Ondřej Preuss
Konzultace s advokátem
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Plánujete založit spolek? Jak na to?

Rádi byste se zasadili o rozvoj své čtvrti? Propojili sousedy a okolí společně zvelebili? Zajímá vás ekologie, sportovní aktivity nebo se angažujete ve vzdělávání? Založte si spolek. Jeho účelem mohou být jakékoliv vzájemně prospěšné cíle, mimo podnikání.

Skupina dobrovolníků, potravinová banka, založení spolku
5 minut čtení
18. 11. 2022

Co je to spolek a k čemu slouží?

V českém právu existují spolky od roku 2014 jako zvláštní forma právnické osoby, určená pro dobrovolné sdružení (nejméně tří) osob, které spojují společné zájmy. Dříve se jejich obdoba nazývala “občanská sdružení.”

Spolky patří do jednoho ze tří typů právnických osob soukromého práva, konkrétně do korporací. Mimo ně rozlišujeme v českém právu ještě fundace (základ tvoří majetek vyčleněný k určitému účelu, příkladem je nadace) a ústavy (typicky vědecké, zdravotnické či vzdělávací.

Korporace jsou společenstvím lidí nebo právnických osob jako například církve, společenství vlastníků jednotek, obchodní společnosti, nebo právě spolky. Podrobněji o nich pojednávají jednotlivé zvláštní zákony. Občanský zákoník podrobněji upravuje jedinou korporaci, a to právě spolek. Ten je tedy tou pravou variantou pro skupinu osob, která neplánuje primárně podnikat a má společný zájem nebo společný cíl, na jehož dosažení by se ráda společně podílela.

Vznikly vám ohledně zakládání spolku nejasnosti či právní otázky?

Obraťte se na nás a advokát, který specialistou na danou problematiku, s vámi vše zkonzultuje a zpracuje vám právní stanovisko k celé věci.

Chci právní radu

Činnost spolku

Spolek může vykonávat hlavní a vedlejší činnost. Činnost hlavní má směřovat k uspokojování a ochraně zájmů, pro které byl spolek založen. Těmi by ale nemělo být podnikání. To může být naopak činností vedlejší, která slouží k podpoře činnosti hlavní. Spolek je tedy neziskovou právnickou osobou.

Příkladem hlavní a vedlejší činnosti je například vzdělávání lidí v oblasti omezení plýtvání s jídlem, pořádání seminářů na toto téma a propojení komerčních jídelen s charitami, coby hlavní činnost a dále provozování e-shopu s kuchařkami a pomůckami do kuchyně, jako činnost vedlejší. Výnos z prodeje přitom směřuje na pokrytí nákladů na provoz spolku.

Jak postupovat krok za krokem?

Pokud jste se už rozhodli, že spolek je pro vás to pravé, můžete přistoupit k jeho ustanovení. Proces ustanovení spolku je dvoufázový. Nejprve musíte spolek založit, následně potom, co ho rejstříkový soud na váš návrh zapíše do spolkového rejstříku, spolek vznikne.

Založení spolku

Pro založení spolku musíte být nejméně tři. Občanský zákoník nabízí dva základní způsoby, jak založit spolek, a to:

 • shodou zakladatelů na obsahu stanov, nebo
 • usnesením ustavující schůze.

V obou případech musíte přijmout stanovy. Jejich povinnými náležitostmi jsou:

 • Název a sídlo spolku – Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí i zkratka „z. s.“. Název musí být odlišný od názvů již existujících právnických osob, vyplatí se tedy nahlédnout například do spolkového či obchodního rejstříku.
 • Účel spolku – může jím být některý ze záměrů zmíněný v úvodu – například rozvoj čtvrti, ochrana přírody, či zakládání komunitních zahrad.
 • Práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat.
 • Určení statutárního orgánu – Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat jménem spolku. Stanovy musí také určit, jestli statutární orgán bude kolektivní (tj. výbor) nebo individuální (tj. předseda).

Shoda zakladatelů na obsahu stanov

Typicky k ní dojde v případě, že jste skupinka nadšenců, kteří o svém záměru i jeho formě již delší dobu mluví a ve většině bodech stanov mají naprostou shodu. Pak splečně můžete sepsat dohodu o obsahu stanov, do níž uveďte:

 • Identifikační údaje vás jakožto zakladatelů (tedy alespoň jméno a příjmení, adresu a datum narození).
 • Ustanovení o tom, že se zakladatelé se shodli na znění stanov spolku. Doporučujeme uvést, že se shodli i na obsazení statutárním orgánu, jehož členy v dohodě identifikujete.
 • Samotný obsah stanov se všemi náležitostmi, které musí mít.
 • Datum a místo podpisu a podpis.
 • Svolání ustavující schůze.

