Reklamace vyúčtování energií a služeb: jak na to?

Čekáte s obavami na vyúčtování energií a služeb? Co vše vyúčtování zahrnuje a jak postupovat, pokud s fakturou za plyn, elektřinu či za služby nesouhlasíte?  Lze reklamovat vyúčtování tepla? Na to jsme se podívali v dnešním článku.

vyúčtování elektřiny
5 minut čtení

Kapitoly článku

Vyúčtování služeb

Drtivá většina služeb spojených s bydlením se hradí prostřednictvím záloh, které jsou zpravidla jednou ročně vyúčtovány. Subjekt, který služby zajišťuje, tedy společenství vlastníků jednotek či družstvo, musí vyúčtování doručit příjemci služeb, tedy vlastníkovi bytu, členu družstva (případně nájemci), nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období.

Měření a vyúčtování tepla

Pokud máte ve svém bytě individuální vytápění (například pomocí plynového kotle), pak se vás následující řádky týkají jen ve velmi omezené míře, vztažené pouze na společné prostory domu.

Právní rámec pro měření a rozúčtování tepla stanovuje zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů a na něj navazující vyhláška ministerstva pro místní rozvoj.

Není-li v určitém domě stanovena povinnost instalace stanovených měřidel, pak se náklady rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi uživateli služeb v domě.

Pokud povinnost instalovat měřidla existuje, pak u vytápění rozlišujeme základní a spotřební složku ceny. V rámci základní složky platíme de facto za “možnost vytápění”, tedy za to, že systém vytápění v domě je nainstalován a musí se nějakým způsobem udržovat a spravovat. My jsme k němu připojení a můžeme jej kdykoliv využít. Tato základní složka může činit dle rozhodnutí SVJ či družstva 30 – 50 % z celkové ceny za vytápění v domě a následně se dělí dle podlahové plochy bytu. Počítá se přitom poměr velikosti započitatelné podlahové plochy bytu k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.

Druhá část, tedy spotřební složka potom vychází z náměrů měřičů, jinými slovy z toho, jak reálně v bytě topíte a jak se tato spotřeba odrazí na měřičích. Pořídíte-li si tedy termostatické hlavice, nastavíte nízké teploty vytápění a nevadí vám přes zimu obléct v bytě svetr, můžete na této složce ušetřit významnou sumu. I zde se ale zjištěné hodnoty zpravidla upravují pomocí různých výpočtových metod, které zohledňují rozdílnou náročnost vytápění jednotlivých místností v bytových jednotkách dle jejich polohy (např. nad nevytápěným sklepem, pod střechou) a ke světovým stranám (např. sever).

Platí ovšem, že rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.

Většinou se doporučuje v případě rozpočtu pomocí odpařovací nebo elektronických indikátorů připevněných k radiátorům použít poměr 50 % základní a 50 % spotřební složka, v případě nainstalovaných měřičů tepla pak počítat základní složku 40 % a spotřební 60 %.

Pro všechna nová měřidla v bytových domech (tedy vodoměry na teplo vodu, kalorimetry nebo přístroje registrující tepelnou energii jako indikátory topných nákladů na radiátorech nebo teplotní senzory) se od ledna 2022 uplatňuje podmínka, že musí splňovat podmínky dálkového odečtu s možnou měsíční frekvencí odečtů. Pokud tedy vaše měřiče umožňují pouze roční měření odečtů a plánujete jejich výměnu, měli byste na tyto nové požadavky pamatovat.

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku?

Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Jsme připraveni zodpovědět libovolný právní dotaz. V našem týmu jsou specialisté na všechny oblasti práva, takže můžeme garantovat opravdu vysokou kvalitu poskytnuté právní rady. Navíc vám ji zvládneme udělit online a do dvou pracovních dnů.

