Rozvázání pracovního poměru

Je několik způsobů jak rozvázat pracovní poměr. S ukončením pracovního poměru je ovšem spojeno i mnoho omezení. V tomto blogu se podíváme na další z nich, kterým je okamžité zrušení pracovního poměru a výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky.

Zdrcená žena sedící u počítače dostává výpověď
4 minuty čtení

Kapitoly článku

Většina těchto omezení se váže především k zaměstnavateli, který nemůže dát zaměstnanci výpověď bez řádného důvodu, i zaměstnanec nemůže odejít jen tak ze dne na den, ale zůstává svázán výpovědní dobou. Již jsme se podrobněji zabývali výpovědí. Pojďme se teď podívat na další způsoby.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Ze strany zaměstnance taková situace může nastat, pokud mu zaměstnavatel nezaplatí jeho plat či mzdu, a to ani 15 dní po splatnosti. Druhým důvodem pak je vážné ohrožení zdraví zaměstnance a nemožnost vykonávání vhodné práce.

Přestože v těchto případech končí pracovní poměr okamžitě, má zaměstnanec nárok na to, aby mu zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného měsíčního výdělku za dobu běžné délky výpovědní doby.

Ze strany zaměstnavatele jsou důvody také dva, a to jednak byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin (zákoník práce tuto situaci ještě blíže specifikuje), případně porušil-li zaměstnanec svou povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. V druhé situaci zákon klade opravdu důraz na charakteristiku “zvlášť hrubý”. Nestačí tedy závažné či méně závažné porušení povinností. Zvlášť hrubé porušení pracovní povinnosti bude například vždy představovat neomluvená absence v práci delší než pět dnů. Další takovou situací může být například krádež zaměstnavatelova majetku, zpronevěra jeho peněz či úmyslné poškozování jeho zařízení.

I pokud jsou splněny důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru, je možné, aby zaměstnavatel dal zaměstnanci klasickou výpověď s výpovědní dobou, nebo aby se zaměstnancem uzavřel dohodu o rozvázání pracovního poměru (tzv. výpověď dohodou).

Dostal(a) jsem výpověď z práce

Při výpovědi z práce vám pomůžeme bránit se proti krokům zaměstnavatele a zajistíme, abyste od něj dostali vše, na co máte nárok. A to například včetně dlužné mzdy či odstupného. Pomoc poskytujeme v celé ČR a za předem danou cenu.

Výpověď pro méně závažné porušení pracovních povinností

V praxi nastávají častěji situace, kdy zaměstnanec sice nejde do výše zmíněných extrémů, přesto ale k porušení pracovních povinností dochází. Dosáhne-li tento stav určité intenzity, může přistoupit zaměstnavatel k výpovědi.

Slovy zákona je pro ni důvod při závažném porušení pracovních povinností, případné při soustavném méně závažném porušování pracovních povinností.

Co se týče soustavných drobných prohřešků, v praxi může jít podle okolností např. o opakované pozdní příchody zaměstnance do práce, kouření na pracovišti, porušení nastavených pravidel apod. Při zkoumání intenzity porušení pracovních povinností je třeba přihlédnout mimo jiné k funkci, kterou zaměstnanec zastává (např. kontrolor v jaderné elektrárně by měl být mnohem pečlivější), k míře zavinění, výši případné škody atd.

Má-li být porušení povinností sice méně závažné, ale soustavné, pak se uplatní pravidlo „třikrát a dost“. Musí tedy dojít alespoň ke třem prohřeškům, které mohou být různého charakteru. Měla by mezi nimi však být relativně úzká časová souvislost, což se posuzuje individuálně. Např. v lednu zaměstnanec přijde dvakrát pozdě do práce v prodejně a v únoru se pak zjistí, že v pracovní době vyřizuje soukromé hovory a neobsluhuje zákazníky.

Aby byla výpověď pro tyto méně intenzivní prohřešky platná, musí zaměstnanec nejprve prokazatelně obdržet písemné upozornění na možnost výpovědi z pracovního poměru (tzv. „výtku“). Zaměstnavatel musí porušení zaměstnanci vytknout v době posledních šesti měsíců před udělením výpovědi a přesně dané porušení ve výtce popsat. Výpověď může následovat teprve poté, když zaměstnanec znovu poruší své povinnosti, i když byl již takto formálně varován.

V neposlední řadě platí, že pracovní poměr je možné vypovědět dva měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel o důvodu k výpovědi dozvěděl a ne později než jeden rok ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Aby mohl zaměstnavatel vytknout zaměstnanci neuspokojivé pracovní výsledky, natožpak s ním z tohoto důvodu rozvázat pracovní poměr výpovědí, nesmí být příčinou on sám . Např. zaměstnavatel nedodal potřebný stroj, neproškolil zaměstnace nebo úkol stanovil objektivně jako nesplnitelný.

Posuzuje-li takto podanou výpověď následně soud, není pro něj dopředu určující, jak pracovní výsledky zaměstnance subjektivně hodnotí sám zaměstnavatel. Může se klidně stát, že bude mít na věc jiný názor než zaměstnavatel, že bude zvažovat i jiné okolnosti (včetně těch, které zaměstnavatel zvážit opomněl nebo nechtěl) a dá za pravdu zaměstnanci, že o neuspokojivé výsledky na jeho straně nešlo a že výpovědní důvod není dán.

Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky

Odlišným výpovědním důvodem pak je výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky, případně nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce.

Neuspokojivé výsledky si ovšem definuje především zaměstnavatel sám. Může si k tomu stanovit určité normy pro výkon. Jakkoliv ale záleží primárně na zaměstnavateli, měl by si být vědom toho, že lze pracovní výkony posuzovat jako neuspokojivé i z objektivního hlediska. Jinými slovy, že jeho důvody obstojí při přezkoumání soudem. Současně ale i zde platí, že zaměstnanec musí být předem vyzván k nápravě a varován, že zaměstnavatel není s jeho prací spokojený. To vše nejdéle v uplynulých dvanácti měsících.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Dostal(a) jsem výpověď z práce

Při výpovědi z práce vám pomůžeme bránit se proti krokům zaměstnavatele a zajistíme, abyste od něj dostali vše, na co máte nárok. A to například včetně dlužné mzdy či odstupného. Pomoc poskytujeme v celé ČR a za předem danou cenu.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Michal D.

před 5 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 7 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024