Sbírka listin obchodního rejstříku – co se zveřejňuje?

Sbírka listin je důležitou součástí obchodního rejstříku. Jejím úkolem je schraňovat všechny důležité dokumenty, které jsou spojené se založením a dalším fungováním podnikatelských i jiných subjektů zapsaných v rejstříku. Co je zákonem nařízeno zveřejňovat a jaké hrozí sankce za porušení? Důležité odpovědi najdete na následujících řádcích.

Žena prohlížející si dokumenty, které je potřeba zveřejnit ve sbírce listin obchodního rejstříku

Kapitoly článku

Co je potřeba ve sbírce listin obchodního rejstříku zveřejnit?

Obchodní rejstřík a sbírka listin spadají pod správu Ministerstva spravedlnosti České republiky. Vedením seznamů jsou však pověřeny nezávislé rejstříkové soudy, tedy krajské soudy místně příslušné k sídlu společnosti či jiného zapisovaného subjektu. Veškeré náležitosti upravuje zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tento zákon také jasně stanoví, které dokumenty nesmějí ve sbírce listin chybět.

S ohledem na termín uložení listin do sbírky je můžeme rozdělit do dvou kategorií. První kategorii dokumentů je třeba předložit už v době zápisu subjektu do obchodního rejstříku, protože bez jejich doložení není možné zápis provést. Druhou kategorii tvoří všechny ostatní dokumenty, které se průběžně ukládají do sbírky.

Příklady dokumentů, které je potřeba zveřejnit ve sbírce listin:

 • listiny potvrzující vznik právnické osoby (např. zakladatelská listina, stanovy, společenská smlouva),
 • rozhodnutí o změnách statutárního orgánu (jmenování nebo odvolání členů),
 • výroční zprávy, účetní závěrky,
 • rozhodnutí o zrušení právnické osoby,
 • rozhodnutí o exekuci nebo likvidaci.

Dostupný advokát radí: „Rejstříkový zákon kromě sbírky listin pro české právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku zároveň upravuje sbírku listin pro zahraniční osoby – její rozsah je s ohledem na povinně zakládanou dokumentaci výrazně užší.“

Tip: Jak se zapisuje do obchodního rejstříku a co se stane po podání? Odpovědi jsme sepsali do článku.

Svěřte starost o obchodní rejstřík a sbírku listin odborníkům

Potřebujete zpracovat detailní podklady pro změnu zápisu v rejstříku nebo řešíte uložení důležitých dokumentů do sbírky listin? Rádi vám s přípravou pomůžeme a poskytneme vám přesný návod, jak důležité změny zapsat.

Nezapomeňte na zveřejnění účetní závěrky

U účetních závěrek a jejich zveřejňování se ještě na chvíli zastavíme. Jedná se totiž o oblast, ve které řada podnikatelských subjektů chybuje a zapomíná na zveřejňování, nebo se mu záměrně vyhýbá. Zveřejnění je přitom na základě zákona  o účetnictví povinné pro všechny subjekty zapsané v obchodním rejstříku a také pro všechny ty, kterým to stanoví zvláštní předpis. Své účetní závěrky mají kromě společností povinnost zveřejňovat třeba i nadace, spolky nebo společenství vlastníků jednotek.

Účetní závěrka bývá standardně součástí výroční zprávy, není to ovšem podmínkou. Dokumenty se zasílají pouze v elektronické podobě ve formátu PDF, mají přesně dané náležitosti, které podrobně upravuje zákon o účetnictví, a vždy musí obsahovat následující údaje:

 • rozvahu,
 • výkaz zisků a ztrát,
 • přílohy, které dokládají, vysvětlují a upřesňují uvedené informace,
 • datum a elektronický podpis zástupce statutárního orgánů.

Právě na poslední bod mnohé firmy zapomínají, jedná se přitom o naprosto stěžejní údaj. Nepodepsaný dokument není účetní závěrkou a za jeho odevzdání bez následné nápravy hrozí pokuty.

