Změna příjmení: už nemusíte být -ová

Od letošního ledna svitly nové možnosti ženám, kterým se nelíbí přechýlená varianta příjmení. Dříve si nepřechýlenou podobu jména mohly zvolit svobodně pouze cizinky. Češky pak musely dokládat důvod pro takovou volbu. Jak je to se změnou jména obecně a kdy k ní může dojít?

žena se podepisuje po změně příjmení
Mgr. Nikola Šedová
3. 2. 2022
6 minut čtení

Kapitoly článku

Emma Smetana, Kateřina Bursíková Jacques, či Eliška Kaplicky. Jména známých Češek, která bývají nejčastěji v tomto kontextu zmiňována. Nejen tyto ženy si výjimku vybojovaly zpravidla proto, že měly jinou než českou národnost, žily v cizině či se provdaly za cizince. Ostatním Češkám byla tato možnost apriori zapovězena. Až do letošního ledna.

Novelou zákona o matrikách, jíž inicioval poslanec za Piráty Ondřej Profant a následně ji pomohla prosadit poslankyně za ANO a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková, se právní stav upravil a nyní se nerozlišuje, kde a s kým žena žije, či jaké národnosti je. Podle navrhovatelky stála čím dál větší část žen o nepřechýlenou varintu jména a situace byla pro Češky s trvalým pobytem v Česku nespravedlivá a byly tak v nerovném postavení, případně byly “nuceny” obcházet zákon a odkazovat se například na jinou národnost.

V praxi se tak budeme čím dál častěji setkávat se jmény typicky českými, jejichž nepřechýlená podoba možná zprvu vyvolá úsměv na rtech, ale časem se nejspíš stane něčím, nad čím se už nebude nikdo výrazně pozastavovat. To, jak nám tato jména budou znít, bezpochyby ovlivní i jejich nepřechýlený tvar: Jana Fiala či Kateřina Sýkora jsou vlastně docela zvukomalebné varianty jmen, Zuzana Marek či Lucie Gabriel se nejspíš také s velkým údivem nepotkají, nicméně zvyknout si na opravdu typicky mužské varianty příjmení v kombinaci s ženským křestním jménem, jako je Zdena Veselý či Klára Černý, bude asi složité. Jazykovědci v této souvislosti správně varují i před reálnými zmatky, které komunikace s takto zvolenými jmény někdy přinese.

Tomu se lze ale zpravidla vyhnout uváděním celého jména, nikoliv pouze příjmení, byť ani to úplně věc neřeší. Taková jména prostě korektně skloňovat nelze.

Kdo a kdy si smí změnit příjmení?

Zmiňme nyní všechny situace, při kterých ke změně příjmení může dojít:

  • Svatba:S možností změny příjmení po svatbě se automaticky počítá a není třeba ji nějak dále vysvětlovat. Stále nejčastější variantou je při této příležitosti volba příjmení manžela v jeho přechýlené variantě: tedy nevěsta, která si bere pana Šuhaje, se bude jmenovat Šuhajová. Stejnou možnost (tedy převzít příjmení ženy) ale mají i muži. Další variantou je užívat kombinaci dosavadního a nového příjmení (Nikola Šuhajová Šedová). A nově se objevuje již výše zmiňovaná nepřechýlená varianta, díky níž by se z naší nevěsty stala Nikola Šuhaj. Pro úplnost dodejme, že ke změně příjmení není nikdo nucen a oba snoubenci si mohou svá rodná příjmení ponechat. V této souvislosti je třeba zmínit ještě další změnu příjmení, ke které může dojít, a tou je změna příjmení dítěte. Pokud se dva lidé rozhodnou vstoupit do svazku manželského a měli spolu děti ještě před svatbou, děti automaticky převezmou stejné příjmení, jako budou mít jejich rodiče po svatbě. Tuto změnu je ovšem nutné rovněž provést na příslušné matrice.
  • Rozvod: Nedopadlo-li manželství dle vašich představ a se svým bývalým nechcete mít nic společného (natož jeho jméno), stačí do šesti měsíců od rozvodu (a za drobný poplatek i později) tuto skutečnost nahlásit na matrice. Žádost se nijak neposuzuje a vyřizuje se někdy i přímo na místě takže se může stát, že si v polední pauze odskočíte z práce jako Sedláková a vrátíte se zpět jako Fischerová. Ke změně příjmení dítěte po rozvodu rodičů automaticky nedochází, ale je možné o něj rovněž (zpravidla se souhlasem obou rodičů) zažádat.
  • Změna pohlaví: Při změně pohlaví dochází zpravidla ke dvoustupňové změně příjmení (i jména). Nejprve si osoba, která mění pohlaví, vybírá neutrální příjmení (Kočí, Krejčí), ze kterého apriori nepoznáme, zda jde o ženu či muže. Následně pro dokončení změny pohlaví volí mužské či ženské příjmení dle své volby.
  • Jiný důležitý důvod: Každý z nás může o změnu příjmení (i jména) zažádat, pakliže pro to má pádný důvod. Důvodem zpravidla bývá to, že naše příjmení může na někoho působit hanlivě a zavdávat důvody pro zesměšnění či dokonce šikanu. Vnímání je přitom zcela individuální, zatímco jednomu člověku může vadit i zcela běžné příjmení Šváb, jiný poklidně žije s příjmením Šourek a nijak se ho to nedotýká.