Tato varianta se hodí spíše pro situaci, kdy je vaše skupina početná (nebo ani přesný počet participujících dosud neznáte), navzájem se tolik neznáte a o konkrétnější podobě spolku shodnou představu také nemáte. Spojuje vás ale společný zájem jako například zamezení výstavby významné dopravní stavby ve vašem bezprostředním okolí.

Ustanovující schůzi musíte svolat alespoň 30 dní před tím, než se bude konat. Jako svolavatel schůze vypracujete stanovy a pozvete na schůzi zájemce o založení spolku. V pozvánce musíte uvést místo, čas a pořad zasedání.

Zapsání se do listiny přítomných na ustavující schůzi lze chápat jako přihlášku do spolku. Případně tam tuto skutečnost výslovně zmiňte. Následně se hlasuje o stanovách, které musí schválit alespoň většina přítomných. Kdo s nimi nesouhlasí, může svou přihlášku na místě opět odvolat. Na ustavující schůzi se zpravidla také volí první členové statutárních orgánů. Z ustanovující schůze je potřeba do 30 dnů pořídit zápis.

Kdy vzniká spolek?

Samotná ustavující schůze či schválení stanov vám ještě spolek netvoří. Pro jeho vznik je třeba zápis do spolkového rejstříku. Spolkový rejstřík vede rejstříkový soud, kterým je místně příslušný krajský soud.

Tip: Soustava soudů České republiky se může zdát poměrně přehledná a jasná, přesto se ale v souvislosti s ní setkáváme s celou řadou dotazů. Přemýšlíte, který soud je civilní a který trestní? A víte, kde najdete soud rejstříkový? V našem článku vše uvedeme na správnou míru.

Návrh na zápis spolku podávají na speciálním formuláři Ministerstva spravedlnosti zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí.

Vyplněný formulář lze vytisknout a návrh podat listinnou formou. V takovém případě musíte nechat podpis navrhovatele úředně ověřit.

Vyplněný formulář můžete podat také v elektronické podobě. V takovém případě návrh musíte podepsat uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslat prostřednictvím datové schránky osoby, která návrh na zápis podává.

K formuláři se přikládají přílohy, jimiž jsou:

 • Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku.
 • Souhlas člena statutárního orgánu (např. předsedy) s tím, že bude zapsán do veřejného rejstříku.
 • Zápis z ustavující schůze, případně dohoda o obsahu stanov dle zvolené formy.
 • Aktuální stanovy podepsané navrhovatelem či zakládajícími členy dle zvolené formy.
 • Oprávnění k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud toto oprávnění spolek ke své hlavní nebo vedlejší činnosti bude potřebovat.

Následně vše zašlete na rejstříkový soud, který vás v případě nedostatků.

Schválení rejstříkovým soudem

Pokud rejstříkový soud zjistí, že má váš návrh nějaké vady nebo nedostatky, vyzve vás do 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu k tomu, abyste odstranili vady nebo doplnili chybějící listiny.

Rejstříkový soud následně do 5 dní od podání návrhu:

 • spolek zapíše nebo
 • rozhodne o odmítnutí návrhu.

Pokud by soud zůstal nečinný (tedy spolek nezapsal ani nerozhodl o odmítnutí zápisu), spolek se třicátým dnem od podání návrhu považuje automaticky za zapsaný.

Zápis spolků do spolkového rejstříku je zdarma. Neplatíte za zápis tedy žádné poplatky.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Témata článku:

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Petr Medek

před 2 roky

Největší benefit spatřuji v tom, že nikam nemusíte, vše vyřídíte z domova nebo kanceláře. S Dostupným advokátem spolupracujeme už několik let a vždy jsme byli spokojeni.

Filip Rufer, Praha

před 2 roky

Dostupný advokát aktualizoval smluvní podmínky našeho webového portálu studentino.cz, aby byly plně v souladu GDPR. Všechnu komunikaci jsme zvládli online a za rozumnou cenu.

Štěpán Mičunek, okres Vsetín

před 2 roky

Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Dostupný advokát mi poradil, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde mne Dostupný advokát zastupoval. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

živnostník provozující živnost brašnářství

Pět kroků pro snadné založení živnosti

Chcete se osamostatnit v práci a přizpůsobit si pracovní tempo svým potřebám? Plánujete práci v oboru, v níž zaměstnanecký poměr takřka není možný? Poohlížíte se po nějakém přivýdělku? Ve všech…

17. 12. 2021

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022