avatar-01@2x
Řešení právního problému na míru
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Půjčujete někomu peníze? Sepište o tom smlouvu

Chybějící smlouva je při půjčkách mezi lidmi častý problém. Že vás to nikdy nenapadlo, když půjčujete jen svému kamarádovi, kterého dobře znáte a dosud vám peníze vždy vrátil? Některým z vás už se dokonce možná stalo, že jste někomu půjčili peníze, ale on je nevrátil. Smlouvu o zápůjčce jste mezi sebou nesepsali, a vy tak nemáte nic, čím byste skutečně svůj nárok na peníze potvrdili. Poradíme vám, co by taková smlouva měla rozhodně obsahovat, abyste o své peníze nepřišli.

Půjčujete někomu peníze? Sepište o tom smlouvu
5 minut čtení

Kapitoly článku

Smlouva o zápůjčce – co musí obsahovat

Smlouva o zápůjčce nebo půjčce? Je v tom nějaký rozdíl? V zásadě se jedná o to samé. Jen s tím rozdílem, že Nový občanský zákoník zavedl termín smlouva o zápůjčce namísto staré smlouvy o půjčce. Lidé “půjčku” však dále používají. Ať už však hovoříme o zápůjčce, výpůjčce, úvěru, či výprose, jedná se o smluvní typy, kdy dochází k přenechání věci k užití někomu jinému.

Forma uzavření smlouvy o půjčce není zákonem stanovena.

Smlouva o zápůjčce tak může být uzavřena jen ústně, ale doporučujeme ji samozřejmě uzavřít písemně, a to pro případ, že ten, komu jste konkrétní věc k užití přenechali, nebude chtít svému závazku dostát.

Vy pak nebudete mít jak dokázat, že jste mu věc nebo peníze skutečně zapůjčili. A to i když mluvíme třeba o půjčce mezi kamarády. Alespoň jednoduchá smlouva na půjčení peněz se proto vždy hodí.

Smlouva o výpůjčce neboli zápůjčce by pak měla obsahovat následující:

  1. smlouva o zapůjčené věci by měla obsahovat přesnou specifikaci předmětu zápůjčky a její množství,
  2. dobu splatnosti a způsob placení,
  3. případnou výši smluvních úroků a úroků z prodlení,
  4. sankce v případě prodlení vydlužitele s jejím splácením,
  5. datum a podpisy, které by měly být v nejlepším případě úředně ověřeny.

Smlouva o půjčce od profesionála

Pokud půjčujete hodnotnou věc nebo větší objem peněz, smlouva o půjčce by měla být naprostou samozřejmostí. A to i mezi blízkými přáteli. Smlouva nastaví férové podmínky a vše bude černé na bílém. Rádi vám individuálně poradíme.

Sepsat smlouvu advokátem

Smlouva o půjčce peněz

Pokud se uzavře smlouva o smlouvě budoucí o zapůjčení peněz, jde o takzvaný dluh donosný. To znamená, že dlužník je povinen jej plnit v místě vašeho bydliště a stejně tak se musí splácet v místní měně.

Samozřejmě pokud se nedohodnete jinak. Pokud chce dlužník peníze vrátit v jiné měně, než v jaké je obdržel, musí je splatit tak, aby se obnos rovnal tomu, co od zapůjčitele dostal. Pokud si ve smlouvě explicitně nesjednáte úroky z půjčky, peněžitá zapůjčka je neúročená.Samozřejmě si úroky můžete výslovně sjednat. Ten, kdo vám dluží, je zavázán po uplynutí dohodnuté doby vrátit zapůjčené peníze a zaplatit navíc stanovené úroky, jak uvádí vaše smlouva o zápůjčce peněz. Smlouva o bezúročné půjčce je tedy v podstatě každá, v níž nejsou úroky výslovně sjednány.

Smlouva o půjčce ochrání váš majetek
Smlouva o půjčce ochrání váš majetek

Ale pozor, pokud není dluh uhrazen řádně a včas, můžete vy, jako osoba, která věci či peníze zapůjčila, požadovat zaplacení úroku z prodlení. Výše těchto úroků je stanovena nařízením vlády a odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Pozor však na judikaturu Ústavního soudu, která dovozuje, že příliš vysoké úroky jsou zpravidla v rozporu s dobrými mravy a nevymahatelné, i kdybyste si je tak např. pro prodelní sjednali ve smlouvě. Takovou hranicí je většinou úroková sazba 0,5 % denně.

