7 nejčastějších chyb, kterých se dopouštějí startupy

Pustit se do nového businessu je velká výzva. Máte detailně promyšlenou vizi, možná máte připravený obchodní a finanční plán. Jen málo začínajících podnikatelů však myslí na právní stránku podnikání, která je ale často z hlediska úspěchu klíčová.

lidé pracující ve startupu, právní chyby ve startupu

Kapitoly článku

Začínáte budovat startup? Určitě vám jde hlava kolem ze všech informací, které se na vás hrnou. Soustředíte se na produkt a cílovku, řešíte finance a marketing, sháníte pro svůj startup investory a mentory a je toho najednou opravdu hodně. Bohužel pro vás nemáme zázračnou radu, která by vám od těchto starostí ulevila, ale naopak přidáme pár dobře míněných právních rad, jak postupovat, abyste si start svého podnikání ještě více nezkomplikovali. Vycházíme přitom zejména ze zkušeností našich klientů, kteří třeba obdobné informace předem neměli.

Kterých chyb se tedy jako zakladatelé startupu dopouštíte?

1. Nemáte dobrý a nezaměnitelný název společnosti

Ať už podnikáte jako živnostník nebo obchodní korporace, vždy je důležitý název společnosti nebo značka, pod kterou budete své výrobky nebo služby nabízet a prodávat. To, jestli je dostatečně zapamatovatelná a trendy, necháme k posouzení jiným. Nezapomínejte ale ani na právní hledisko. Může se vám totiž stát to, co našemu klientovi panu Markovi, který utratil mnoho tisíc za marketingové konzultace týkající se toho nejvhodnějšího jména pro svou společnost zabývající se zdravotnickými službami. Poté, co padnul finální verdikt, zadal pan Marek externistovi zpracování loga a vizuální identity společnosti a nás oslovil s prosbou o pomoc se založením společnosti a jejím zápisem. Během chvíle jsme ovšem zjistili, že téměř totožný anglický název už používá jiná společnost (s rozdílem jednoho písmenka -s na konci slova, coby anglické množné číslo).

Již při tvorbě jména si kontrolujte i názvy konkurence a přesvědčte se, že ten váš je skutečně unikátní a není zaměnitelný s názvem jiného podnikatele. Ze zákona je dané pravidlo, že název nejen nesmí být zaměnitelný s názvem jiné existující firmy a rovněž nesmí být klamavý. To může znamenat například, že máte v názvu slovo nějakého produktu, ale přitom vaše společnost prodává elektroniku, případně je součástí názvu místo, v němž ale společnost nijak nepůsobí. I v rámci registrace můžete být požádáni o úpravu jména, například přidáním dodatkového, alespoň dvouslabičného slova. Jedná se ovšem o výrazně snadnější variantu, než řešit název společnosti u soudu po jejím zavedení.

Zakládáte start-up?

Provedeme vás procesem založení společnosti a nabídneme i veškerý servis, který pro své podnikání potřebujete.

2. Zvolili jste nesprávnou formu obchodní společnosti

Radit s vhodnou formou společnosti není tak docela snadné. Často se setkáváme s tipem pro založení startupu v takové formě, která bude vyhovovat nejenom zpočátku, ale i s ohledem na zamýšlený růst společnosti. To má jistě něco do sebe, pokud ovšem máte velký kapitál a investory. Nicméně zakládat akciovku, pokud začínáte se svým projektem sami v garáži rozhodně není nejlepší nápad. Nezapomeňte, že čím složitější forma, tím vyšší náklady na založení a poté rovněž provozování. Akciová společnost je sice vhodná pro ty, kteří míří vysoko a důležitá je pro ně rovněž prestiž právnické osoby. Nicméně vícečlenné vedení společnosti, které je celkově komplikovanější než u jiných obchodních společností, není nic pro začátek. Naopak společnost s ručením omezeným či veřejná obchodní společnosti je pro začínající malé a střední podnikatele rozhodně lepší volbou, především z hlediska nákladů.

