Jak na rozdělení spoluvlastnictví?

Zdědili jste spolu se svým sourozencem chalupu po rodičích? Víme, že následná dohoda na společné správě nebývá vždy jednoduchá. Efektivním a žádoucím řešením takové situace může být vypořádání spoluvlastnictví. Jak na to?

Domluva na rozdělení spoluvlastnictví
5 minut čtení

Kapitoly článku

Spoluvlastnictví je když… každý (spolu)vlastní celou věc

Ačkoliv může být pro někoho český model spoluvlastnictví hůře uchopitelný, platí v něm, že každý ze spoluvlastníků má přesně vymezen svůj podíl, ale nikoliv konkrétní část věci. Zdědíte-li tedy “polovinu chalupy” (resp. poloviční podíl na ní), nepátrejte po tom, zda vlastníte část podkrovní či přízemí. Jste totiž spoluvlastníkem chalupy celé, ale v případě rozhodování o ní máte pouze polovinu hlasovacích práv.

Tip: Co přesně spoluvlastnictví znamená, jak je vymezeno a jaká z něj vyplývají práva a povinnosti? Tomu jsme se věnovali v našem samostatném článku.

Zdědili jste podíl na domě či chatě?

Vlastníte část pozemku společně se sourozenci a přemýšlíte o vypořádání spoluvlastnictví? Připravíme pro vás rychlé a efektivní vypořádání spoluvlastnictví tak, aby to bylo pro všechny zúčastněné, a především pro vás, co nejvýhodnější.

Kdy může být spoluvlastnictví nevýhodné?

  • Společná správa – spoluvlastnictví může být v něčem fajn, a to když chalupu společně se sourozencem opravíte a zaplatíte pouze poloviční náklady. Také ale mohou nastat dohady, kdo a jak bude chalupu využívat, případně může chtít jeden z vás chalupu nějakým způsobem renovovat, prodat a podobně, zatímco druhému vyhovuje status quo.
  • Ručení v bance – obecně je vlastnictví nemovitosti často považováno takřka za výhru v loterii. Často tomu tak nemusí být. Navíc, pokud jste jejím “pouhým” spoluvlastníkem, nemůžete danou nemovitostí “ručit” bance při zřízení hypotéky. Nezáleží přitom na výši vašeho podílu.
  • Exekuce uvalená na spoluvlastníka – v případě, že se vašemu sourozenci (či jinému spoluvlastníkovi nemovitosti) nevydařilo podnikání a byla na něj uvalena exekuce, měli byste si bedlivě ochránit své věci, které v chalupě máte. Exekutor se totiž zpravidla příliš ptát nebude a zabaví vše hodnotné, co v domě najde. Svých věcí se můžete nadále domáhat, ale ne vždy se to podaří. Každopádně se vyplatí vždy od věcí uschovávat účtenky, objednávky a jiné doklady.

Tip: Spoluvlastník vaší nemovitosti se dostal do exekuce a exekutor při zabavování majetku zahrnul i vaše vlastní věci? Jak se lze efektivně bránit a domoci se svých věcí zpět? Přinášíme shrnutí správného postupu, spolu s příběhy z praxe.

Když už máte spoluvlastnictví právě tak dost

Nikdo nesmí být nucen k vlastnictví čehokoliv a stejný princip se uplatní i pro spoluvlastnictví. Pokud vám navzájem s ostatními spoluvlastníky drhnou vztahy, omrzela vás správa společné věci nebo třeba jen potřebujete peníze, máte několik možností, jak se s danou situací popasovat.

Jednotlivé varianty mohou zahrnovat:

  • Reálné rozdělení věci
  • Převedení podílu na jednoho spoluvlastníka a vyplacení druhého/ostatních adekvátní částkou
  • Prodej věci a rozdělení z výtěžku prodeje podle podílů.

Reálné rozdělení věci

Je-li to právně a fakticky možné, může být na žádost jednoho spoluvlastníka předmět spoluvlastnictví rozdělen tak, že dané osobě bude náležet část věci odpovídající velikosti jejího podílu a zbytek spoluvlastníků v daném vztahu zůstane.

To si lze představit třeba v případě, kdy tři sourozenci vlastní společně pole, které se rozdělí. Jeden ze sourozenců si nechá konkrétní část (třetinu pozemku) a zbylí dva nadále vlastní napůl zbylé dvě třetiny původního pozemku. Při dělení zemědělských pozemků je ovšem vždy nutné brát ohled na to, zda budou ostatní pozemky po rozdělení účelně obhospodařovatelné.

Zmíněná varianta ale zdaleka není vždy možná. Nelze si ji představit například u věcí, které by po rozdělení již nesloužily svému původnímu účelu, případně by se výrazně snížila jejich hodnota. Nejde tedy jen o to, zda fakticky lze věc rozdělit. Jako příklad si představme starožitný šperk v podobě zlatých náušnic s diamanty. Pokud jej zdědí dvě sestry, jistě si může každá ponechat jednu náušnici, to je fyzicky možné, ale hodnota šperku tím jednak klesá na méně než polovinu původní ceny a šperk tak hlavně ztrácí svůj účel. V řadě případů ani fyzické rozdělení není možné, nebo jen za cenu značných (stavebních) úprav. To se týká velké většiny domů.

