Ondřej Preuss
Řešení právního problému na míru
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Jak se bránit proti rozhodnutí ve správním řízení?

Správní rozhodnutí je výsledkem řízení vedeného správním orgánem. Rozhodnutím se upravují práva a povinnosti účastníků řízení, ne vždy ale ke spokojenosti obou stran. Co když jste účastníkem takového řízení a s vydaným rozhodnutím nesouhlasíte? Pokud není v souladu se zákonem nebo podle vás není z jiného důvodu v pořádku, máte možnost se proti němu bránit. Jakými způsoby? Na to se blíže podíváme v tomto článku.

Jak se bránit proti rozhodnutí ve správním řízení?
5 minut čtení
1. 6. 2021

Nepravomocné správní rozhodnutí

Rozlišujeme dva typy opravných prostředků. Do první skupiny spadají takové prostředky, pomocí kterých se lze bránit proti nepravomocným rozhodnutím.

Odvolání

Odvolat se může do 15 dnů od vydání rozhodnutí každý účastník prvostupňového správního řízení. Mějte ovšem na paměti, že odvoláním můžete napadnout jen výrok rozhodnutí, nikoli jeho odůvodnění. I s odůvodněním ale můžete pracovat, abyste podpořili své argumenty proti výroku. Odvolání vždy adresujte správnímu orgánů, který napadané rozhodnutí vydal. Pokud by se prvostupňový správní orgán přímo nerozhodl své rozhodnutí změnit, předává spis nadřazenému orgánů, který zahájí odvolací řízení.

Autoremedura ve správním řízení
V případě odvolání se u správního řízení může využít tzv. autoremedura. Jedná se o řízení, kdy orgán, proti jehož rozhodnutí bylo odvolání podáno, sám rozhodne o nápravě a změní původní rozhodnutí. Autoremeduru je možné využít u všech správních řízení, s výjimkou těch, ve kterých by v důsledku takového rozhodnutí mohla některému z účastníků vzniknout újma. Pojem je odvozený od termínu remedura, který označuje jakoukoli úpravu rozhodnutí, a tedy vyhovění opravnému prostředku. Správní orgán tím vlastně uznává vlastní pochybení a věc dále nekomplikuje odvolacím řízením.

Postaráme se o odvolání, žalobu i zastupování u soudu

Řešíte možnosti odvolání nebo jiného opravného prostředku a chcete znát své možnosti? Nebo potřebujete pomoct se žalobou a dalšími podklady? Rádi s vámi vše projdeme,  posoudíme vaše šance na úspěch a v případě potřeby vás zastoupíme i u soudu.

Chci chránit svá práva

Jak se bránit proti rozhodnutí ve správním řízení?

Rozklad

Rozklad je obdobou odvolání a podává se za stejných podmínek. Na rozdíl od odvolání se ovšem podává proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy, ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu. Rozklad se nepředává nadřazenému orgánu, protože takový orgán v tomto případě neexistuje. O rozkladu tak vždy rozhoduje vedoucí osoba dané instituce, která může změnit či zrušit rozhodnutí, případně zamítnout rozklad.  Typicky tedy rozhodne sám ministr či ministryně.

Odpor proti příkazu ve správním řízení

Posledním z řádných opravných prostředků podávaných proti nepravomocným rozhodnutím je odpor proti příkazu ve správním řízení. Jedná se o opravný prostředek správního řízení o přestupku, ve kterém správní orgán rozhodl příkazem. Pokud je odpor podaný do osmi dnů od vydání rozhodnutí, příkaz se tím úplně ruší a věc pokračuje do běžného řízení.

Výhodou pro účastníka řízení, který odpor podává, je jistota, že následně uložený trest už nebude přísnější než ten, proti kterému podával odpor (uplatňuje se pravidlo reformatio in peius, které označuje přímý zákaz zpřísnění trestu). Po zrušení příkazu probíhá standardní přestupkové řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí o přestupku. Pokud ani s tímto rozhodnutím účastník nesouhlasí, je možné se proti němu odvolat.

