Volná živnost – podmínky a obory

Volná živnost je nejméně regulovaným druhem živnosti. Získat živnostenské oprávnění proto může prakticky kdokoliv. V našem článku se zaměříme na to, jaké podmínky je třeba splnit, a které činnosti se do ní řadí.

Kapitoly článku

Co je to živnost

Živnost definuje živnostenský zákon jako „soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.“ Jedná se tedy o jeden ze způsobů podnikání, který vám umožňuje pracovat sami na sebe bez zaměstnavatele, ale i bez ochranných mechanismů a dalších výhod typických pro zaměstnance, jako je pevně stanovená pracovní doba nebo nárok na dovolenou. Živnostníci si také sami platí sociální a zdravotní pojištění a odvádí daně. S tím souvisí i povinnost podat každoročně daňové přiznání. Osoba provozující živnost se nazývá jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).

Živnosti se dělí na dvě hlavní skupiny, na ohlašovací živnosti a koncesovanou živnost. Do ohlašovacích živností pak spadá živnost volná, řemeslná a vázaná. My se v tomto článku zaměříme pouze na živnost volnou.

Tip: O ostatních druzích živností a živnostenském zákonu si můžete přečíst víc v našem článku.

Živnost ohlašovací volná

Jedná se o nejméně regulovaný typ živnosti, kterou si může vyřídit prakticky kdokoliv. Je totiž možné si ji vyřídit bez potřeby speciálních povolení či kvalifikací. Stačí pouze ohlášení na živnostenském úřadu.

Jak si zařídit živnostenský list

Pro získání živnostenského oprávnění je potřeba zajít na živnostenský úřad. S sebou si vezměte občanský průkaz a vyplněný jednotný registrační formulář. Pokud chcete mít místo podnikání jinde, než v místě vašeho trvalého pobytu (tedy na vaší korespondenční adrese), budete potřebovat také výpis z katastru nemovitostí, který potvrdí, že jste vlastníkem dané nemovitosti nebo nájemní smlouvu k vašemu plánovanému místu podnikání.

Za registraci je stanoven poplatek ve výši 1000 Kč. Jelikož se jedná o ohlašovací živnost, je účinná okamžitě.

Potřebujete právní pomoc v oblasti živnosti?

Jsme připraveni vám pomoci. Váš případ posoudíme a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Druhou možností je založit si živnost online. To vyřídíte jednoduše tak, že vyplníte jednotný registrační formulář, který zašlete přes datovou schránku (nebo poštou, pokud datovku nemáte) na adresu živnostenského úřadu. V tomto případě však živnost nevzniká hned, ale až zhruba za týden, kdy vám přijde výpis ze živnostenského rejstříku, ve kterém dostanete přidělené vaše identifikační číslo (IČO).

Tip: Přečtěte si náš článek na téma: Pět kroků pro snadné založení živnosti. Najdete zde podrobný popis toho, jak si založit různé druhy živnosti.

Podmínky pro založení volné živnost

Pro zahájení volné živnosti nepotřebujete žádné specifické vzdělání nebo povolení. Jedinými podmínkami jsou svéprávnost a bezúhonnost, tedy čistý trestní rejstřík. Je však třeba říct, že ani zápis v trestním rejstříku není vždy překážkou. Závisí na tom, co v něm je – hlavní překážkou mohou být trestné činy, které souvisí s vaší předchozí podnikatelskou činností, jako je například zpronevěření peněz.

Seznam oborů volné živnosti

Do volných živností spadají ty pracovní obory, ve kterých si živnost může zřídit kdokoliv bez nutnosti specifických oprávnění či vzdělání. To, zda např. výrobky či provozy v rámci volné živnosti nebudou muset splňovat určité standardy, už je věc druhá. Celkem se do volné živnosti řadí 82 oborů:

