Jak zjistit, zda jste v exekuci?

Bojíte se, že se vaše dluhy přehouply do exekuce, aniž byste o tom věděli? Nebo víte s jistotou, že exekuce probíhá a potřebujete prověřit její rozsah? Případně máte potřebu prověřit bezdlužnost svých obchodních partnerů, nájemníků či partnerů životních? Možností, jak (zdarma) zjistit exekuci na osobu, je několik. Prozradíme vám, které to jsou a kde je najdete.

manželský pár kontroluje své závazky a dluhy
6 minut čtení

Kapitoly článku

Uzavírání smluv přes internet a po telefonu, potvrzení objednávky či půjčky na pár kliků v mobilu…v dnešní elektronické době obyčejný člověk nabývá nové závazky velmi snadno. A stejně snadno o nich může i ztratit přehled. Stačí k tomu opravdu málo. Pár dnů či týdnů nepozornosti a ztráta přehledu o dluzích je tu.

V našem textu bychom se proto rádi zaobírali tím, jak přehled o svých závazcích znovu získat.

V prvé řadě si musíme si uvědomit, že zdaleka nelze prověřit všechny dluhy. Logicky se dopátráte pouze dluhů, které spadají do nějaké evidence. Ať už založené zákonem, nebo soukromými subjekty. Ostatní dluhy se dají zjistit pouze tak, že o nich víme. Víme, kdo je naším věřitelem, a můžeme se jej na existenci dluhu a jeho výši dotázat. Základní poučkou je tedy neztrácet přehled: v e-mailové schránce si vyhradit složku na e-maily od bank a obdobných úvěrových společnosti, druhou pak mít na nákupy uzavírané po internetu. V elektronické podobě si lze vést i účetnictví. Se základními znalostmi funkcí v excelu nebo s některou z řady účetních aplikací můžete mít celoročně přehled o svých očekávaných příjmech i výdajích a zůstatku, který vám musí na měsíc vystačit, abyste nesahali k půjčkám.

Některá životní období jsou ale náročná a vždy nemusíme mít k dispozici hotovost. Čas od času proto nějakou půjčku využijeme. Základní poučkou v tomto kontextu je, že by pořizovaná věc neměla být spotřebována rychleji, než stihneme půjčku splatit. Je rozdíl, pokud si pořídíme na leasing například auto, či na hypotéku byt, a pokud na nevýhodný spotřebitelský úvěr pořídíme dovolenou či dárky na Vánoce.

Vraťme se ale k původní otázce, tedy jak můžeme zjistit, kolik dlužíme a zda někde nejsme již dlouhé měsíce po splatnosti? Bohužel možnost získat ucelený přehled o dluzích komplikuje v České republice skutečnost, že zde není jednotná databáze, která by na jednom místě shromažďovala záznamy o dlužnících, ale pouze různé, samostatně fungující registry. Některé z nich přitom umožňují pouze prověření pouze vlastní osoby, nutnost ověření totožnosti, jiné jsou zpoplatněny apod.

Co zjistím z registru exekucí?

Za největší dlužnickou databázi tak lze považovat Centrální evidenci exekucí díky povinnosti exekutorů do ní jimi vedené exekuce zapisovat. Nejsnazší způsob, jak zjistit exekuci, je získat z ní výpis. Výpis exekuce je sice na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti zpoplatněn, nicméně prověřit lze takto libovolnou osobu (fyzickou i právnickou).

Soudní exekutoři do databáze zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku. Zjistit zde můžeme, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce a o jakou vymáhanou povinnost se jedná.
A jak je to s cenami výpisů z Centrálního registru exekucí?

  • Cena jedné strany ověřeného výpisu z CEE činí 50 Kč – na pobočkách Exekutorské komory ČR nebo na České poště.
  • Základní cena elektronického náhledu přes webové rozhraní www.ceecr.cz je 60 Kč bez ohledu na počet stran.

