Práce na směny: v čem tkví její výhody a nevýhody?

Práce na směny má pro zaměstnavatele často význam ryze ekonomický, coby způsob navýšení výroby a zisku či splnění společenské poptávky. Existují ale obory, kde jiná možnost než práce na směny ani není. Co přináší takto rozvržená práce zaměstnanci? Co si ohlídat a jaké jsou její výhody?

práce ve zdravotnictví, práce na směny
6 minut čtení

V Česku pracuje dle statistik na směny více než čtvrtina lidí. Typicky se jedná o průmyslovou výrobu, obchod a zdravotnictví. Rozvržení práce na směny umožňuje zaměstnavateli zajistit lepší využití zdrojů a kapacit podniku a maximalizovat výrobu, případně zajistit naplnění veřejné či společenské potřeby po jeho službách (policie, zdravotnictví). S provozem na směny jsou spojené další zdravotní a bezpečnostní předpisy a je třeba dbát zvýšenou měrou na to, aby vše probíhalo v souladu se zákonem.

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku?

Jsme připraveni zodpovědět libovolný právní dotaz. V našem týmu jsou specialisté na všechny oblasti práva, takže můžeme garantovat opravdu vysokou kvalitu poskytnuté právní rady. Navíc vám ji zvládneme udělit online a do dvou pracovních dnů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází v současné době s dosud nejrozsáhlejší novelou zákoníku práce za poslední roky. Reaguje v ní na současný trend práce na dálku, kterému poskytne jasnější pravidla. Změny nastanou i v procesech doručování na pracovišti a zpřesnění práv čeká také osoby pracující na dohody mimo pracovní poměr. Blíže jsme plánovanou novelu představili v našem článku.

Typy směnného provozu

Jednosměnný provoz

Jednosměnný pracovní režim je takový, kdy zaměstnanec pracuje pouze v jednom typu směny, aniž by docházelo k pravidelnému střídání zaměstnanců v různých směnách. Typicky jde o kancelářské práce či práce v úřadech. Současně ale i zde může docházet k nerovnoměrnému rozvržení pracovní doby. Pro jednosměnný pracovní režim se uplatní základní 40hodinová týdenní pracovní doba.

Dvousměnný provoz

V dvousměnném provozu pracují zaměstnanci ve dvou různých směnách a střídají se v rámci 24hodinového období. Využívají zkrácenou pracovní dobu na 38,75 hodin týdně. Od nepřetržitého pracovního režimu se liší tím, že je provoz zaměstnavatele omezen na pracovní týden a zaměstnancům se poskytuje obvykle v sobotu a neděli pravidelný nepřetržitý odpočinek.

Třísměnný provoz

Jedná se o obdobu dvousměnného režimu s tím rozdílem, že se zaměstnanci pravidelně střídají ve třech směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Náleží jim přitom zkrácená pracovní doba na 37,5 hodiny týdně. Víkendy ale i zde zpravidla zůstávají volné.

Specifika noční práce

Práci ve směnném provozu provází noční prace, která je konána v době mezi 22. a 6. hodinou. Podle zákona v noci nesmějí pracovat mladiství zaměstnanci, těhotné ženy a matky do konce devátého měsíce po porodu. Kojící matky mohou požádat o zařazení na denní práci. Takové žádosti je zaměstnavatel povinen vyhovět.

Pokud zaměstnanec pracuje v nočních hodinách alespoň tři hodiny, má nárok na mzdu a příplatek ve výši nejméně deset procent jeho průměrného výdělku.

Nepřetržitý provoz

Nepřetržitý provoz vyžaduje zapojení pracovníků sedm dní v týdnu a 24 hodin denně, kteří se na pracovišti střídají tak, aby mohlo být fungovat nonstop. Týdenní fond pracovní doby činí 37,5 hodiny na zaměstnance.

Zaměstnavatel má podle zákoníku práce povinnost zajistit zaměstnanci nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a současně nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin.

Tip: Setkali jste se někdy s pojmem „fond pracovní doby“? Nic složitého za tím nehledejte. Co se přesně za tímto slovním spojením skrývá, jak evidujeme pracovní dobu a jak vypadá konto pracovní doby si můžete přečíst v našem článku.

S prací v nepřetržitém provozu se automaticky pojí otázky: jak je to s prací během víkendů, svátků či případnou prací přesčas?
Pokud provoz nedovoluje úplné odstavení výroby, funguje zaměstnavatel každý den bez ohledu na to, zda je sobota, neděle či státní svátek. Práce se rozvrhuje na základě rozpisu směn a zaměstnancům tak může být práce o víkendu či ve státní svátek nařízena. Zaměstnavatel se tak nemůže vyhnout placení příplatků za práci v noci, o víkendu nebo ve svátek.

