Prodej zahrady

Zájem o zahrádkářství v posledních letech rapidně vzrostl a objevují se i v okolí centrech velkých měst s “hipsterským nádechem”. S tím vzrůstá i počet dotazů, jaká jsou specifika při prodeji zahrady a co si před podpisem smlouvy zkontrolovat. Neméně pozornosti mají i zahrádkářské kolonie a s nimi spojené užívání zahrad na základě podnájemního práva. Po přečtení tohoto článku budete mít ve všem jasno.

Prodej zahrady
7 minut čtení

Kapitoly článku

Prodej zahrady do osobního vlastnictví

Pokud narazíte na koupi zahrady stojící na vlastním pozemku, poskytuje vám jako vlastníkovi několik zásadních výhod = jistotu vlastnictví a žádná omezení v podobě vnitřních předpisů. Mnohdy se setkáváme s tím, že zájemci kupují zahradu s příslibem, že v budoucnu dojde k převodu zahrady na stavební pozemek. O tom, že není radno spoléhat se jen na slovní příslib, jsme se rozepsali v článku o prodeji pozemku.

U koupě zahrady do tzv. “osobního” vlastnictví musíte samozřejmě počítat s vyšší pořizovací cenou a omezeným počtem takových nemovitostí. Proto mnoho ze zájemců o zahradničení nakonec přistupuje ke druhé variantě, kterou představují zahrádky užívané na základě nájemního či podnájemního práva.

Koupě zahrady jako vlastního pozemku má totožný proces jako jakákoliv jiná koupě nemovitosti. Proces jsme detailně rozebrali v článku o prodeji bytu. Jediné, na co pamatujte, je fakt, že chatka umístěná na pozemku může podléhat různým právním režimům podle toho, zda je nebo není zapsaná v katastru nemovitostí.

Tip: Využijte vzor kupní smlouvy na zahradu sepsaný právníky.

Povyšte právní ochranu na maximum

Ať už řešíte převod zahradního domku nebo podepisujete smlouvu o prodeji zahrady do osobního vlastnictví, je kontrola advokáta na místě. Jen tak budete mít jistotu, že smlouva neobsahuje žádné kličky, které jsou pro laika snadno přehlédnutelné.

„Prodej zahrady“ v zahrádkářských koloniích

I přesto, že se s podobnými inzeráty setkáte velmi často, nejde o koupi zahrady, ale jen o její pronájem či podnájem. Zahrádkářské kolonie představují systém, kde je s vlastníkem pozemku uzavřená nájemní smlouva a členové pak nejčastěji jednotlivé zahrádky užívají na základě podnájemní smlouvy.

Co si zkontrolovat před podpisem podnájemní smlouvy zahrady?

 1. Zjistěte si, na jakém pozemku se zahrada nachází, a informujte se, na jak dlouho je nájemní smlouva podepsána – mějte na paměti, že i kdyby šlo o smlouvu na dobu neurčitou, lze ji vypovědět, často se lhůtou 1 roku. Největší jistotu pro vás tak představují smlouvy podepsané na dlouhé desítky let.
 2. Kontrola chatky v katastru nemovitostí – pokud se na zahradě nachází zahradní chatka, zkontrolujte si v katastru nemovitostí, zda je v něm zapsána. Chatky jsou ve většině případů vlastnictvím uživatelů zahrádek. Pak dochází k převodu vlastnictví chatky mezi původním a novým podnájemcem, a následně k postoupení podnájmu mezi zahrádkářskou kolonií a novým podnájemcem.
 3. Projděte si vnitřní řád zahrádkářské kolonie – v praxi se setkáváme s tím, že uzavření podnájmu zahrady je podmíněno členstvím v občanském sdružením (zahrádkářská kolonie), což může být zpoplatněno vstupním poplatkem v řádu tisíců korun. Ve vnitřním řádu dále najdete poplatky, které jsou spojeny s užíváním zahrady, nebo pravidla pro chov drobných zvířat.
Skleník v zahradě na prodej
Skleník v zahradě na prodej

Tip: Je důležité dva první kroky synchronizovat, abyste se vyhnuli situaci, že budete vlastníkem chaty bez užívacího práva k zahrádce, nebo obráceně.

Jak postupovat, pokud řešíte „koupi“ zahrady v zahrádkářské kolonii?

Prvním krokem je uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví zahradní chatky (pokud se na pozemku nachází). Důležitým bodem smlouvy je rozvazovací podmínka, která vám dává garanci toho, že v situaci, kdy by nedošlo k získání podnájemního práva k dané zahrádce do určitého data, ruší se celá kupní smlouva.

Dostupný advokát radí: „Rozvazovací podmínka by se měla odrazit i v úhradě kupní ceny, ke které by mělo dojít po převodu podnájemního práva.“

Ve smlouvě o koupi chatky doporučujeme stanovit lhůtu, během které je prodávající povinen z chatky vyklidit veškeré věci s tím, že ostatní věci přejdou do vlastnictví kupujícího. Zároveň by neměly chybět záruky prodávajícího o stavbě chatky v souladu s právními předpisy nebo absenci nedoplatků vůči zahrádkářské kolonii. My svým klientům doporučujeme i přidat potvrzení prodávajícího, že nemá informace o tom, že by mělo dojít k zániku zahrádkářské kolonie.