Naopak může dojít k situaci, kdy obecně fyzické rozdělení věci možné je, ale nikolik přesně podle daných podílů. To si lze představit třeba u pozemku, který je definován různými přírodními hranicemi. Může zde dávat smysl oddělit například nikoliv jednu čtvrtinu, ale jednu pětinu pozemku. Nedostatek v podílu lze pak vyrovnat v penězích. V těchto případech může být využito i různých věcných břemen apod.

Převod podílu a vyplacení spoluvlastníka

Tato varianta má další modifikace, a to například při vyšším počtu spoluvlastníků – např. vyplacení pouze jednoho spoluvlastníka a vymezení nových podílů mezi ostatními apod.).

Prodej věci a rozdělení z výtěžku prodeje podle podílů

Pokud s touto variantou zúčastnění souhlasí, pak zpravidla přináší nejméně konfliktů týkající se toho, zda bylo rozdělení spravedlivé.

Formálně může dojít k uzavření dohody spoluvlastníků, která upravuje způsob vypořádání. V ní se například ujedná, že bude věc fyzicky rozdělena a každý z bývalých spoluvlastníků bude novým úplným vlastníkem části věci, případně se zvolí jiná z výše uvedených možností.

Dohoda o vypořádání movitých věcí může mít ústní formu. Lze ale vždy doporučit formu písemnou. Nezbytná a předepsaná zákonem je pak pro nemovité věci a případ, že je předmětem spoluvlastnictví závod. Pokud se spoluvlastnictví ruší pouze ústně, mohou žádat bývalí spoluvlastníci zaslání potvrzení o způsobu vypořádání.

V případě, že se spoluvlastníci nedohodnou, rozhodne o zrušení a vypořádání na návrh jednoho z nich soud. V takovém případě je soudní řízení zahájeno na návrh některého ze spoluvlastníků. Soud rozhoduje nejenom o samotném rozdělení spoluvlastnictví, ale také o způsobu vypořádání majetkových poměrů. Je-li to možné, měl by upřednostnit rozdělení věci.

Tip: Řešení pro vypořádání spoluvlastnictví vždy existuje více a pokaždé je třeba vyjít jak z potřeb jednotlivých spoluvlastníků, jejich preferencí ohledně vypořádání a také faktické podoby věci ve spoluvlastnictví. V případě, že se jedná o spoluvlastnictví nemovité věci, kdy k potřebné dohodě přistupují i zápisy do katastru nemovitostí, lze bezvýhradně doporučit konzultaci s advokátem.

Z advokátní praxe:
Situace se často může zkomplikovat, pokud do dosavadního poklidného rozložení práv (například mezi příbuznými či dlouholetými obchodními partnery) vstoupí cizí osoba. V rámci naší kanceláře jsme takto řešili složitou situaci v rodinném domě, který obývala jedna širší rodina. V domě byly čtyři menší byty, které ovšem nebyly právně vymezeny jako bytové jednotky. Jednotlivým bytům tudíž nebyli určeni jejich konkrétní vlastníci, neboť to dosud nebylo při dobrých vztazích v rodině řešit. V jednu chvíli ovšem třetinový podíl v domě zakoupila cizí osoba a bylo potřeba vztahy právně vyjasnit. Celou věc bylo při nemožnosti dohody nakonec třeba řešit soudně, kdy jsme úspěšně zastupovali zbylé členy rodiny, kteří dům získali zpět a třetinový podíl vyplatili.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Rozdělení spoluvlastnictví

Zdědili jste podíl na domě či chatě? Vlastníte část pozemku společně se zbytkem rodiny? Nebo jste podíl na nemovitosti koupili v dražbě a přemýšlíte o vypořádání spoluvlastnictví? Připravíme je pro vás tak, aby vše proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných a vás především.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reviews of the Dostupný advokát service

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 4 měsíce

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Stanislav Graf

před 2 roky

Služeb Dostupného advokáta jsme využili již dvakrát, pokaždé pro koupi nemovitosti. Jejich balíček premium se nám osvědčil, a příště si zase vybereme tuto společnost.

Recenze služby

Kateřina Petrašová

před 3 roky

Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou (zobrazit více) Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou jsem se opravdu dlouho nesetkala, neskutečně jasné a rychlé jednání za přesně stanovených podmínek. Průběh celého řízení proběhl bez jediného zaváhání, ač jsme měli obavy ohledně opakovaného podáním návrhu na vklad do KN s tím, že „něco“ není v pořádku. Opravdu chválím – za 1!!! Moc děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vašem podnikání!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2023