Jako kompenzaci za práci ve svátek může získat zaměstnanec náhradní volno, případně dostane práci proplacenu s příplatkem za svátek. Pokud ale svátek připadal na den, kdy podle rozvrhu zaměstnanec neměl nařízenou směnu a čerpal nepřetržitý odpočinek v týdnu, pak nemá nárok na žádný příplatek ani náhradní volno. Příklad:

Naší služby Konzultace s advokátem využila paní Věra, která pracuje v nemocnici v dvousměnném režimu na dvanáctihodinové směny. Zaměstnavatel jim rozvrhne vždy dlouhý a krátký týden. Podle paní Věry ale zaměstnavatel několik dalších směn za měsíc přidává, s čímž nesouhlasí. Celkově tak pracuje podle svého odhadu přibližně 200 hodin měsíčně, přičemž fond pracovní doby činí 37,5 hodiny. Dotaz zněl, zda na to má zaměstnavatel na tohle právo.

Fond pracovní doby je čas, podle pracovní smlouvy máte strávit v práci. U zaměstnanců s dvousměnným, třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem bývá týdenní fond typicky snížený z běžných 40 na 37,5 či 38,5 hodin. Je-li stanovena pracovní doba nerovnoměrně (dlouhý a krátký týden), měl by být fond naplněn za určité delší období, tj. kdy se sečtou naplánované hodiny za všechny týdny a vydělí se počtem týdnů. Když například v jednom týdnu pracuje zaměstnanec 45 hodin a v jiném 30 hodin, pak je v průměru týdenní fond v délce 37,5 hodiny splněn. Pokud ale tímto výpočtem vychází více pracovních hodin, pak může jít o špatný rozvrh práce. Zaměstnavatel má ovšem rovněž právo nařizovat práci přesčas, a to až 8 hodin týdně a celkově 150 hodin ročně. Ve zdravotnických profesích bývají tyto limity někdy překračovány.

Při jednoduchém výpočtu vynásobíme týdenní fond pracovní doby počtem týdnů za rok (52) a získáme tak počet hodin za rok (1950), vydělením 12 pak získáme optimální počet hodin za měsíc, který činí v tomto případě 162,5. Pracuje-li paní Věra průměrně 200 hodin měsíčně, pak její zaměstnavatel výrazně překračuje limity stanovené pracovněprávními předpisy. Paní Věře jsme doporučili se proti takovému postupu vymezit a pomohli jsme ji sepsat argumentaci pro jejího zaměstnavatele.

Pojďme si na závěrem shrnout, jaké výhody a nevýhody může přinášet práce na směny či v nepřetržitém provozu. Mezi výhody můžeme zařadit:

 • Více volného času – pracovníci ve směnném či nepřetržitém provozu odpracují obdobný počet hodin jako třeba zaměstnanci v kancelářích (resp. max. o 2,5 hodiny týdně méně). Pokud se ale jedná například o dvanáctihodinové směny, pak jejich seskupení do větších celků umožní získat více volna ve formě delšího víkendu či obecně nepřetržitého odpočinku.
 • Work-life balance: Práci ve směnném provozu si dost možná s tímto termínem nespojujeme a může nám s ním leckdy připadat i v rozporu. V tomto kontextu myslíme výhody práce specificky na takovém pracovišti, kde je možné si určité typy směn (např. noční) předem volit. Umožní to například lepší organizování života studentovi s denním studiem, či lidem s jinými závazky.
 • Více peněz: větší množství peněz lze očekávat ve srovnání s totožnou prací v jednosměnném provozu. Práce na směny či v nepřetržitém provozu, zahrnující i práci o víkendech či v noci, bývá zpravidla spojena s příplatky a vyšším platem. Na druhou stranu je práce na směny často spojena s dělnickými profesemi, které nebývají placené vždy nejlépe.

Mezi nevýhody řadíme:

 • Náročnost práce: Práce na směny je zpravidla spojena s fyzicky náročnou prací, jako je práce v továrně či ve zdravotnictví.
 • Vliv na společenský a rodinný život: Nemožnost volit si preferované směny (např. jen noční či jen ranní) může přinášet velmi obtížnou koordinaci práce s rodinným či společenským životem.
 • Zdravotní rizika: Práce v nepřetržitém provozu může způsobovat zdravotní rizika, například poruchy spánku, únavu, stres či poruchy trávení. Tato práce také může být spojena s větším rizikem úrazů a nehod.
 • Nepředvídatelnost: Třísměnný provoz přináší značnou proměnlivost a způsobuje tak pravidelné narušování běžného režimu. To je spojeno s již zmíněnými dopady na společenský život i zdraví jedince.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3.5
hodnoceno: 4 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Luboš Zeman

před 8 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 10 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Michal D.

před 7 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024