avatar-01@2x
Konzultace s advokátem
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Video: Co dělat, když vám někdo nezaplatí fakturu?

Dluží vám váš nájemník, obchodní partner či příbuzný? Jak můžete efektivně přistoupit k vymáhání pohledávky? V čem tkví prevence vymáhání pohledávek a jak probíhá samotná realizace? Na to jsme se zaměřili v našem videu.

New apartment building
5 minut čtení
2. 1. 2023

Rozhodnete-li se vymáhat pohledávku, v podstatě nezáleží na tom, o jaký typ pohledávky se jedná. Naši klienti nejčastějí přicházejí s pohledávkami z obchodní činnosti, ale může jít například o týkající se nájemného či jiných vztahů.

Prevence je základ

Spousta podnikatelů nemá dostatečně ošetřená rizika svého podnikání. Základem je přitom vždycky kvalitní smlouva. Nepředstavujte si pod pojmem smlouva ovšem pouze typický “papír”, který obě strany podepíší. Smlouvy totiž uzavíráme každý den, třeba když jdeme nakoupit do obchodu či nastoupíme do tramvaje. Mohou mít tedy mnoho různých forem.

Smlouva by měla mít jasná pravidla

Lze-li v rámci objednávky odkázat na své VOP (všeobecné obchodní podmínky), určitě tak udělejte. Naopak lze také vyloučit aplikaci obchodních podmínek obchodního partnera.

Je-li druhou stranou spotřebitel, pak buďte obezřetní. Zákonem jsou zakázána takzvaná “překvapivá ustanovení ve smlouvě”. Tím se myslí ustanovení obchodních podmínek, které spotřebitel nemohl běžně očekávat. Mohou to být i ustanovení o smluvních pokutách apod.

Co lze doporučit jako dobrou prevenci zakotvenou ve vaší smlouvě?

 • Smluvní pokuta.
 • Úrok z prodlení.
 • Fikce doručení – ve smlouvě si výslovně upravit fikci doručení, tj. stanovit si, kdy a jak se považuje některá písemnost za doručenou (například třetí den po odeslání na e-mailovou adresu).
 • Výběr soudu – volbou soudu v místě vašeho podnikání či domova, lze ušetřit na nákladech za cestování a prodlevy.
 • Prodloužení promlčecí lhůty.
 • Kontakty – ideální je získat co nejvíce údajů, případně zakotvit povinnost druhé strany je aktualizovat.

Dalšími preventivními pojistkami jsou utvrzení a zajištění smlouvy:

 • Mohou sloužit jako motivace pro zaplacení dluhu (úrok z prodlení, smluvní pokuta),
 • případně vám zajistí platbu, pokud dlužník peníze nemá (např. ručení či zástavní právo).

Tip: Jak postupovat při vymáhání pohledávky po splatnosti, abyste své peníze měli co nejdříve zpět a jaký zvolit postup?

Další nástroje, které napomohou v rámci prevence:

 • Insolvenční rejstřík – prověříme v něm hospodářskou situaci protistrany. Zjistíme zde, zda již nebylo zahájeno řízení o úpadku. V takovém případě je nasnadě smlouvu s takovým subjektem neuzavírat.
 • Centrální evidence exekucí – je vedena exekutorskou komorou. Obsahuje informace o exekucích vedených soudními exekutory. Informace jsou zpoplatněny.
 • Registr SOLUS – žádost do něj sice může podat pouze osoba, která je předmětem výpisu, nicméně např. v případě dlouhodobé spolupráce lze požádat partnera, aby sám dodal výpis z tohoto rejstříku.
 • Katastr nemovitostí – zde sice nelze vyhledávat dle jména, lze ale postupovat opačně. Pokud víme, že určitá osoba vlastní nemovitost, můžeme se na danou nemovitost podívat v katastru nemovitostí a ověřit, zda není postižena nějakou zástavou či exekutorskou plombou.
 • Obchodní rejstřík – poslouží, je-li protistranou spolek, obchodní společnost apod., lze si v rejstříku najít další informace typu účetní závěrky.

Chcete se domoci zaplacení své pohledávky?

Zaplacení dluhu se domůžete, pokud vaše podání bude po právní stránce pečlivě vyargumentované a o vašem nároku nebude pochyb. Je proto dobré výběr advokáta nepodcenit a zvolit kancelář, která má prokazatelné výsledky. Dopomůžeme vám k vymožení vaší pohledávky. Vše vyřídíme za vás, rychle a bezchybně.

Chci právní radu

Tip: Vždy doporučujeme během procesu nabízet smírnou cestu. Je to motivační pro protistranu, která díky tomu často intenzivněji hledá cestu k zaplacení. Ušetříte tím ovšem zpravidla nemalé náklady a k tomu, že jste postupovali smírnou cestou může následně přihlédnout i soudce v rámci soudního řízení.

Jak probíhá samotné vymáhání?

Interní vymáhání – s každou pohledávkou není nutné hned běžet za advokátní kanceláří. Zejména pokud se stále opakují obdobné typy pohledávek. Lze si ovšem společně s advokátem nastavit nějaký standardní interní proces a poté využívat připravené vzory. Takovým nástrojem může být například upomínka. Doporučuje se už v této fázi upozornit na smluvní pokutu, úroky či náklady spojené s vymáháním pohledávky (záleží na tom, co máte zakotvené ve smlouvě).

