Pět nejčastějších dotazů k mateřské dovolené

S otázkami, týkajícími se mateřské dovolené, se setkáváme poměrně často. Vybrali jsme pět nejčastějších témat, která vás zajímají a připravili vám na ně odpovědi, abychom vám napříště ušetřili čas.

Mladá rodina diskutující o prodloužení mateřské dovolené
5 minut čtení

Kapitoly článku

 1. Jak mohu vyřídit mateřskou dovolenou?
 2. Kolik činí mateřská a lze ovlivnit její výši?
 3. Kdy nastoupit na mateřskou a jaká je její délka?
 4. Řádná dovolená po skončení mateřské dovolené
 5. Má OSVČ nárok na mateřskou dovolenou?

Jak mohu vyřídit mateřskou dovolenou?

Mateřskou dovolenou vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Žádost o mateřskou dovolenou se podává na formuláři, který vám vydá váš ošetřující lékař – gynekolog. Ten také vyplní v části A tiskopisu předpokládané datum porodu, od něhož se odvíjí možný počátek mateřské dovolené. Vy pak vyplníte požadované údaje v části B.

Následně stačí předat formulář zaměstnavateli, který jej postoupí na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. OSVČ si může o mateřskou požádat na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to jak osobně, tak i elektronicky.
Žádost o dávku se předává na předepsaném tiskopisu Žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Vzor ale na internetu nehledejte. Tiskopis je k dispozici pouze v tištěné podobě na okresní správě sociálního zabezpečení.

Nemůžete najít řešení na váš problém týkající se mateřské?

Napište nám a popište svůj problém. Naši specialisté váš případ posoudí a do 24 hodin vypracují návrh řešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Kolik činí mateřská a lze ovlivnit její výši?

V rámci péče o miminko máte nárok na 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se vypočítá jako součet hrubého příjmu vydělený počtem kalendářních dní (výpočet je obvykle z příjmu za posledních 12 měsíců, přičemž jsou zohledněny vyloučené dny, jako například doba nemoci apod.). Podobně jako u běžné nemocenské dávky se následně příjem redukuje za pomocí tří redukčních hranic.

V roce 2024 nás čeká zvýšení mateřské, neboť se budou navyšovat redukční hranice i délka mateřské dovolené následujícím způsobem:

 • do 1 466 Kč redukce na 100 %,
 • nad 1 466 Kč do 2 199 Kč redukce na 60 %,
 • nad 2 199 Kč do 4 397  Kč redukce na 30 %,
 • nad 4 397 Kč se nezohledňuje.

Ovlivnění výše mateřské dovolené je pak možné za předpokladu, že jste schopna ovlivnit výši svého příjmu. Teoreticky se můžete před otěhotněním či během těhotenství zažádat o vyšší plat nebo se nechat zaměstnat na jinou skvěle placenou pozici, které jste se doposud z nějakých důvodů vyhýbala. V realitě ale asi není tak snadné cíleně ovlivnit výši platu a tím i následně i výši mateřské a spíše zůstane u teorie.

Tip: Podrobně jsme se počítáním mateřské dovolené zabývali v samostatném článku.

Kdy nastoupit na mateřskou a jaká je její délka?

Začátek mateřské dovolené se odvíjí od data porodu, které stanovil váš lékař. Šest až osm týdnů před takto stanoveným datem můžete odejít na mateřskou dovolenou. V rámci takto vymezeného období je pak počátek mateřské na vás.

Délka mateřské se už roky nemění a tedy i v roce 2024 platí, že trvá při narození jednoho dítěte 28 týdnů. Prodloužení mateřské dovolené mohou docílit pouze matky dvou a více dětí. V takovém případě činí mateřská 37 týdnů. Pro určení dne, kdy končí mateřská dovolená, stačí tedy jen připočíst příslušný počet týdnů ke dni nástupu na mateřskou.

V případě, že by se dítě narodilo předčasně, ještě před oficiálním možným začátkem ze zákona, platí, že mateřská dovolená začíná tímto okamžikem.Nástupem na mateřskou začíná takzvaná podpůrčí doba, během které vám náleží také peněžitá pomoc.

Vzhledem k častému zaměnění pojmu mateřská a rodičovská dovolená se setkáváme i s dotazy na “tříletou mateřskou dovolenou” a “prodloužení mateřské na čtyři roky”. V tomto případě může jít ale výlučně o rodičovskou dovolenou, která po mateřské dovolené následuje. U ní je skutečně možné zvolit si délku, po kterou zůstanete s dítětem doma, a to buď jeden, dva, tři, či čtyři roky.

Řádná dovolená po skončení mateřské dovolené

Mateřská dovolená (na rozdíl od dovolené rodičovské) se z pohledu nároku na dovolenou považuje za výkon práce. Jste-li před nástupem na dovolenou v pracovním poměru, započítává se vám mateřská do odpracovaných dní a vzniká vám také nárok na řádnou dovolenou. Tu lze vyčerpat ještě před nástupem na rodičovskou dovolenou, pokud máte takový postup v plánu.

Nezbytnou podmínkou je, že si o ni musíte sama požádat. Pro žádost není třeba dohledávat žádný speciální vzor. Stačí dodržet několik náležitostí. Žádost musí být podána písemně a být adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a váš podpis.

Žádost je nutné podat před nástupem na řádnou dovolenou, tj. nejpozději ke dni skončení mateřské dovolené.V takovém případě je zaměstnavatel povinen vaší žádosti vyhovět. Nepožádáte-li ovšem včas, o svou dovolenou sice nepřijdete, ale nemůžete si určit, kdy bude čerpána.

Tip: Zajímáte-li se o možnost přivýdělku na mateřské dovolené, doporučujeme vaší pozornosti náš článek na toto téma.

Má OSVČ nárok na mateřskou dovolenou?

Mateřská spadá do dávek nemocenského pojištění. Jeho platba ovšem není u osob samostatně výdělečně činných povinná. Každý podnikatel se nicméně může k platbě nemocenského pojištění přihlásit dobrovolně.

Na mateřskou mají nárok matky podnikatelky, pokud si platí nemocenské pojištění alespoň 270 dní (tedy devět měsíců) v průběhu dvou let před nástupem na mateřskou, z toho přinejmenším 180 dní (šest měsíců) v posledním roce. Takto stanovená délka plateb má zabránit tomu, aby si budoucí matka začala platit nemocenské účelově až v okamžiku, kdy zjistí, že je těhotná. Učinit tak samozřejmě může z důvodu obav z běžného onemocnění, ale i v takovém případě bude mít na nemocenskou nárok nejdříve tři měsíce po započetí plateb.

Podnikatelka, která výše uvedenou podmínku plateb nemocenského splní, může čerpat peněžitou pomoc stejně jako zaměstnankyně nejdříve od osmého týdne (a nejpozději od šestého týdne) před termínem porodu. I zde je nárok na platbu dávky 28 týdnů (případně 37 týdnů v případě více dětí).

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 5 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Martin Bartoš

před 1 rokem

Ověřil jsem si, jak postupovat při ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024