Pokuty spojené s vedením účetnictví SVJ

Společenství vlastníků jednotek zpravidla nemá ve svých řadách vyškoleného účetního. O to víc by se ale o správnost svého účetnictví mělo zajímat. Za nesprávně vedené účetnictví či jeho úplnou absenci mu hrozí totiž poměrně vysoké pokuty. Ty hrozí při nepředložení či předložení chybného vyúčtování.

Vlastníci bytu obdrželi vyúčtování od SVJ
4 minuty čtení

Kapitoly článku

Společenství vlastníků jednotek zpravidla nemá ve svých řadách vyškoleného účetního. O to víc by se ale o správnost svého účetnictví mělo zajímat. Za nesprávně vedené účetnictví či jeho úplnou absenci mu hrozí totiž poměrně vysoké pokuty. Ty hrozí při nepředložení či předložení chybného vyúčtování. Obdobné principy se uplatní také vůči nájemníkům bytů ze strany pronajímatelů.

Odpovědnost za vyúčtování vůči majitelům bytů

SVJ v čele se svým výborem se za včasné a správně vyhotovené účetnictví zodpovídá nejenom státu, ale také majitelům bytových jednotek. Jim by mělo SVJ v prvé řadě doručit včas a správně vyúčtování. SVJ má rovněž povinnost umožnit příjemcům vyúčtování nahlížet do podkladů k vyúčtování. Nesplnění těchto povinností může vést k nutnosti zaplacení pokuty, respektive k nároku majitelů bytů zaplacení pokuty požadovat.

Včas doručené vyúčtování

První zákonnou povinností je to, že vyúčtování musí být doručeno včas. To je splněno, pokud je prokazatelně zasláno do 4 měsíců po uplynutí konce kalendářního roku. V případě pochybností by měl být výbor SVJ schopen prokázat, že k doručení skutečně došlo. Může se tak stát například na shromáždění SVJ, kdy je předání zaznamenáno v zápise, případně stvrzeno podpisy majitelů bytů.

V naší advokátní praxi jsme řešili případ, kdy soudy neuznaly jako důkaz tvrzení předsedy SVJ, že bylo vyúčtování vhozeno do schránky. Majitel bytu jeho tvrzení rozporoval a tvrdil, že mu nic doručeno nebylo. Výbor SVJ svá tvrzení ničím nebyl schopen podložit a byl tedy povinen pokutu zaplatit. Podle závěru soudu by bylo jednoznačným důkazem doporučené zaslání.

Správnost vyúčtování

Možná někoho při čtení předchozích řádků napadlo, že pokud by výbor SVJ nestíhal včas vyúčtování zaslat, mohl by tento nedostatek obejít rozesláním “nějakých čísel”, které by později opravil správnou variantou.

Jak ale judikovaly i české soudy, z hlediska nároku na pokutu je i vadné vyúčtování pochybením, s nímž je nárok majitele bytu na zaplacení pokuty spojen. Nahlíží se na ně v podstatě tak, jako by SVJ povinnost provést vyúčtování vůbec nesplnilo. Navíc nenastává v takovém případě ani splatnost případného nedoplatku na službách.

Nahlížení do podkladů pro vyúčtování

Další ze zákonných povinností spojená s potenciální pokutou je umožnit majiteli bytu (a obdobně také nájemci ze strany vlastníka bytu) zkontrolovat správnost vyúčtování tak, že smí nahlédnout do veškerých podkladů pro vyúčtování.

Nahlédnutí by ovšem mělo být umožněno reálně, nikoliv jen “pro forma”.

Jak zkonstatoval soud v jednom z námi vyhraných případů, za splnění uvedené povinnosti se nepovažuje pouhé formální nabídnutí termínu pro nahlédnutí do podkladů, pokud protistrana nemá skutečnou možnost se k nahlédnutí dostavit třeba proto, že termíny byly stanoveny pouze v pracovní době a vždy jen na část dokumentů. Takové jednání bylo vyhodnoceno jako šikanózní.

Výše pokuty

Včasné nedodání (správného) je spojeno s povinností zaplatit druhé straně pokutu, která činí ze zákona 50 Kč za den, ale může být dohodnuta nižší.

Pojištění odpovědnosti členů výboru SVJ

Členům výboru SVJ se rozhodně vyplatí mít pojištěnu odpovědnost za škodu. Takto lze pojistit odpovědnost za škodu nebo újmu, kterou způsobila fyzická nebo právnická osoba v souvislosti s výkonem funkce člena výboru, event. předsedy, nebo člena kontrolní komise společenství vlastníků. Tímto způsobem je kryta typicky škoda na majetku, nemajetková újma a náklady nutné k právní ochraně pojištěného.

Z hlediska úhrady případných pokut touto cestou mají ale členové výboru SVJ zpravidla smůlu. Je třeba pečlivě nastudovat výluky z pojistného plnění, které mohou být u každé pojišťovny trochu odlišné.

Mezi ty standardní patří:

  • škoda způsobená úmyslně,
  • škoda způsobená úmyslným protiprávním jednáním nebo škoda způsobená jednáním v souvislosti s nímž získal pojištěný osobní prospěch nebo přijal odměnu, která mu nebyla přiznána předchozím souhlasem shromáždění vlastníků,
  • škoda způsobená neuplatněním nebo pozdním uplatněním práv,
  • škoda ve formě uložené pokuty nebo penále či jiné smluvní správní nebo trestní sankce.

Potřebujete právníka pro vaše SVJ či bytové družstvo?

Zkontrolujeme pro vás předloženou smlouvu nebo vám sepíšeme novou, zastoupíme vás u soudu nebo při jednání s úřady, zanalyzujeme zapeklitý právní problém nebo sepíšeme zápis z členské schůze i shromáždění.

Tip: Blíže jsme se obecným principům vedení účetnictví SVJ věnovali v našem samostatném článku na webu.

Tip: Blíže jsme tématu pojištění odpovědnosti členů výboru SVJ věnovali v našem článku na webu.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Dostupný právník pro SVJ a BD

Poskytneme vám právníka pro SVJ nebo BD na 6 nebo 12 měsíců. Bude vám kdykoli k dispozici, zastoupí vás u soudu nebo při jednání s úřady a pomůže vám s řešením jakékoli právní otázky. To vše za předem známou cenu a možností zaplatit až po skončení služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Jitka Salačová, Praha 6 – Řepy

před 3 roky

Naše Společenství vlastníků zhruba na začátku roku 2016 muselo nepředvídaně řešit mimořádné záležitosti, u nichž posléze vznikla potřeba právní porady. Výbor poptal tým „Dostupný advokát“ – právní služby online, v čele s JUDr. Ondřejem Preussem, který byl nakonec vybrán pro stálou spolupráci s naším Společenstvím vlastníků. V jeho prospěch hovoří garance dostupnosti v podstatě v kteroukoli dobu bez navýšení odměny za kontakt (zobrazit více) mimo pracovní dobu, dostupnost na telefonu či mailu i na Skypu a velmi seriózní vystupování. Jednoznačně můžeme potvrdit kvalitu služeb, serióznost i dostupnost online.

Ing. Peter Čunderlík

před 1 měsíc

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Petr Čapek

před 12 měsíců

Opakovaně jsem potřeboval konzultovat záležitost související s povinnostmi statutárního orgánu SV. Oceňuji rychlé, konkrétní a vstřícné jednání i přijatelnou cenu.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023