Zrušení družstva: kdy k němu přistoupit?

Zřídili jste si sociální či bytové družstvo, které již naplnilo svůj účel? Máte výrobní družstvo, které je ale po ekonomické stránce zcela nemožné udržovat při životě? Někdy nastane situace, kdy objektivní okolnosti či vůle členů družstva velí jej zrušit. Jak přitom postupovat a co neopomenout? A kdy může být družstvo zrušeno i proti vůli svých členů? Na to jsme se zaměřili v našem textu.

Bytové družstvo. Ukončení a likvidace družstva
5 minut čtení

Kapitoly článku

Obecné možnosti zrušení družstva

Ke zrušení družstva může dojít několika zcela odlišnými postupy:

  • Členové družstva (členská schůze) mohou schválit usnesení o zrušení, pokud se rozhodnou v chodu již dále nepokračovat.
  • Dále rozhodnutím soudu, když nazná, že družstvo porušuje zákony, například když klesne počet jeho členů pod stanovený počet.
  • Družstvo rovněž může zaniknout uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, nebo dosažením účelu, k němuž bylo zřízeno.

My se budeme dále primárně zaobírat první variantou, tedy situací, kdy členové sami a dobrovolně zvažují a volí zrušení družstva. Krátce zmíníme ale i soudní variantu.

Usnesení členské schůze družstva o jeho zrušení

Pokud jde o zrušení družstva usnesením, členská schůze může rozhodnout, zda bude s likvidací nebo bez ní. Do likvidace vstupuje dnem, kdy je usnesením zrušeno. Pokud členská schůze rozhodne o zrušení, je třeba získat pro rozhodnutí ověření notářem. Pro finální ukončení družstva je nutné jeho vymazání z obchodního rejstříku.

Proces likvidace je z hlediska náročnosti a potřebné znalosti právních předpisů nesrovnatelně náročný oproti zakládání družstva. Počítejte, že zrušení družstva není otázkou týdne, zpravidla trvá mnoho měsíců.

Jmenování likvidátora

Zrušené družstvo musí vstoupit do likvidace, pokud zákon neurčí jinak. Likvidace je proces, zapsaný v obchodním rejstříku, v jehož rámci se vypořádají závazky a pohledávky družstva. Jmenování likvidátorů se řeší na členské schůzi a upravují ho stanovy družstva. Vyplatí se spojit rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací s volbou likvidátora a se stanovením podmínek jeho odměny a zařadit všechny tyto body na program jednání jedné členské schůze.

Likvidátorem by měla být stanovena osoba znalá práva i účetnictví, aby vše proběhlo v souladu se zákonem a nemohlo být zpětně zpochybněno. Současně pro něj zákon stanovuje určité náležitosti, především že proti němu nebylo v posledních letech vedeno insolvenční řízení nebo zde není dána jiná překážka výkonu funkce. Okamžikem svého povolání nabývá likvidátor působnost statutárního orgánu družstva.

Likvidátor se následně seznámí se stavem účetnictví, majetku a členech družstva. Zpravidla je jím externí osoba, která není členem držstva jíž náleží odměna. I s tou je třeba předem v rozpočtu počítat.

Likvidátoři vypracují návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a ten rozdělí mezi členy dle způsoby uvedeného ve stanovách. Jakmile je likvidace úspěšně ukončena, může být družstvo vymazáno z obchodního rejstříku.

Družstvu, které vstoupilo do likvidace, aniž byl povolán likvidátor, jmenuje z úřední povinnosti likvidátora soud. Takto jmenovaného likvidátora může pak odvolat opět jen soud.

V rámci naší právní praxe jsme se setkali s chybným postupem klientů, kteří zvolili zrušení družstva rozhodnutím členské schůze a současně považovali SVJ za nástupce bytového družstva a veškerý zůstatek a majetek původního družstva na něj převedli. To je ale právně zcela nesprávný postup. Družstvo v takovém případě zaniká bez právního nástupce a je třeba provést likvidaci a majetek rozdělit mezi stávající členy družstva. Následně vzniklé SVJ je z hlediska práva zcela samostatné a nezávislé, byť se v praxi může stát, že se v něm setkají titíž lidé a využívají třeba i stejný majetek. Taková chyba může vyvolat zásadní zpochybňování kroků SVJ ze strany některých jeho členů. Převod majetku by za určitých okolností možný byl, neboť může mimo jiné dojít i k přeměně družstva, tedy fúzi, rozdělení či změn právní formy nebo k jiné formě převodu aktiv. Při nich je ale třeba postupovat zcela jinak. Pokud se nezákonných postupů chcete vyvarovat, je zcela na místě konzultovat jednotlivé kroky s advokátem.