Ze začátku není samozřejmě žádná ostuda zkusit si podnikání na živnostenský list, což vám oproti kapitálové formě společnosti umožní ušetřit na daních. Pokud se váš business bude vyvíjet zdárně, můžete přidat na složitosti založením společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti.

Volíte mezi živnostenským listem a s.r.o.? Přečtěte si náš článek, kde uvádíme pro i proti obou variant.

3. Ztráta know-how

Startup zpravidla neznamená jen běžný začátek podnikání (jakým je založení e-shopu či započetí s masérskými službami). Typicky jsou naopak startupy spojovány s inovativní podnikatelskými koncepcemi, novými postupy a vyspělými technologiemi. Přišli jste na něco, co má potenciál jednou změnit svět? Tak si to nenechte ukrást! S důležitými dodavateli, zaměstnanci ale i zákazníky uzavírejte dohody o mlčenlivosti – tzv. NDA (non-disclosure agreement). A nezapomínejte ani na partnery. Jinak se vám může snadno stát, že tolik cenné, dlouho a pečlivě budované know-how skončí u vaší konkurence nebo někde na internetu, nebo se tou novou konkurencí stane váš (bývalý) obchodní partner. To opravdu nechcete.

Dohoda o mlčenlivosti, která má skutečně poskytnout účinnou ochranu, musí obsahovat sankce za porušení mlčenlivosti, typicky smluvní pokutu. Jinak hrozí, že se stane bezzubým kusem papíru. Sankce by měla být přiměřená povaze důvěrných skutečností a neměla vylučovat případnou náhradu škody, kterou subjekt, který si informace chrání, v důsledku jejich vyzrazení utrpí.

Tip: Náležitostem non-disclosure agreement jsme se detailně věnovali v našem článku.

4. Duševní vlastnictví či průmyslové vlastnictví bez ochrany

Na předchozí téma volně navazuje i to současné: ochranné známky, domény, patenty, užitné vzory atd. jsou esencí každého podnikání. Nezačínejte jej bez patřičné ochrany vašeho IP (intelektuálního vlastnictví). Není nic smutnějšího, než když si konkurence zaregistruje vaši ochrannou známku poté, co se vám rozjel business. Známe příběh i zkušeného právníka, který si takto nechal “ukrást” svou investici do nadějného startupu.

V ochraně IP rovněž pamatujte na možnou expanzi vašeho podnikání do zahraničí. Pokud plánujete prodávat své zboží nebo služby na Slovensku, rovnou si zde zaregistrujte vše potřebné. Mějte na paměti, že řada IP práv lze registrovat na úrovni EU a tudíž s ochranou ve všech členských státech.

5. Špatně nastavené obchodní podmínky a smlouvy

Obchodní podmínky jsou klíčový dokument ve vztahu k vašim zákazníkům. A máte-li je špatně nastaveny, může se vám to ošklivě nevyplatit. Jako například paní Zuzaně a panu Honzovi, kteří rozběhli podnikání zaměřené na online sportování a prodej sportovních doplňků. Ve svých obchodních podmínkách ovšem neměli řádně upravené informace o reklamacích, za což dostali nemalou pokutu od České obchodní inspekce. Když jsme s nimi jejich případ konzultovali a vytvářeli obchodní podmínky nové, zjistili jsme, že využili vzor obchodních podmínek z internetu. Ten byl ale primárně zaměřen na jiný typ podnikání a nešel na jejich projekt aplikovat. Horší než pokuty totiž mohou být nespokojení zákazníci.

Tip: E-shopům a jejich devíti nejčastějším chybám, které mívají v obchodních podmínkách, jsme se věnovali v našem článku.

Nevyplatí se podcenit žádné právní dokumenty. To, že si v okamžiku podpisu smlouvy s obchodním partnerem notujete a máte pocit, že vám jde oběma o stejnou věc, neznamená, že za rok nebudete číst obchodní smlouvu každý jiným způsobem. Správně sestavené a nenapadnutelné smlouvy vnesou do vašeho startupu řád a vy se tak budete moct soustředit jen na projekt samotný.

