avatar-01@2x
Právník pro podnikání
Máme 2 varianty řešení vašeho problému
Zobrazit

BOZP – kdy, jak často a koho školit?

Pod pojmem „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ (BOZP) se skrývá celá řada problematik a pravidel, od hodnocení rizik, ochranné pomůcky, řešení pracovních úrazů po školení zaměstnanců.

Skupina lidí na školení poslouchá přednášejícího
4 minuty čtení
27. 11. 2018

Mnozí zaměstnavatelé i zaměstnanci tyto oblasti vnímají spíše jako nutné zlo a jakousi formalitu. To se obvykle změní v případě závažného úrazu, kontroly inspektorátu práce či pracovněprávního sporu. Jak se tedy připravit, aby vás jako zaměstnavatele tyto události nezaskočily?

Zaměstnavatel musí zajistit bezpečnost nejen pro své zaměstnance

Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance bezpečnost a ochranu zdraví. Ochrana života a zdraví je však natolik podstatná, že se nevztahuje jen na vlastní zaměstnance zaměstnavatele. Pokud se na pracovišti zaměstnavatele s jeho vědomím zdržují i jiní lidé, i jim je povinen zajistit bezpečnost. V případě, že jsou na jednom pracovišti zaměstnanci více zaměstnavatelů, jsou tito zaměstnavatelé povinni spolupracovat, vzájemně se informovat o hrozících rizicích a o přijatých opatřeních. Za tím účelem by spolu měli i uzavřít písemnou dohodu.

Jak BOZP v praxi zajistit?

Právní předpisy nám mnohdy přesně neříkají, jak konkrétně bezpečnost osob na pracovišti zajistit. Není to ani možné, protože každé pracoviště má svá specifika a svá hrozící rizika. Zjednodušeně lze říct, že každý zaměstnavatel by měl na svém pracovišti identifikovat možná nebezpečí a následně přijmout taková opatření, aby minimalizoval vznik úrazů a nemocí z povolání. Je potřeba pamatovat na všechny oblasti, v nichž zaměstnavatel podniká a vyhledat rizika ve vztahu ke každé jednotlivé pracovní pozici. Je žádoucí vytvořit si v podstatě vlastní manuál, na co se z pohledu bezpečnosti zaměřovat, co pravidelně kontrolovat, kdy, jak a koho školit apod.

Potřebuji „bezpečáka“?

Preventivní činnost v podobě vyhledávání rizik a stanovení strategie, jak zabránit nebezpečí může zaměstnavatel za určitých podmínek provádět sám (a to pokud má maximálně 25 zaměstnanců a sám má k tomu potřebné znalosti), anebo si může najmout tzv. odborně způsobilou osobu neboli bezpečnostního technika. Bezpečnostní technik může být zaměstnancem zaměstnavatele, nebo to může být i externí poradce.

Informování a školení zaměstnanců

Jak název napovídá, v tomto článku se zejména zaměříme na školení jako jednu z forem, jak bezpečnost zajistit. Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. O jaké předpisy se jedná? Školení by se měla týkat hlavně předpisů hygienických, technických, stavebních, dopravních, o požární ochraně. Každý zaměstnanec pak musí být proškolen ohledně nebezpečí, která se vztahují k jím vykonávané práci a s kterými může právě na svém pracovišti přijít do styku.

Právník pro podnikání

Poskytneme vám zkušeného právníka pro vaše podnikání. Ať už budete jeho pomoc potřebovat nárazově, nebo třeba celý rok, bude vám vždy k dispozici. Při objednávce platíte pouze cenu za první měsíc služby, dále probíhá úhrada v měsíčních intervalech.

Jakou formou školit?

Školení může probíhat osobní formou, přes externího školitele či třeba formou e-learningu. Důležité je, že školení proběhlo a že o tom má zaměstnavatel záznam.

Kdy musím zaměstnance školit?

 • při nástupu do práce
 • při změně pracovního zařazení nebo druhu práce
 • při zavedení nové technologie, výrobních a pracovních prostředků nebo nových pracovních postupů,
 • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (např. po závažném pracovním úrazu, havárii).