Tip: Nepodceňujte kupní smlouvu zahradní chatky s ohledem na nižší právní ochranu podnájemce.

Následuje krok, kdy společně podnájemci (dosavadní a nový) požádají zahrádkářskou kolonii o převod podnájmu.

Užívání zahrady formou podnájmu s sebou nese vždy jistá rizika. Dobře sepsaná smlouva vám je pomůže minimalizovat.

Stavba domku, altánu nebo pergoly po prodeji zahrady

V tomto bodě pro vás bude zásadní ustanovení § 103 odst. 1 stavebního zákona, které praví, že stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:

Pro stavby tohoto typu vám tak bude stačit územní souhlas. V opačném případě najdete rady, na co se připravit v článku o stavbě domu na zelené louce.

Dostupný advokát radí: „Komplikací mohou být místní regulace dané územním plánem obce, vyhlášky či ochranná pásma nebo památkové zóny. Jednoduchým řešením je kontaktování příslušného stavebního úřadu.“

K územnímu souhlasu budete potřebovat:

 • výpis vlastnictví z katastru nemovitostí,
 • katastrální situaci se zákresem záměru,
 • souhlas sousedů s podpisy,
 • zjednodušený projekt stavby
 • a pokud je zahrada v zahrádkářské kolonii, tak i souhlas vlastníka pozemku.

Jak je to zápisem domku do katastru nemovitostí?

I přesto, že se můžete vyhnout stavebnímu povolení, stojí před vámi ještě zápis nemovitosti do katastru nemovitostí. U něj platí trochu jiné podmínky. V katastru se neevidují drobné stavby, pod které spadá:

 • stavba, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, s jedním nadzemním podlažím, zastavěnou plochou do 16 m2 a výškou do 4,5 m,
 • stavba do 30 m2 zastavěné plochy a 5 m do výšky na pozemcích určených k plnění funkce lesa, sloužících k zajišťování lesních školek nebo provozování myslivosti,
 • garáže, stavby pro požární ochranu, sklady a skládky nebezpečných odpadů, sklady hořlavin a výbušnin.

Pokud vaše stavba pod žádný bod nespadá, bude třeba podat návrh na vklad nemovitosti do katastru.

Zajímavost ohledně zalévání zahrady vodou z řeky

Jakmile vyschnou sudy a v blízkosti vaší zahrady se nachází řeka nebo potok, logicky vás napadne nabrat si vodu pro zalévání z přírodního zdroje. Ani tady se ovšem nevyhnete střetu se zákonem.

Pokud budete vodu nabírat kbelíkem nebo konví, je to v pořádku. Jednáte v souladu s vodním zákonem, který praví, že „každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu úřadu odebírat povrchové vody pro vlastní potřebu za podmínky, že k tomu nepoužívá zvláštní technické zařízení.

V případě, že byste chtěli odebírat vodu z řeky pomocí čerpadla, budete potřebovat povolení vodoprávního úřadu. V něm sepíšete, za jakým účelem chcete vodu čerpat, jaké množství a po jakou dobu. Pokud povolení získáte, můžete bez poplatku čerpat 6 000 m3 vody za rok nebo 500 m3 za měsíc. Kdybyste si povolen nevyjednali, hrozí vám pokuta do výše 50 000 Kč. U podnikatelů a společností jde o částku až 100 000 Kč.

Výjimkou, obzvlášť v letních měsících, není situace, kdy obce vyhlásí zákaz čerpání povrchové a podzemní vody.

Odborníci na prodej zahrady a nemovitostí celkově

V Dostupném advokátovi máme právní odborníky, kteří se na prodej nemovitostí dlouhodobě specializují. Zajistíme pro vás kompletní smluvní a právní servis související s koupí či prodejem zahrady. Zvládneme to do 48 hodin, bezchybně a profesionálně.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Koupě nebo prodej nemovitosti

Zajistíme kompletní právní servis související s koupí či prodejem nemovitosti včetně rezervační smlouvy a úschovy kupní ceny. Pomůžeme i s katastrem nemovitostí a daněmi. Zvládneme to rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 4 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Luboš Zeman

před 6 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Ing. Jana Filipová, Praha

před 3 roky

Nechali jsme si s přítelem zkontrolovat nájemní smlouvu na náš první byt a byli jsme rádi, že nám někdo řekl, jaká máme práva, a vysvětlil, co nás čeká.

Recenze služby

Veronika Jízdná

před 2 roky

Služeb Dostupného advokáta jsme využili při koupi bytu. Vše proběhlo v pořádku, kontrola smluv, návrh na katastr, který prošel na první pokus. I když jsem si až za půl roku vzpomněla, že vlastně ještě potřebuji vypsat daňové přiznání, nebyl to problém a do 2 dnů bylo hotové. Dobrá komunikace, rychlá reakce, nic nebylo problém. Doporučuji.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024