 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost.
 2. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov.
 3. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky.
 4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
 5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby).
 6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna.
 7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků.
 8. Pěstitelské pálení.
 9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů.
 10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků.
 11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží.
 12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků.
 13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů.
 14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce.
 15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů.
 16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv.
 17. Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků.
 18. Výroba hnojiv.
 19. Výroba plastových a pryžových výrobků.
 20. Výroba a zpracování skla.
 21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků.
 22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků.
 23. Broušení technického a šperkového kamene.
 24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin.
 25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků.
 26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů.
 27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů.
 28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení.
 29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí.
 30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost.
 31. Výroba strojů a zařízení.
 32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií.
 33. Stavba a výroba plavidel.
 34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení.
 35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku.
 36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 37. Výroba a opravy čalounických výrobků.
 38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků.
 39. Výroba zdravotnických prostředků.
 40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření.
 41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů.
 42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu.
 43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody.
 44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných).
 45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti.
 46. Sklenářské práce, rámování a paspartování.
 47. Zprostředkování obchodu a služeb.
 48. Velkoobchod a maloobchod.
 49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím.
 50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství.
 51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy).
 52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě.
 53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení.
 54. Ubytovací služby.
 55. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.
 56. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří.
 57. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí.
 58. Pronájem a půjčování věcí movitých.
 59. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
 60. Projektování pozemkových úprav.
 61. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce.
 62. Projektování elektrických zařízení.
 63. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.
 64. Testování, měření, analýzy a kontroly.
 65. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
 66. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling.
 67. Fotografické služby.
 68. Překladatelská a tlumočnická činnost.
 69. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
 70. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu.
 71. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
 72. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
 73. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
 74. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží.
 75. Poskytování technických služeb.
 76. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel.
 77. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu.
 78. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.
 79. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy.
 80. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem.
 81. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

Tip: Živnost nebo zaměstnání? Zkuste obojí! Jaké jsou výhody takové kombinace, a co vám může stát při podnikání v cestě, jsme rozebrali v našem článku.

Co není živnost – pozor na Švarcsystém

Na pracovním trhu se objevuje nešvar zvaný švarcsystém. Jedná se o specifický způsob nelegálního zaměstnávání. Jde o systém, kdy firma “zaměstnává” živnostníky, kteří jí měsíčně fakturují jako svému klientovi, ale ve skutečnosti jsou tito pracovníci vystaveni podmínkám, které odpovídají standardnímu pracovnímu poměru. To znamená, že mají nevýhody pracovního poměru (jako je nízká flexibilita apod.), ale zároveň nemají výhody zaměstnaneckého poměru (jako je placená dovolená, výpovědní lhůta atd.).

Tento model umožňuje zaměstnavateli vyhnout se placení zdravotního a sociálního pojištění za své zaměstnance, což vede k nižším nákladům pro firmu. Člověk, který pracuje na základě švarcsystému proto na papíře živnostníkem je, ale v reálu jako živnostník vůbec nefunguje.

Tip: Chce vás váš zaměstnavatel převést na švarcsystém? Nenechte si to líbit! V Dostupném advokátovi jsme připraveni bojovat za vaše práva – navrhneme takové řešení, které povede k nejlepšímu možnému výsledku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 8 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Daniel Nový

před 2 roky

Již podruhé jsem se obrátil na Dostupného advokáta a podruhé jsem byl s touto službou spokojený. Tentokrát se mi věnovala paní advokátka a pocitově je to hvězdiček šest. Při hodnocení jsou pro mě vždy tři důležité body – kvalita služby nebo produktu, prostředí a rychlost. Provozuji restauraci a tři Michelinské hvězdy znamenají hvězdičku za obsluhu, (zobrazit více) za prostředí a za kuchyni. A můj osobní názor je ten, že odchází pouze ten nespokojený zákazník, který nespokojeným chce být anebo spokojený být neumí. Tvoříme si svůj život a je jen na nás, zda jsme schopni a ochotni si svoji spokojenost vykomunikovat předtím, než napíšeme čtyř nebo méně hvězdičkové hodnocení. Kvalitu služby poznáte také tehdy, když se stane chyba, podle schopnosti jak se kdo s chybou vyrovná a jak se k ní postaví. Chyba je jen svobodná volba v minulosti, kterou v přítomnosti hodnotíme jako chybu na základě nových informací. V minulosti ta chyba neexistuje. Vždy děláme to nejlepší, co můžeme, podle svých možností a informací. Ještě jednou děkuji a rád se na vás opět obrátím.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024