Živnostenský zákon a druhy živností

Štve vás šéf? Nebaví vás se v práci pořád někomu zodpovídat? Zkuste si založit živnost. V případě živnosti děláte sami na sebe a záleží jen na vás, kolik práce si naložíte, a kolik si za ní necháte zaplatit. Stejně tak vám ale na hlavu padá i veškeré riziko. V tomto článku se podíváme na to, jaké druhy živností máme a co o živnostenském podnikání říkají české zákony.

Kapitoly článku

Co je to živnost

Živnost je definovaná jako „soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.“ Jedná se tedy o formu podnikání, kdy živnostník pracuje sám na sebe. Nemá zaměstnavatele ani výhody a nevýhody spojené se zaměstnáním, jako je stanovená doba práce, placená dovolená a podobně. S prací na sebe se pojí i to, že živnostník plně nese rizika svého podnikání. Živnostník se označuje také jako OSVČ, neboli osoba samostatně výdělečně činná a jedná se o fyzickou osobu, nikoliv právnickou.

Tip: Jste OSVČ ale pracujete pro nějakou firmu za provizi nebo honorář každý měsíc? Jste „zaměstnanci“ přes švarcsystém? Mohlo by vás tedy zajímat, že i v tomto případě máte právo na placenou dovolenou.

Kromě živnostenského podnikání existuje ještě řada dalších způsobů, jak podnikat. To spočívá zejména v založení právnické osoby ve formě společnosti. Nejtypičtější je s.r.o. neboli společnost s ručením omezeným. Hlavní rozdíly oproti živnosti spočívají v tom, že s.r.o. může založit i více osob. Navíc se neručí celým majetkem osoby, ale pouze do výše základního kapitálu společnosti. Na druhou stranu se však s s.r.o. pojí složitější administrace a vyšší daně.

Tip: Plánujete založit společnost s.r.o.? Provedeme vás procesem založení společnosti a nabídneme i veškerý servis, který pro své podnikání potřebujete.

Právní úprava živnosti

Živnost upravuje zejména živnostenský zákon. Kromě samotných živností, jejich vzniku a podmínek upravuje také další související záležitosti, jako jsou např. provozovny. Naleznete v něm také právní úpravu živnostenské kontroly a možné přestupky. V neposlední řadě pak upravuje také živnostenský rejstřík.

Pokud chcete hledat ekonomické subjekty, můžete k tomu využít online živnostenský rejstřík. Dobrou alternativou , jak zjišťovat informace o živnostenských úřadech i samotných živnostnících je také Administrativní registr ekonomických subjektů neboli ARES, který sdružuje informace celkem ze 14 různých registrů ekonomických subjektů.

Druhy živností

Živnosti se dělí na dvě základní skupiny:

1) Ohlašovací živnost

K zahájení ohlašovací živnosti stačí podat ohlášení na živnostenském úřadě. Není přitom nutné získat speciální povolení od jiných úřadů, což celý proces zahájení podnikání zjednodušuje. Tento typ živnosti je oproti koncesovaným živnostem také méně regulovaný, ačkoli jsou v určitých případech kladeny specifické požadavky na odborné vzdělání nebo praxi. Ohlašovací živnost se dělí do třech dalších skupin:

Volná živnost

Je nejméně regulovanou formou podnikání. K jejímu provozování není vyžadována žádná speciální odborná kvalifikace nebo praxe. K tomu, abyste si mohli vyřídit volnou živnost budete potřebovat pouze svéprávnost a bezúhonnost. Ani bezúhonnost ale není nutnou podmínkou. V tomto případě totiž záleží na tom, co máte v trestním rejstříku napsáno. Největší překážkou mohou být trestné činy související s vaším minulým podnikáním, jako je např. zpronevěření peněz.

Tip: Zvažujete, zda zůstat zaměstnancem nebo se vydat takzvaně na volnou nohu jako živnostník? A co kdybyste zkusili obojí? Živnost i zaměstnání. Jaké jsou výhody takové kombinace a co vám může stát při podnikání v cestě? To si přečtěte v našem dalším článku.

Pro založení volné živnosti stačí, když podáte ohlášení na příslušném živnostenském úřadu. Příklady volných živností zahrnují většinu obchodních služeb a některé další služby, jako je např. různé poradenství.

Řemeslná živnost

Podmínky řemeslné živnosti zahrnují potřebu osvědčení o tom, že jste kvalifikovaní tuto činnost vykonávat. Obvykle tedy bude potřeba doložit vaše vzdělání či rekvalifikaci. Pokud vzdělání v oboru nemáte, pak můžete ještě doložit vzdělání v příbuzném oboru + minimálně rok trvající praxi ve zvoleném oboru nebo šest let trvající praxi ve zvoleném oboru.