Kromě výše uvedeného by se školení měla pravidelně opakovat. Zákoník práce opět nestanoví, jak často, ale vyžaduje po zaměstnavateli, aby sám s ohledem na možná rizika stanovil, kdy a u jakých pozic se budou školení opakovat.

Vše poctivě dokumentujte

Abyste jako zaměstnavatel mohli při případné kontrole prokázat, že jste své zaměstnance opravdu proškolili, je nutné vést si svědomitě záznamy. Ideální je mít sepsán název školení, stručnou osnovu, čeho se školení týkalo, kdy proběhlo, jak dlouho trvalo a kdo se ho zúčastnil (včetně podpisů zaměstnanců).

Zaměstnanec by měl školení skutečně porozumět

Častým nešvarem je situace, kdy školení probíhá jen formálně. Není žádoucí, aby zaměstnanec přišel, ve spěchu podepsal pár papírů, aniž by si je přečetl a vrhal se do práce. Právě v případě sporů se inspektorát práce či soud zaměřují na to, zda školení probíhá tak, jak má, zda jsou předpisy zaměstnancům vysvětlovány, zda mají čas na to si vše prostudovat a pochopit. A je odpovědností zaměstnavatele, aby to vše zajistil, nebo alespoň prokázal. Další povinností zaměstnavatele je také soustavné kontrolování, že jsou předpisy dodržovány. Zaměstnavatel by měl provádět prověrky podle svého manuálu o BOZP a vést dokumentaci o tom, jak kontroly probíhají.

Máte k BOZP dotazy? Nejste si jisti, zda postupujete správně, či se právě potýkáte s kontrolou nebo pracovněprávním sporem? Rádi vám poradíme, zkontrolujeme podklady a v případném sporu vás zastoupíme.

img-hero-hp

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Právník pro podnikání

Poskytneme vám zkušeného právníka pro vaše podnikání. Ať už budete jeho pomoc potřebovat nárazově, nebo třeba celý rok, bude vám vždy k dispozici. Při objednávce platíte pouze cenu za první měsíc služby, dále probíhá úhrada v měsíčních intervalech.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Autor článku

221103_dostupny-advokat_087

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí

před 2 roky

Jít osobně za advokátem mně přišlo dost nepříjemné. S Dostupným advokátem jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s kýmkoli vůbec musel setkat. Koupil jsem u něj konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu do dost exotické země, aniž by mi cokoli vysvětlil a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. (zobrazit více) Advokát přes skype příjemný, služba rychlá, můžu jen doporučit.

Peter Von Freiburg

před 2 roky

Naším poradcem a obhájcem u soudu s neplatičem nájemného byl pan magistr Marek Svobodný. S jeho pomocí jsme byli stoprocentně spokojeni a dáváme VELKOU /1/ jedničku. Byl naprosto profesionální a vždy navrhl výbornou právní strategií, která nám pomohla u soudu vyhrát. Bez jeho pomoci by se tak nestalo. Vaši advokátní kancelář jsme již doporučili všem (zobrazit více) známým a budeme dále doporučovat každému kdo potřebuje právní pomoc. Máte štěstí, že máte mezi sebou tak dokonalého profesionála, a navíc i milého člověka, jakým je pan Marek Svobodný. Velké díky.

Jana Baierová

před 2 roky

Dostupny advokat me mile prekvapil. Rychlost, vstricnost, profesionalita a dobra cena. Doporucuji!


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Kolega ošetřuje zraněnou nohu zaměstnance

Co všechno znamená pracovní úraz?

Přihodil se vám v pracovní době úraz? Na co máte nárok, co je to bolestné a jak se postupuje při jeho stanovení? Liší se postup, pokud jste si úraz částečně…

14. 6. 2022
Seznámení s obchodními podmínkami

Podepisování pracovní smlouvy

Od zvolené profese vás dělí už jeden krok - podepsání pracovní smlouvy. Nepodceňte to však a smlouvu si pořádně pročtěte, Dostupný Advokát vám poradí, na co si dát pozor.

24. 10. 2018
voyeur.jpg

Sledování zaměstnanců na pracovišti? Na to zaměstnavatel může zapomenout….

Stále se množí dotazy uživatelů našeho webu, zda může zaměstnavatel sledovat nebo soustavně monitorovat zaměstnance při pracovní činnosti.

7. 7. 2015

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2023