Ondřej Preuss
Řešení právního problému na míru
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Jak se bránit exekučnímu příkazu k prodeji nemovitosti?

Exekuci nemovitosti bychom nepochybně zařadili do žebříčku věcí, které opravdu nechceme zažít. Je třeba mít na paměti, že ani exekutoři nejsou neomylní a nemusíme si nechat vše líbit. Pasivní přihlížení se v takovém případě rozhodně nevyplatí.

Žena přemýšlí o exekuci své nemovitosti
5 minut čtení
24. 2. 2022

Kapitoly článku:

Jak se dostane vaše nemovitost do exekuce?

Exekutoři samozřejmě nepřicházejí bezdůvodně a jejich příchodu předcházejí týdny a měsíce předtím varování v podobě faktur, složenek, upomínek, úřední a soudní korespondence. Proto skutečně jen málokoho může exekuce překvapit. Může se to přihodit třeba tomu, kdo taková varování zcela ignoruje, či se nevyskytuje v místě trvalého pobytu.

Základem exekuce je nezaplacený dluh, na jehož splácení nemáte peníze, případně jej záměrně ignorujete nebo platbu opomenete. Váš věřitel musí na základě podání na soud získat rozsudek či platební rozkaz, který slouží jako exekuční titul. Následně v rámci exekučního řízení požádá exekutor o nařízení exekuce.

Nereaguje-li dlužník na výzvu, vydá exekutor exekuční příkaz. V něm rozhodne o tom, jakou formou bude exekuce provedena. Může jít o přikázání pohledávky, obstavení bankovního účtu, srážky z příjmů nebo o prodej movitých a nemovitých věcí. Společně s usnesením o nařízení exekuce a následným exekučním příkazem povinný obdrží výzvu k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti. V této fázi určitě doporučíme napnout všechny síly a pokusit se dlužnou částku sehnat.

Exekuce prodejem nemovité věci znamená tvrdý dopad na dlužníka a měla by následovat až ve chvíli, kdy prodej jiných (movitých) věci nepostačuje k uhrazení dluhu. Primárně by ovšem mělo dojít k exekuci přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech, popřípadě pozastavením řidičského oprávnění, je-li vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

Pokud v nemovitosti dlužník současně bydlí a má zde trvalé bydliště, může dojít k exekuci, pouze pokud výše dluhu přesahuje 100 000 Kč bez úroků a dalších nákladů. Tato podmínka se neuplatní pro dluhy, které vznikly neplacením výživného, náhrady škody ublížením na zdraví nebo náhrady škody způsobením trestným činem, nebo pokud by to odporovalo dobrým mravům.

Tip: Koupě bytu v exekuci má svá specifika, o kterých je dobré vědět. Proto jsme na toto téma sepsali samostatný článek.

Jak se lze proti exekuci bránit?

Možná je zbytečné psát, že nejdůležitější je situaci s exekucí předcházet. Ale pro úplnost to zopakujeme. Pokud se dostanete do situace, kdy nemůžete splácet, kontaktujte své věřitele a informujte je o své situaci. Dělat mrtvého brouka ještě nikoho nezachránilo. Nezapomínejte si také přebírat poštu a mít všechny dokumenty v pořádku a na jednom místě.

Pasivitu nedoporučujeme ani ve chvíli, pokud už exekuce byla nařízena. Zejména, je-li ve hře vaše nemovitost, vyplatí se bojovat. Nabízí se několik postupů, kterými jsou:

 • Odvolání
 • Návrh na odklad exekuce
 • Návrh na zastavení exekuce
 • Vyloučení (nemovitosti) ze soupisu majetku

Nezapomeňte, že stojíte proti člověku s právnickým vzděláním, který se opírá o rozhodnutí vydané soudem. Možná zvažujete vyřešit vše svépomocí, ale investice do právníka, který vám pomůže vaši nemovitost zachránit, je zde víc než na místě.

Hrozí vám exekuce nemovitosti?

Nevíte si rady se svou právní situací? Popište nám ji a do 24 hodin vám navrhneme řešení včetně finančního rámce.

Chci najít řešení na míru

Odvolání se proti exekuci

Pokud už byla exekuce zahájena, nepomůže nám popírat a zpochybňovat samotnou pohledávku. Odvolání můžeme ale směřovat vůči samotnému usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora. Proti usnesení o nařízení exekuce se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to ke krajskému soudu nadřízenému okresnímu soudu, který exekuci nařídil, případně lze odvolání doručit k rukám exekutora, který byl provedením exekuce pověřen. Důležité je, že v odvolání lze namítat jen skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce, k ostatním soud nepřihlédne. Můžete namítat například neexistenci exekučního titulu nebo zaplacení pohledávky ještě před nařízením exekuce.

Rovněž se lze odvolávat proti jednotlivým úkonům, které exekutor činí s výjimkou těch, u kterých to zákonem nepřipouští.
Do doby, než se usnesení stane pravomocným (pokud jste nevyužili lhůtu pro odvolání nebo odvolací soud pravomocně rozhodl), nesmí exekutor majetek prodat. Tuto dobu se vyplatí využít k sehnání potřebných financí na úhradu pohledávky.

Odložení exekuce

Za určitých okolností můžete dosáhnout odložení exekuce. Týká se to případů, kdy jste se slovy zákona bez své viny ocitli přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro vás nebo pro vaší rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.

