Výpočet daně z nemovitosti

Zakoupili jste si dům nebo pozemek a chystáte se v lednu podat daňové přiznání k dani z nemovitosti? Není to tak těžké, jak se vám to na první pohled může jevit. S naším článkem zjistíte, jak na to.

výpočet daně z nemovitosti, daňové přiznání
6 minut čtení

Kapitoly článku

 

Tak jako pro jiné daně i pro daň z nemovitosti platí, že její výši si každý poplatník spočítá sám v daňovém přiznání. Setkali jsme se sice v praxi i s přeochotnými úřednicemi finančních úřadů, které na základě veřejných registrů samy zapomětlivého vlastníka bytu na zapomenuté přiznání upozornily a dokonce mu přiznání připravily, ale s takovým postupem rozhodně počítat nelze.

Při samotném výpočtu se pracuje přitom nejen s výměrou pozemku či stavby, ale také se zákonem stanovenými sazbami a koeficienty (místní koeficient a koeficient podle velikosti obce). Než se do vyplňování pustíte, připravte si všechny podklady, které obsahují informace o vaší nemovitosti. Hodit se bude výpis z katastru, kupní smlouva nebo třeba stavební povolení. Pro výpočet budete potřebovat:

 • typ stavby či pozemku,
 • výměru či zastavěnou plochu v m2,
 • počet nadzemních podlaží stavby,
 • koeficienty, které se na vaši stavbu vztahují (najdete je na stránkách Finanční správy České republiky).

Radnice dostaly v rámci daňových změn od roku 2021 možnost určovat místní koeficient pro jednotlivé části obce. Mohou tak například vybírat více peněz v průmyslových oblastech. Pravdou je, že jde o jedinou daň, která zůstává obci či městu. Nastavením její výše tak může zastupitelstvo podporovat lokální ekonomiku.

Prodáváte nemovitost?

Připravíme pro vás perfektní balíček všech potřebných smluv (především rezervační, kupní a smlouva o smlouvě budoucí) bez právních nedostatků. Pokud nemovitost kupujete, provedeme vás celým procesem a důkladně zkotrolujeme smlouvy, abyste se neupsali k něčemu, čeho byste později mohli litovat.

Základ daně ze staveb a jednotek

Základem daně ze staveb a jednotek u zdanitelné stavby je výměra zastavěné plochy v metrech čtverečních. Vychází ze přitom ze stavu k 1. lednu zdaňovacího období.

Zastavěná plocha přitom odpovídá ploše, kterou pokrývá nadzemní část stavby. V případě jednotek se pak vychází z takzvané upravené podlahové plochy. Tou je samotná podlahová plocha jednotky vynásobená koeficientem 1,22 (je-li jednotka v budově bytového domu a její součástí podíl na pozemku), případně koeficientem 1,2 v ostatních případech.

Sazby daně staveb a jednotek

Sazby daní nalezneme rovněž v zákoně a liší se podle toho, o jaký typ budovy, stavby či jednotky se jedná. Pravidla jsou následující:

a) u budovy obytného domu činí sazba 2 koruny za 1 m2 zastavěné plochy; u ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,

b) u budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu užívané pro rodinnou rekreaci jsou sazby vyšší. Činí 6 korun za 1 m2 zastavěné plochy a u budovy, která plní doplňkovou funkci k těmto budovám, s výjimkou garáže, činí 2 koruny za 1 m2 zastavěné plochy,

c) u garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů a u zdanitelné jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, činí sazba 8 korun za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,

d) u zdanitelné stavby a u zdanitelné jednotky, jejichž převažující část je užívaná k podnikání, jsou sazby následující:

 • v případě podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství je sazba 2 koruny za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
 • v případě podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě činí sazba 10 korun za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
 • u ostatních druhů podnikání je sazba 10 korun za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy.

e) u ostatních zdanitelných staveb činí sazba 6 korun za 1 m2 zastavěné plochy,

f) u ostatní zdanitelných jednotek činí sazba 2 koruny za 1 m2 upravené podlahové plochy.

