Dohoda o pracovní činnosti | Dostupný advokát

Dohoda o pracovní činnosti

Zaměstnavatel vám nabízí dohodu o pracovní činnosti. Co to pro vás znamená a co si ohlídat? Nezalost neomlová, proto se pojďme podívat, co můžete na tento pracovní poměr čekat.
Muž čistící ulici
3 minut čtení
12. 11. 2018

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je vhodná na dlouhodobější brigádu nebo činnost. Na rozdíl od dohody o provedení práce (DPP) není omezena na 300 hodin v kalendářním roce. Dohoda o pracovní činnosti může tento rozsah překročit, nelze ale překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby v průměru celé doby, na kterou byla DPČ uzavřena, ale nejdéle na období 52 týdnů. Jinými slovy nelze v průměru přesáhnout 20 hodin týdně.

V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny:

  1. sjednané práce,
  2. sjednaný rozsah pracovní doby,
  3. doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Další náležitosti je možné sjednat. Dohoda musí být uzavřena písemně.

Na obě dohody (DPP, DPČ) se nevztahuje řada pracovněprávních ustanovení zákoníku práce například: odstupné, pracovní doba a doba odpočinku s tím, že výkon práce nesmí přesáhnout 12 hodin během po sobě jdoucích 24 hodin, dovolená, skončení pracovního poměru, odměňování s výjimkou minimální mzdy, atd… To však neznamená, že není možné toto s pracovníkem sjednat, nebo ustanovit vnitřním předpisem zaměstnavatele.

Pokud nebylo sjednáno něco jiného, je možné dohodu ukončit:

  • dohodou stran
  • výpovědí s 15denní výpovědní dobou, ta začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně.
  • okamžitým zrušením, pokud bylo sjednáno a to pouze pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr

Pro zrušení se vyžaduje také písemná forma.

Pozor si dejte při podepisování dohody na různá neobvyklá ustanovení, například ohledně pracovní cesty, výpovědi, okamžitého zrušení, a tak dále, obdobně jako u jakéhokoliv pracovněprávního závazku.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Pozor si dejte také na zdanění odměny z DPČ.

Zde existuje několik variant, pokud u zaměstnavatele nepodepíšete prohlášení k dani a odměna je nižší než 2500 Kč srazí zaměstnavatel z odměny 15% srážkovou daň. U odměn nad 2500,- zaměstnavatel odvádí zálohovou daň stejně jako v běžném pracovním poměru a pokud u něj podepíšete prohlášení k dani uplatní daňové slevy, na které máte nárok.

Na konci roku Vám zaměstnavatel na vyžádání dá potvrzení o příjmech, abyste si mohli podat daňového přiznání. Pokud jste v některém měsíci měli současně příjmy od dvou zaměstnavatelů zdaněné zálohovou daní, musíte daňové přiznání podat. Pokud platíte daň srážkově povinnost podat daňové přiznání nevzniká. Pokud jste neměli v žádném měsíci najednou od dvou nebo více zaměstnavatelů výdělky daněné zálohově a nemusíte z jiného důvodu podávat daňové přiznání, můžete požádat posledního, aby zúčtování daně vyřídil za vás.

Sociální i zdravotní pojištění se odvádí z odměn nad 2500 Kč měsíčně, v případě více dohod se odměny sčítají.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

od 490 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

Mohlo by vás také zajímat

Žena za pokladnou dává účet zákazníkovi

Výhody a nevýhody zaměstnání přes agenturu práce – z pohledu zaměstnavatele

Máte jako zaměstnavatel problém se sháněním pracovníků nebo zaměstnance seženete, ale dopředu víte, že pro ně nebudete mít vždy uplatnění a nechcete jim hned dávat výpověď? V obou případech můžete...

21. 10. 2018
Ondřej Preuss
Muž sedící u počítače si neví rady

Dohoda o hmotné odpovědnosti

Chce po vás zaměstnavatel, aby jste podepsali dohodu o hmotné odpovědnosti? Co se pod tím skrývá a jaké následky pro vás toto uzavření může mít?...

29. 8. 2018
Ondřej Preuss
Servírka markuje zboží zákazníkovi za pultem

Druhy pracovního poměru

Existuje hned několik druhů pracovního poměru. V tomto článku se podíváme na částečný úvazek, dohody a poměr na dobu určitou.

29. 5. 2019
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019