Vodné a stočné

Můžete-li si ve svém bytě načepovat z kohoutku pitnou vodu, bude se na vás vztahovat i platba vodného a ruku v ruce s tím i stočného. Platba za pitnou vodu ovšem nesestává pouze z ceny za spotřebovanou vodu, ale obnáší i pevnou složku, kterou musíte platit na základě toho, že jste připojeni k vodovodu. Pohyblivá složka se pak měří nejčastěji tzv. podružným vodoměrem. Nejsou-li v jednotlivých bytech vodoměry instalovány, pak se platby rozpočítávají podle vyhlášky. Zde se počítá s takzvanými směrnými čísly roční potřeby vody na jednoho obyvatele.

Oproti tomu stočné se platí za odvádění, čištění nebo jiné zneškodňování odpadních vod.

Teplá voda

Také náklady v domě na dodávku teplé vody se skládají z více složek. Ta základní, třicetiprocentní, se dále rozdělí podle podlahové plochy bytu a jednotlivé byty ji platí vždy, bez ohledu na to, zda teplou vodu využívaly. I kdybyste se tedy rok nesprchovali a nemyli nádobí, příslušný podíl za teplou vodu dle velikosti svého bytu zaplatíte.

Druhá část, která činí 70 %, se pak rozpočítává dle odečtů instalovaných vodoměrů na teplou vodu.

Námitky proti vyúčtování

Pokud nejste s vyúčtováním zálohových plateb spokojeni, máte právo žádat o informace k účtování, jako jsou náklady na konkrétní služby a vysvětlení, jak byly vypočteny. Také máte právo si získat kopie podkladů k účtování. Pokud nejste s rozúčtováním spokojeni, můžete podat reklamaci (námitky) do 30 dnů od doručení účtování a na jejich vyřízení musí být poskytovateli služeb poskytnuto 30 dní od doručení námitek.

Pokud dojde ke zpoždění při vyúčtování služeb nebo vyřízení námitek, máte právo požadovat pokutu od poskytovatele služeb. Pokuta může být maximálně 50 Kč za každý den zpoždění. Toto právo ztrácíte v případě, kdy sám poskytovatel služeb získal podklady pozdě a nemohl tak splnit svou zákonnou povinnost.

Vyúčtování elektřiny a plynu

Dodávky plynu a elektřiny se do jisté míry řídí zákonem, velmi podstatné je ale také to, co jste konkrétně podepsali ve smlouvě s dodavatelem a co stojí v jeho obchodních podmínkách. Bližší informace také vždy najdete na webových stránkách dodavatele.

Reklamaci lze zpravidla vyřídit vícero způsoby – telefonicky, mailem či písemně. Vždy je dobré zvolit takový způsob, který nám poskytuje důkaz o datu podání a jeho obsahu – tedy alespoň e-mail či webové rozhraní dodavatele. Telefonické podání v tomto směru není dostačující.

Dodavatel musí vyřídit reklamaci vyúčtování plynu či elektřiny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ji obdržel. Uzná-li ji za oprávněnou, je povinen vám vyrovnat rozdíl v platbách do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Pokud vám ji neuzná a jeho vysvětlení situace vám nepostačuje a s vyřízením nesouhlasíte, můžete se obrátit následně na Energetický regulační úřad. Nezbavuje vás to ovšem povinnost zaplatit případně nedoplatky na službách (pokud by vám později ERÚ vyhověl, bude vám vše, co bylo vyúčtováno neoprávněně, vráceno zpět).

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Adéla Bobková Humlová

před 1 rokem

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Stanislav Graf

před 1 rokem

Služeb Dostupného advokáta jsme využili již dvakrát, pokaždé pro koupi nemovitosti. Jejich balíček premium se nám osvědčil, a příště si zase vybereme tuto společnost.

Veronika Jízdná

před 1 rokem

Služeb Dostupného advokáta jsme využili při koupi bytu. Vše proběhlo v pořádku, kontrola smluv, návrh na katastr, který prošel na první pokus. I když jsem si až za půl roku vzpomněla, že vlastně ještě potřebuji vypsat daňové přiznání, nebyl to problém a do 2 dnů bylo hotové. Dobrá komunikace, rychlá reakce, nic nebylo problém. Doporučuji.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023