Jak se bránit exekučnímu příkazu k prodeji nemovitosti?

Exekuci nemovitosti bychom nepochybně zařadili do žebříčku věcí, které opravdu nechceme zažít. Je třeba mít na paměti, že ani exekutoři nejsou neomylní a nemusíme si nechat vše líbit. Pasivní přihlížení se v takovém případě rozhodně nevyplatí.

Žena přemýšlí o exekuci své nemovitosti
5 minut čtení

Kapitoly článku

Jak se dostane vaše nemovitost do exekuce?

Exekutoři samozřejmě nepřicházejí bezdůvodně a jejich příchodu předcházejí týdny a měsíce předtím varování v podobě faktur, složenek, upomínek, úřední a soudní korespondence. Proto skutečně jen málokoho může exekuce překvapit. Může se to přihodit třeba tomu, kdo taková varování zcela ignoruje, či se nevyskytuje v místě trvalého pobytu.

Základem exekuce je nezaplacený dluh, na jehož splácení nemáte peníze, případně jej záměrně ignorujete nebo platbu opomenete. Váš věřitel musí na základě podání na soud získat rozsudek či platební rozkaz, který slouží jako exekuční titul. Následně v rámci exekučního řízení požádá exekutor o nařízení exekuce.

Nereaguje-li dlužník na výzvu, vydá exekutor exekuční příkaz. V něm rozhodne o tom, jakou formou bude exekuce provedena. Může jít o přikázání pohledávky, obstavení bankovního účtu, srážky z příjmů nebo o prodej movitých a nemovitých věcí. Společně s usnesením o nařízení exekuce a následným exekučním příkazem povinný obdrží výzvu k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti. V této fázi určitě doporučíme napnout všechny síly a pokusit se dlužnou částku sehnat.

Exekuce prodejem nemovité věci znamená tvrdý dopad na dlužníka a měla by následovat až ve chvíli, kdy prodej jiných (movitých) věci nepostačuje k uhrazení dluhu. Primárně by ovšem mělo dojít k exekuci přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech, popřípadě pozastavením řidičského oprávnění, je-li vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

Pokud v nemovitosti dlužník současně bydlí a má zde trvalé bydliště, může dojít k exekuci, pouze pokud výše dluhu přesahuje 100 000 Kč bez úroků a dalších nákladů. Tato podmínka se neuplatní pro dluhy, které vznikly neplacením výživného, náhrady škody ublížením na zdraví nebo náhrady škody způsobením trestným činem, nebo pokud by to odporovalo dobrým mravům.

Tip: Koupě bytu v exekuci má svá specifika, o kterých je dobré vědět. Proto jsme na toto téma sepsali samostatný článek.

Jak se lze proti exekuci bránit?

Možná je zbytečné psát, že nejdůležitější je situaci s exekucí předcházet. Ale pro úplnost to zopakujeme. Pokud se dostanete do situace, kdy nemůžete splácet, kontaktujte své věřitele a informujte je o své situaci. Dělat mrtvého brouka ještě nikoho nezachránilo. Nezapomínejte si také přebírat poštu a mít všechny dokumenty v pořádku a na jednom místě.

Pasivitu nedoporučujeme ani ve chvíli, pokud už exekuce byla nařízena. Zejména, je-li ve hře vaše nemovitost, vyplatí se bojovat. Nabízí se několik postupů, kterými jsou:

  • Odvolání
  • Návrh na odklad exekuce
  • Návrh na zastavení exekuce
  • Vyloučení (nemovitosti) ze soupisu majetku

Nezapomeňte, že stojíte proti člověku s právnickým vzděláním, který se opírá o rozhodnutí vydané soudem. Možná zvažujete vyřešit vše svépomocí, ale investice do právníka, který vám pomůže vaši nemovitost zachránit, je zde víc než na místě.

Hrozí vám exekuce nemovitosti?

Nevíte si rady se svou právní situací? Popište nám ji a do 24 hodin vám navrhneme řešení včetně finančního rámce.

Odvolání se proti exekuci

Pokud už byla exekuce zahájena, nepomůže nám popírat a zpochybňovat samotnou pohledávku. Odvolání můžeme ale směřovat vůči samotnému usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora. Proti usnesení o nařízení exekuce se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to ke krajskému soudu nadřízenému okresnímu soudu, který exekuci nařídil, případně lze odvolání doručit k rukám exekutora, který byl provedením exekuce pověřen. Důležité je, že v odvolání lze namítat jen skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce, k ostatním soud nepřihlédne. Můžete namítat například neexistenci exekučního titulu nebo zaplacení pohledávky ještě před nařízením exekuce.

