avatar-01@2x
Rozdělení spoluvlastnictví
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Jak na rozdělení spoluvlastnictví?

Zdědili jste spolu se svým sourozencem chalupu po rodičích? Víme, že následná dohoda na společné správě nebývá vždy jednoduchá. Efektivním a žádoucím řešením takové situace může být vypořádání spoluvlastnictví. Jak na to?

Domluva na rozdělení spoluvlastnictví
5 minut čtení
15. 12. 2022

Kapitoly článku:

Spoluvlastnictví je když… každý (spolu)vlastní celou věc

Ačkoliv může být pro někoho český model spoluvlastnictví hůře uchopitelný, platí v něm, že každý ze spoluvlastníků má přesně vymezen svůj podíl, ale nikoliv konkrétní část věci. Zdědíte-li tedy “polovinu chalupy” (resp. poloviční podíl na ní), nepátrejte po tom, zda vlastníte část podkrovní či přízemí. Jste totiž spoluvlastníkem chalupy celé, ale v případě rozhodování o ní máte pouze polovinu hlasovacích práv.

Tip: Co přesně spoluvlastnictví znamená, jak je vymezeno a jaká z něj vyplývají práva a povinnosti? Tomu jsme se věnovali v našem samostatném článku.

Zdědili jste podíl na domě či chatě?

Vlastníte část pozemku společně se sourozenci a přemýšlíte o vypořádání spoluvlastnictví? Připravíme pro vás rychlé a efektivní vypořádání spoluvlastnictví tak, aby to bylo pro všechny zúčastněné, a především pro vás, co nejvýhodnější.

Chci se poradit

Kdy může být spoluvlastnictví nevýhodné?

 • Společná správa – spoluvlastnictví může být v něčem fajn, a to když chalupu společně se sourozencem opravíte a zaplatíte pouze poloviční náklady. Také ale mohou nastat dohady, kdo a jak bude chalupu využívat, případně může chtít jeden z vás chalupu nějakým způsobem renovovat, prodat a podobně, zatímco druhému vyhovuje status quo.
 • Ručení v bance – obecně je vlastnictví nemovitosti často považováno takřka za výhru v loterii. Často tomu tak nemusí být. Navíc, pokud jste jejím “pouhým” spoluvlastníkem, nemůžete danou nemovitostí “ručit” bance při zřízení hypotéky. Nezáleží přitom na výši vašeho podílu.
 • Exekuce uvalená na spoluvlastníka – v případě, že se vašemu sourozenci (či jinému spoluvlastníkovi nemovitosti) nevydařilo podnikání a byla na něj uvalena exekuce, měli byste si bedlivě ochránit své věci, které v chalupě máte. Exekutor se totiž zpravidla příliš ptát nebude a zabaví vše hodnotné, co v domě najde. Svých věcí se můžete nadále domáhat, ale ne vždy se to podaří. Každopádně se vyplatí vždy od věcí uschovávat účtenky, objednávky a jiné doklady.

Tip: Spoluvlastník vaší nemovitosti se dostal do exekuce a exekutor při zabavování majetku zahrnul i vaše vlastní věci? Jak se lze efektivně bránit a domoci se svých věcí zpět? Přinášíme shrnutí správného postupu, spolu s příběhy z praxe.

Když už máte spoluvlastnictví právě tak dost

Nikdo nesmí být nucen k vlastnictví čehokoliv a stejný princip se uplatní i pro spoluvlastnictví. Pokud vám navzájem s ostatními spoluvlastníky drhnou vztahy, omrzela vás správa společné věci nebo třeba jen potřebujete peníze, máte několik možností, jak se s danou situací popasovat.

Jednotlivé varianty mohou zahrnovat:

 • Reálné rozdělení věci
 • Převedení podílu na jednoho spoluvlastníka a vyplacení druhého/ostatních adekvátní částkou
 • Prodej věci a rozdělení z výtěžku prodeje podle podílů.

