Jak ukončit nájemní smlouvu na byt

Chystáte se odejít z bytu, který jste si pronajali, a potřebujete nájemní smlouvu co nejdříve vypovědět? Nebo chcete ze svého bytu vyhodit problémového nájemníka? Je potřeba si dát pozor, protože ukončení nájmu často provázejí spory.

Krabice v bytě po ukončení nájmu bytu
7 minut čtení

Kapitoly článku

Ne vždy mezi stranami panuje shoda na klidném ukončení nájmu. Pak je nutné postupovat jednostrannou výpovědí. Zákon však pro takové situace stanoví poměrně jasná pravidla.

Jaké musí mít výpověď nájemní smlouvy náležitosti?

Výpověď musí mít v prvé řadě písemnou formu, nájem nelze vypovědět po telefonu nebo ústně. Doporučujeme zaslat ji pomocí doporučeného dopisu, abyste měli jistotu, že byla doručena. Výpověď musí obsahovat informace o obou smluvních stranách a označení bytu nebo domu.

Nutnost odůvodnění výpovědi a poučení pro nájemce závisí především na tom, jestli je nájem vypovídán z:

 • některého ze zákonem či smluvními stranami stanovených důvodů,
 • nebo jestli ho lze vypovědět i bez důvodu.

Pokud jde o první variantu, je nutné důvod výpovědi jasně uvést. Podmínky, kdy lze nájem ukončit, ať už ze strany pronajímatele nebo nájemce, závisí zejména na tom, zda je smlouva uzavřena na dobu určitou, či neurčitou.

Tip: Končí vám nájemní smlouva s vaším nájemníkem? Do jaké doby po skončení nájmu musí nájemník byt vyklidit? Kdy můžete do bytu sami vstoupit a co lze dělat, pokud jej nájemník vyklidit odmítá? Na to jsme se zaměřili v našem samostatném článku.

Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou

Nájemní smlouva uzavřená na konkrétní dobu přirozeně končí jejím uplynutím. Lze ji však ukončit i dříve, než je sjednaná doba nájmu, pokud je taková možnost přímo ve smlouvě. Musí to však být sjednáno pro obě strany, ne jen pro pronajímatele. Pokud si to takto strany výslovně nesjednají, nelze nájem na dobu určitou vypovědět bez udání konkrétního zákonného důvodu čistě z libovůle jedné ze stran.

Tip: Nejvhodnějším řešením je jednoznačně dohoda o skončení nájmu.

S čím jsme se setkali v praxi?

Náš klient, zeměměřič Pavel, uzavřel nájemní smlouvu na 5 let bez možnosti předčasné výpovědi. Po 2 letech ovšem dostal práci v jiném městě a přestěhoval se tak z Brna do Prahy, kam nemohl pravidelně dojíždět. Pronajímatel ho však nechtěl “pustit” a trval na doplacení bezmála 3 let nájmu.

„Zákon na takovou situaci pamatuje. Nájemce může smlouvu na dobu určitou vypovědět v tříměsíční výpovědní době, změní-li se okolnosti, z nichž strany při jejím vzniku vycházely. V tomto případě tak nelze po nájemci požadovat, aby v nájmu pokračoval. Podobným případem je změna zdravotních poměrů.“

Mgr. Marek Svobodný, specialista na nemovitostní právo

Dostali jste se do prekérní situace s ukončením nájemní smlouvy na byt?

Ať už momentálně řešíte nesouhlas pronajímatele s vaší výpovědí, nebo jste se ocitli v situaci, kdy vám byl neprávem ukončen nájem bytu, poradíme vám. Do 48 hodin jsme schopni navrhnout konkrétní řešení pro váš případ.

Jaká práva má pronajímatel při výpovědi na dobu určitou?

Pronajímatel může smlouvu na dobu určitou vypovědět jen ze zákonem stanovených důvodů, tedy:

 • poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu (třeba přestane platit nájemné),
 • je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti, případně na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,
 • má-li být byt vyklizen z důvodu veřejného zájmu (například musí být zbourán, aby ustoupil městskému okruhu),
 • existuje-li jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Zákon těmito přesnými důvody chrání nájemce jakožto slabší smluvní stranu.

Advokát radí: Pozor také na příliš dlouhou dobu “určitou”. Ujednáte-li si totiž nájem na dobu delší než 50 let, má se za to, že byl ve skutečnosti sjednán na dobu neurčitou s tím, že v prvních 50 letech lze nájem vypovědět, pouze jako by byl ujednán na dobu určitou.

Pro pronajímatele je ovšem výhodnější zvolit smlouvu na dobu určitou naopak na krátké období. To je totiž nejúčinnější způsob, jakým se pronajímatel může chránit před nezodpovědným nájemníkem a nemusí prokazovat porušování povinností. Otevírá se mu tak navíc prostor pro možné zvyšování nájemného při prodlužování smlouvy.

Výpověď nájemní smlouvy na dobu neurčitou

Výpověď z nájmu sjednaného na dobu neurčitou může dát nájemce kdykoliv, a to i bez uvedení důvodů. Je nutné jen dodržet tříměsíční výpovědní lhůtu, pokud se s pronajímatelem ve smlouvě nedohodl jinak.

Tip: V tomto případě nemusíte výpověď nijak odůvodnit. Nic ovšem nebrání tomu, abyste tak učinili.

Kdy vám může smlouvu na dobu neurčitou vypovědět pronajímatel?

