Půjčujete někomu peníze? Sepište o tom smlouvu

Chybějící smlouva je při půjčkách mezi lidmi častý problém. Že vás to nikdy nenapadlo, když půjčujete jen svému kamarádovi, kterého dobře znáte a dosud vám peníze vždy vrátil? Některým z vás už se dokonce možná stalo, že jste někomu půjčili peníze, ale on je nevrátil. Smlouvu o zápůjčce jste mezi sebou nesepsali, a vy tak nemáte nic, čím byste skutečně svůj nárok na peníze potvrdili. Poradíme vám, co by taková smlouva měla rozhodně obsahovat, abyste o své peníze nepřišli.

Půjčujete někomu peníze? Sepište o tom smlouvu
6 minut čtení

Kapitoly článku

Půjčka nebo výpůjčka?

Smlouva o zápůjčce nebo půjčce? Je v tom nějaký rozdíl? V zásadě se jedná o to samé. Jen s tím rozdílem, že Nový občanský zákoník zavedl termín smlouva o zápůjčce namísto staré smlouvy o půjčce. Lidé  termín “půjčka” však dále používají. Ať už však hovoříme o zápůjčce, výpůjčce, úvěru, či výprose, jedná se o smluvní typy, kdy dochází k přenechání věci k užití někomu jinému.

Uzavírat se nemusí jen smlouva o půjčce peněz, ale zapůjčit můžete i jakoukoliv věc movitou. Při takovéto půjčce je nutné vrátit věc stejného druhu, jaká byla přenechána k užívání. Je přitom jedno, jestli mezitím její cena stoupla, nebo naopak klesla. Zároveň se jedná o dluh odnosný, což znamená, že je splatný v místě dlužníka, pokud není dohodnuto jinak.

Namísto úroků zde existuje možnost sjednat plnění přiměřeně většího množství nebo věci téhož druhu, ale lepší jakosti.

Vždy jde o věci generické, tj. např. stavební materiál nebo zlato. Pokud by šlo o individuální věci, jako auto či obraz, nebude se jednat o zapůjčení, ale o nájem nebo to bude smlouva o výpůjčce, pokud to bude bezplatné. Smlouva o výpůjčce peněz tedy neexistuje, leda by se jednalo o konkrétní vzácné mince či bankovky.

Forma uzavření smlouvy o půjčce není zákonem stanovena.

Smlouva o výpůjčce věci

Smlouva o výpůjčce se vždy týká konkrétní věci, kdy následně budete požadovat tutéž věc zpět (své auto, kytaru či notebook). Může být uzavřena jen ústně, ale doporučujeme ji samozřejmě uzavřít písemně, a to pro případ, že ten, komu jste konkrétní věc k užití přenechali, nebude chtít svému závazku dostát.

Vy pak nebudete mít jak dokázat, že jste mu věc nebo peníze skutečně zapůjčili. A to i když mluvíme třeba o půjčce mezi kamarády. Alespoň jednoduchá smlouva se proto vždy hodí.

Smlouva o výpůjčce by pak měla obsahovat následující:

  1. smlouva o vypůjčené věci by měla obsahovat přesnou specifikaci předmětu zápůjčky a její množství,
  2. dobu splatnosti a způsob placení,
  3. případnou výši smluvních úroků a úroků z prodlení,
  4. sankce v případě prodlení vydlužitele s jejím splácením,
  5. datum a podpisy, které by měly být v ideálním případě úředně ověřeny.

Smlouva o půjčce od profesionála

Půjčujete-li hodnotnou věc nebo větší objem peněz, smlouva o půjčce by měla být naprostou samozřejmostí. A to i mezi blízkými přáteli. Smlouva nastaví férové podmínky a vše bude černé na bílém. Rádi vám individuálně poradíme.

Smlouva o půjčce peněz

Podle občanského zákoníku se v případě přenechání zastupitelné věci k užívání a následnému vrácení věcí stejného druhu, jedná o smlouvu o zápůjčce.

Pokud se uzavře smlouva o smlouvě budoucí o zapůjčení peněz, jde o takzvaný dluh donosný. To znamená, že dlužník je povinen jej plnit v místě vašeho bydliště a stejně tak se musí splácet v místní měně.

Samozřejmě za podmínky, že se nedohodnete jinak. Chce-li například dlužník peníze vrátit v jiné měně, než v jaké je obdržel, musí je splatit tak, aby se obnos rovnal tomu, co od zapůjčitele dostal. Pokud si ve smlouvě explicitně nesjednáte úroky z půjčky, peněžitá zapůjčka je neúročená. Úroky si ovšem můžete výslovně sjednat. Ten, kdo vám dluží, je zavázán po uplynutí dohodnuté doby vrátit zapůjčené peníze a zaplatit navíc stanovené úroky, jak uvádí vaše smlouva o zápůjčce peněz. Nejsou-li ovšem úroky výslovně sjednány, jedná se o smlouvu o bezúročné půjčce.

Smlouva o půjčce ochrání váš majetek
Smlouva o půjčce ochrání váš majetek

Ale pozor, pokud není dluh uhrazen řádně a včas, můžete vy, jako osoba, která věci či peníze zapůjčila, požadovat zaplacení úroku z prodlení. Výše těchto úroků je stanovena nařízením vlády a odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Judikatura Ústavního soudu v tomto kontextu dovozuje, že příliš vysoké úroky jsou zpravidla v rozporu s dobrými mravy a nevymahatelné, i kdybyste si je tak např. pro prodelní sjednali ve smlouvě. Takovou hranicí je většinou úroková sazba 0,5 % denně.

 

Tip: Na co nezapomenout ve smlouvě o spolupráci mezi OSVČ.

Smlouva o bezúročné půjčce společnosti

Smlouva o půjčení peněz se může týkat i společností. Častou situací bývá, kdy společník půjčí bezúročně do své vlastní společnosti finanční prostředky na překlenutí dočasně tíživé finanční situace. Výhodou je, že to nemá žádné daňové dopady.

Opět doporučujeme, aby smlouva o zápůjčce finančních prostředků byla uzavřena písemně, i když ji lze samozřejmě uzavřít jen ústně, jako v případě běžné smlouvy o předání peněz, která může předejít nezaplaceným fakturám.

Samozřejmě je možnost smlouvu o zápůjčce uzavřít s úročením. Úrok bude daňově uznatelným nákladem na straně společnosti při splnění účelu použití finančních prostředků a dodržení podmínek Zákona o daních z příjmů a souvisejících předpisů. 

Vrácení zápůjčky

Smlouva o zápůjčce může také obsahovat určení doby, kdy je nutné zápůjčku vrátit. Pokud si to ovšem ve smlouvě nesjednáte, je výpovědní doba 6 týdnů. Pokud jste navíc uzavřeli bezúročnou smlouvu o půjčce, může být zápůjčka splacena i bez výpovědi. Existuje také možnost vrácení zápůjčky ve splátkách, což umožní  smlouva o půjčce a dohoda o splátkách. Pokud jste tento způsob mezi sebou ujednali, můžete od smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu i s úroky ve chvíli, kdy došlo k prodlení ze strany dlužníka. Za prodlení v takovém případě považujeme situaci, kdy se například opozdil s vrácením více než dvou splátek nebo kdy nedošlo k vrácení jedné splátky po dobu delší než tři měsíce.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.7
hodnoceno: 3 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 7 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 10 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024