Dohody o odpovědnosti zaměstnance | Dostupný advokát

Dohody o odpovědnosti zaměstnance

Jedním ze způsobů, jak vyřešit odpovědnost zaměstnance na pracovišti je uzavřít tzv. dohodu o hmotné odpovědnosti. Co to znamená, když se něčemu takovému zaměstnanec upíše a jaké to pro něj může mít následky?
Prodavačka ukazuje zákazníkovi šperky nad prodejním pultem
4 minut čtení
14. 11. 2019

Stručně můžeme říct, že případě, kdy bude mít zaměstnanec podepsanou smlouvu a způsobí škodu, může po něm zaměstnavatel vymáhat pouze částku odpovídající 4,5 násobku jeho platu. Pokud ale zaměstnanec podepíše dohodu o hmotné odpovědnosti nebo dohodu o odpovědnosti za svěřené předměty, žádný finanční strop jej už nechrání. Pokud tedy neprokáže, že škodu nezpůsobil, zaplatí ji v plné výši. Rozlišujeme dvě takové dohody - dohodu o hmotné odpovědnosti a dohodu odpovědnosti za ztrátu věcí.

Dohoda o hmotné odpovědnosti

Uzavře-li zaměstnanec dohodu o hmotné odpovědnosti (správně “dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty”), odpovídá zaměstnavateli za ztrátu na svěřených hodnotách, jako jsou peníze v pokladně, zboží ve skladu a podobně. Zaměstnavatel po něm v takovém případě může náhradu škody požadovat, aniž by předtím musel prokázat, že ztrátu zavinil. Povinnosti škodu nahradit se tedy může zaměstnanec zbavit jen tehdy, pokud sám prokáže, že ji nezpůsobil: například označí viníka nebo doloží, že se svěřeným zbožím (penězi) nepracoval.

Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku. Byla-li svéprávnost zaměstnance omezena, nesmí za něj zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty.

V praxi dochází k tomu, že podepíše dohodu o společné hmotné odpovědnosti více zaměstnanců. Stejně tak, se dá i předpokládat, že podíl na náhradě škody u vedoucího pracovníka bude vyšší než u ostatních zaměstnanců.

Podíl náhrady vzniklého schodku se jednotlivým zaměstnancům určí podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků, přičemž výdělek vedoucího a jeho zástupce se započítává dvakrát. Podíl náhrady nesmí u jednotlivých zaměstnanců, s výjimkou vedoucího a jeho zástupce, přesáhnout částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před vznikem schodku.

Zjistí-li se, že schodek nebo jeho část byla zaviněna některým ze společně odpovědných zaměstnanců, hradí schodek tento zaměstnanec podle míry svého zavinění. Zbývající část pak hradí společně všichni odpovědní zaměstnanci.

Před uzavřením dohody o hmotné odpovědnosti musí nicméně proběhnout inventura, stejně pak při ukončení dohody z důvodu převedení na jiné pracoviště, na jinou práci nebo ukončení pracovního poměru. Pokud zaměstnanec při svém odchodu o inventuru nepožádá a ta neproběhne, odpovídá zaměstnanec za případný schodek, na který se přijde při nejbližší inventuře na jeho původním pracovišti.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu věcí

Podobná situace nastává i u dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. Pokud na základě této dohody převezme zaměstnanec určité předměty (služební notebook, telefon...), odpovídá za jejich ztrátu nebo poškození, pokud neprokáže, že je nezavinil. Kromě finančních důsledků mu může hrozit i výpověď nebo v krajních případech okamžité zrušení pracovního poměru.

Ani tato dohoda o odpovědnosti nesmí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku. Byla-li svéprávnost zaměstnance omezena, nesmí za něj zástupce takovou dohodou uzavřít.

Jak ideálně ochránit obě strany? Zaměstnavatele i zaměstnance? Určitým řešením je samozřejmě dobrá pojistka, která může pomoci škody omezit na minimum a vyhnout se dlouhým sporům o náhradu škody. Někdy je však nahradí spor o pojistné plnění, takže doporučujeme pojistné smlouvy dobře promyslet.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

od 490 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

Mohlo by vás také zajímat

Dva muži zkoumají svá nabouraná auta

Odpovědnost za škodu a jak na ni vyzrát

Každý z nás asi někdy něco rozbil, byť neúmyslně. Jak se taková situace řeší a za co všechno vlastně nesete odpovědnost?

14. 3. 2019
Ondřej Preuss
Prodavačka leží na zemi a drží si zraněné koleno

Pracovněprávní odpovědnost a co to všechno znamená?

Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou zaměstnavateli pouze omezeně. Jaká jsou omezení této odpovědnosti?...

11. 6. 2019
Ondřej Preuss
Obrázek k článku Hmotná odpovědnost - za co ručím?

Hmotná odpovědnost - za co ručím?

Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou zaměstnavateli pouze omezeně. Jaká jsou omezení této odpovědnosti? Jak je to se škodou způsobenou úmyslně či po zahnání žízně chmelovým nápojem během pracovní doby?...

25. 11. 2016
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019