avatar-01@2x
Vymáhání pohledávky
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Trestné činy spojené s insolvenčním řízením

V našem miniseriálu se věnujeme postavení věřitelů v českém právu. Tentokrát se zaměříme na trestné činy, kterých se může vůči věřitelům dopustit dlužník ve snaze zlepšit své postavení. 

korupce, věřitel v insolvenčním řízení, trestný čin
5 minut čtení

Kapitoly článku

Trestné činy, které se týkají vztahů mezi věřiteli a dlužníky nebo nedodržení některých povinností v insolvenčním řízení spadají do trestných činů proti majetku.

Řadíme sem:

 • poškození věřitele
 • zvýhodnění věřitele
 • úvěrový podvod
 • způsobení úpadku
 • porušení povinnosti v insolvenčním řízení
 • pletichy v insolvenčním řízení
 • porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku

Klíčová bývá výše způsobené škody, která bývá definována v následujících kategoriích:

 • škoda nikoli nepatrná: škoda dosahující částky nejméně 10000 Kč,
 • škoda nikoli malá: škoda dosahující částky nejméně 50000 Kč,
 • větší škoda: škoda dosahující částky nejméně 100000 Kč,
 • značná škoda: škoda dosahující částky nejméně 1000000 Kč a
 • škoda velkého rozsahu: škoda dosahující částky nejméně 10000000 Kč.

Tip: Nemusíte být pachatelem trestného činu, ba dokonce jej ani plánovat, a přesto se vás může trestní řízení bezprostředně týkat. Stačí, když vám někdo ukradne kolo větší hodnoty, a již jste jeho součástí coby poškozený. Jakákoliv role v trestním procesu je sice nezáviděníhodná, ale všem zúčastněným se znalost jeho jednotlivých fází vyplatí.

Poškození věřitele

Při poškození věřitele dlužník úmyslně zmenší svůj majetek do takové míry, že věřitel již není schopen dosáhnout plného uspokojení své pohledávky, a to ani z jiného majetku dlužníka. Současně platí podmínka, že dlužník způsobí věřitelům škodu nejméně 50 000 korun.

Podle trestního zákoníku k takovému jednání může dojít například, když dlužník zničí část svého majetku, postoupí svou pohledávku, či předstírá splnění závazku. Předstírá tak například, že nějakou cennou věc ztratil či daroval. Mezi dlužníkem a věřitelem přitom musí existovat v době spáchání činu smluvní vztah. S narůstající výší způsobené škody pak může narůstat i trestní sazba, a to až na osm let odnětí svobody.

Snažíte se marně vymoci svou pohledávku?

U vymáhání pohledávek samotným věřitelem mnozí dlužníci hřeší například na dosavadní dobré (rodinné, kamarádské či obchodní) vztahy a domnívají se, že jim donekonečna opakovaný příslib zaplacení bude procházet. V okamžiku, kdy s dlužníkem začnete komunikovat prostřednictvím advokátní kanceláře, zvýší se násobně jeho vstřícnost, stejně jako rychlost řešení jeho závazku. Často ani nemusí dojít na žádná soudní řízení.

Chci se poradit

Zvýhodnění věřitele

K trestnému činu zvýhodnění věřitele může dojít pouze za specifické situace, kdy majetek dlužníka, který je v úpadku, nestačí k uspokojení všech věřitelů. Správný postup by byl přitom takový, že všechny věřitele uspokojí ve stejném poměru. Pokud ovšem postupuje tak, že například dluh vůči jednomu věřiteli splatí zcela a neplní tak své závazky vůči ostatním věřitelům, nebo ne v takovém poměru, v jakém by měl, může tak dojít právě ke zvýhodnění věřitele. Opět je klíčové, že zde došlo ke škodě nejméně 50 000 korun.

Na rozdíl od trestného činu poškození věřitele se nemění celkový stav majetku pachatele, který se má použít k uspokojení věřitelů, ale majetek dlužníka je v tomto případě použit k uspokojení věřitelů nerovnoměrně.

Úvěrový podvod

Spáchat úvěrový podvod není zase tak náročné, jak se zdá. Mnoho lidí se ho dopustí, aniž by tušili, že se jedná o trestný čin. Nutně přece potřebují získat hypotéku na koupi bytu či půjčku na auto, a tak si trochu zveličí své příjmy, nechají si na své jméno vystavit pár faktur a fiktivně si tak zvýší příjmy, zfalšují daňové přiznání, případně zatají nějaké dluhy. Anebo například využijí úvěr ze stavebního spoření na jiný účel, než na jaký byl poskytnut.