Zajímavost: Jednou z forem příkazu je i pokuta udělená za přestupek přímo na místě. Typicky jde o situaci, kdy vám strážník dá pokutu za dopravní přestupek. Protože se však v případě udělení blokového příkazu jedná o pravomocné rozhodnutí, není možné se proti němu bránit podáním odporu.

Pravomocné správní rozhodnutí

Druhou kategorii opravných prostředků tvoří takové prostředky, kterými se lze bránit proti pravomocnému rozhodnutí.

Přezkumné řízení

Pokud došlo k vydání rozhodnutí, u kterého existuje podezření, že není v souladu s právními předpisy, je možné zahájit přezkumné řízení. Právě nezákonnost rozhodnutí je v tomto případě klíčová, protože přezkumné řízení nemůže být zahájeno z žádného jiného důvodu. Přezkumné řízení může zahájit správní orgán, který má v tomto případě za úkol přezkoumávat pravomocná a předběžně vykonatelná rozhodnutí. Podnět na zahájení přezkumného řízení může přijít nejen od samotného správního orgánu, ale také od kohokoli jiného, kdo má podezření na nezákonnost vydaného rozhodnutí (podnět může podat každý, nemusí se jednat o přímého účastníka řízení).

Jaké máte možnosti, když s rozhodnutím ve správním řízení nesouhlasíte?

Obnova správního řízení

Dalším opravným prostředkem, který lze využít, je obnova řízení. Ta stejně jako přezkumné řízení umožňuje prolomení překážky věci pravomocně rozhodnuté (zásada rei ludicatae). Na rozdíl od přezkumného řízení se dá obnova využít z více důvodů. Jedná se zpravidla o následující situace:

  • Po nabytí právní moci rozhodnutí se objevily nové skutečnosti, které v době řízení existovaly, ale z objektivních důvodů nemohly být uplatněny. Např. se objevila nová listina prokazující nezvratně nové skutečnosti nebo se přihlásil dosud neznámý svědek.
  • Důkazy vedoucí k vydání rozhodnutí jsou prokazatelně nepravdivé. To může vyjít na světlo např. v souběžném trestním řízení, kde je např. svědek usvědčen ze lži a falešného obvinění.

Obnovu řízení zahajuje správní orgán, který v posledním stupni řízení vydával rozhodnutí. Učinit tak může nejen z vlastního podnětu, ale také na základě žádosti.

Správní řád stanovuje, že žádost o obnovu je možné podat nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy byly zjištěny nové skutečnosti, které mohou být důvodem k zahájení obnovy řízení. Zároveň je stanoveno, že řízení nesmí být obnoveno po uplynutí tří let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

Máte pocit, že byla ve správním řízení i přes podané opravné prostředky omezena vaše práva? V takovém případě se nabízí žaloba proti rozhodnutí správního soudu (označovaná také jako správní žaloba). Podání žaloby musí předcházet některý z řádných opravných prostředků, tedy odvolání nebo rozklad. Pokud ani rozhodnutí odvolacího orgánu nesplní vaše očekávání, můžete do dvou měsíců od jeho doručení podat žalobu (v některých případech může být tato lhůta kratší). V případě správní žaloby se uplatňuje zásada tzv. generální klauzule, která určuje, že všechna rozhodnutí je možné přezkoumat. Výjimku tvoří pouze ta rozhodnutí, která zákon výslovně vylučuje.

Efektivně ochráníme vaše práva

Nejste spokojeni s výsledkem správního řízení a rádi byste využili některý z opravných prostředků? Nebo chcete pomoct s ochranou svých práv přímo u soudu? Provedeme pečlivou analýzu vašeho případu a postaráme se o vše potřebné.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 490 Kč.

