Práce z domova – home office

V dnešním blogu se podíváme na tzv. home office, tedy práci z domova. Za jakých podmínek může zaměstnanec home office využívat a co to pro něj i zaměstnavatele znamená?

Žena sedí na svém gauči a pracuje na počítači
6 minut čtení

Kapitoly článku

Pracovní prostředí v současné době prochází poměrně zásadní revolucí. Nová generace již nestojí o to trávit dny v kanceláři a na pracovištích, většina by spíše uvítala pružnější pracovní podmínky. Jednou z nich je tzv. home office neboli práce z domova. Ta může být vítanou alternativou k běžnému způsobu vykonávání zaměstnání, a to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Zaměstnanec si díky ní může například přizpůsobit pracovní dobu zcela podle svých potřeb a časových možností. Kdežto na druhou stranu zaměstnavatel pak může ušetřit náklady spojené se zřízením pracovního prostoru pro takového zaměstnance.

Tento způsob výkonu práce však znamená pro obě strany také určitou výzvu. Zaměstnanec musí být sám schopen a ochoten efektivně pracovat se svým časem tak, aby pracovní úkol splnil a odevzdal včas (nemělo by jít např. o člověka s pravidelnými stavy prokrastinace, které není schopen potlačit). Zaměstnavatel pak musí zvládnout takového zaměstnance řídit a kontrolovat přesto, že nad ním má velmi limitovaný dohled.

Home office je stále častější

Jelikož se stále více služeb přesouvá do on-line prostředí, je mnohem méně zapotřebí personálu přímo na místě a také se tím ušetří spousta času. Home office jde tomuto trendu naproti a umožňuje díky tomu začlenění i zaměstnanců, kteří by jen s velkými obtíži dojížděli do kanceláře v centru města (např. pro zdravotní postižení).

Pokud by se home office spojené např. s kancelářemi ve virtuální realitě značně rozmohlo, bude s tím spojena zásadní proměna našeho okolí. Ošklivá místa na okraji velkých měst se možná vylidní, naopak na zajímavých místech v dnešních periferiích bude chtít žít kdekdo.

Zatím je pro naši legislativu pojem home office spíše novinkou. Nutnost jeho legislativního posílení se ukázala již v období covidu. V praxi v tuto chvíli zákony reagují se zpožděním. Aktuálně vstoupil v platnost novela zákoníku práce, která na možnosti home office reaguje.  Úprava počítá se zaměstnancem, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale po dohodě s ním pro něj vykonává uloženou práci z domova, či z jakéhokoliv jiného místa, které mu vyhovuje a je zároveň pro výkon sjednané práce vhodné. Zmiňovaný pojem home office je ovšem nepřesný. Zaměstnanec v režimu tzv. home office svou práci může vykonávat kdekoliv mimo pracoviště zaměstnavatele, tedy i ve veřejných prostorách různých kaváren či hubů. Musí se však být schopen zpravidla alespoň připojit k serveru zaměstnavatele.

Předpokladem práce na na dálku je dle zákoníku práce existence písemné dohody, která ji výslovně připouští. Jediná výjimka z takové situace reaguje do značné míry na nedávnou covidovou epidemii a připouští “nucený” home office nařízený z moci úřední. To vše za podmínek, kdy to povaha vykonávané práce umožňuje a místo výkonu práce na dálku bude pro výkon práce způsobilé. Novela také řeší hrazení nákladů, které zaměstnanci vzniknou.

Zaměstanec jako pán svého času

Znakem zaměstnance na home office je pak podle zákoníku práce to, že si zaměstnanec sám rozvrhuje pracovní dobu, ve které má splnit pracovní úkoly uložené zaměstnavatelem. Je tedy pánem svého času, ale musí odevzdat hotovou práci v termínu, který je stanoven.

Home office počítá i s případem, že si čas od času zaměstnanec “odskočí” na pracoviště, kdy si potřebuje převzít podklady, předat výsledky práce nebo za účelem socializace s ostatními zaměstnanci v rámci různých pracovních akcí apod.

