Jak probíhá exekuce na účet?

Exekuce na účet je pro exekutora jednou z poměrně snadných variant, jak se dostat k vymáhané částce. Dochází přitom ke zmrazení finančních prostředků v bance. Jak tento proces probíhá, do jaké míry je omezena vaše dispozice s účtem, jak jsou dotčeny bankovní účty členů rodiny a kdy je váš účet opět odblokován? Na to jsme se zaměřili v našem článku.

prazdný účet, exekuce na účet
6 minut čtení

Kapitoly článku

Jak probíhá exekuce na účet?

Každé exekuci předcházejí standardní úkony, kdy soud pověří na návrh věřitele (oprávněného) výkonem exekuce soudního exekutora. Exekutor poté začne postihovat majetek a následně posílá dlužníkovi vyrozumění o zahájení exekuce a výzvu k dobrovolnému plnění.

Obdobně také exekuce na účet bývá odstartována nejprve informací směrem k bance a až následně je informován dlužník. Je to z prostého důvodu, aby se dlužník nemohl před zablokováním peněz dostat k účtu a vybrat jej sám. Zpravidla zjistí, že mu najednou není umožněno vybírat hotovost, platit kartou nebo posílat peníze ze svého účtu, případně bude mít k dispozici pouze část svých prostředků. Pokud má dlužník více účtu, exekuce může být uplatněna klidně na všech. Je-li OSVČ, může se vztahovat exekuce i na tento účet.

Tip: Do exekuce se přirozeně nechce dostat nikdo z nás. Těm nejopatrnějším z nás může připadat riskantní vzít si i běžný úvěr či koupi na splátky, jiní vytloukají půjčku jinou půjčkou a možnost předlužení si nepřipouštějí. Co je tedy rozumná míra a jak si počínat, aby se nám exekuce vyhnula obloukem? A jak se bránit, pokud k exekuci došlo? Tomu jsme se věnovali v našem článku.

Řešíte problémy související s exekucí?

Popište nám svůj problém a do 48 hodin vám náš advokát připraví odpověď. Zodpovíme vám libovolný právní dotaz. V našem týmu jsou specialisté na všechny oblasti práva, takže můžeme garantovat opravdu vysokou kvalitu poskytnuté právní rady. Navíc vám ji zvládneme udělit online a do dvou pracovních dnů.

Když na účtu není dost peněz…

Pokud se exekuce provádí na částku dvacet tisíc a na účtu dlužníka se nachází sto tisíc, je situace poměrně snadná. Po nabytí právní moci exekučního příkazu je částka stržena z jeho účtu a odeslána exekutorovi. Následně může být exekuce ukončena. Takovému kroku předchází vždy samozřejmě výzva k dobrovolnému uhrazení dluhu do 30 dnů, což by se v případě dostatečného zůstatku nabízelo jak nejsnazší varianta.

Není-li na účtě dostatek financí, budou prostředky blokovány po dobu dalších šesti měsíců. Je-li exekuční příkaz vydán, dlužník ztrácí prakticky veškeré dispozice s účtem. Nemůže tedy využít již dostupné prostředky na účtu nebo jejich část, včetně plateb kartou, vyběru hotovosti z bankomatu, zadávání příkazů k úhradě a realizace nastavených trvalých příkazů a povolených inkas.

Exekutor v rámci této doby může využít další metody exekuce, tj. může zabavit majetek a jeho prodej použít pro úhradu dluhu, nebo vyžádat prostřednictvím zaměstnavatele srážky ze mzdy.

Nerozporuje-li dlužník podstatu exekuce, tedy dlužnou částku, případně jiné okolnosti, rozhodně se vyplatí s exekutorem spolupracovat a komunikovat. Čím déle se exekuce táhne, tím více totiž dluhy (resp. úroky z nich) narůstají.

Tip: Exekuce z příjmů dlužníka je jednou z prvních možností, na níž se exekutoři zaměřují. Kterých příjmů kromě mzdy či platu se může týkat? Jaká je minimální částka, která zůstane dlužníkovi a jeho rodině, a jak se postupuje v případě více exekucí? Na to jsme se zaměřili v našem samostatném článku.

Jaké dispozice s účtem jsou povoleny?

