Jak podat žalobu na popření otcovství?

Zjištění, že jste nastávající otec, ve vás v ideálním případě vyvolá radostné pocity. Život ale může přinést i situace, kdy tušíte, že je otcem dítěte nejspíš někdo jiný, případně víte s jistotou, že dítě vaše není, ačkoliv pro to svědčí zákonná domněnka. Jak lze v takové situaci postupovat?

žena v popředí zdrceného muže drží v ruce těhotenský test
6 minut čtení

Kapitoly článku

Právní a biologické otcovství jsou odlišné kategorie. V ideálním případě se setkávají u jednoho muže, ale ne vždy tomu tak je.

Někdy nastanou situace, kdy je zájmem všech zúčastněných faktický rozpor mezi právním a biologickým otcovstvím nijak nevyvracet (například, když dojde k umělému oplodnění a za otce je zapsán a po právu považován manžel matky, resp. muž, který dal k umělému oplodnění souhlas). V řadě případů ale k takové vzácné shodě nejdojde a pak záleží na tom, zda o takovém rozporu otec (právní či biologický) ví a má zájem takovou situaci řešit a změnit. Navrhovatelkou v této věci může být ovšem i matka, která ví s jistotou, či alespoň tuší, že je biologickým otcem někdo jiný než manžel.

Domníváte se, že nejste biologickým otcem dítěte, i když vám právní domněnka otcovství svědčí?

Nebo jste matkou dítěte a potřebujete ve sporu o popření otcovství chránit zájem dítěte? Pomůžeme vám domoci se svých práv. Obraťte se na nás odkudkoliv a online.

Kdo je podle zákona rodičem dítěte?

Dříve, než popíšeme způsob, jak popřít otcovství, je potřeba si ujasnit, koho vlastně zákon za otce uznává a kdo tedy může být na matrice jako otec zapsán. Stará právní poučka říká, že matka je vždy jistá, zatímco otec dítěte je nejistý. Stejně tak i občanský zákoník celkem jednoduše stanoví, že matkou je žena, která dítě porodila.

Pokud jde o otce, je situace komplikovanější. Občanský zákoník počítá se třemi tzv. domněnkami otcovství. Domněnka je v podstatě předpokládaná skutečnost, která platí do doby, pokud se nezjistí opak, tzn. lze ji podle určitých pravidel vyvrátit.

Jako první zákon označuje za otce manžela matky. Pokud je tedy matka dítěte vdaná, do matriky se automaticky jako otec zapisuje její manžel. V případě, že se dítě narodí do 300 dnů po rozvodu, opět se do matriky automaticky zapíše bývalý manžel – ledaže se matka mezitím nově provdala, pak se zapisuje manžel současný.

Řada párů dnes spolu ovšem žijí nesezdáni a početí potomka je přirozeně součástí i těchto vztahů. Nezáleží na tom, zda šlo o pečlivě připravený plán, či ne. Pokud tedy matka vdaná není, situace se obvykle řeší souhlasným prohlášením obou rodičů, což je možné i před porodem dítěte.

V případě umělého oplodnění se má za to, že otcem je ten, kdo k němu dal souhlas.

Není-li otec určen ani jedním z těchto způsobů, může se matka, dítě, nebo muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, obrátit na soud, který provede dokazování a určí, zda daný muž bude do matriky jako otec zapsán.

Tip: Detailně se problematice určení otcovství, včetně možných výjimek a specifických situací, věnujeme v našem samostatném článku.

Jak popřít otcovství, když jsem manžel matky?

Popření otcovství do jisté míry závisí právě na tom, jak bylo otcovství určeno.

Pokud má o svém otcovství pochybnosti manžel matky, může se obrátit na soud a požádat soud o popření svého otcovství. Musí tak ovšem učinit do šesti měsíců od chvíle, kdy se dozvěděl o tom, že by otcem být nemusel. Nejpozději se ale na soud může obrátit do šesti let věku dítěte. Své tvrzení by měl patřičně doložit, napsat, proč se otcem necítí být, zaslat výsledky testu otcovství, byl-li proveden, případně podat návrh na jeho provedení.