Podle trestního zákoníku platí, že kdo při sjednávání úvěrové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, případně podstatné údaje zamlčí, může být potrestán až dvěma roky odnětí svobody, případně zákazem činnosti.

Pokud jsou údaje nepravdivé, pak vůbec neodpovídají skutečnému stavu. Naopak hrubě zkreslené jsou takové údaje, které jsou neúplné či jen částečně založené na pravdě. Podstatnými údaji, které se zamlčí, mohou být třeba právě dluhy. Platí, že pokud by věřitel o jejich existenci věděl, pak by smlouvu o úvěru neuzavřel.

Způsobení úpadku

Trestného činu způsobení úpadku se může dopustit ten, kdo si přivodí, byť z hrubé nedbalosti úpadek, tedy stav, kdy má dlužník nejméně dva věřitele, jeho závazky jsou nejméně 30 dní po splatnosti a je zjevné, že závazky není schopen splnit.

K přivození úpadku přitom mohou vést různé formy jednání, popsané v zákoně, například když činí obrovská vydání, půjčuje peníze, nebo činí riskantní obchodní operace v hrubém nepoměru k majetkovým poměrům.

Právě tato formulace je klíčová, tedy hrubý nepoměr k majetku dlužníka. Pokud by se tedy dlužník k něčemu zavázal v přesvědčení, že je bude schopen plnit a svá přesvědčení doloží reálnými podklady, pak o uvedený trestný čin nepůjde.
Stejný trest může očekávat i dlužník, který již v úpadku je, a přesto si počíná nerozumně, například zapůjčí peníze nebo zřídí zástavu na svůj majetek, a zhorší tím postavení dosavadních věřitelů.

Výše trestu opět odpovídá především výši způsobené škody.

Porušení povinnosti v insolvenčním řízení

Tento trestný čin směřuje vůči věřiteli spíše nepřímo. V prvé řadě se totiž týká vztahu s insolvenčním správcem, resp. narušení činnosti insolvenčního správce. Tím ovšem dochází i k narušení celého insolvenčního řízení. Pokud tedy pachatel maří či hrubě ztěžuje činnost insolvenčního správce, dochází k naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu. Přitom nemusí být účel insolvenčního řízení zmařen, postačí, když je ohrožen.

Pletichy v insolvenčním řízení

Pletichy v insolvenčním řízení se v něčem podobají trestnému činu zvýhodnění věřitele. Jde o taková jednání, která je možno laicky označit jako úplatkářství v insolvenčním řízení. Dochází zde k tomu, že určitý subjekt získal majetkový prospěch v rozporu s pravidly a zásadami insolvenčního řízení.

Narozdíl od zvýhodnění věřitele zde nemusí být pachatelem dlužník. Naopak se může činu dopustit i samotný věřitel, který například v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení přijme určitou majetkovou výhodu (v rozporu s pravidly insolvenčního řízení). Stejně tak může být potrestán i ten, kdo takovou výhodu nabídne či poskytne.

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku

Tento trestný čin postihuje nesplnění povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku v insolvenčním řízení, ale také ve všech řízeních, ve kterých lze uložit nějaké osobě takové prohlášení podat.

Dopustí se ho osoba, která v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat či se takové povinnosti vyhýbá, nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Vymáhání pohledávky

Vymáhání pohledávky prostřednictvím naší služby vám zpravidla zaručí rychlejší, efektivnější a výrazně levnější řešení. Ušetříte si týdny či měsíce proseb a upomínek o zaplacení a zpravidla ušetříte i za nákladné soudní řešení.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Jarka BL

před 1 rokem

Potřebovala jsem podat co nejrychleji trestní oznámení a společnost „Dostupný advokát“ jsem našla náhodou na webových stránkách. Komunikace proběhla v pořádku. Trvalo asi týden a oznámení jsme odeslali. Mohu doporučit, byla jsem spokojená.

Ing. Jan Sekanina, Praha

před 2 roky

Když mi prarodiče chtěli darovat byt, nechtěl jsem se z důvodu vysokého pracovního vytížení zabývat tím, co všechno musím zařídit a jak docílit přepisu vlastnictví v katastru nemovitostí. Dostupný advokát vše zařídil za mě, žádný problém na katastru nebyl a vše bylo celkem rychle zapsáno a vyřízeno. Díky a palec nahoru!

Štěpán Mičunek, okres Vsetín

před 2 roky

Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Dostupný advokát mi poradil, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde mne Dostupný advokát zastupoval. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023