Převod auta: Kradené auto | Dostupný advokát

Převod auta podle „nového“ občanského zákoníku - První část: Kradené auto

Obrázek k článku Převod auta podle „nového“ občanského zákoníku - První část: Kradené auto

5. 1. 2015 / autor: Ondřej Preuss

Nový občanský zákoník přinesl revoluční právní změny, novou terminologii a pro některé i bolení hlavy. Co však přinesl pro běžný život? V oblasti převodu aut jsou zde dvě základní linie změn. Ty se dotýkají základních rizik spojených s koupí ojetého auta či jiného vozidla. Při koupi ojetého auta pokaždé tak trochu kupujeme zajíce v pytli. Zajíc to ale může být nepoživatelný, nebo dokonce kradený.

Pojďme se nejprve podívat na kradeného zajíce.

Podle staré úpravy záleželo na tom, zda byla kupní smlouva uzavřena podle občanského zákoníku nebo obchodního zákoníku. Jen v případě obchodní úpravy přešlo vlastnictví na kupujícího, i když prodávající nebyl oprávněným vlastníkem převáděného auta (tedy náš případ koupě auta od zloděje či jeho prostředníka).

Pokud byla smlouva podle občanského zákoníku, vlastnictví nepřešlo a původní (oprávněný) vlastník mohl kupujícímu auto „zabavit“ a nechat ho ať se soudí o náhradu s tím, kdo mu jej neoprávněně prodal.

V této věci je těžké nalézt spravedlnost pro všechny. Buď je dotčen původní vlastník, který jednoho dne nenajde své auto před domem, a když ho konečně vypátrá, zjistí, že ho v dobré víře již někdo prodal nic netušící rodině. Bude se tedy muset soudit o náhradu škody a vůz již nezíská. Nebo je poškozena daná rodina, která dlouho šetřila na vyhovující vůz. O ten přijde a nezbude jí než se soudně domáhat náhrady škody.

Nový občanský zákoník to řeší podrobněji a snaží se maximálně vyhovět oběma stranám.

Podmínkou pro nabytí vlastnického práva od nevlastníka je obecně dobrá víra nabyvatele. Jinými slovy, protistrana působí solidně, má všechny doklady v pořádku a není důvod si myslet, že auto ve skutečnosti pokoutně získala nějakou nekalou cestou (například právě krádeží).

U koupě použité věci (typicky tedy ojetého vozu) to však nestačí. Zákon (§ 1110 NOZ) dává původnímu vlastníku možnost se domoci navrácení věci, prokáže-li, že pozbyl věc nedobrovolně (tj. svémocným odnětím, krádeží nebo ztrátou). To platí, i když byl nabyvatel v dobré víře. Je zde však omezení tří let, později svůj nárok již původní vlastník úspěšně vznést nemůže.

Po třech letech od koupě může mít tedy kupující klid. Lze však preventivně doporučit vždy pečlivě trvat na předložení všech dokladů včetně čísla karoserie VIN, podle které lze alespoň srovnat daný vůz s databází nahlášených krádeží.

Nejlepší prevence problémů je však vždy kvalitní smluvní dokumentace zpracovaná advokátem. Je potřeba varovat před vzory zadarmo, které často mnohé právní otázky ponechají otevřené.

Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: