Jaké novinky nás čekají v roce 2023?

Každoročně pro vás chystáme přehled novel a právních změn, které nás čekají v nadcházejícím roce. Letos jsme zaměřili pozornost zejména na běžné spotřebitele a drobné podnikatele. Co je v příštím roce čeká?

novinky v právu 2023
7 minut čtení

Datové schránky

Stát se rozhodnul, že od roku 2023 značně posílí elektronickou komunikaci. Cílem by mělo být především zefektivnění a zrychlení fungování státní správy.

Datová schránka bude nově povinná pro:

  • Všechny právnické osoby, tedy i ústavy, spolky, nadace, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšné společnosti, které dosud tuto povinnost neměly.
  • Každou fyzickou podnikající osobu – dosud byly datové schránky osob samostatně výdělečně činných zřizovány pouze na základě jejich žádosti.

V původním plánu bylo zahrnout do novely i tzv. “digitálně gramotné“ nepodnikatele, tedy všechny svéprávné fyzické osoby, které by komunikovaly se státem přes svou elektronickou identitu (jako např. bankovní identitu, eObčanky s čipem či službu Moje ID).

U posledně zmiňované skupiny ovšem vláda na nátlak veřejnosti zbrzdila a s datovými schránkami zde ještě počká. Stát původně vytvořil domněnku, že pokud daní jedinci zvládnou využít Portál občana či bankovní identitu, pak pro ně bude obsluha a komunikace prostřednictvím datovky snadnou záležitostí. Řada příkladů z praxe ale poukazovala na to, že v praxi dochází k přihlašování seniorů k různým službám jejich vnuky právě proto, že prarodiče digitálně příliš gramotní nejsou. Opatření by tak bylo zcela kontraproduktivní.

V případě, že spadáte vy či vaše právnická osoba do výše uvedených skupin, na něž se novela vztahuje, nemusíte aktivně nic konat, chodit na úřady či aktivovat zřízení přes internet. Stát vám datovou schránku zřídí sám, a to do 31. března 2023. V okamžiku, kdy bude zřízena, vám dorazí přístupové údaje, spolu se základními údaji k užívání poštou.

Takto zřízenou datovou schránku nelze odmítnout. Jediným možným řešením je pověřit nějakou osobu správou datové schránky a povinnosti se tak osobně vyhnout.

Tip: Praktickým aspektům fungování datových schránek a tipům pro jejich využívání jsme se věnovali v našem samostatném článku.

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku?

Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. V našem týmu jsou specialisté na všechny oblasti práva, včetně práva spotřebitelského.

Zákon o ochraně spotřebitele a zákaz falešných slev

Důležitou změnou pro spotřebitele je zákaz falešných slev, který vzešel v původní podobě z pera Evropské unie a u nás by měl začít platit od konce tohoto či od začátku příštího roku (přesné datum závisí na podpisu novely prezidentem). Nabídne-li vám obchodník na zboží slevu, bude také nově muset uvádět i cenu, za níž výrobek prodával v předchozím období. Tím by se mělo podstatně ztížit uvádění falešných slev.

Princip falešných slev může být přitom dvojí. Buď e-shop (či kamenný obchod) udává rovnou nepravdivou původní cenu a oznamuje nám například, že bylo tričko zlevněno z tisíce korun na pět set (přitom je ale prodávali v předchozím období za cenu 700 Kč). Druhým, pracnějším, způsobem je krátkodobé nacenění zboží (tedy navýšení ceny) například týden před slevovou akcí, aby pak mohl obchod uvádět “pravé” slevy, které pro zákazníka přichystal. Obchodníci v obou případech využívají psychologického momentu, kdy se zákazník snáz rozhodne pro koupi, pokud má pocit, že je přítomen mimořádné a významné slevě.

Nově budou muset obchodníci v případě slevy uvádět, za jakou nejnižší cenu před prvním uplatněním akce zboží prodávali v období ne kratším než 30 dnů. Pokud zboží nabízeli kratší dobu, budou uvádět nejnižší cenu za uplynulou dobu. Výjimku tvoří pouze potraviny a další zboží, které rychle podléhá zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby.

Součástí novely je také potírání další klamavé praktiky, kterou jsou falešné recenze. Někteří obchodníci ve snaze prodat co nejvíce zboží píší zákaznické recenze jménem smyšlených zákazníků. Ani to už nadále nebude možné. V případě recenzí by měli prodejci dodat jasnou a pravdivou informaci, že hodnocení udělili reální lidé, kteří si výrobek koupili. Prodávající by si měli ověřit, zda recenze skutečně pochází od zákazníků, kteří výrobek zakoupili, jinak se mohou dopustit nekalé obchodní praktiky.