  • Vše zvládneme online
  • Požadavky řešíme do druhého dne
  • Předem víte, kolik zaplatíte
  • Zkušený tým 6 specialistů
Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

990 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 4.2
hodnoceno: 5 krát

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Paní Kouzelná

před 12 měsíci

Rychlá a profesionální právní řešení za předem jasné ceny. Může být snad něco lepšího? I když to možná bude znít „až příliš dobře, aby to byla pravda,“ ráda se s vámi podělím o moji zkušenost. Zaměstnanci společnosti DostupyAdvokat.cz jsou naprostí profesionálové. Upřímně a s velkým nasazením se věnují svému poslání, kterým je zpřístupnění kvalitních právních služeb pro (zobrazit více) Rychlá a profesionální právní řešení za předem jasné ceny. Může být snad něco lepšího? I když to možná bude znít „až příliš dobře, aby to byla pravda,“ ráda se s vámi podělím o moji zkušenost. Zaměstnanci společnosti DostupyAdvokat.cz jsou naprostí profesionálové. Upřímně a s velkým nasazením se věnují svému poslání, kterým je zpřístupnění kvalitních právních služeb pro běžného člověka. Jejich ceny považuji za velmi spravedlivé ve srovnání s tím, co jsem obvykle platila za podobné služby. Díky tomu jsem já, moje rodina i přátelé získali potřebnou právní pomoc, aniž bych se obávala nekonečných poplatků. Podle mých zkušeností s DostupyAdvokat.cz byly veškeré moje e-maily a hovory zodpovězeny včas a k mojí spokojenosti. Jejich zkušení právníci mi dali jistotu, že veškeré právní potřeby, které mám, mohou být řešeny rychle a profesionálně. Vždy byl k dispozici někdo, kdo měl zkušenosti právě s mým problémem. Jejich hlavní právník také píše pravidelně blog a drží krok se všemi nejnovějšími právními trendy, což znamená, že je velmi dobře informovaný. Během let jsem utratila jmění za právní pomoc, nebo ztrácela nervy při pokusech „řešit problémy sama“, když jsem si právní pomoc nemohla dovolit. Přála bych si službu DostupyAdvokat.cz poznat už dříve. Velmi je doporučuji každému, kdo potřebuje právní pomoc, VYZKOUŠEJTE JE HNED!

Kateřina Petrašová

před 11 měsíci

Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou (zobrazit více) Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou jsem se opravdu dlouho nesetkala, neskutečně jasné a rychlé jednání za přesně stanovených podmínek. Průběh celého řízení proběhl bez jediného zaváhání, ač jsme měli obavy ohledně opakovaného podáním návrhu na vklad do KN s tím, že „něco“ není v pořádku. Opravdu chválím – za 1!!! Moc děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vašem podnikání!

Veronika Dolinská

před 8 měsíci

Bezproblémové jednání, byla jsem s jejich přístupem maximálně spokojena. Doporučuji tuto právní kancelář.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Plánování rekonstrukce vyžadující stavební povolení

Kdy potřebujete stavební povolení k rekonstrukci bytu

Ohledně stavebního povolení pro rekonstrukci bytu panuje spousta nejasností. Na co se připravit, kdy stačí ohlášení a co je třeba připravit si pro stavební povolení? Na všechny otázky odpovíme v…

8. 6. 2020
krecek.jpg

Výhody a nevýhody podnikání právnické osoby oproti podnikání na živnostenský list

Rozvíjí se vaše podnikání úspěšně a přemýšlíte, jestli vám už není živnostenské oprávnění příliš těsné? Přemýšlíte nad nevýhodami, které vám založení právnické osoby přinese? Nevíte, jaké kroky k založení společnosti…

3. 10. 2017
Žena hledající informace o tom, jak si založit e-shop

Jak správně právně založit e-shop?

Při založení e-shopu je nutné splnit podmínky nejednoho právního předpisu. Pokud se chystáte začít podnikat na internetu, je právě pro vás určen tento článek.

2. 12. 2020

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022