Dohoda o pracovní činnosti a vše, co jste o ni potřebovali vědět | Dostupný advokát

Dohoda o pracovní činnosti a vše, co jste o ni potřebovali vědět

Zaměstnavatel vám nabízí dohodu o pracovní činnosti. Co to pro vás znamená a co si ohlídat? Nezalost neomlová, proto se pojďme podívat, co můžete na tento pracovní poměr čekat.
Dohoda o pracovní činnosti a vše, co jste o ni potřebovali vědět
3 minut čtení
Ondřej Preuss
12. 11. 2018

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je vhodná na dlouhodobější brigádu nebo činnost. Na rozdíl od dohody o provedení práce (DPP) není omezena na 300 hodin v kalendářním roce. Dohoda o pracovní činnosti může tento rozsah překročit, nelze ale překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby v průměru celé doby, na kterou byla DPČ uzavřena, ale nejdéle na období 52 týdnů. Jinými slovy nelze v průměru přesáhnout 20 hodin týdně.

V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny:

  1. sjednané práce,
  2. sjednaný rozsah pracovní doby,
  3. doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Další náležitosti je možné sjednat. Dohoda musí být uzavřena písemně.

Na obě dohody (DPP, DPČ) se nevztahuje řada pracovněprávních ustanovení zákoníku práce například: odstupné, pracovní doba a doba odpočinku s tím, že výkon práce nesmí přesáhnout 12 hodin během po sobě jdoucích 24 hodin, dovolená, skončení pracovního poměru, odměňování s výjimkou minimální mzdy, atd… To však neznamená, že není možné toto s pracovníkem sjednat, nebo ustanovit vnitřním předpisem zaměstnavatele.

Pokud nebylo sjednáno něco jiného, je možné dohodu ukončit:

  • dohodou stran
  • výpovědí s 15denní výpovědní dobou, ta začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně.
  • okamžitým zrušením, pokud bylo sjednáno a to pouze pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr

Pro zrušení se vyžaduje také písemná forma.

Pozor si dejte při podepisování dohody na různá neobvyklá ustanovení, například ohledně pracovní cesty, výpovědi, okamžitého zrušení, a tak dále, obdobně jako u jakéhokoliv pracovněprávního závazku.

Pozor si dejte také na zdanění odměny z DPČ.

Zde existuje několik variant, pokud u zaměstnavatele nepodepíšete prohlášení k dani a odměna je nižší než 2500 Kč srazí zaměstnavatel z odměny 15% srážkovou daň. U odměn nad 2500,- zaměstnavatel odvádí zálohovou daň stejně jako v běžném pracovním poměru a pokud u něj podepíšete prohlášení k dani uplatní daňové slevy, na které máte nárok.

Na konci roku Vám zaměstnavatel na vyžádání dá potvrzení o příjmech, abyste si mohli podat daňového přiznání. Pokud jste v některém měsíci měli současně příjmy od dvou zaměstnavatelů zdaněné zálohovou daní, musíte daňové přiznání podat. Pokud platíte daň srážkově povinnost podat daňové přiznání nevzniká. Pokud jste neměli v žádném měsíci najednou od dvou nebo více zaměstnavatelů výdělky daněné zálohově a nemusíte z jiného důvodu podávat daňové přiznání, můžete požádat posledního, aby zúčtování daně vyřídil za vás.

Sociální i zdravotní pojištění se odvádí z odměn nad 2500 Kč měsíčně, v případě více dohod se odměny sčítají.

Využijte jednu z našich stálých služeb — Řešení právního problému na míru
Zjistíme, v čem je váš právní problém, jaká z něj pro vás vyplývají právní rizika a navrhneme konkrétní možná řešení. Žádný právní problém pro nás není dost velký.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli


Mohlo by vás také zajímat

Seznam právních nutností před odjezdem na dovolenou

Léto je v plném proudu a spolu s ním i dovolenková sezona. Jste na odjezd na dovolenou připraveni tak, aby se pobyt u moře nebo na poznávacím zájezdu neprodražil nebo...

20. 7. 2017
Ondřej Preuss

Jak pana Méďu chtěli vyhodit z práce

Neházejte flintu do žita a vezměte si příklad z pana Médi v našem videu. Vždy tu bude někdo, kdo se za vás postaví. I malý medvídek pak může „zařvat“ jako...

6. 7. 2018
Ondřej Preuss

Od kdy máte nárok na dovolenou?

Nastoupili jste do nového zaměstnání, máte tříměsíční zkušební dobu a nejste si jisti, od kdy již můžete využít dovolenou? Můžete ji využít ve zkušební lhůtě? A jak je to v...

2. 11. 2018
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019