Během doby trvání exekuce máte nárok na jednorázový výběr ve výši trojnásobku životního minima. V roce 2023 činí životní minimum 4 860, celkem jde tedy o částku 14 580 Kč. Aby bylo možné tyto peníze vybrat, musíte se osobně dostavit na pobočku banky a podat zde žádost. Pokud je vše v pořádku, peníze budou vyplaceny. Toto je možné sjednat jen v jednom případě, dokonce i pokud máte více zablokovaných účtů.

Zahájení exekuce a její vedení proti dlužníkovi dlužníka nijak neomezuje ve zřízení jiného účtu u jiné banky. Musí ale počítat s tím, že velmi pravděpodobně dojde k exekuci i na tento účet. Jiným řešením je pak založení chráněného účtu, které popisujeme dále.

Jak je to s dalšími účty v rámci rodiny?

Základní pravidlo je, že exekutor smí obstavit pouze účet vedený na povinného v tom smyslu, že nestačí, aby byl pouze disponentem účtu, ale musí být jeho majitelem.

Naopak ale co se týče účtu manžela či manželky, lze vydat exekuci i na jeho účet, pokud se jedná o pohledávku vzniklou během manželství (pro vznik dluhu ale nemuselo ovšem nutně dojít k právnímu úkonu, který učinili manželé společně, stačí, když se zavázal samotný dlužník). Oba manželé ovšem musí být o tomto kroku informováni dopisem. V případě, že dlužná pohledávka vznikla ještě před sňatkem, může být exekuce zastavena. Návrh na zastavení exekuce může být podán rovněž v situaci, pokud je společné jmění manželů právně zrušeno nebo omezeno.

Zřídili jste účet svému dítěti a posíláte mu na něj kapesné? Váš potomek může být v klidu a nemusí se o své úspory obávat. Exekutor nemá na peníze na dětském účtu žádný nárok, protože tyto peníze jsou výhradním majetkem dítěte. Účet dítěte může být exekutorem teoreticky zablokován, pokud je dlužníkem samo dítě.

Zaplacení dluhu a zrušení blokace

Jakmile zaplatíte vymáhanou pohledávku včetně všech dodatečných nákladů, měla by být exekuce ukončena. Pro zprovoznění účtu nemusíte nic zvláštního konat, neboť exekutor by měl jednat sám.

Můžete ale podat návrh na zastavení exekuce přímo exekutorovi a ten je povinen rozhodnout o něm do 15 dnů. Pokud s jeho rozhodnutím nesouhlasíte, může podat odvolání. Také manžel povinného může podat návrh na zastavení exekuce, pokud je exekuce vedena i proti jeho majetku, nebo proti majetku ve společném jmění manželů.

Tip: Žádný způsob exekuce není příjemný, exekuce prodejem věcí však vzbuzuje nejvíce emocí. Jak probíhá exekuční prodej a dražba movitých věcí si můžete přečíst v našem dalším článku.

Ukončení exekuce při insolvenci

Pokud je situace opravdu neúnosná, lze jí řešit rovněž vyhlášením osobního bankrotu a požádat o zahájení insolvenčního řízení (oddlužení). I tento postup vede k zastavení exekuce, neboť po schválení oddlužení už nelze na majetek dlužníka exekuce vykonávat.

Institut chráněného účtu

Od roku 2021 si osoby v exekuci mohou zřídit tzv. chráněný účet, kterým mohou disponovat obdobným způsobem jako dosavadním účtem a exekutor na něj nedosáhne. Mohou díky němu i nadále bezhotovostně platit a provádět bankovní operace. Naopak na něm nelze čerpat úvěr a využívat jiné podobné služby. Lze však na něm hospodařit pouze s tzv. chráněným příjmem.

Nikdo jiný, kromě schválených plátců chráněných příjmů sem nesmí posílat peníze, případně by takové peníze byly bankou odmítnuty.

Výčet chráněných příjmů je dlouhý. Řadí se mezi ně mzda, plat, odměna z dohod mimo pracovní poměr, důchod, výživné, pohledávky z podnikatelské činnosti, dávky sociální podpory a mnohé další. Nelze to ale chápat tak, že dlužníkovi zůstane například padesátitisícová výplata. O tom, kolik ze mzdy zůstane dlužníkovi a jeho rodině, a kolik připadne věřitelům, rozhoduje částka tzv. nezabavitelného minima.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 3 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 8 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 6 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024