Tip: Poslanecká sněmovna schválila zásadní a rozsáhlou novelu zákoníku práce s účinností od října 2023. Novela zákoníku práce poměrně významně zvyšuje práva zaměstnanců a snaží se také o vstřícné kroky směrem ke slaďování pracovního a soukromého života zaměstnanců. Co vše upravuje?

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Jaká jsou pravidla pro využívání home office

Jelikož je tedy právní úprava velice stručná, nejpodstatnější je v této chvíli dohoda zaměstnavatele se zaměstnancem o pravidlech, jaké bude jeho home office mít. Tato dohoda může být jak součástí pracovní smlouvy nebo stát mimo ni. Důležité však je, aby respektovala to, že i na tento pracovněprávní vztah se vztahuje zákoník práce. Nelze tedy touto úpravou nějakým způsobem vyloučit některé z práv zaměstnance, jediné na co se tato dohoda nevztahuje jsou překážky v práci, rozvržení pracovní doby, a odměňování za práci přesčas a ve svátek. Zaměstnavatel nemůže v tomto případě rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu, stanovit počátek a konec směn a určit, jestli má zaměstnanec pracovat od pondělí do pátku nebo v jiných dnech. To vše závisí pouze na zaměstnanci, který musí být schopen si práci naplánovat sám tak, aby ji stihl. Zaměstnavatel je limitován jen tím, že množství práce, které zaměstnanci přidělí, musí být zvládnutelné průměrným zaměstnancem ve stanovené týdenní pracovní době (40 hodin týdně).

Tato volnost při organizaci práce ale neznamená, že si zaměstnanec na její splnění může sjednat “zástupce”. I v případě zaměstnanců na home office platí, že zaměstnanec je povinen vykonávat svou práci výlučně sám osobně. Ačkoliv nad splněním této povinnosti nemá zaměstnavatel reálnou možnost absolutní kontroly.

Na co má zaměstnanec při home office právo?

V případě otázky odměňování za odvedenou práci zaměstnance na home office opět závisí na dohodě. Může mu náležet jak mzda úkolová, paušální tak hodinová, podle toho, co bylo mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ujednáno. Pokud daný zaměstnanec pracuje (proto, že se tak sám rozhodl) ve svátek, nenáleží mu za takovou práci ani náhrada mzdy, ani náhradní volno, ani příplatek. Také nárok náhradu za přesčas mít zpravidla nebude.

Lze však sjednat speciální náhradu za užívání domácího prostředí, případně vlastních nástrojů. Jde o refundace nákladů vynaložených zaměstnancem při výkonu práce (energie, internet, náplně do tiskáren, vlastní pracovní nástroje – provoz a údržba) – lze ji sjednat jednotkově či paušálem.

Jak je to s ochranou zdraví a bezpečností při práci?

Ačkoliv je práce v režimu home office je vykonávána mimo možnost soustavné kontroly ze strany zaměstnavatele a navíc v prostředí mimo pracoviště zaměstnavatele. Přesto nejsou tito zaměstnanci vyňati z úpravy povinností týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to včetně povinností zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy.

Lze předpokládat, že pracovní úkoly přidělované zaměstnancům v režimu home office zřejmě nebudou zahrnovat žádné rizikové práce. To však nesnižuje riziko případných pracovních úrazů ani to zaměstnavatele nezbavuje prevenční a dalších povinností v souvislosti s BOZP. V první řadě lze doporučit, aby zaměstnavatelé tyto zaměstnance proškolili a aby toto školení bylo upraveno na míru podmínkám konkrétního home office (jiné podmínky bude třeba splnit, bude-li zaměstnanec pracovat skutečně z domova, jiné, bude-li neustále na cestě nebo ve veřejných prostorách kaváren apod.). V praxi se však přikláníme k tomu, že odpovědnost bude primárně na samotném zaměstnanci.

Tip: Může se vám doma přihodit pracovní úraz? Odpověď na tuto otázku naleznete v našem článku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 7 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 6 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024