Reálné rozdělení věci

Je-li to právně a fakticky možné, může být na žádost jednoho spoluvlastníka předmět spoluvlastnictví rozdělen tak, že dané osobě bude náležet část věci odpovídající velikosti jejího podílu a zbytek spoluvlastníků v daném vztahu zůstane.

To si lze představit třeba v případě, kdy tři sourozenci vlastní společně pole, které se rozdělí. Jeden ze sourozenců si nechá konkrétní část (třetinu pozemku) a zbylí dva nadále vlastní napůl zbylé dvě třetiny původního pozemku. Při dělení zemědělských pozemků je ovšem vždy nutné brát ohled na to, zda budou ostatní pozemky po rozdělení účelně obhospodařovatelné.

Zmíněná varianta ale zdaleka není vždy možná. Nelze si ji představit například u věcí, které by po rozdělení již nesloužily svému původnímu účelu, případně by se výrazně snížila jejich hodnota. Nejde tedy jen o to, zda fakticky lze věc rozdělit. Jako příklad si představme starožitný šperk v podobě zlatých náušnic s diamanty. Pokud jej zdědí dvě sestry, jistě si může každá ponechat jednu náušnici, to je fyzicky možné, ale hodnota šperku tím jednak klesá na méně než polovinu původní ceny a šperk tak hlavně ztrácí svůj účel. V řadě případů ani fyzické rozdělení není možné, nebo jen za cenu značných (stavebních) úprav. To se týká velké většiny domů.

Naopak může dojít k situaci, kdy obecně fyzické rozdělení věci možné je, ale nikolik přesně podle daných podílů. To si lze představit třeba u pozemku, který je definován různými přírodními hranicemi. Může zde dávat smysl oddělit například nikoliv jednu čtvrtinu, ale jednu pětinu pozemku. Nedostatek v podílu lze pak vyrovnat v penězích. V těchto případech může být využito i různých věcných břemen apod.

Převod podílu a vyplacení spoluvlastníka

Tato varianta má další modifikace, a to například při vyšším počtu spoluvlastníků – např. vyplacení pouze jednoho spoluvlastníka a vymezení nových podílů mezi ostatními apod.).

Prodej věci a rozdělení z výtěžku prodeje podle podílů

Pokud s touto variantou zúčastnění souhlasí, pak zpravidla přináší nejméně konfliktů týkající se toho, zda bylo rozdělení spravedlivé.

Formálně může dojít k uzavření dohody spoluvlastníků, která upravuje způsob vypořádání. V ní se například ujedná, že bude věc fyzicky rozdělena a každý z bývalých spoluvlastníků bude novým úplným vlastníkem části věci, případně se zvolí jiná z výše uvedených možností.

Dohoda o vypořádání movitých věcí může mít ústní formu. Lze ale vždy doporučit formu písemnou. Nezbytná a předepsaná zákonem je pak pro nemovité věci a případ, že je předmětem spoluvlastnictví závod. Pokud se spoluvlastnictví ruší pouze ústně, mohou žádat bývalí spoluvlastníci zaslání potvrzení o způsobu vypořádání.

V případě, že se spoluvlastníci nedohodnou, rozhodne o zrušení a vypořádání na návrh jednoho z nich soud. V takovém případě je soudní řízení zahájeno na návrh některého ze spoluvlastníků. Soud rozhoduje nejenom o samotném rozdělení spoluvlastnictví, ale také o způsobu vypořádání majetkových poměrů. Je-li to možné, měl by upřednostnit rozdělení věci.

Tip: Řešení pro vypořádání spoluvlastnictví vždy existuje více a pokaždé je třeba vyjít jak z potřeb jednotlivých spoluvlastníků, jejich preferencí ohledně vypořádání a také faktické podoby věci ve spoluvlastnictví. V případě, že se jedná o spoluvlastnictví nemovité věci, kdy k potřebné dohodě přistupují i zápisy do katastru nemovitostí, lze bezvýhradně doporučit konzultaci s advokátem.