Pokud chce ukončit smlouvu na dobu neurčitou naopak pronajímatel, může tak učinit jen ze zákonných důvodů. Konkrétně ze stejných jako u smlouvy na dobu určitou (uvedli jsme je výše) a vedle toho ještě tehdy, když se do bytu chce sám nastěhovat nebo ho chce pro svého manžela při rozvodu manželství. To platí také v situaci, kdy ho potřebuje pro své příbuzné, např. děti, které začaly studovat na univerzitě. Příbuzní by se však do bytu skutečně měli nastěhovat. Fingovaná “potřeba” může vést k požadavku náhrady škody a vůbec zpochybnění platnosti takové výpovědi.

Navíc platí pro pronajímatele povinnost nájemci byt znovu pronajmout či mu nahradit škodu, jestliže jako důvod výpovědi uvedl bytovou potřebu svou či někoho z rodiny.

Jak se bránit neoprávněné výpovědi nájemní smlouvy?

Zákon pohlíží na nájemce jako na slabší stranu. Aby se však mohl bránit, musí se s výpovědí a jejím obsahem seznámit.

„Například paní Karla, bezpečnostní pracovnice, se vyhýbala zásilkám od pronajímatele. Když zjistila, že dostala výpověď z nájmu, bylo to čtvrt roku po tom, co ji majitel bytu poslal. S výpovědí už nešlo nic dělat, i když byl důvod zcela nerelevantní a soud by jinak určitě vyhrála. Nepřebírání písemností doručovaných pronajímatelem je většinou chyba a nikoliv výhoda pro nájemce. Taková výpověď se totiž podle zákona považuje za doručenou ve chvíli, kdy je doručena do sféry adresáta. Měla by tedy být vyhotovena písemně, odeslána všem osobám, kterých se týká (například jsou-li v nájmu manželé, pak oběma), zaslána na adresu, kde se reálně zdržují a pro případný doklad o odeslání je vhodné zaslání doporučeně.

Po doručení výpovědi má nájemce 2 měsíce na to, aby proti takové výpovědi jednak vznesl námitky, ale také podal u soudu žalobu. To je jedna z největších změn v oblasti nájemního práva. Přenáší totiž odpovědnost na nájemce a ulehčuje pronajímatelům. Ti dříve museli soud žádat o takzvané „přivolení k výpovědi nájmu“. Teď jen počkají, zda se bude nájemce včas bránit. Pokud to nestihne, i neplatná výpověď se stane vymahatelnou a nájemník proti ní nic nezmůže.

Pozor! O právu vznést proti výpovědi námitky by ovšem měl pronajímatel nájemce poučit a současně navrhnout možnost přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. Neučiní-li tak, je výpověď neplatná.

Byt se považuje za odevzdaný ve chvíli, kdy obdrží pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Může se ale stát, že podle všech okolností lze nájem považovat za skončený, nájemce ho opustil a o jeho úmyslu není pochyb. pak se nájem považuje rovněž za ukončený.

Jaké další články z oblasti nemovitostního práva by vás mohly zajímat?

 1. Na co si dát pozor při koupi nemovitosti
 2. Jak na hypotéku
 3. Co si zkontrolovat před koupí nemovitosti
 4. Kdo a jak platí daň z převodu nemovitosti?
 5. Co by měla obsahovat kupní smlouva na nemovitost
 6. Nejčastější chyby při sepisování návrhu na katastr nemovitostí
 7. Koupě nemovitosti od developera
 8. Úschova kupní ceny při koupi nemovitosti
 9. Rozdíl mezi bytem družstevním a v osobním vlastnictví
 10. Co je to anuita?
 11. Jak správně darovat nemovitost
 12. K čemu slouží věcné břemeno nebo služebnost?
 13. Sepsání závěti a vypořádání dědictví
 14. Co je to kolace
 15. Co by nemělo chybět v nájemní smlouvě
 16. Kdy se může zvyšovat nájemné
 17. Ukončení nájmu
 18. Dohoda o ukončení nájmu
 19. Jak sepsat smlouvu o dílo s řemeslníkem
 20. Skryté vady a odstoupení od smlouvy o dílo
 21. Kdy potřebujete stavební povolení k rekonstrukci nemovitosti?
 22. Domovní řád
 23. Co obnáší funkce ve výboru bytového domu?
 24. Proč nepodceňovat stanovy v bytovém domě
 25. Společné prostory v bytovém domě
 26. Co obnáší rekonstrukce bytového domu
 27. Může se SVJ nebo bytové družstvo zadlužit?
 28. Jak na rekonstrukci domu nebo chaty
 29. Na co si dát pozor při jednání se stavební “firmou”?
 30. Stavba domu na „zelené louce“
 31. Jak na vyjmutí půdy ze zemědělského fondu

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Nájem nemovitosti

Sepíšeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu na míru vašemu případu. Díky našim službám nevzniknou ani po skončení nájmu mezi pronajímatelem a nájemníkem spory ohledně nejasných práv či povinností.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4
hodnoceno: 4 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 8 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Lukáš Řezníček, Praha 6 – Bubeneč

před 4 roky

Web i odvedenou službu hodnotím rozhodně pozitivně. Dostupný advokát odhalil v mé smlouvě o převodu bytu nenápadné riziko, které by mě stálo hodně peněz.

Recenze služby

Stanislav Graf

před 2 roky

Služeb Dostupného advokáta jsme využili již dvakrát, pokaždé pro koupi nemovitosti. Jejich balíček premium se nám osvědčil, a příště si zase vybereme tuto společnost.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024