Sociální pojištění – kdo, kolik a kam

Sociální pojištění je odvodem, který musí platit téměř všichni pracující lidé. Jedná se přitom o celkem podstatnou část naší výplaty. Přesto ale spousta lidí neví, proč se vlastně sociální pojištění platí, a kolik se jim reálně strhává ze mzdy nebo z platu. V tomto článku vám proto přinášíme odpovědi na to, kdo musí platit sociální pojištění, kam a kolik. Kromě toho vám také povíme, kam vlastně všechny ty peníze putují.

5 minut čtení

Kapitoly článku

K čemu slouží pojistné na sociální zabezpečení

Sociální pojištění neboli pojistné na sociální zabezpečení se skládá ze tří součástí – nemocenského pojištění, důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Jedná se tedy o částku, kterou platíte za účelem vytváření důstojných podmínek pro život sebe a svých spoluobčanů, a to zejména v nepříznivých sociálních situacích. Nejčastěji se jedná o důchodce, nezaměstnané či nemocné osoby.

Největší část financí určených na sociální zabezpečí putuje na starobní důchody a zdravotní péči, které dohromady tvoří zhruba ¾ celkových výdajů. Kromě toho jdou ale peníze také na rodinné dávky, invalidní důchody, dávky pro pozůstalé (sirotčí, vdovecké apod.), podporu v nezaměstnanosti, sociální vyloučení a příspěvky na bydlení.

Tip: Dostali jste výpověď z práce? Byl-li s vámi jakýmkoliv způsobem ukončen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele, ochráníme všechna vaše práva. S námi máte jistotu, že nepřijdete zkrátka.

Musím platit sociální pojištění? A kam?

Sociální pojištění musí platit zaměstnavatelé, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, zahraniční zaměstnanci a osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění.

Sociální pojištění a zaměstnavatelé

Jako zaměstnavatel máte za své zaměstnance povinnost odvádět sociální pojištění, které jim strháváte ze mzdy.

Sociální pojištění a zaměstnanci

Sociální pojištění za vás jako zaměstnance odvádí váš zaměstnavatel a vy proto nemusíte vůbec nic řešit. Výhodou je pro vás to, že i pokud by za vás zaměstnavatel pojištění neplatil, vy z toho žádné problémy mít nebudete. Nebudou se vás týkat žádné pokuty a budete mít stále nárok na všechny výhody, které s sebou placení sociálního pojištění nese. Následky tak bude nést pouze váš zaměstnavatel. Také je důležité zmínit, že sociální pojištění vám zaměstnavatel hradí i v případě práce na zkrácený úvazek. Stejně tak nemusíte řešit sociální pojištění při neplaceném volnu.

Sociální pojištění a OSVČ

Jako OSVČ hradíte sociální pojištění sami přímo na okresní správu sociálního zabezpečení nebo v případě paušálu na finanční správu. Povinné je ale pouze důchodové pojištění, nemocenské pojištění je dobrovolné. U vedlejší činnosti je pak platba důchodového pojištění povinná až na základě dosažených příjmů – v roce 2024 je minimální hranice stanovena na 105 520 korun.

Platba se provádí měsíčně formou záloh a následující rok máte povinnost podat přehled o příjmech a výdajích podle kterého se určí výše pojistného za minulý rok a dochází k vrácení přeplatku, případně vzniku nedoplatku.

Tip: Potřebujete právní pomoc v podnikání? Nemáte čas hledat pokaždé znovu právníka pro svou firmu? Domlouvat jeho časové možnosti, dobývat se na něj a řešit s ním fakturaci? Nebo dokonce potřebujete mít advokáta neustále k dispozici? Náš tým zkušených advokátů je tu pro vás. Nabízíme konzultace jak osobně, tak také z pohodlí vaší kanceláře, přes telefon, e-mail nebo třeba Google Meets.