Z advokátní praxe:
Situace se často může zkomplikovat, pokud do dosavadního poklidného rozložení práv (například mezi příbuznými či dlouholetými obchodními partnery) vstoupí cizí osoba. V rámci naší kanceláře jsme takto řešili složitou situaci v rodinném domě, který obývala jedna širší rodina. V domě byly čtyři menší byty, které ovšem nebyly právně vymezeny jako bytové jednotky. Jednotlivým bytům tudíž nebyli určeni jejich konkrétní vlastníci, neboť to dosud nebylo při dobrých vztazích v rodině řešit. V jednu chvíli ovšem třetinový podíl v domě zakoupila cizí osoba a bylo potřeba vztahy právně vyjasnit. Celou věc bylo při nemožnosti dohody nakonec třeba řešit soudně, kdy jsme úspěšně zastupovali zbylé členy rodiny, kteří dům získali zpět a třetinový podíl vyplatili.

img-hero-hp

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Rozdělení spoluvlastnictví

Zdědili jste podíl na domě či chatě? Vlastníte část pozemku společně se zbytkem rodiny? Nebo jste podíl na nemovitosti koupili v dražbě a přemýšlíte o vypořádání spoluvlastnictví? Připravíme je pro vás tak, aby vše proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných a vás především.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

Autor článku

221103_dostupny-advokat_087

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Jan Kresteš

před 2 roky

Dostupného advokáta mohu jedině doporučit! Nabízel jsem místnost k podnájmu a potřeboval jsem dobře vypracovanou podnájemní smlouvu. Nejdříve jsem si stáhl z nejmenovaných webových stránek vzor podnájemní smlouvy. Vzor podnájemní smlouvy vypadal dobře, mně tam nic nechybělo. Ovšem nejsem právník a vždy se může objevit nějaký důležitý detail, který by tam mohl chybět. Obrátil jsem (zobrazit více) se tedy na Dostupného advokáta, aby mi poradil a pomohl v této věci. Stačil jeden telefonát a reakce byla rychlá. Vše za rozumnou cenu vyřízeno do tří dnů. Neměl jsem s tím tedy práci a podnájemní smlouva od dostupného advokáta byla více detailnější. Pokud tedy potřebujete právní pomoc, právní služby a nemáte tolik peněz, abyste si mohli dovolit platit drahého advokáta, Dostupný advokát je nejlepší volbou pro vás. Vřele doporučuji!

MgA. Anna Leschingerová, Cvikov

před 2 roky

Netušila jsem, že existuje online služba, kde za vás právník zařídí veškeré papírování a vy se můžete soustředit jen na radost z obdarování milované osoby.

Lucia Tóthová, Praha

před 2 roky

V životě každého z nás nastane chvíle, kdy potřebujeme využít služeb právníků nebo advokátů. Pro všechny, kteří hledají právní radu (je jedno, jestli kupují nemovitost, soudí se se zaměstnavatelem anebo potřebují jakoukoli jinou pomoc od profesionála na legislativu) a zároveň chtějí řešit věci digitálně, vzdáleně, bez nutnosti osobních návštěv, je Dostupný advokát jednoznačně zajímavou alternativou.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

chata na venkově ve spoluvlastnictví

Jaké má spoluvlastnictví výhody a nevýhody?

Vlastníte nějakou věc společně  s někým dalším? Co vše spoluvlastnictví obnáší, jaká máte v tomto vztahu práva a povinnosti, jaké druhy spoluvlastnictví známe a jak lze společnou věc spravovat? Na…

10. 11. 2022
partneři společné bydlení družstevní

Spoluvlastnictví u družstevního bytu

Plánujete s partnerem či partnerkou koupi bytu a uvažujete mimo jiné o družstevním bydlení? Jak je to s pořízením družstevního bytu a lze mít družstevní podíl ve spoluvlastnictví?

13. 10. 2022
Bytový dům, založení SVJ, založení bytového družstva

Družstevní byt ve spoluvlastnictví a v SJM

Tento blog se věnuje dvěma příbuzným typům společného vlastnictví podílu v bytovém družstvu, a to „spoluvlastnictví“ a „společnému jmění manželů“ (dále jen SJM). Oba typy není radno zaměňovat, protože jejich…

19. 9. 2017

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2023