6. Protiprávní najímání zaměstnanců

Řada začínajících podnikatelů vůbec neví, jak správně najmout zaměstnance a co vůbec obnáší, když jej chce propustit. Přitom často podceňují složitou právní agendu, která péči o zaměstnance obnáší. Mít správně ošetřeny vztahy se zaměstnanci je ovšem klíčem k úspěchu spolupráce.

Špatně nastavené vztahy končí únikem know-how a zkušeností, soudními přemi a návštěvami ze strany inspektorátu práce. Samostatnou otázkou je rovněž tolik rozšířený Švarc systém.

Stejně důležité je věnovat pozornost odvodům na sociálním a zdravotním pojištění za každého zaměstnance, jinak se vystavujete riziku vysokých sankcí.

Věnujte tedy pozornost všem dokumentům, které se týkají HR. Ušetří vám to řadu nezdarů, zklamání a problémům, kterým je možné se vyhnout.

Z advokátní praxe: V rámci naší praxe se setkáváme se začínajícími podnikateli, jež se obklopí kamarády a známými známých, kteří pro ně pracují. Vše je takříkajíc “na dobré slovo”, případně se formálně zaštítí pracovní smlouvou či smlouvou o dílo náhodně staženou z internetu. I náš klient nás takto nemile překvapil, když byl bývalým spolupracovníkem žalován o neplatnost výpovědi. Po pečlivém prozkoumání původní smlouvy o spolupráci, na jejímž základě spolupráce započala, jsme zjistili, že se (zcela mylně) odkazuje namísto plánované smlouvy o dílo na ustanovení občanského zákoníku o opatrovnictví nesvéprávných osob.

7. Bez konzultace s advokátem

Ne, nechceme si “přihřívat polívčičku” a dělat reklamu na naše služby. Ale i ze zpětné vazby od některých z výše jmenovaných klientů víme, že některé zásadní věci v životě je vhodné konzultovat s právníkem. A rozběhnutí start-upu mezi ně nepochybně patří.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Právník pro podnikání

Poskytneme vám zkušeného právníka pro vaše podnikání. Ať už budete jeho pomoc potřebovat nárazově, nebo třeba celý rok, bude vám vždy k dispozici. Při objednávce platíte pouze cenu za první měsíc služby, dále probíhá úhrada v měsíčních intervalech.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 4 měsíce

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Daniel Nový

před 1 rokem

Již podruhé jsem se obrátil na Dostupného advokáta a podruhé jsem byl s touto službou spokojený. Tentokrát se mi věnovala paní advokátka a pocitově je to hvězdiček šest. Při hodnocení jsou pro mě vždy tři důležité body – kvalita služby nebo produktu, prostředí a rychlost. Provozuji restauraci a tři Michelinské hvězdy znamenají hvězdičku za obsluhu, (zobrazit více) za prostředí a za kuchyni. A můj osobní názor je ten, že odchází pouze ten nespokojený zákazník, který nespokojeným chce být anebo spokojený být neumí. Tvoříme si svůj život a je jen na nás, zda jsme schopni a ochotni si svoji spokojenost vykomunikovat předtím, než napíšeme čtyř nebo méně hvězdičkové hodnocení. Kvalitu služby poznáte také tehdy, když se stane chyba, podle schopnosti jak se kdo s chybou vyrovná a jak se k ní postaví. Chyba je jen svobodná volba v minulosti, kterou v přítomnosti hodnotíme jako chybu na základě nových informací. V minulosti ta chyba neexistuje. Vždy děláme to nejlepší, co můžeme, podle svých možností a informací. Ještě jednou děkuji a rád se na vás opět obrátím.

Recenze služby

Luboš Kulhánek, Praha

před 3 roky

Fantastická zkušenost. Chtěli jsme jen revidovat smlouvu, ale sami přišli s mnoha důležitými podněty. Nadmíru splnili očekávání. Vše online. Dobrá cena. Takto si představuji služby v 21. století!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024