Vzít se nebo se nevzít? | Dostupný advokát

Vzít se nebo se nevzít?

V poslední době se rozmohl trend, kdy se mladí lidé do manželství zrovna dvakrát nehrnou. Proto stojí za to vědět, kdy je výhodné být tzv. v chomoutu a kdy a pro koho se více hodí žít na psí knížku.
Vzít se nebo se nevzít?
5 minut čtení
Ondřej Preuss
5. 3. 2019

Daňová sleva na manžela

Jednou z hmatatelných výhod manželství je rozhodně daňové zvýhodnění v podobě slevy na manžela či manželku. Tuto slevu můžete uplatnit ve výši 24.840,- Kč za rok v případě, že Váš manžel či manželka, s kterým sdílíte společnou domácnost, nemá vlastní příjem převyšující 68.000,- Kč za daný rok. V případě, že je manžel držitelem průkazu ZTP/P, pak je sleva ve výši 49.680,- Kč. Slevu Vám odečte buď zaměstnavatel v ročním zúčtování, nebo ji uplatníte v daňovém přiznání. Páry žijící v nesezdaném soužití takovou výhodu nemají.

Informace o zdravotním stavu, určení otcovství

Manželství bývá výhodnější i v různých praktických otázkách, kdy je potřeba prokázat, že k sobě tzv. patříte. Na informace o zdravotním stavu mají ze zákona nárok osoby blízké pacientovi. Mezi takové osoby samozřejmě patří příbuzní, manžel či manželka, ale i druh a družka. V případě páru žijícího v konkubinátu, tedy ve svazku, který nebyl oficiálně oddán, ovšem může být složitější prokázat, že tvoříte pár a jste si navzájem blízcí. Pokud by to nebylo možné jinak, museli byste svou blízkost prokazovat třeba za pomocí svědků. Podobná je situace, když se narodí dítě. V manželství je automaticky za otce uznán manžel matky. V nesezdaném soužití je vhodné se již před porodem vypravit na matriku a nechat partnera jako otce zapsat souhlasným prohlášením rodičů. Pokud by se nesezdaní partneři neshodli a partner by do rodného listu zapsán být nechtěl, bude se muset obrátit matka na soud, aby otcovství určil.

Odpověď od advokáta

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Bydlení a majetek

U majetkových vztahů již nelze jednoznačně říci, zda je ten či onen model soužití výhodnější. Někomu bude vyhovovat společný majetek s manželem, jiný bude preferovat svobodnější oddělený režim. Pokud vstoupíte do manželství, automaticky vám vznikne společné jmění manželů. Vše co od té doby nabydete, bude v tomto společném jmění a oba manželé k tomu budou mít stejná práva a povinnosti. Výjimkou ze společného jmění tvoří věci osobní potřeby, dále například to, co manžel zdědí, či dostane darem. Lidé žijící v konkubinátu žádné společné jmění nemají a majetek mají oddělen. Každý vlastní to, co si sám za své peníze koupil. Když kupují věci dohromady, mohou je nabýt do spoluvlastnictví. V případě rozchodu je obvykle snazší rozdělit si majetek, pokud jste sezdáni nebyli. Vypořádání společného jmění manželů může být složité a soudní řízení se může táhnout. I manželé však mají možnost mít oddělené jmění, pokud se na tom předem (nebo i v průběhu manželství domluví). V případě že pak nastane rozkol, mají situaci, aspoň pokud jde o majetkové vypořádání, jednodušší.

S majetkem úzce souvisí i otázka bydlení. V případě, že jsou nesezdaní partneři v nájmu, bude velmi záležet, kdo nájemní smlouvu uzavřel. Druhý z partnerů totiž na byt nebude mít žádné nároky a po rozchodu či úmrtí partnera bude obvykle muset byt automaticky opustit. U otázky nájemního bydlení je manželství výhodnější, neboť manželé mají ze zákona nájem společný. I když bude na nájemní smlouvě v kolonce nájemce uveden jen jeden z manželů, druhý bude mít na byt stejná práva a v případě úmrtí jednoho z manželů, druhý o bydlení nepřijde.

Dědictví a důchod

Poměrně zásadní rozdíl mezi manželstvím a nesezdaným soužití vyvstane v okamžiku úmrtí jednoho z partnerů. Pokud totiž váš druh či družka nepořídí závěť, do které by vás zahrnul, a zároveň má děti, tak z dědictví neobdržíte nic. Manželé toto mají jednodušší. I když není sepsána závěť, manžel spadá do první třídy dědiců a dědí společně s dětmi zesnulého. Pokud neměl pár děti, tak dědí manžel v druhé třídě dědiců, a to společně s rodiči zemřelého a s těmi, kteří žili se zemřelým ve společné domácnosti aspoň 1 rok. Manžel však vždy musí obdržet alespoň polovinu pozůstalosti. Manželé také požívají výhody v podobě vdovského a vdoveckého důchodu, na který mohou mít při splnění určitých okolností nárok po dobu jednoho roku od úmrtí (a někdy i trvale). Druh a družka nic takového pobírat nemohou.

Zajímají vás další právní rozdíly mezi manželstvím a nesezdaným soužitím? Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Odpověď od advokáta

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

od 1500 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli


Mohlo by vás také zajímat

Když dojde na rozvod - sporný nebo nesporný?

Ačkoliv si všichni manželé na počátku síbí věčnou lásku, může se stát, že se jejich cesty rozdělí a přijde na téma dne rozvod - ten může být tzv. nesporný nebo...

19. 3. 2019
Ondřej Preuss

K čemu slouží předmanželská smlouva?

Stále více párů dnes ještě před uzavřením manželství sepisuje předmanželskou smlouvu. Víte, k čemu taková smlouva slouží a co vše může obsahovat?

8. 4. 2019
Ondřej Preuss

Jak podat žádost o rozvod

Pokud právě stojíte před nelehkým úkolem v podobě rozvodu, máme tu pro vás praktický článek o tom, jak podat žádost o rozvod. Dozvíte se, kde vlastně o rozvod žádat, co...

13. 6. 2019
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019