Smlouva o půjčce věci movité

Uzavírat se nemusí jen smlouva o půjčce peněz, ale zapůjčit můžete i jakoukoliv věc movitou. Při takovéto půjčce je nutné vrátit věc stejného druhu, jaká byla přenechána k užívání. Je přitom jedno, jestli mezitím její cena stoupla, nebo naopak klesla. Zároveň se jedná o dluh odnosný, což znamená, že je splatný v místě dlužníka, pokud není dohodnuto jinak.

Namísto úroků zde existuje možnost sjednat plnění přiměřeně většího množství nebo věci téhož druhu, ale lepší jakosti.

Nepeněžitá zápůjčka

Vždy však jde o věci generické, tj. např. stavební materiál nebo zlato. Pokud by šlo o individuální věci, jako auto či obraz, nebude se jednat o zapůjčení, ale o nájem nebo to bude smlouva o výpůjčce, pokud to bude bezplatné. Smlouva o výpůjčce pezńěz tedy neexistuje, leda by se jednalo o konkrétní vzácné mince či bankovky.

Tip: Na co nezapomenout ve smlouvě o spolupráci mezi OSVČ.

Smlouva o bezúročné půjčce společnosti

Smlouva o půjčení peněz se může týkat i společností. Častou situací bývá, kdy společník půjčí bezúročně do své vlastní společnosti finanční prostředky na překlenutí dočasně tíživé finanční situace. Výhodou je, že to nemá žádné daňové dopady.

Opět doporučujeme, aby smlouva o zápůjčce finančních prostředků byla uzavřena písemně, i když ji lze samozřejmě uzavřít jen ústně, jako v případě běžné smlouvy o předání peněz, která může předejít nezaplaceným fakturám.

Samozřejmě je možnost smlouvu o zápůjčce uzavřít s úročením. Úrok bude daňově uznatelným nákladem na straně společnosti při splnění účelu použití finančních prostředků a dodržení podmínek Zákona o daních z příjmů a souvisejících předpisů. 

Vrácení zápůjčky

Smlouva o zápůjčce může také obsahovat určení doby, kdy je nutné zápůjčku vrátit. Pokud si to ovšem ve smlouvě nesjednáte, je výpovědní doba 6 týdnů. Pokud jste navíc uzavřeli bezúročnou smlouvu o půjčce, může být zápůjčka splacena i bez výpovědi. Existuje také možnost vrácení zápůjčky ve splátkách. Smlouva o půjčce a dohoda o splátkách umožňuje, aby dlužník na kterém vymáháte pohledávku vrátil zápůjčku ve splátkách. Pokud jste tento způsob mezi sebou ujednali, můžete od smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu i s úroky ve chvíli, kdy došlo k prodlení ze strany dlužníka. Za prodlení v takovém případě považujeme situaci, kdy se například opozdil s vrácením více než dvou splátek nebo kdy nedošlo k vrácení jedné splátky po dobu delší než tři měsíce.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Pavel Kasal

před 2 roky

Při předčasném odstoupení od operativního leasingu mi byla vyúčtována nesmyslně vysoká částka za to, že se vůz údajně prodal za podstatně nižší cenu, než byla jeho tržní hodnota. To se mi samozřejmě nezdálo, a tak jsem se obrátil na Dostupného advokáta, který se velice rychle seznámil s celým případem a následně mi doporučil možné varianty, jak se bránit. (zobrazit více) Samozřejmě mi pomohli připravit potřebné podklady. Díky nim jsem musel uhradit pouze zlomek původní částky a tím ušetřil desetitisíce korun.

Michaela P.

před 2 roky

Vzhledem k tomu, že pro nás bylo rozhodnutí koupit nemovitost krokem do neznáma, obrátili jsme se na Dostupného advokáta. Byla to ta naprosto nejlepší volba. Provedl nás celým procesem, od rezervace nemovitosti až po poskytnutí úschovy finančních prostředků. Všechny dokumenty ke koupi byly překontrolány, přepracovány a doplněny tak, že jsme je mohli bez obav podepsat. Právník Mgr. Svobodný, (zobrazit více) který se nás ujal, byl vždy připraven obratem zodpovědět všechny naše dotazy, poskytnout rady jak dále postupovat a hlavně vnesl do celé záležitosti pocit jistoty, že bojuje za nás. Až se opět dostaneme do situace, ve které budeme potřebovat právní radu, tak pro nás není jiná volba než Dostupný advokát. Děkujeme.

Michal Kutil

před 1 rokem

Se službami jsem dlouhodobě spokojen 🙂 (používám opakovaně). Nejvíce se mi líbí, že jsem neustále online v obraze, v jakém je, co stavu. Díky

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023