Tichý společník: jak a proč se vám může vyplatit?

Přizvat k zakládání firmy takzvaného tichého společníka může být velmi chytrý a strategický krok. Je ale třeba vědět, jak může a bude fungovat váš vzájemný vztah a co od sebe můžete očekávat.

tichy společník ve společnosti

Kapitoly článku

Kdo je tichý společník?

Tichým společníkem samozřejmě nemyslíme introvertního kumpána, s nímž budete po večerech u vína probírat své obchodní záměry. Ne, že by byla taková varianta zcela vyloučena, ale rozhodně to není to, o co by v tiché společnosti mělo jít.

Ve skutečnosti jde buď o fyzickou případně i právnickou osobu, která se zaváže poskytnout určitý peněžitý či nepeněžitý vklad do jiné společnosti, kterou tím podpoří. Motivace zakladatelů oné “jiné” společnosti (typicky jde o s.r.o.) je tedy zřejmá: získat prostředky pro chod své společnosti, zpravidla pro její rozjezd. Jak je to ale se záměrem onoho tichého společníka? Jeho cílem primárně není se na chodu podporované společnosti podílet, ovlivňovat její veškeré kroky, rozvoj a směřování. V tomto se především liší od jinak podobně vnímaného investora. Důvodem podpory ze strany tichého společníka je ale především podíl na výsledku podnikání.

Založení společnosti s.r.o.

Bezpečně vás provedeme celým procesem založení s.r.o. a poskytneme veškerý související servis. Vše vyřídíme rychle a profesionálně, abyste se co nejdříve mohli těšit z vlastní firmy. Za předem danou cenu a v rámci celé ČR. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

Tip: Pomýšlíte na založení společnosti s ručením omezeným, ale připadá vám to administrativně a finančně příliš složité? Možná vás překvapí, že ani zdaleka není a oproti podnikání živnostenskému přináší i některé výhody. Shrnuli jsme pro vás postup, náklady i podmínky při založení s.r.o.

Kde a jak je tichá společnost upravena?

Označení “tichý” společník neznamená, že by se jednalo o nějakou nelegální podporu od utajovaného neexistujícího sponzora z Kajmanských ostrovů. Na druhou stranu se toho ale často veřejnost o daném společníkovi mnoho dozvědět nemusí, nebudou-li zůčastněné subjekty mít zájem. Není totiž oficiálně zapsán jako jeden ze společníků v obchodním rejstříku. Jeho záměrem je často zůstat šedou eminencí v pozadí.

To vše ale probíhá v mezích zákona a na jeho základě. Tichou společnost totiž upravuje občanský zákoník v části věnované společnostem.

Tip: Zápis do obchodního rejstříku je povinný pro většinu právnických osob a také některé fyzické osoby. U nich rozhoduje zejména výše příjmů, zapsat se ovšem mohou i zcela dobrovolně. Jak zápis probíhá a kam žádost doručit? Tomu se věnujeme v našem článku.

Co může být vkladem?

Výše jsme zmínili vklad peněžitý i nepeněžitý. Teoreticky jím může být ale takřka cokoliv, tedy věc hmotná i nehmotná, případně i právo nebo majetková hodnota. Typicky půjde ale většinou o finanční obnos.

Na základě čeho tichá společnost vznikne?

Občanský zákoník hovoří o smlouvě o tiché společnosti, kterou se se tichý společník zavazuje k vkladu, jímž se bude podílet po celou dobu trvání tiché společnosti na výsledcích podnikání podnikatele, a podnikatel se zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku. Možná překvapivě nemusí být ale podepisovaná žádná písemná smlouva, postačuje i ústní dohoda.

Vždy ale svým klientům doporučujeme uzavřít smlouvu písemnou, neboť jen tak lze předejít řadě zbytečných problémů, které by jinak mohly nastat.
Zákon o obchodních korporacích navíc předpokládá k uzavření smlouvy získání souhlasu valné hromady v případě společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Je-li podporované družstvo, musí schválit smlouvu o tiché společnosti členská schůze.

Co musí obsahovat smlouva o tiché společnosti?

Vždy doporučujeme, aby měla smlouva následující údaje:

  • běžné náležitosti smlouvy, jako je označení smluvních stran, jejich sídel atd.
  • druh vkladu a jeho výši,
  • způsob a formu předání vkladu, spolu s termínem,
  • výši podílu tichého společníka na výsledku společnosti (jde o podíl nejenom na zisku, ale i ztrátě),
  • případné podmínky užívání vkladu, není-li peněžitý,
  • dobu, na níž je smlouva uzavřena.