Výpis z registru exekucí nám poskytne přehled všech aktuálně probíhajících exekučních řízení, která jsou u kontrolované osoby evidována. Jde tak o nejjednodušší způsob, jak zjistit exekuce – tedy jejich počet, datum nařízení, spisovou značku. V detailu exekuce je obvykle k dispozici kontakt na exekutora, příslušný soud a exekutorský úřad především výše dlužné částky. Veškeré informace jsou přitom do databáze vkládány přímo exekutory, což zaručuje jejich ověřenost a aktuálnost k datu zápisu.

Registr exekucí tak představuje rychlý, snadný a levný způsob kontroly nejen sebe, ale i třeba budoucího nájemníka, obchodního partnera, prodejce automobilu nebo zaměstnance. Zahrnuje ovšem pouze platná, tedy aktuálně probíhající exekuční řízení. Poté, co je dluh uhrazen, dochází k výmazu z databáze a záznam se stává nedohledatelným.

V registru exekucí nejsou ovšem evidovány případy, které proti dlužníkovi vedou orgány státní správy a samosprávy – tedy například finanční úřad, ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna. Do této kategorie spravidla spadají i městské úřady a závazky zde vzniklé opomenutím úhrady některých pravidelných poplatků (př. za psa či odvoz komunálního odpadu). Pro zjištění stavu dluhů u těchto institucí je nutné je kontaktovat individuálně. V případě poskytovatelů služeb (energie, internet apod.) je zpravidla situace snazší, existenci většiny případných nedoplatků můžete zjistit díky elektronickým účtům.

Čelíte právnímu problému, který je nad vaše síly?

Napište nám svůj dotaz. Váš případ posoudíme a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Tip: Do exekuce se přirozeně nechce dostat nikdo z nás. Těm nejopatrnějším z nás může připadat riskantní vzít si i běžný úvěr či koupi na splátky, jiní vytloukají půjčku jinou půjčkou a možnost předlužení si nepřipouštějí. Co je tedy rozumná míra a jak si počínat, aby se nám exekuce vyhnula obloukem? A jak se bránit, pokud k exekuci  došlo? Tomu se blíže věnujeme v našem článku.

Soudy

Každý soud je povinen vést evidenci všech řízení, které před ním byly nebo jsou vedeny. Tazatel má právo získat od soudu informace o všech exekučních řízeních, kterých byl nebo je sám účasten. Výpisem z evidence vedených soudních řízení se dají zjistit nejen všechna probíhající nebo ukončená soudní řízení, kterých byl tazatel účasten, ale i podrobnosti ohledně věřitelů a žalovaných dluhů tazatele.

Registr SOLUS

Dalším zavedeným registrem je Solus, který vede informace o těch, kdo jsou v prodlení se splátkami. Výpis se vydává i s žádostí přes web společnosti za poplatek do 250 korun podle formy a typu. Nebo lze získat elektronický výpis s aplikací pro mobilní telefon.

Výhodou je, že kromě výpisu z registrů nabízí Solus také náhled do Centrální evidence exekucí i Insolvenčního rejstříku. Výpis pak přijde přímo na e-mail, a pokud se objednávka uhradí platební kartou, dorazí obratem.

O výpis z registrů SOLUS lze požádat opět dálkové. Tento výpis opět obsahuje údaje o všech aktuálních i minulých dluzích tazatele, jejich výši, případně nedoplatcích na nich.

Další registry

Data o půjčkách – i řádně splácených – evidují také Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI).
V těchto registrech si poskytovatelé obvykle zjišťují, jestli zájemci o půjčku řádně splácí své závazky či zda už nemají půjček moc. Výpis proto informuje o všech půjčkách a závazcích dané osoby, které jí poskytly banky, stavební spořitelny, splátkové, úvěrové, leasingové a další finanční instituce.

Věřitelé

Mimo žádosti na různé rejstříky je samozřejmě možné se obrátit přímo na potenciální věřitele, nebo alespoň ty, u nichž máme pravidelné platby. Jsou to jednak dodavatelé služeb – energií, telefonu, internetu, Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Nedoplatky a dluhy mohou samozřejmě vzniknout i u finančního úřadu. V praxi jsou častými tazateli u uvedených institucí zejména osoby samostatně výdělečně činné.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 8 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Recenze služby

Michal D.

před 5 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 5 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024