Provozujete družstvo?

Poskytneme vám zkušeného právníka pro vaše podnikání. Ať už budete jeho pomoc potřebovat nárazově, nebo třeba celý rok, bude vám vždy k dispozici. Při objednávce platíte pouze cenu za první měsíc služby, dále probíhá úhrada v měsíčních intervalech.

Přijaté usnesení o zrušení družstva s likvidací lze později usnesením členské schůze opět změnit, pokud ještě likvidace nebyla dokončena.

Výsledným cílem likvidace je vypořádání majetku zrušeného družstva a vyrovnání dluhů věřitelům.

K zániku družstva je třeba rovněž jeho výmazu z obchodního rejstříku. Dnem výmazu družstvo zaniká. Spolu s návrhem na výmaz družstva z obchodního rejstříku je třeba rejstříkovému soudu předložit souhlas správce daně s tímto výmazem. Rejstříkový soud by měl také obdržet zprávu o průběhu likvidace.

Tip: Družstva pracují na principu členství a demokratické kontroly, což umožňuje jejich členům sdílet zisky a rozhodovat o směřování podnikání. Vše, co byste měli vědět o fungování bytového družstva jsme rozepsali v našem dalším článku.

Likvidace u družstva, které nesplnilo svůj účel

Zásadní chybou, související se zánikem družstva, je nařízení předčasné likvidace – k takové situaci může dojít, pokud má dojít k zániku družstva až po splnění jeho účelu, ale ten doposud nenastal. Například u bytového družstva nebyly doposud převedeny všechny byty do vlastnictví jednotlivých členů. Za takové situace likvidaci rozběhnout nelze. Naopak ale ve chvíli, kdy jsou byty rozprodány, doporučuje se s likvidací neotálet, aby se zbytečně neduplikovaly náklady na administrativu družstva a SVJ, neboť stále je třeba naplňovat literu zákona, vést účetnictví, konat členské schůze a plnit další povinnosti stanovené právními předpisy.

Tip: Družstvo je specifický typ korporace, který se vám vyplatí založit z mnoha důvodů. Typicky, když potřebujete spravovat bytový dům, ale také třeba když chcete poskytovat sociální služby nebo se sdružit pro zemědělskou činnost. Jak postupovat, pokud jste takový záměr pojali?

Zánik družstva na základě rozhodnutí soudu

Z nařízení soudu se může družstvo zrušit pouze tehdy, pokud tak stanoví právní předpisy. V praxi k takovému postupu dochází zcela výjimečně.

Teoreticky tak může soud rozhodnout například pokud má družstvo méně členů, než zákon umožňuje, nebo když má nízký souhrn členských vkladů, které nezvládají pokrýt ani základní kapitál družstva, tedy 50 000 Kč. Družstvo se ruší také tehdy, pokud uplynou dva roky od konce funkčního období jednotlivých orgánů a během této doby nebyly ustanoveny nové osoby, které by je mohly řídit. Případně když družstvo nemělo pravidelnou členskou schůzi, neprovozuje žádnou činnost, porušuje povinnosti v zákoně nebo ve stanovách, může být z nařízení soudu zrušeno.

Záměrem soudu je ale především uvedení poměru do souladu se zákonem, a proto poskytuje lhůtu k nápravě takové situace. Není tedy třeba se bát situace, kdy jeden z členů družstva zemře a družstvo je bezprostředně poté zrušeno soudem.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Dostupný právník pro SVJ a BD

Poskytneme vám právníka pro SVJ nebo BD na 6 nebo 12 měsíců. Bude vám kdykoli k dispozici, zastoupí vás u soudu nebo při jednání s úřady a pomůže vám s řešením jakékoli právní otázky. To vše za předem známou cenu a možností zaplatit až po skončení služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jiří Dušil

před 2 roky

Potřeboval jsem poradit s odstoupením od již podepsané smlouvy. Zadal jsem poptávku, druhý den se mi ozval advokát, který se mnou vše probral a doporučil postup. Na základě doporučeného postupu firma odstoupila od smlouvy a já dostal svoje peníze zpět. Mockrát děkuji a přeji firmě Dostupný advokát ať se Vám daří.

Recenze služby

MgA. Tomáš Klein, Zlín

před 3 roky

Nechal jsem si tu několikrát zkontrolovat smlouvu od dodavatele a sepsali mi rovněž smlouvu o dílo. Služby dobré, nemusím nikam za advokátem chodit, vše se vyřídí online, značka ideál.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 6 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024