Jak žádat o změnu jména nebo příjmení?

Změna příjmení není zdaleka jen otázkou několika písmenek v občance. Někdo si přivykne lehce, pro jiného jde doslova o změnu identity, se kterou se musí složitě sžívat. Někdy je změna i vyjádřením určitého názoru (např. potomci si zvolí rodné příjmení matky za svobodna a vymezí se tak vůči otci). Každopádně vždy je dobré si takový krok pořádně rozmyslet.

Žádost o změnu jména nebo příjmení si (s výjimkou svatby) podáte na matričním úřadu v místě trvalého pobytu. Pro změnu ženského příjmení na nepřechýlený tvar a pro změnu po rozvodu není třeba dokládat žádný důvod. V ostatních případech je třeba uvést, v čem vám vaše příjmení vadí a překáží.

Žádost by měla obsahovat

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,
  • rodné číslo,
  • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
  • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
  • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto osoby,
  • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte.

Chcete-li změnit příjmení svých dětí, neobejde se to bez souhlasu druhého rodiče či (při jeho nesouhlasu) rozhodnutí soudu. Dítě se změnou také musí souhlasit, je-li starší 15 let. K posouzení bývá přiznán i OSPOD, který zájmy dítěte zastupuje.

Kolik stojí změna příjmení?

Měníte-li příjmení z důvodů přechodu na původní příjmení déle než po šesti měsících po rozvodu, dále z důvodu nevhodnosti či směšnosti příjmení, případně příjmení dítěte svěřeného do náhradní péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, činí poplatek 100 Kč. U osvojených dětí se poplatek za změnu neplatí.

Tip: Aspektům náhradní rodinné péče, poručnictví a pěstounství jsme se věnovali v našem článku.

Vyvstal v souvislosti se změnou vašeho jména právní problém?

Napište nám. Váš případ posoudíme a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení.

Nespadá-li vaše žádost do žádné z výše uvedených kategorií, zaplatíte 1000 Kč.

Co dělat v případě právních potíží?

Změna příjmení probíhá zpravidla relativně snadno a bez průtahu. Pokud se ale stane, že vám žádost o změnu jména úřady zamítnou, můžete se odvolat do 15 dnů ode dne doručení takového odmítnutí. V takovém případě je dobré se o vhodné argumentaci poradit s právníkem, aby již druhý pokus proběhl bez komplikací.

Nezapomeňte si vyměnit doklady

Plánujete-li změnu příjmení, připravte se také na kolečko pochůzek po úřadech. Výměnou občanky, pasu a řidičáku to zdaleka nekončí, změna bude zajímat vašeho zaměstnavatele, pojišťovny a řadu dalších institucí.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 6 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Michal D.

před 3 měsíce

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 6 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Zobrazit všechny reference

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024