Rovněž se lze odvolávat proti jednotlivým úkonům, které exekutor činí s výjimkou těch, u kterých to zákonem nepřipouští.
Do doby, než se usnesení stane pravomocným (pokud jste nevyužili lhůtu pro odvolání nebo odvolací soud pravomocně rozhodl), nesmí exekutor majetek prodat. Tuto dobu se vyplatí využít k sehnání potřebných financí na úhradu pohledávky.

Odložení exekuce

Za určitých okolností můžete dosáhnout odložení exekuce. Týká se to případů, kdy jste se slovy zákona bez své viny ocitli přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro vás nebo pro vaší rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.

Na jednu stranu by se asi dalo argumentovat tím, že takřka jakákoliv exekuce přináší (zvláště) nepříznivé následky. Proto se toto ustanovení týká skutečně mimořádných okolností, kdy se k nařízené exekuci přidá například vážná nemoc, nemožnost vykonávat práci a podobně. Mělo by ale být zřejmé, že neschopnost plnit své povinnosti týkající se exekuce, je pouze přechodná. Odkládat totiž nejde na neurčito.

Pokud exekutor návrhu na odklad exekuce nevyhoví do 7 dnů, společně s exekučním spisem jej postoupí k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o návrhu rozhodne nejpozději do 15 dnů. Exekuční soud nebo exekutor může odložit provedení exekuce i bez návrhu, lze-li očekávat, že exekuce bude zastavena.

Samotné podání návrhu na odklad exekuce má odkladný účinek. Do vydání rozhodnutí o něm totiž exekutor nesmí činit žádné úkony směřující k provedení exekuce (nejde–lii o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva).

Návrh na zastavení exekuce

Exekuci lze zastavit úplně, případně jen zčásti, a to v zásadě za situace, kdy k ní nemělo vůbec dojít, například došlo k omylu či nedopatření.

Návrh na zastavení exekuce můžeme exekutorovi podat do 15 dnů ode dne, kdy jsme se o důvodu k zastavení dozvěděli. Exekutor následně vyzve ve lhůtě 15 dnů všechny účastníky, aby se vyjádřili, zda se zastavením souhlasí. K tomu jim slouží 30denní lhůta. Souhlasí-li účastníci, nebo se ve lhůtě nevyjádří, exekutor exekuci zastaví. Pokud tomu tak není, postoupí exekutor návrh k rozhodnutí soudu.

Vyloučení (nemovitosti) ze soupisu majetku

Exekutor není neomylný a může se přihodit, že se soupisu majetku octne věc, která vám nenáleží, či je z exekuce vyloučena. V takovém případě můžete podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu majetku. Máte na to lhůtu 30 dnů od chvíle, kdy jste se dozvěděli, že v soupise daná věc je.

Pokud by jej odmítl, můžeme podat do 30 dnů (od zamítnutí) žalobu na vyloučení věci z exekuce k soudu v místě našeho trvalého pobytu. V žalobě je nutné uvést důkazy, které potvrzují to, že věc zařazená do soupisu majetku nám nepatří a patří jiné osobě. Po dobu řízení nesmí exekutor věci prodat, takže i tímto způsobem získáváme cenný čas.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michal D.

před 3 měsíce

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Michaela P.

před 3 roky

Vzhledem k tomu, že pro nás bylo rozhodnutí koupit nemovitost krokem do neznáma, obrátili jsme se na Dostupného advokáta. Byla to ta naprosto nejlepší volba. Provedl nás celým procesem, od rezervace nemovitosti až po poskytnutí úschovy finančních prostředků. Všechny dokumenty ke koupi byly překontrolány, přepracovány a doplněny tak, že jsme je mohli bez obav podepsat. (zobrazit více) Právník Mgr. Svobodný, který se nás ujal, byl vždy připraven obratem zodpovědět všechny naše dotazy, poskytnout rady jak dále postupovat a hlavně vnesl do celé záležitosti pocit jistoty, že bojuje za nás. Až se opět dostaneme do situace, ve které budeme potřebovat právní radu, tak pro nás není jiná volba než Dostupný advokát. Děkujeme.

Recenze služby

Cyd onie

před 3 roky

Při koupi bytu jsme chtěli mít jistotu, že po právní stránce vše proběhne hladce, proto jsme využili služeb této firmy. Rozhodně je mohu doporučit, rychlé zpracování požadavku, vstřícné jednání a cena rozumná.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024