Měla by zde být zahrnuta i smírná rovina. Můžete apelovat na dobrovolné plnění, ale současně varovat před soudním řešením a předáním advokátní kanceláři.

Doporučujeme zaslat upomínku přímo do datové schránky protistrany.

Vedení spisu – v elektronické či fyzické formě. Zde shromažďujeme cokoliv, co souvisí s vymáháním dané pohledávky. Základem může být smlouva, objednávka atd., ale jako důkaz může sloužit cokoliv – zpráva na chatu, e-maily, svědecká výpověď apod. Náleží sem i informace o zajištění dluhu, částečném splacení dluhu atd.

Postoupení (tj. prodej) pohledávky – v určité fázi se můžeme rozhodnout, že se nám nevyplatí pohledávku vymáhat (například se nám jeví jako nedobytná). Lze tak učinit i bez souhlasu dlužníka. Na trhu existují společnosti, které pohledávky koupí, ovšem za zlomek její hodnoty. Někdy lze takto uplatnit dokonce i promlčenou pohledávku. O tomto postupu se vždy vyplatí poradit se s advokátem.

Advokátní vymáhání – advokát do jisté míry zopakuje zaslání upomínky. V tuto chvíli lze ovšem přistoupit k zastoupení advokátem a zaslat upomínku formou předžalobní výzvy. Její pomocí lze vytvořit ještě větší nátlak na dlužníka.

Dle dohody s klientem lze nabídnout opět nějaké smírné řešení (odpuštění úroků, splátkový kalendář, odpuštění nákladů či smluvní pokuty atd.). I zde je vhodné poukázat na narůstající náklady – zde spojené se službou advokátní kanceláře. To je zpravidla pro protistranu motivující.

Je třeba poskytnout dodatečnou lhůtu k plnění a poukázat na další postup – tj. soudní řízení (nikdy ale ne formou vyhrožování či vydírání).
Bez předžalobní výzvy se vystavujeme riziku, že soud například nepřizná náhradu nákladů.

Soudní řízení – může mít podobu nalézacího řízení, jehož výsledkem je rozsudek, v němž se stanoví, zda existuje pohledávka a v jaké výši. Tato část může být poměrně zdlouhavá a náročná. Lze ji ovšem v podstatě přeskočit, pokud předtím dojde k uzavření smíru ve formě notářského zápisu, kdy protistrana svůj dluh oficiálně uzná.

Vykonávací řízení – návazné řízení, kdy je ustaven soudní exekutor, který finálně vymáhá pohledávku.

img-hero-hp

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Autor článku

221103_dostupny-advokat_087

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Jan Kresteš

před 2 roky

Dostupného advokáta mohu jedině doporučit! Nabízel jsem místnost k podnájmu a potřeboval jsem dobře vypracovanou podnájemní smlouvu. Nejdříve jsem si stáhl z nejmenovaných webových stránek vzor podnájemní smlouvy. Vzor podnájemní smlouvy vypadal dobře, mně tam nic nechybělo. Ovšem nejsem právník a vždy se může objevit nějaký důležitý detail, který by tam mohl chybět. Obrátil jsem (zobrazit více) se tedy na Dostupného advokáta, aby mi poradil a pomohl v této věci. Stačil jeden telefonát a reakce byla rychlá. Vše za rozumnou cenu vyřízeno do tří dnů. Neměl jsem s tím tedy práci a podnájemní smlouva od dostupného advokáta byla více detailnější. Pokud tedy potřebujete právní pomoc, právní služby a nemáte tolik peněz, abyste si mohli dovolit platit drahého advokáta, Dostupný advokát je nejlepší volbou pro vás. Vřele doporučuji!

Pavel Drábek

před 2 roky

Oceňuji rychlost a pečlivost. Potřeboval jsem jednorázovou konzultaci a s výstupy jsem naprosto spokojený, pomohlo mi to vyřešit problém. Doporučuji!

MUDr. Pavla Kramolišová, Nový Jičín

před 2 roky

Oceňuji, jak rychle a pro mě jako laika srozumitelně pracujete. Ušetřilo mi to čas, nervy a obavy z neznámého. Už nikdy do bezplatné právní poradny.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

New apartment building

Jak probíhá vymáhání pohledávky krok za krokem

Máte na stole neproplacené faktury? Dle společnosti IPSOS řešilo podobný problém přes 89 % podnikatelů. A každý pátý dokonce zažil situaci, kdy jeho faktura nebyla proplacena vůbec. Dostali jste se…

4. 8. 2020
Matka dvou dětí má starosti s vymáháním výživnéhom

Jak účinně vymáhat alimenty?

Dohady o výši výživného jsou noční můrou mnohých rozvádějících se rodičů. Dospět k dohodě o výživném nebo absolvovat soudní jednání, kde se výživné stanoví, ale nemusí být to nejobtížnější. Dramatické…

22. 9. 2021
Půjčka peněz, pohledávka, promlčený dluh

Co dělat, aby nedošlo k promlčení vaší pohledávky

Půjčili jste sousedovi peníze a on se nějak nemá k jejich vracení? Jaké lhůty si ohlídat, aby nedošlo k promlčení vaší pohledávky? Lze se promlčené pohledávky nějakým způsobem domoci a…

21. 3. 2022

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2023