Sledování zaměstnanců na pracovišti II | Dostupný advokát

Sledování zaměstnanců na pracovišti (kamery)

Obrázek k článku Sledování zaměstnanců na pracovišti (kamery)

19. 1. 2016 / autor: Ondřej Preuss

Obrátil se na nás pan Antonín s dotazem, zda může zaměstnavatel sledovat nebo monitorovat zaměstnance při práci průmyslovou kamerou. Navazujeme tak na jeho popud na náš blog o sledování na pracovišti. Může tedy zaměstnavatel sledovat své zaměstnance, pořizovat o tom záznamy a pak to proti nim použít např. za účelem výpovědi?

Odpověď zní, že jen velmi omezeně.

Závažné důvody

Zákon stanoví, že zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze jeho činnosti narušovat soukromí zaměstnance, a to nejen na pracovišti, ale i ve veřejných prostorách. Například i tím, že podrobuje pracovníka otevřenému či skrytému sledování.

Ani ochrana majetku není automaticky důvodem opravňujícím sledování. Pokud by však šlo o pracoviště, kde by docházelo k např. k častým krádežím, je možné určité prostory sledovat. Je to však nutné nahlásit na Úřad na ochranu osobních údajů a skutečně sledovat daný cíl (bezpečnost majetku), nikoliv tak obcházet pravidla na ochranu soukromí zaměstnanců.

Kontrola výkonnosti

Ani kontrola výkonnosti zaměstnanců či dodržování technologického postupu prostřednictvím kamer však není vyloučena. Musí k tomu však být závažné důvody. Např. v chemičce je bezpečnost důležitější než soukromí a postup zaměstnance v laboratoři musí být monitorován. Zde je možné použít i záznam. To samé však neplatí v kanceláři či v tělocvičně. Sledování by rozhodně nemělo být tajné.

Jak postupovat?

Panu Antonínovi jsme doporučili, aby své výhrady zaměstnavateli oficiálně nahlásil. Pokud by zaměstnavatel výhrady neakceptoval a v monitorování pokračoval, bylo by možné se obrátit na inspektorát práce, případně i na Úřad pro ochranu osobních údajů. Za takové neoprávněné nakládání s osobními údaji hrozí až stotisícové pokuty. Navíc důkaz pořízený nelegálně nemůže obstát např. ani ve sporu o platnost výpovědi zaměstnance „načapaného“ takovou kamerou.

Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: