Kdy mám svého zaměstnance poslat na pracovnělékařskou prohlídku? | Dostupný advokát

Kdy mám svého zaměstnance poslat na pracovnělékařskou prohlídku?

Máte jasno v tom, jak často a v jakých situacích máte poslat své zaměstnance na závodní prohlídky? Víte, ke komu je poslat, jakými dokumenty je vybavit a co hrozí, pokud zaměstnance na prohlídku nepošlete? Pokud jasno nemáte anebo byste se rádi dozvěděli více, pak je tento článek určen vám.
Kdy mám svého zaměstnance poslat na pracovnělékařskou prohlídku?
5 minut čtení
Ondřej Preuss
20. 2. 2019

Co jsou to pracovnělékařské služby?

Tímto poměrně krkolomným názvem se v právních předpisech označují zdravotní služby, které souvisí s hodnocením zdravotního stavu zaměstnanců. Dříve jste se mohli setkat s termínem závodní preventivní péče. Pod tuto péči tedy patří zejména závodní prohlídky zaměstnanců, ale třeba i hodnocení vlivu pracovní činnosti a pracovního prostředí na zdraví, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nebo třeba školení v poskytování první pomoci.

Podle zákoníku práce je každý zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci a proto je potřeba, aby jim zajistil ony pracovnělékařské služby. Zaměstnavatel zejména nesmí připustit, aby u něj zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. A tady se ukazuje důležitost pracovnělékařských prohlídek. Zjednodušeně lze říct, že prohlídky slouží k tomu, aby každý zaměstnanec konal takovou práci, na kterou zdravotně stačí.

Jaké jsou druhy pracovnělékařských prohlídek?

Rozlišujeme tyto druhy prohlídek:

a) vstupní prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci,

b) výstupní prohlídka a

c) lékařská prohlídka po skončení rizikové práce (tzv. „následná prohlídka“). Na prohlídku musí být zaměstnanec vždy vyslán zaměstnavatelem s odpovídající žádostí, kde by zejména mělo být uvedeno, o jakou pracovní pozici se jedná, jaké jsou rizikové faktory, jaký druh prohlídky se požaduje a důvod k provedení prohlídky.

Kdy provést vstupní prohlídku?

Na vstupní prohlídku musíte poslat svého potenciálního zaměstnance vždy před vznikem pracovního poměru. Prohlídka by měla být provedena ještě před tím, že než u vás začne zaměstnanec fakticky pracovat, ideálně před podpisem pracovní smlouvy. Právě na této prohlídce se totiž teprve zjišťuje, zda je daný uchazeč k práci zdravotně způsobilý. Vstupní prohlídka je rovněž povinná v případě změny pracovní pozice, pokud se jedná o odlišná rizika, která hrozí. Pokud jde o zaměstnance pracujícího na dohodu (dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce), situace je trochu komplikovanější. Podle zákona je prohlídka povinná jen u rizikových prací. Bude tedy záležet na tom, jak je daná pozice kategorizována (každý zaměstnavatel má povinnost zařadit jednotlivé pozice do jedné ze čtyř kategorií rizikovosti podle zákona o ochraně veřejného zdraví).

Kdo vstupní prohlídku zaplatí?

Vstupní prohlídku je obvykle povinen zaplatit uchazeč o zaměstnání. V případě, že s ním pak uzavřete pracovněprávní vztah, jste povinni mu náklady proplatit. S uchazečem se však můžete domluvit i tak, že mu náklady proplatíte vždy, tedy i když k jeho zaměstnání nedojde. Uchazeči o zaměstnání k práci v noci, hradí případný zaměstnavatel náklady na vstupní prohlídku vždy. Platbu za prohlídku si zaměstnavatel může zahrnout do nákladů.

Jak často na periodickou prohlídku?

Odpověď na tuto otázku závisí na věku zaměstnance a hlavně na tom, do jaké kategorie rizikovosti je daná práce zařazena. V kategorii první se provádí jednou za 6 let nebo jednou za 4 roky, jde–li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. U zaměstnanců v kategorii druhé se provádí jednou za 4 roky nebo jednou za 2 roky u zaměstnance staršího 50 let. V druhé a třetí rizikové kategorii se provádí jednou za 2 roky a v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

Mimořádná prohlídka

Na mimořádnou prohlídku byste měli zaměstnance poslat, pokud máte pochybnosti, zda je i nadále způsobilý k práci, nebo pokud se zvýšila míra rizika.

Výstupní prohlídka

Tato prohlídka se provádí při ukončení zaměstnání. Právní předpisy přesně stanoví případy, kdy je potřeba zaměstnance na tuto prohlídku vyslat. Jedná se hlavně o situace, kdy zaměstnanec může trpět nemocí z povolání a je vhodné zjistit, zda či jak došlo ke zhoršení jeho zdraví.

Co mi hrozí, když zaměstnance na prohlídku nepošlu?

Pokud zaměstnance neodešlete včas na povinnou lékařskou prohlídku, můžete se dopustit přestupku a hrozí vám pokuta až do výše 2 milionů Kč. V případě absence vstupní prohlídky pak dokonce hrozí i to, že by pracovní smlouva nemusela být platná.

Stále si nejste jisti, jak to s těmi pracovnělékařskými prohlídkami je? Nevíte, kdy, koho a kam vyslat? Obraťte se na nás, rádi vám poradíme.

Využijte jednu z našich stálých služeb — Řešení právního problému na míru
Zjistíme, v čem je váš právní problém, jaká z něj pro vás vyplývají právní rizika a navrhneme konkrétní možná řešení. Žádný právní problém pro nás není dost velký.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli


Mohlo by vás také zajímat

Jak je to s pracovní dobou u mladistvých?

Když přijmete do své firmy mladistvého brigádníka, nebudou se na něj vztahovat stejná pravidla jako pro dospělého. Co všechno takovému zaměstnanci můžete svěřit a co vám zákon výslovně zakazuje?

...

11. 12. 2018
Ondřej Preuss

Pauzy v práci - na co máte nárok?

Víte, že ze zákona Vám šéf musí dovolit přestávky bez ohledu na to, co děláte? Pojďme se podívat na to, jak často a jak dlouhé by měly být.

...

16. 11. 2018
Ondřej Preuss

Co je to vytýkací dopis a co vás čeká, když jej dostanete?

Dostali jste vytýkací dopis, kde vám zaměstnavatel oznamuje, že dosahujete neuspokojivých pracovních výsledků? Může vás na základě tohoto dopisu propustit? Co vlastně takový dopis znamená?

27. 8. 2018
Ondřej Preuss

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019