Na jednu stranu by se asi dalo argumentovat tím, že takřka jakákoliv exekuce přináší (zvláště) nepříznivé následky. Proto se toto ustanovení týká skutečně mimořádných okolností, kdy se k nařízené exekuci přidá například vážná nemoc, nemožnost vykonávat práci a podobně. Mělo by ale být zřejmé, že neschopnost plnit své povinnosti týkající se exekuce, je pouze přechodná. Odkládat totiž nejde na neurčito.

Pokud exekutor návrhu na odklad exekuce nevyhoví do 7 dnů, společně s exekučním spisem jej postoupí k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o návrhu rozhodne nejpozději do 15 dnů. Exekuční soud nebo exekutor může odložit provedení exekuce i bez návrhu, lze-li očekávat, že exekuce bude zastavena.

Samotné podání návrhu na odklad exekuce má odkladný účinek. Do vydání rozhodnutí o něm totiž exekutor nesmí činit žádné úkony směřující k provedení exekuce (nejde–lii o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva).

Návrh na zastavení exekuce

Exekuci lze zastavit úplně, případně jen zčásti, a to v zásadě za situace, kdy k ní nemělo vůbec dojít, například došlo k omylu či nedopatření.

Návrh na zastavení exekuce můžeme exekutorovi podat do 15 dnů ode dne, kdy jsme se o důvodu k zastavení dozvěděli. Exekutor následně vyzve ve lhůtě 15 dnů všechny účastníky, aby se vyjádřili, zda se zastavením souhlasí. K tomu jim slouží 30denní lhůta. Souhlasí-li účastníci, nebo se ve lhůtě nevyjádří, exekutor exekuci zastaví. Pokud tomu tak není, postoupí exekutor návrh k rozhodnutí soudu.

Vyloučení (nemovitosti) ze soupisu majetku

Exekutor není neomylný a může se přihodit, že se soupisu majetku octne věc, která vám nenáleží, či je z exekuce vyloučena. V takovém případě můžete podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku. Máte na to lhůtu 30 dnů od chvíle, kdy jste se dozvěděli, že v soupise daná věc je.

Pokud by jej odmítl, můžeme podat do 30 dnů (od zamítnutí) žalobu na vyloučení věci z exekuce k soudu v místě našeho trvalého pobytu. V žalobě je nutné uvést důkazy, které potvrzují to, že věc zařazená do soupisu majetku nám nepatří a patří jiné osobě. Po dobu řízení nesmí exekutor věci prodat, takže i tímto způsobem získáváme cenný čas.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Stanislava Losartová

před 3 měsíce

Služby dostupného advokáta jsem využila již 2x. Jednou cca před pěti lety a jednou letos. Pokaždé mě nachystali smlouvy do pár hodin, byli pro mě vždy po ruce na telefonu, nemusela jsem nikam jezdit, za mě doopravdy profesionálové ve svém oboru. Velké díky zejména panu Mgr. Marku Svobodnému který mi během pár hodin nově připravil (zobrazit více) správně důležitou smlouvu, která okamžitě prošla a kterou mi právníci z jiné společnosti připravili 3x chybně. I v budoucnu bych se vždy obrátila již jenom na ně v záležitostech ohledně nemovitostí.

Michaela P.

před 2 roky

Vzhledem k tomu, že pro nás bylo rozhodnutí koupit nemovitost krokem do neznáma, obrátili jsme se na Dostupného advokáta. Byla to ta naprosto nejlepší volba. Provedl nás celým procesem, od rezervace nemovitosti až po poskytnutí úschovy finančních prostředků. Všechny dokumenty ke koupi byly překontrolány, přepracovány a doplněny tak, že jsme je mohli bez obav podepsat. (zobrazit více) Právník Mgr. Svobodný, který se nás ujal, byl vždy připraven obratem zodpovědět všechny naše dotazy, poskytnout rady jak dále postupovat a hlavně vnesl do celé záležitosti pocit jistoty, že bojuje za nás. Až se opět dostaneme do situace, ve které budeme potřebovat právní radu, tak pro nás není jiná volba než Dostupný advokát. Děkujeme.

MgA. Anna Leschingerová, Cvikov

před 2 roky

Netušila jsem, že existuje online služba, kde za vás právník zařídí veškeré papírování a vy se můžete soustředit jen na radost z obdarování milované osoby.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Byt v exekuci k prodeji

Koupě bytu v exekuci – jak postupovat a co si ohlídat?

Kupujete byt a už se svého nového bydlení nemůžete dočkat, jenže radost najednou kazí zmínka o exekuci… Je lepší dát od takové koupě ruce pryč, nebo to nemusí být tak…

29. 9. 2020
Co(ne)zjistíte z nahlížení do katastru nemovitostí

Co(ne)zjistíte z nahlížení do katastru nemovitostí

Z nahlížení do katastru nemovitostí lze zjistit mnoho důležitých věci, a to zejména pokud zamýšlíte realizovat koupi nemovitosti. V takovém případě doporučujeme věnovat značnou pozornost údajům uvedeným v katastru nemovitostí,…

9. 9. 2021
Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitosti – nejdůležitější fakta

Stali jste se v předešlém kalendářním roce novými majiteli nemovitosti? Projděte si rychlé shrnutí o dani z nemovitosti – jaká je její výše, kdy se platí a jak se k…

10. 6. 2021

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022