Sociální pojištění a samoplátce

Občané se mohou účastnit na důchodovém pojištění i dobrovolně. Nejčastěji se jedná o osoby vedené v evidence úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, studenty nebo osoby pracující v zahraničí.

Kdo nemusí platit sociální pojištění?

Sociální pojištění nemusí platit lidé bez zdanitelných příjmů. Sem tedy patří například studenti, důchodci, osoby pracující na dohody a osoby registrované na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání.

Máte otázku?

Nenašli jste odpověď na vaši otázku týkající se sociálního pojištění? Jsme připraveni zodpovědět libovolný právní dotaz. V našem týmu jsou specialisté na všechny oblasti práva, takže můžeme garantovat opravdu vysokou kvalitu poskytnuté právní rady. Navíc vám ji zvládneme udělit online a do dvou pracovních dnů.

Výše sociálního pojištění

Zaměstnavatel a zaměstnanec

Sociální pojištění představuje součin vyměřovacího základu a procentní sazby. Vyměřovacím základem zaměstnavatele je pak součet všech vyměřovacích základů jeho zaměstnanců. U zaměstnavatele se jedná o 24,8 % z vyměřovacího základu. Z toho jde 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.

U zaměstnance se jedná o 7,1 % z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ zaměstnance představuje součet jeho příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem zdanění. Do vyměřovacího základu tedy nepatří:

  • náhrada škody;
  • odstupné a další odstupné, odchodné nebo odbytné a odměna při skončení funkčního období;
  • věrnostní přídavek horníků;
  • plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání;
  • jednorázová sociální výpomoc poskytnuta zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelné pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události.

Kromě toho je ale stanoven ještě maximální vyměřovací základ. Jedná se o 48násobek průměrné mzdy a v roce 2024 činí 2 110 416 korun. Počítá se jako součet všech vyměřovacích základů zaměstnance za jeden kalendářní rok. Pokud tento součet přesáhne maximální vyměřovací základ, pak z přebytku zaměstnanec neplatí sociální pojištění. To ale platí pouze v případě, že byl zaměstnanec zaměstnaný pouze u jednoho zaměstnavatele. Toto se přitom vztahuje i na samotného zaměstnavatele, který z této částky také neodvádí sociální pojištění, a to ani za sebe ani za zaměstnance.

OSVČ

První rok vaší samostatné činnosti vedlejší nemáte povinnost platit zálohy na pojistné. V případě hlavní činnosti pak platíte zálohy na základě minimálního vyměřovacího základu – ten je pro rok 2024 stanoven na 131 904 korun. V dalších letech se zálohy určují na základě vašich přehledů o příjmech a výdajích. Tento přehled je třeba podat vždy do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání. Pokud jste však v paušálním režimu, přehled o příjmech a výdajích podávat nemusíte.

Vyměřovací základ se určuje jako polovina dvanáctiny celkového zisku (rozdílu mezi příjmy a výdaji) a pojištění se určuje jako 29,2 % z vyměřovacího základu. Z toho jde 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.

Tip: Pojistěte si, že vaše spolupráce bude po právní stránce bez nejasností, zbytečných rizik a skrytých kliček. Pomůžeme vám, ať už jste v pozici OSVČ, klienta, nebo obchodního partnera. Neprůstřelnou smlouvu vám po objednání online zvládneme připravit (či zkontrolovat) už do 3 dnů.

Samoplátce

I v případě samoplátců se výše sociálního pojištění počítá jako procento z vyměřovacího základu. Výše vyměřovacího základu je ale v tomto případě na samotném plátci. Nesmí se však jednat o částku nižší než ¼ průměrné mzdy pro daný rok. Sazba pojistného z vyměřovacího základu je pak u osoby dobrovolné účastné důchodového pojištění stanovena na 28 %.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Zuzana Marková, Praha

před 3 roky

Nechali jsme si pro naši tělocvičnu sepsat obchodní podmínky a jsme za to moc rádi. Jasné vztahy dělají přátele, v businessu to platí desetinásob.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 8 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Michal D.

před 7 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024