechny se vyplatí všem.

Základní radou pro klienty je tedy především obezřetnost právě při výběru kvalifikovaných poradců, kteří budou jednat primárně v jejich zájmu a nikoliv v zájmu svém. Na trhu existuje řada renomovaných správců, kteří mohou s investicí dobře poradit a rozložit ji. Což vede k další radě, tedy že se vyplatí “nesázet vše na jednoho koně”.

Jak postupovat vůči nekorektním finančním poradcům?

Zaujmout jednoznačné právní stanovisko k situaci, kdy si klient na radu finančního poradce koupí rizikové dluhopisy, jež nejsou spláceny, není jednoduché a v podstatě to ani nelze. Je třeba vždy nastudovat, co přesně klientovi finanční poradce slíbil, jaké mu poskytnul informace a na základě čeho všeho se dotyčný při svém investování rozhodoval.

Pokud by finanční poradci vysloveně uváděli nepravdivé informace, lhali klientům o určitých investičních nástrojích a mohli je tak uvést v omyl, a je-li takové jednání prokazatelné, mohou tito klienti podat trestní oznámení. Mohlo by se jednat například o trestný čin podvodu či jiný trestný čin. Byli-li klienti poškozeni ztrátou svých investic, lze jít také cestou civilního řízení a požadovat v něm náhradu škody.

V každém případě doporučujeme klientům nenechat situaci být, ale shromáždit co možná nejvíce podkladů a vždy konzultovat své možnosti s advokátem, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout, jak postupovat dál.

Jak lze postupovat vůči emitentům, kteří se nehlásí ke svým závazkům?

Případy nesplácení dluhopisů nelze paušalizovat, nicméně jedno mají společné: naši klienti se zpravidla nevymezují vůči neseriózním finančním poradcům, ale domáhají se plnění pohledávky přímo od emitentů. Situaci tedy buď finančním poradcům vůbec nekladou za vinu, nebo nemají pocit, že mají dostatek důkazů či podkladů, které by podepřely jejich stanovisko.

Navíc je třeba říci, že poukazovat pouze na to, že finanční poradce spolupracoval s emitentem na principu provizí, není v českých podmínkách směrodatné. Tímto způsobem zde totiž pracuje drtivá většina poradců a nejde o nic nezákonného. V řadě států Evropské unie už ale takový postup zakázali či alespoň omezili a našli jiné modely financování těchto služeb.

Pokud tedy investor chce řešit situaci přímo s emitentem, v prvé řadě by měl nastudovat emisní podmínky, kde bývá postup nastíněn. Dalším důležitým vodítkem je pak zákon o dluhopisech. Oba předpisy upravují schůzi vlastníků dluhopisů, kterou lze v určitých mimořádných případech svolat. Ještě předtím je ale na místě oslovit emitenta samotného a situaci s ním řešit.

Pokud ani jeden z postupů není efektivní, dochází na soudní spor, předcházený zpravidla předžalobní výzvou. Investor se zde ale pouští do nevyrovnaného zápasu s velkou korporací a i zde je na místě zastoupení advokáta.

Někteří finanční analytici si v této souvislosti kladou otázku, zda máme očekávat kolaps na dluhopisovém trhu. Její zodpovězení ponecháme s dovolením spíše jim. Z pohledu advokátní praxe lze říci, že nás čeká období několika let, kdy se s takovými případy budeme setkávat ve zvýšené míře než doposud, a to považujeme za velmi znepokojující.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Klein

před 2 roky

Využil jsem služby Dostupného advokáta pro revizi a úpravu obch. smluv pro svou společnost a celý proces byl velmi rychlý a výstup byl dle mých představ.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 8 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Petr Medek

před 3 roky

Největší benefit spatřuji v tom, že nikam nemusíte, vše vyřídíte z domova nebo kanceláře. S Dostupným advokátem spolupracujeme už několik let a vždy jsme byli spokojeni.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024