Exekutor mi zabavil majetek, i když nejsem dlužník

Váš partner se dostal do exekuce a exekutor při zabavování majetku zahrnul i vaše vlastní věci? Jak se lze efektivně bránit a domoci se svých věcí zpět? Přinášíme shrnutí správného postupu spolu s příběhy z praxe.

naštvaná žena, u níž byla provedena neoprávněná exekuce
6 minut čtení

Kapitoly článku

Exekuce prodejem movité věci není první volbou exekutora, nicméně někdy celá situace dospěje až do tohoto bodu. Exekutor se svými pomocníky prochází bytem a zabavuje hodnotné věci, z jejichž prodeje by se mohly uspokojit pohledávky věřitelů. Někdy se ale přihodí, že do zabaveného majetku zahrne i předměty, který nepatří dlužníkovi. Může jít třeba o sekačku na trávu, kterou si dlužník vypůjčil od souseda, osobní věci přítelkyně či počítač spolubydlícího. Samostatnou kapitolu pak tvoří případy dlužníků, kteří nahlásí svůj trvalý pobyt v bytě, v němž jsou pouhými nájemníky, a někdy dokonce trvalý pobyt neodhlásí, ačkoliv již bydlí jinde.

Pan Rudolf bydlel se svým známým Honzou, který se několikrát neúspěšně pokoušel o podnikání. Poslední pokus skončil v roce 2020, kdy si naplánoval otevření restaurace a na její vybavení si vypůjčil peníze na úvěr. Krátce po otevření ale přišlo vlivem covidu zavření obchodů a restaurací, které Honzovi obrátilo plány vzhůru nohama. Vložil do podniku veškeré své peníze, prodal i nějaký majetek, ale postupně nebylo z čeho platit dluhy a nakonec celá situace dospěla až k exekuci. Pan Rudolf věděl, že se jeho známému nedaří, ale netušil, že vše zašlo až tak daleko. Proto ho překvapila přítomnost exekutora v bytě. Ten si sice nevšímal Rudolfova majetku, který měl ve svém pokoji, nicméně ho zaujaly klávesy v ceně mnoha desítek tisíc, kamera a čistička vzduchu, které se nacházely ve společných prostorách bytu. Ačkoliv Honza namítal, že tyto věci nejsou jeho majetkem, exekutor je stejně zabavil.

Potřebujete pomoci s podáním správní žaloby nebo zastoupením u soudu?

Potřebujete pomoci s podáním správní žaloby nebo zastoupením u soudu? Rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Exekuce je záležitost plná emocí a část z nich může být spojena s neoprávněným zabavením cizích věcí. Neznamená to však, že exekutor postupuje v danou chvíli nelegálně. Nesmí zahrnout do soupisu věcí k prodeji něco, u čeho je nesporné a evidentní, že náleží někomu jinému než dlužníkovi (hračky dětí či auto přítelkyně, která vlastnictví na místě prokáže technickým průkazem). Když tedy třetí osoba prokáže, že věc nepatří dlužníkovi, ale jí, exekutor takovou věc do soupisu nezahrne. Průkazným dokladem bude pro exekutora jakýkoliv doklad na jméno – faktura, paragon či výpis z bankovního účtu. Na druhou stranu nejsou exekutoři povinni na místě přezkoumávat otázku vlastnictví. Pokud se jedná jen o tvrzení dlužníka, že věc není jeho, může věc zabavit a vyzvat domnělého majitele, aby vlastnictví věci prokázal.

V případě, že by exekutor porušil nějakou právní povinnost a došlo ke vzniku škody, která by jinak bez porušení právní povinnosti nevznikla, a exekutor by jí  mohl zabránit, pak také za ni exekutor odpovídá, ať už se jedná o neoprávněnou exekuci či nikoliv.

Tip: Mobiliární exekuci, tedy exekuci prodejem věcí jsme se detailně věnovali v našem článku.

Lze zabavení vaší věci předcházet?

Do určité míry se můžeme snažit podobným situacím předejít, nebo se aspoň připravit na to, když nastanou. Jak na to?

Pokud například pronajímáte byt, možná vás napadá smluvně zakázat nájemníkovi přihlásit si k vám trvalý pobyt. Takovou věc sice můžete do smlouvy zanést, ale pravdou je, že nájemník pro nahlášení trvalého pobytu váš souhlas nepotřebuje. Stačí mu na úřad přinést nájemní smlouvu. Ohlídejte si ale, zda si nájemník po odstěhování svůj trvalý pobyt odhlásil.