Tip: Pozor, uzavřením smlouvy  o tiché společnosti nevzniká žádný nový právní subjekt. Nejedná se tedy o speciální typ obchodní společnosti, jak by se mohlo jevit.

Práva a povinnosti tichého společníka

Základní povinností, k níž se tichý společník zavazuje, je zcela zjevně učinit vklad. Naopak má právo nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů, případně získat kopii účetní uzávěrky. To mu sice zaručuje zákon, ale přesto je možné uvedené ve smlouvě omezit nebo vyloučit. Zákaz je ale možné prolomit, pokud má tichý společník rozumný důvod domnívat se, že obchodní doklady a účetní záznamy nejsou vedeny správně nebo poctivě.

Základním právem je pak obdržet podíl na zisku. Ten náleží tichému společníkovi vždy do třiceti dnů po vyhotovení účetní závěrky (nebo po jejím schválení). Pokud podporovaná společnost svůj byznys rychle nastartuje a je záhy úspěšná, může se stát, že vyplácený podíl na zisku záhy není úměrný výši vkladu. Je to ale zpravidla daň za umožnění startu v situaci, kdy by jinak třeba ani nebyl možný. Variantou je předem smluvně vyplácený podíl zastropovat, pokud s tím všichni zůčastnění souhlasí.

Výše podílu záleží čistě na ujednání obou smluvních stran. Odvíjí se zpravidla od toho, jaký význam měl vklad tichého společníka na odstartování celého podnikání. Ale záleží především na vyjednávacích schopnostech stran. Zda bude podíl činit několik procent či desítek procent, je pouze na nich.
Už jsme výše uvedli, že možnost kontroly společnosti ze strany tichého společníka, je značně omezena (až na právo nahlížet do účetních záznamů). Do velké míry jde o vybudování důvěrného vztahu mezi stranami. Budoucí tichý společník by se měl poohlédnout po společnosti, jejíž partnery zná či jim důvěřuje a věří produktu, který vyrábí a jeho budoucnosti na trhu.

Jak jsme ale zmínili, podílí se tichý společník podílí i na ztrátě. Ta se v praxi projeví snížením vkladu společníka. Pokud by například vložil do společnosti 500 000 a ztráta společnosti je tak vysoká, že v průběhu tří let podíl na ztrátě činí onoho půl milionu, pak tichá společnost končí (nedoplnil-li společník svůj původní vklad).

Další možností ukončení tiché společnosti je uplynutím doby sjednané smlouvy, ukončením podnikání nebo úpadkem tichého společníka.

Po zániku tiché společnost vrací podporované společnost původní vklad. Vždy se zohlední aktuální finanční situace a vklad může být navýšen o podíl na zisku nebo naopak umenšen o podíl na ztrátě. Pokud je vyplácen podíl na zisku, odvádí se z něj srážková daň ve výši 15 %.

Tichá společnost může být ujednána i k účasti tichého společníka jen na provozu některého ze závodů podnikatele.

Příklad
Společnost s ručením omezeným funguje na principu dvou závodů. Jeden z nich vyrábí výrobky ovoce (džusy, pyré, ovocné svačinky), druhý z nich provozuje síť gastroobchůdků se zmrzlinou a zdravými smoothies. Zatímco gastroprovoz funguje obstojně, výroba stagnuje a potřebuje inovace. Proto se pro tuto část podnikání uzavře smlouva o tiché společnosti, která umožní investovat do nové provozní linky.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Založení společnosti s.r.o.

Bezpečně vás provedeme celým procesem založení s.r.o. a poskytneme veškerý související servis. Vše vyřídíme rychle a profesionálně, abyste se co nejdříve mohli těšit z vlastní firmy. Za předem danou cenu a v rámci celé ČR. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Robin MěPřeciZnáte

před 2 roky

Objednal jsem si revizi NDA pro naši službu a musím přiznat, že Dostupný Advokát je spolehlivá, docela levná a příjemná služba. Navíc jsem vše vyřešil z obýváku.

Recenze služby

Michal Vrátný, Praha

před 3 roky

Děkuji za rychlou a precizní radu. Musím se přiznat, že jsem byl původně k přínosu advokáta skeptický. Nakonec jsem však rád, že jsem do toho šel. Navíc mám jasno v tom, kam se příště ohledně právního poradenství pohodlně obrátit.

Recenze služby

Michal D.

před 5 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024