Základní sazby daně se dále mohou zvyšovat v souvislosti s dalšími nadzemními podlažími.

Tip: Každý majitel nemovitosti je povinen přihlásit se k platbě daně. Učinit tak může daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí. Kdy se vás podání daňového přiznání týká? Tomu jsme se věnovali v samostatném článku.

Základ daně u pozemků

U pozemků se stanoví základ daně v závislosti na typu pozemku.

V případě orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je základem daně cena pozemku zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou pozemku stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce.

U pozemků hospodářských lesů a rybníků s chovem ryb činí cena pozemku součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 korun.

U ostatních pozemků je základem daně skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.

Sazba daně u pozemků

Také sazba daně se liší podle jednotlivých typů pozemků. V případě:

a) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů činí 0,75 %,

b) trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s chovem ryb činí 0,25 %,

c) zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1 korunu na každý 1 m2,

d) zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5 korun na každý 1 m2,

e) u stavebních pozemků 2 koruny na každý 1 m2,

f) ostatních ploch 0,20 koruny na každý 1 m2,

g) zastavěných ploch a nádvoří 0,20 koruny na každý 1 m2.

 

Tip: Stali jste se v předešlém kalendářním roce novými majiteli nemovitosti? Projděte si rychlé shrnutí o dani z nemovitosti – jaká je její výše, kdy se platí a jak se k její platbě přihlásit. Odpovíme i na časté otázky, co naopak dělat, když nemovitost už nevlastníte, nebo co očekávat, když jste daňové přiznání nestihli podat včas.

Místní koeficienty

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území celé obce nebo pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce stanovit jeden místní koeficient ve výši v rozmezí 1,1 až 5. Rozdělení koeficientů pro jednotlivé části obce může pomoci zohlednit jednotlivé čtvrti, které se mohou lišit lukrativností a žádaností nemovitostí, které se na nich nacházejí. Tímto koeficientem se pak vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek.

Nestanoví-li obec koeficient svou vyhláškou, pak se vychází z koeficientu zákonného, stanoveného dle počtu obyvatel při posledním sčítání lidu. Ten činí:

 • 1,0 v obcích do 1000 obyvatel,
 • 1,4 v obcích nad 1000 obyvatel do 6000 obyvatel,
 • 1,6 v obcích nad 6000 obyvatel do 10 000 obyvatel,
 • 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel,
 • 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel,
 • 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech,
 • 4,5 v Praze.

Když se nemohu dopočítat

Existuje mnoho online kalkulaček, které vám s výpočtem daně z nemovitosti pomohou. Pokud byste si s výší daně přesto nevěděli rady, nebojte se obrátit na odborníky z Dostupného advokáta, kteří vám s výpočtem mohou pomoci.

A co když se změní koeficient pro výpočet? V takovém případě si nemusíte s přepočtem daně lámat hlavu. O změny se postará finanční úřad, který vás obeznámí s navýšením daně z nemovitosti a vyzve k její úhradě.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Koupě nebo prodej nemovitosti

Zajistíme kompletní právní servis související s koupí či prodejem nemovitosti včetně rezervační smlouvy a úschovy kupní ceny. Pomůžeme i s katastrem nemovitostí a daněmi. Zvládneme to rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Lucia Tóthová, Praha

před 3 roky

V životě každého z nás nastane chvíle, kdy potřebujeme využít služeb právníků nebo advokátů. Pro všechny, kteří hledají právní radu (je jedno, jestli kupují nemovitost, soudí se se zaměstnavatelem anebo potřebují jakoukoli jinou pomoc od profesionála na legislativu) a zároveň chtějí řešit věci digitálně, vzdáleně, bez nutnosti osobních návštěv, je Dostupný advokát jednoznačně zajímavou alternativou.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 7 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 9 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024