V případě, že nemáte praxi ani vzdělání, nezoufejte. Existuje ještě možnost odpovědného zástupce. To je člověk, který vzdělání a praxi v oboru má a zaručí se za vás. To znamená, že bude provádět dohled nad vaší praxí a poskytne vám zpětnou vazbu. Příklady řemeslných živností zahrnují činnosti jako je truhlářství, kadeřnictví nebo instalatérství.

Tip: Chcete se osamostatnit v práci a přizpůsobit si pracovní tempo svým potřebám? Plánujete práci v oboru, v níž zaměstnanecký poměr takřka není možný? Poohlížíte se po nějakém přivýdělku? Ve všech těchto případech se vám může hodit živnostenské oprávnění. Přečtěte si náš článek na téma pět kroků pro snadné založení živnosti.

Vázaná živnost

I vázaná činnost, stejně jako řemeslná, zahrnuje činnosti, pro které jsou kladeny specifické požadavky na odborné vzdělání, praxi nebo jiné kvalifikace. Tyto živnosti však mají navíc také potenciální riziko pro zdraví, bezpečnost či majetek zákazníků. Pro jejich provozování je tedy nutné splnit určité předem stanovené podmínky, které naleznete v příloze č. 2. živnostenského zákona. Nejčastěji se jedná o různá osvědčení příslušných ministerstev, delší délka praxe, zápisy do různých registrů apod. Příklady vázaných živností zahrnují činnosti jako je provozování autoškoly, realitní činnost nebo provozování zdravotnických služeb.

2) Koncesovaná živnost

Pro zahájení koncesované živnosti je nutné získat koncesi, tedy speciální povolení, které vydává příslušný úřad (např. některé z ministerstev) na základě splnění určitých podmínek. Koncese je udělována na základě individuálního posouzení každého případu, přičemž úřad zohledňuje odborné kvalifikace žadatele, bezúhonnost a další specifické požadavky dané pro konkrétní typ podnikání. Konkrétní požadavky naleznete v příloze č. 3. živnostenského zákona.

Je to z toho důvodu, že koncesované živnosti jsou typicky činnosti, které mohou mít významný dopad na zdraví, bezpečnost, životní prostředí nebo veřejný zájem (např. provozování lékárny, výroba zbraní či provozování soukromé bezpečnostní služby). Provozování koncesované živnosti je navíc podmíněno nejen získáním koncese, ale také dodržováním přísnějších pravidel a častěji podléhá státnímu dohledu.

Chcete si založit živnost, ale nevíte si rady?

Obraťte se na Dostupného advokáta. Váš případ posoudíme a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Jak si zařídit živnostenský list

Se žádostí o živnostenský list se musíte obrátit na živnostenský úřad. Dnes to již není “papír”, ale vlastně živnostenské oprávnění jako takové. S sebou budete potřebovat již zmíněný občanský průkaz a případně také osvědčení o vzdělání či praxi. Dále budete potřebovat také vyplněný jednotný registrační formulář a pokud plánujete mít sídlo podnikání mimo vaše místo trvalého pobytu, pak budete potřebovat ještě výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu. Za vyřízení zaplatíte poplatek 1000 korun.

V případě ohlašovacích živností vám živnost vzniká dnem ohlášení činnosti na živnostenském úřadu (v případě, že jste doložili všechny potřebné dokumenty). U koncesovaných živností vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Proč se podmínky liší?

Různé podmínky pro jednotlivé druhy živností reflektují úroveň rizika, odbornosti a potenciálního dopadu na veřejnost, které s sebou tyto živnosti nesou. Regulace těchto živností má několik základních cílů:

  • Ochrana spotřebitele: Jedním z hlavních důvodů pro stanovení specifických požadavků na provozovatele živnosti je ochrana spotřebitelů před nekvalitními službami a výrobky. U živností, které přímo ovlivňují zdraví, bezpečnost nebo finanční stav zákazníků (např. zdravotnické služby, stavební práce), je důležité zajistit, že jsou poskytovatelé těchto služeb řádně kvalifikovaní a schopni dodržovat přísné normy.
  • Bezpečnost a zdraví: Některé živnosti mohou představovat přímé riziko pro zdraví a bezpečnost veřejnosti (např. manipulace s chemickými látkami, stavební práce, zdravotní služby). Regulace těchto oblastí je proto nezbytná k zajištění toho, že jsou tyto služby prováděny bezpečně a v souladu s příslušnými normami a zákony.

Tip: Bohužel ne každé podnikání je úspěšné nebo perspektivní. Pokud vám to vaše nepřináší radost, peníze či cokoliv jiného, co jste původně očekávali, možná je pro vás jediným řešením jej ukončit. Pokud ano, pak si přečtěte, jak na zrušení živnosti.

  • Ochrana veřejného zájmu a životního prostředí: Některé činnosti mají potenciál negativně ovlivnit životní prostředí nebo veřejný zájem (např. provozování těžebních činností, odpadové hospodářství). Regulace a požadavky na získání koncesí či splnění specifických podmínek jsou proto zaváděny k minimalizaci těchto dopadů.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michal D.

před 5 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 5 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 7 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024