Co by měl obsahovat domovní řád, aby nebyl v rozporu se zákonem | Dostupný advokát

Co by měl obsahovat domovní řád, aby nebyl v rozporu se zákonem

Domovní řád je jakýsi vnitřní předpis pro obyvatele domu, určuje jejich jednotlivá práva a povinnosti. Zde je důležité zmínit, že domovní řád platí i pro osoby, které v domě přímo nebydlí, ale přijdou třeba ke známým na návštěvu, nebo v domě vykonávají činnost, která jim byla zadána pověřenou osobou, například správcem domu (údržba domu, úklid společných prostor, oprava nebo revize zařízení, atd…). Jak na správně sepsaný domovní řád se dočtete v tomto článku.
Co by měl obsahovat domovní řád, aby nebyl v rozporu se zákonem
3 minut čtení
Ondřej Preuss
21. 8. 2018

Pokud vlastník domu vypracuje pravidla pro chování v domě (domovní řád), měla by tato pravidla být součástí nájemních smluv, které uzavřou vlastníci jednotlivých bytů s nájemníky, protože jinak může vzniknout problém, zda jsou pro ně pravidla zavazující.

Stanovení pravidel pro chování v domě není v žádném případě povinností, bytové družstvo (BD) nebo společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) nemusí pořídit, v tom případě se vše řeší jen podle zákona. Je ale určitě dobré taková pravidla sepsat, protože co je psáno, to je dáno. Domovní řády mohou být součástí stanov SVJ, nebo družstva. Domovní řád však nesmí být v rozporu s veřejným pořádkem, dobrými mravy a zákonem, konkrétně hlavně novým občanským zákoníkem, který zrušil mimo jiné zákon o vlastnictví bytů.

Co do domovního řádu nepatří

Domovní řád nesmí zakazovat, to na co má každý podle zákona právo. Například není možné nájemníkům ani vlastníkům zakázat chování zvířat, pokud nezpůsobí takový chov ostatním nepřiměřené obtíže. Pokud by zvíře například špinilo společné prostory, tak může být po vlastníku požadována úhrada vzniklých nákladů za úklid. Dále není možné například omezovat návštěvy a jejich dobu nebo omezovat možnost byt pronajmout a podnajmout například jako sdílené bydlení.

Co upravuje

Domovní řády mohou upravovat zejména užívání společných částí a zařízení domu - jako např. chodby, prádelny, kočárkárny, lyžárny apod. Řeší se v něm obvykle také čistota v domě, otevírání a zavírání domu, noční klid. Účinnou kontrolu dodržování pravidel může zajistit kamerový systém v bytovém domě, ale pro jeho provozování platí přísná pravidla, která je nutné dodržet.

Při převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví, je nutné nejen zvolit předsedu SVJ, schválit nové stanovy ale také domovní řád, který nepřechází automaticky. Účinnost nového občanského zákoníku sebou přinesla i povinnost přizpůsobení stanov nové úpravě, povinnost se však netýká domovních řádů, proto v nich často najdeme odkazy na již neúčinnou právní úpravu, jako například Stavební bytové družstvo Olomouc, které jinak nabízí i řadu služeb v oblasti bydlení.

Využijte jednu z našich stálých služeb — Stanovy SVJ nebo bytového družstva
Připravíme nové stanovy nebo zkontrolujeme ty stávající pro SVJ nebo bytové družstvo. Přesně podle vašich požadavků tak, aby odpovídaly všem zákonným normám.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli


Mohlo by vás také zajímat

Podmínky prodloužení nájemní smlouvy na byt je dobré mít ošetřené už při jejím uzavírání

Uzavírání nájemní smlouvy na byt provází celá řada otázek: Na co při jejím sjednávání nezapomenout? Je nutné od začátku myslet na prodloužení nájemní smlouvy? A kdy se smlouva prodlouží automaticky?

29. 7. 2017
Ondřej Preuss

Soudy ruší stanovy bytových družstev

Bytová družstva musela do půlky roku 2015 přizpůsobit své stanovy novému zákonu o obchodních korporacích (ZOK). Ten bytovým družstvům přikazuje, aby ve svých stanovách podrobně upravila práva a povinnosti svých...

26. 7. 2016
Ondřej Preuss

Kamery v bytových domech

Nové stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů upřesňuje podmínky za kterých lze provozovat kamerové systémy v bytových domech, případně na jejich vnějších pláštích. Lze očekávat, že mnoho bytových domů nebude...

29. 1. 2016
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019