K čemu slouží fond pracovní doby?

Setkali jste se někdy s pojmem „fond pracovní doby“? Pokud ne, nic složitého za tím nehledejte. Co se přesně za tímto slovním spojením skrývá, jak evidujeme pracovní dobu a jak vypadá konto pracovní doby, si můžete přečíst v našem článku.

zahradník má nerovnoměrnou pracovní dobu s využitím fondu pracovní doby
5 minut čtení

Kapitoly článku

Fond pracovní doby je něco jako pracovní plán. Zákoník práce tento pojem výslovně nezmiňuje, ale zcela jednoduše řečeno jde prostě o pracovní dobu. V tomto kontextu můžeme hovořit o týdenním, měsíčním a dlouhodobém fondu pracovní doby.

Týdenní fond pracovní doby

Stručně řečeno se jedná o čas, který podle pracovní smlouvy máte strávit v práci. Nejčastější (a současně maximální) variantou týdenního fondu pracovní doby je 40 hodin týdně, tedy osm hodin denně. To, že v práci strávíte ve skutečnosti např. 42,5 hodin času, včetně přestávek na odpočinek, již nemá na fond pracovní doby žádný vliv. Stanovuje se totiž bez těchto přestávek.

Existují povolání, u nichž je týdenní fond snížený na 37,5 či 38,5 hodin. Týká se to zaměstnanců s dvousměnným, třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem, případně zaměstnanců pracujících při těžbě uhlí či rud, v důlní výstavbě apod.

Řešíte problém týkající se fondu pracovní doby?

Napište nám o svém problému a my do 48 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Práce na směny má pro zaměstnavatele často význam ryze ekonomický, coby způsob navýšení výroby a zisku či splnění společenské poptávky. Existují ale obory, kde jiná možnost než práce na směny ani není. Co přináší takto rozvržená práce zaměstnanci? Co si ohlídat a jaké jsou její výhody? Na to jsme se zaměřili v samostatném článku.

Měsíční fond pracovní doby

Napříč měsíci může docházet k jistým rozdílům. Je to dáno především tím, že každý měsíc má jiný počet dní, a tudíž v něm odpracujete jiný počet hodin. A také jeden stejný měsíc (např. listopad) může mít v různých letech různý fond pracovní doby. Záleží na tom, jak se rozloží v měsíci víkendy a případné svátky.

Měsíční fond se přitom počítá tak, že se počet pracovních dní v měsíci vynásobí průměrným počtem hodin připadajících na jeden den. V případě zkráceného pracovního úvazku pak započítáme nikoliv běžných osm hodin, ale např. čtyři či šest dle výše úvazku.

Praktickou pomůckou jsou různé kalendáře v online či tištěné podobě, které s počtem pracovních dní i hodin počítají.

Dlouhodobý fond pracovní doby

V některých případech není sledování fondu pracovní doby v měsíčním horizontu dostačující. Děje se tak především u nepravidelného režimu práce, kdy dochází například k sezónním výkyvům. Z tohoto dlouhodobého fondu se tedy vypočítá průměrná týdenní pracovní doba jednoduše vydělením počtu týdnů, které na dlouhodobý fond připadají.

Tip: Pracovní dobou a jejím rozvržením, včetně nerovnoměrného rozložení pracovní doby, jsme se detailně zaobírali v našem článku.

Fond pracovní doby 2023 a 2024

V roce 2023 máme 250 pracovních dnů, to znamená, že při 40hodinovém pracovním úvazku jde o 2000 pracovních hodin, K tomu je 10 placených svátků.
V roce 2024 na tom budeme zcela podobně. Čeká nás tedy také 252 pracovních dnů, tedy 2016 pracovních hodin. K tomu je 10 placených svátků.

Evidence pracovní doby

Jednotliví zaměstnavatelé mají ze zákona povinnost vést evidenci pracovní doby. To zahrnuje především evidenci smluvené pracovní doby, ale také přesčasy a rovněž specifické režimy, jako je doba pracovní pohotovosti, noční práce atd.
Evidence pracovní doby je základem pro poskytování mzdy. Lze se na ni event. odvolat v případě nějakých sporů.

Tip: Jaké jsou nejvyužívanější části zákoníku práce a jak vám mohou být k užitku si můžete přečíst v samostatném článku.

K čemu slouží konto pracovní doby?

Konto pracovní doby může být jednou z variant rozvržení pracovní doby. Lze si ho představit jako nějaké virtuální konto, na němž jsou nashromážděny všechny hodiny, které musejí být odpracovány za tzv. vyrovnávací období. To může činit i mnoho týdnů. Zaměstnavatel tak může v některých týdnech přidělovat zaměstnanci méně práce (např. zahradníkovi v zimních měsících) a vykompenzovat to následně v období jiném.

Konto pracovní doby je ovšem variantou, která může být uplatňována jen u některých zaměstnavatelů.
Konto nelze využít u následujících zaměstnavatelů:

  • stát a státní zaměstnanci,
  • územní samosprávné celky,
  • příspěvkové organizace,
  • státní fondy a
  • školská právnická osoba zřízená ministerstvem školství.

Platí ovšem, že v jakémkoliv měsíci v rámci vyrovnávacího období, má zaměstnanec nárok nejméně na 80 % mzdy, ačkoliv třeba nesplnil 80 % průměrné měsíční pracovní doby. Zaměstnanec tak má jistotu stálé mzdy a zaměstnavateli nic nebrání zaměstnance v některém období zatížit více (v rámci norem daných zákoníkem práce) a jindy méně.

Na druhou stranu ani konto pracovní doby nedává zaměstnavateli právo přidělovat práci libovolně „ad hoc“ a ze dne na den zaměstnanci oznamovat, co ho následující den čeká. I v tomto režimu je třeba mít předem daný rozvrh pracovní doby (nejlépe písemně stanovený) a zaměstnanec jej musí nejméně týden předem znát a vědět, co ho čeká. Individuálního odchýlení se od stanoveného rozvrhu je možné, ale v takovém případě už nepůjde o běžný režim konta pracovní doby.

Zaměstnavatel je přitom povinen vést účet pracovní doby, stejně jako účet mzdy zaměstnance. Na účtu pracovní doby se zaznamenává stanovená týdenní pracovní doba a její rozvrh, a dále skutečně odpracovaná pracovní doba v jednotlivých pracovních dnech za týden. Na účtu mzdy se pak vykazuje stálá mzda zaměstnance a dosažená mzda za kalendářní měsíc, na kterou mu vzniklo právo podle sjednaných či stanovených podmínek.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Luboš Zeman

před 9 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 8 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 11 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024