Pozor na sankce

Dokumenty je třeba uložit do sbírky listin v co nejkratším čase od vzniku dané události, a to se všemi jejich náležitostmi. Zákon dokonce u některých dokumentů přímo stanovuje lhůtu, ve které je potřeba listiny zveřejnit. Pokud daná listina vzniká v důsledku rozhodnutí soudu, odpovídá za její uložení rejstříkový soud, ve všech ostatních případech je ovšem za uložení dokumentu odpovědná přímo daná společnost nebo jiný zapisovaný subjekt.

Pozdní zveřejnění, neúplnost, jakou může být například chybějící podpis na účetní závěrce, nebo úplná absence povinných dokumentů ve sbírce listin může vést v krajním případě až k uložení pokuty či dokonce ke zrušení společnosti (vlastně formální “trest nejvyšší”). V případě nesplnění povinnosti a následného neuposlechnutí výzvy může rejstříkový soud udělit pokutu až do výše 100 000 Kč. Pokud by se taková situace opakovala nebo by neplnění zakládání dokumentů do sbírky listin mělo závažné důsledky pro třetí osoby, může rejstříkový soud rozhodnout a zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací. Tomu samozřejmě předchází upozornění rejstříkovým soudem a poskytnutí  přiměřené lhůty k odstranění nedostatků.

V případě nesplnění povinností souvisejících s uložením účetní závěrky může zasáhnout i finanční úřad. Většinu věcí v takových případech řeší domluvou a upozorněním, má ovšem pravomoc uložit pokutu až do výše 3 % celkové hodnoty aktiv.

Sbírka listin obchodního rejstříku
Sbírka listin obchodního rejstříku

Dostupný advokát radí: „Neplněním zákonných povinností se můžete dopustit trestného činu ve věci zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. V praxi se to stává v minimech případů, kdy jsou vážně ohrožena práva obchodních partnerů, věřitelů, zákazníků nebo zaměstnanců. Fyzickým osobám poté hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky nebo zákaz činnosti. Společnostem může být udělen peněžitý trest podle majetkových poměrů.“

Nahlížení do sbírky listin obchodního rejstříku

Zákon stanovuje, že obchodní rejstřík a sbírka listin jsou veřejnými seznamy. Z toho vyplývá, že údaje v nich zapsané, jsou přístupné každému. Do obou seznamů můžete nahlížet online na webových stránkách Justice.cz. Pro vyhledání zadejte název subjektu, identifikační číslo nebo spisovou značku. V detailu si poté rozkliknete přímo sbírku listin, kde najdete všechny zveřejněné dokumenty a můžete si je v digitální podobě stáhnout.

Tip: Nahlížení do obchodního rejstříku jsme už rozebrali v předchozím článku.

Splňte své povinnosti bez chyb a sankcí

Neriskujte vysoké pokuty ani nepříjemnosti spojené s nápravou chybných záznamů v obchodním rejstříku a sbírce listin. S přípravou podkladů a následným zápisem do seznamů vám rádi pomůžeme. Vše zvládneme online a na míru vašemu případu.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Zápisy do obchodního rejstříku

Provedeme za vás zápis do obchodního rejstříku nebo zařídíme případné změny. S námi máte jistotu, že zápis proběhne bez problémů a na první pokus. Jednáme rychle, profesionálně a za předem stanovené ceny. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3.6
hodnoceno: 8 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Robin MěPřeciZnáte

před 2 roky

Objednal jsem si revizi NDA pro naši službu a musím přiznat, že Dostupný Advokát je spolehlivá, docela levná a příjemná služba. Navíc jsem vše vyřešil z obýváku.

Recenze služby

Jiří Dušil

před 2 roky

Potřeboval jsem poradit s odstoupením od již podepsané smlouvy. Zadal jsem poptávku, druhý den se mi ozval advokát, který se mnou vše probral a doporučil postup. Na základě doporučeného postupu firma odstoupila od smlouvy a já dostal svoje peníze zpět. Mockrát děkuji a přeji firmě Dostupný advokát ať se Vám daří.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 5 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024