Tip: Pravidlům trvalého pobytu i jeho nahlašování i odhlašování jsme věnovali náš samostatný článek.

Co se při pronajímání osvědčí více, je zahrnout do nájemní smlouvy seznam věcí, které jsou nájemci přenechány k užívání. To má pro pronajímatele výhodu hned dvojí. Při přebírání bytu po ukončení nájmu se takový seznam věcí – ideálně doplněný o stav dané věci, případně fotodokumentaci – může hodit rovněž. Takový doklad by měl být pro exekutora dostačující.

Druhá rada je možná banální, ale je dobré si ji připomenout: hrozí-li vašim přátelům či známým bezprostředně exekuce, nepůjčujte jim hodnotné věci. Nebo se připravte na byrokracii spojenou s jejich získáváním zpět.

A rada, která se vyplatí nejenom pro případ exekucí – schovávejte si nákupní paragony, faktury, kupní smlouvy a jiné doklady o koupi. V případě reklamace se vám vyplatí je mít zpravidla dva roky. Jsou i případy, kdy je poskytnutá záruka delší. Doklady o koupi se vám mohou vyplatit i například při uplatňování náhrady škody. Pokud ovšem není na dokladu uvedeno vaše jméno, což u běžného paragonu nebývá, soud jej jako důkaz nemusí uznat. V takovém případě se tedy vyplatí ještě doplňková rada – platit převážně kartou či převodem, což bude dohledatelné v elektronickém bankovnictví. Společně s paragonem už budete mít takřka neprůstřelný důkaz.

Jak postupovat, když je věc zabavena?

Skončí-li váš počítač či kávovar v s nálepkou “exekučně zabaveno” ve skladu exekutora, musíte především jednat relativně rychle. Máte 30 dní na podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Poté musí exekutor rozhodnout do 15 dnů. Pokud vám nevyhoví, lze následně podat vylučovací žalobu k soudu.

O návrhu na vyškrtnutí rozhoduje exekutor pouze na základě listinných důkazů, které musejí být k návrhu přiloženy. To celou věc poměrně komplikuje. Pokud lze vlastnictví věci doložit například jen svědeckou výpovědí, lze ji do jisté míry nahradit písemným čestným prohlášením svědka (například původního majitele). Pro vylučovací žalobu existuje ze zákona lhůta dalších 30 dnů. Zajímavé je, že podání žaloby není podmíněno předchozím návrhem na vyškrtnutí věci u exekutora. Pokud tedy tento postup zmeškáte, či jej z nějakého důvodu nechcete absolvovat, právo podat žalobu vám i nadále zůstává.

U vylučovací žaloby je žalobcem osoba, která tvrdí, že byla v exekuci zabavena věc, která náleží jí a nikoliv dlužníkovi. Poněkud překvapivě je žalovaným nikoliv exekutor, ale oprávněná osoba, tedy věřitel, který zpravidla nemá žádný vliv na to, jaké věci budou zabaveny. Jeho zainteresovanost na věci spočívá v tom, že pokud by souhlasil s vyškrtnutím věci ze soupisu, pak ji exekutor musí vyškrtnout. Jistý podíl na věci tedy má.

Vylučovací žalobu je třeba doplnit vhodnými důkazy. Těmi jsou ideálně výše zmíněné faktury či kupní smlouvy, které obsahují označení předmětu i kupce. Samotný paragon zpravidla nestačí. Pakliže již takové potvrzení nemáte, nebo jste věc například dostali darem, je vaše důkazní situace o poznání horší. Jako důkaz můžete navrhnout svědeckou výpověď, fotografie s danou věcí. Záleží ovšem na soudu, zda to pro něj bude dostačující. Soud může žalobu z důvodu neunesení důkazního břemeno zamítnout. Postavení skutečného majitele věci je tedy poměrně dost nejisté a nevýhodné, což vzhledem ke skutečnosti, že na vzniklé situace nemá žádný podíl, je poměrně alarmující. Pokud má daná věc opravdu vysokou hodnotu, ať již skutečnou či spíše citovou, vyplatí se pro její vymáhání zkontaktovat advokáta, s jehož pomocí se výrazně zvyšuje šance na úspěch. Nezapomínejte, že proti vám stojí v pozici exekutora právně vzdělaný člověk.

V případě, že byla podána žaloba na vyloučení věci, nesmí být tato věc zařazena do dražby, a to až do pravomocného rozhodnutí o žalobě.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 6 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 6 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 4 měsíce

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024