Zákaz dvojí kvality výrobků

Nově také novela zdůrazňuje zákaz jakéhokoliv uvádění určitého výrobku na trh, pokud by byl jako totožný prodáván alespoň ve dvou dalších členských státech Evropské unie, za podmínky, že má daný výrobek podstatně odlišné složení nebo znaky (pokud to není odůvodněno oprávněnými a objektivními skutečnostmi). Jedná se o další zamezení dvojí kvality výrobků, které si Češi již prosadili dříve v případě potravin.

Další novinku, kterou nám novela přináší, je prodloužení lhůty pro odstoupení o koupi ze 14 dnů na 30 dnů. Tuto možnost nelze samozřejmě využít pro jakoukoliv koupi, a dokonce ani koupi distančním způsobem (tedy typicky přes internet na e-shopu). Vztahuje se ovšem na koupi zboží mimo prodejní prostory podnikatele, typicky jde o různé nabídkové akce na ulici, služby podomních obchodníků či dokonce neblaze proslulé výlety spojené s předváděním a nabízením zboží různé kvality.

Ztížení uzavírání smluv po telefonu

Z podobného ranku je také vyšší právní ochrana spotřebitelů, kteří uzavírají smlouvy po telefonu. To lze nyní poměrně snadno, čehož často zneužívají různí “šmejdi”. Telefonující se zpravidla domnívá, že vede nějaký z běžných hovorů s prezentací služeb či zboží. Později se často nestačí divit, že během něj pod větším či menším psychologickým nátlakem a manipulací uzavřel také smlouvu, od níž později složitě odstupuje.

V budoucnu bude muset podnikatel zopakovat a potvrdit svou telefonní nabídku spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě. Spotřebitel je nabídkou vázán až poté, co projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině. Díky tomu ubyde situací, kdy pouhé přitakání po telefonu vedlo nic netušící telefonující k uzavření smlouvy.

Exekuce v roce 2023

V souvislosti s aktuálně končící akci Milostivé léto jsou v současnosti zastavovány určité typy exekucí, na něž se akce vztahuje. V roce 2023 se očekává ukončování nejenom drobných pohledávek, jako je tomu dosud, ale rovněž pohledávek většího rozsahu. Postupně budou zastavovány exekuce na peněžitá plnění (s výjimkou výživného a pohledávek vzniklých ublížením na zdraví atd.), pokud v době posledních šesti let od vyznačení doložky provedení exekuce nebyl dluh ani částečně uspokojen a není-li exekucí postižena nemovitá věc. Se zastavením exekuce musí souhlasit oprávněný. Nesouhlasí-li, pak musí uhradit zálohu na další vedení exekuce, čímž dojde k prodloužení o další tři roky. V určitých případech bude oprávněný osvobozen od úhrady zálohy, pakliže doloží, že mu zaplacení nedovoluje aktuální finanční situace.

Slevy na pojistném u kratších pracovních úvazků

Zlevnění krátkodobých úvazků se dočkají od února 2023 zaměstnavatelé, a to v podobě pětiprocentní slevy na pojistném na sociální pojištění. Ta se bude vztahovat na pracovní či služební poměry. Sleva náleží za každého zaměstnance pouze jednou, a to i v případě, kdy bude mít více krátkých pracovních úvazků u různých zaměstnavatelů. Z tohoto důvodu bude zavedena evidence záměrů uplatňovaných slev.

Zda ušetření peněz využijí alespoň někteří zaměstnavatelé na finanční přilepšení pro zaměstnance na kratší úvazek, se ovšem uvidí až po zavedení novely do praxe.

Ocenění péče prarodičů o děti

Vstřícný krok vůči rodinám s dětmi plánuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Půjde-li vše podle plánu, pak od července 2023 vstoupí v platnost novela, která přizná prarodičům pečujícím o svá malá vnoučata nárok na započítání této práce při výpočtu důchodu. Z podstaty věci by se novinka vztahovala na ty prarodiče, kteří v důchodu dosud nejsou. Mohli by přitom využít nově definovanou “prarodičovskou dovolenou”. Návrh novely zákona o státní sociální podpoře ovšem ještě musí projít vládou a oběma komorami parlamentu. Na jeho výslednou podobu si tedy ještě počkáme.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Luboš Zeman

před 7 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 6 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024