A jak popřít otcovství v případě, že žena otěhotněla s novým partnerem, ale ještě není rozvedená? Jako otec bude zapsán manžel matky (a to ještě do 300 dnů od rozvodu). Pokud již rozvodové řízení probíhá, je možné během samostatného řízení zároveň provést popření i určení otcovství. U soudu se musí matka, manžel i nový partner shodnout na tom, že otcem dítěte je nový partner matky.

Co když jsem už na matrice podepsal prohlášení?

V případě, kdy bylo otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, má otec právo podat soudu návrh na popření otcovství do šesti měsíců od chvíle, kdy tak učinil. Jestliže ale bylo prohlášení sepsáno ještě před porodem, pak má otec čas na popření do šesti měsíců od porodu. Toto prodloužení lhůty může napomoci například v situaci, kdy začne mít otec pochybnosti až na základě výrazné fyzické odlišnosti dítěte (např. jiná barva pleti).

Když se dítě narodí po umělém oplodnění, muž, který k němu dal souhlas, své otcovství popřít nemůže. Výjimkou je pouze to, pokud se zjistí, že žena otěhotněla jinak.

K čemu jsou lhůty na popření otcovství?

Obecně je možné popřít otcovství maximálně do šesti let dítěte. V tomto případě nemá zákonodárce za cíl omezit práva nesprávně označeného otce, ale naopak ochránit zájmy nezletilého dítěte.

Pokud si představíme situaci, kdy se ve dvanácti letech potomka jeho zákonný otec dozví o dávné nevěře své ženy, má obvykle smůlu, protože pro takto staré dítě by změna v osobě rodičů mohla příliš velký zásah do rodinných a citových vazeb. Dalším důležitým aspektem je také materiální zázemí dítěte, tedy to, aby mělo stanoveného otce, který jej zajistí. Přesto ve výjimečných případech zákon umožňuje, aby soud prominul uplynutí lhůty šesti let věku dítěte a rozhodl o popření otcovství i později. Musí to ale vyžadovat zájem dítěte a veřejný pořádek. Zájmem dítěte by se to mohlo stát, pokud by se prominutí lhůty mohlo jevit jako prospěšné pro jeho citový, rozumový, mravní vývoj dítěte.

Otcovství může popírat zapsaný otec, ale také matka. Ta má ovšem kratší lhůty, návrh k soudu může podat jen do šesti měsíců do narození dítěte vůči svému manželovi. V případě, že otec byl určen souhlasným prohlášením, pak do půl roku od tohoto prohlášení. Zkrácení lhůty oproti otci opět nemá za cíl diskriminovat ženy. Vychází se z naprosto přirozeného předpokladu, že matka by měla vědět, kdo je otcem, či minimálně tušit, že jím může být i někdo jiný, než koho určil zákon. Pokud by i matka měla k dispozici šestiletou lhůtu pro popření, opět by to znamenalo oslabení práv dítěte.

Tip: Vyživovací povinnost k dítěti má vždy otec, který je za otce považován podle práva a je zapsán v matrice, a to i v případě, kdy by se například v deseti letech dítěte zjistilo, že není biologickým otcem. To stejné platí i v případě dědictví.

Čekám dítě s novým partnerem, ale ještě nejsem rozvedená…

Ani toto není dnes neobvyklá situace. Rozvod se může protáhnout a přitom dítě už je na cestě. Když se dítě narodí, automaticky bude jako jeho otec zapsán manžel matky. V takové situaci ale obvykle jak manžel, matka tak i skutečný otec dítěte chtějí, aby do matriky byl zapsán někdo jiný. V případě, že už je rozvod v běhu, zákon umožňuje v jednom řízení popření i určení otcovství. Je zapotřebí podat u soudu návrh, a to do jednoho roku od narození dítěte a současně musí všichni tři zúčastnění (manžel, matka, nový partner) u soudu prohlásit, že souhlasí s tím, že otcem je nový partner matky.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Popření otcovství

Domníváte se, že nejste biologickým otcem dítěte, i když vám právní domněnka otcovství svědčí? Nebo jste matkou dítěte a potřebujete ve sporu o popření otcovství chránit zájem dítěte? Pomůžeme vám domoci se svých práv.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Gabriela Gruntová

před 2 roky

Neuvěřitelná rychlost, komunikace, ochota pomoci vše vyřešit k Vaší spokojenosti. Nemám slov ???? za mě top servis. Ještě jednou moc děkuji ????

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 6 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 4 měsíce

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024