Video: Jak nastavit podmínky spolupráce s freelancerem?

Jak nastavit vzájemné vztahy s dodavatelem služeb? Znamená uzavření dohody o mlčenlivosti (NDA) nedůvěru vůči druhé straně? A jakou zvolit formu spolupráce s freelancerem, aby se nejednalo o tzv. švarc systém? V našem videu jsme se na tyto i další aspekty vztahů podnikatele s dodavateli ve formě freelancerů či menších společností zaměřili.

dohoda o spolupráci s freelancerem
3 minuty čtení

Před začátkem spolupráce

Již před začátkem spolupráce je možné uzavřít určité smlouvy, které předznamenávají následnou spolupráci.  Takovou dohodou může být tzv. NDA (smlouva o mlčenlivosti).  Jejími základními aspekty by mělo být:

 • vymezení základní definice projektu, kterého se spolupráce bude týkat,
 • definice důvěrných informací – ideálně vymezených co nejšířeji, aby pokrývaly všechny možné případy,
 • smluvní pokuta – vyčíslete ji v dostatečné výši s ohledem na možnou škodu způsobenou únikem informací, případně sjednejte možnou náhradu škody zvlášť,
 • určení osob, kterým může být určitá informace zpřístupněna.

Při uzavírání smlouvy zásadně nedoporučujeme využívat vzory smluv stažené z internetu. Jejich vada se pravděpodobně neukáže při sepisování a podpisu smlouvy, ale až v případě porušení dohody o mlčenlivosti a případných právních sporech, kdy už ale může být často pozdě.

Tip: Další detaily tzv. NDA smlouvy jsme rozebrali v našem článku.

Jakou smlouvu pro spolupráci zvolit?

Pro samotné vymezení průběhu a obsahu spolupráce může sloužit několik typů smluv, jako je smlouva o spolupráci, smlouva o dílo, za určitých okolností i licenční smlouvu. Klasickou variantou zůstává i zaměstnanecká smlouva.

Pozor si dávejte zejména v případě, kdy byste zastřešili svůj vzájemný vztah smlouvou o spolupráci, ale ve skutečnosti by šlo o zastřený faktický pracovněprávní vztah. V takovém případě hrozí „zaměstnavateli“ pokuta až 10 milionů korun a pracující fyzické osobě, která na takovou formu dohody přistoupila, pokuta až 100 tisíc korun.

Smlouva o spolupráci

Ať už potřebujete sepsat novou smlouvu o spolupráci, nebo zkontrolovat tu současnou, jsme tu pro vás. Zajistíme, aby vaše obchodní spolupráce proběhla bez právních problémů. Vše vyřídíme za vás, rychle a bezchybně. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Pozor na švarcsystém!

Chcete-li se vyhnout zastřené nelegální činnosti, dejte si pozor na následující prvky  vaší spolupráce:

 • Odměna je dána sazbou zaměstnavatele, nikoli ceníkem dodavatele,
 • dodavatel má jediného odběratele,
 • dodavatel používá pomůcky odběratele (služební telefon, počítač),
 • odběratel požaduje osobní výkon práce dodavatelem,
 • pro třetí osoby se jeví dodavatel jako zaměstnanec, 
 • jde o práci typicky vykonávanou v zaměstnaneckém vztahu,
 • jde o soustavný, nikoliv nárazový vztah,
 • výplatní termín zaměstnanců a OSVČ se kryje,
 • OSVČ do své činnosti nevkládá žádné prostředky s výjimkou samotné práce,
 • OSVČ jsou poskytovány obdobné benefity jako zaměstnancům.

Existence pouze jednotlivých prvků ale ještě automaticky neznamená švarcystém. Typicky při něm dochází ke kumulaci více bodů.

Smlouva o spolupráci

Samotná smlouva o spolupráci je takzvanou smlouvou nepojmenovanou, její konkrétní náležitosti v občanském zákoníku nenajdeme. Z povahy smlouvy ale lze vytipovat určité nezbytné součásti:

 • Vymezení smluvních stran,
 • vymezení předmětu spolupráce,
 • základní podmínky spolupráce (rozsah, exkluzivita atd.),
 • odpovědnost – vymezení, kam sahá odpovědnost živnostníka a kde začíná odpovědnost dodavatele,
 • platební podmínky – platba dle hodin/ podle úkolu,
 • smluvní pokuta – ve smlouvě by měly být zakotveny pokuty pro obě strany,
 • způsoby ukončení smlouvy.

Licenční smlouva

Licenční smlouva se typicky používá pro užívání předmětu duševního vlastnictví (například hudba, grafika apod.). Variantou licence je výhradní či nevýhradní licence. Výhradní znamená, že majitel práva duševního vlastnictví nesmí poskytnout licenci třetí osobě, což je pro odběratele zpravidla výhodnější.  Doporučuje se výslovně si sjednat možnost zásahu do díla, aby nebyl objednatel odkázán pouze na původního autora díla.

Smlouva o dílo

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpeči pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Typické pro tuto smlouvu je:

 • nezávislá práce,
 • samostatnost zhotovitele,
 • pořízení díla na vlastní náklad a nebezpečí zhotovitele,
 • výsledkem je provedení díla,
 • úplata.

Bližší a detailní informace najdete v našem videu

Za spolupráci děkujeme APEK – Asociaci pro elektronickou komunikaci.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Smlouva o spolupráci

Ať už potřebujete sepsat novou smlouvu o spolupráci, nebo zkontrolovat tu současnou, jsme tu pro vás. Zajistíme, aby vaše obchodní spolupráce proběhla bez právních problémů. Vše vyřídíme za vás, rychle a bezchybně. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Zuzana Marková, Praha

před 2 roky

Nechali jsme si pro naši tělocvičnu sepsat obchodní podmínky a jsme za to moc rádi. Jasné vztahy dělají přátele, v businessu to platí desetinásob.

Jiří Dušil

před 1 rokem

Potřeboval jsem poradit s odstoupením od již podepsané smlouvy. Zadal jsem poptávku, druhý den se mi ozval advokát, který se mnou vše probral a doporučil postup. Na základě doporučeného postupu firma odstoupila od smlouvy a já dostal svoje peníze zpět. Mockrát děkuji a přeji firmě Dostupný advokát ať se Vám daří.

Jan Vrátný, Veselí nad Lužnicí

před 2 roky

Orientuji se v prostředí, ve kterém dlouhodobě podnikám. Před nedávnem jsem se ale dostal do nepředvídatelných problémů a potřeboval jsem právní pomoc. Nechtěl jsem obvolávat právní kanceláře a pokoušet se domlouvat v kdovíjakých odborných termínech. Proto jsem zvolil vyhledání i výběr právní služby pomocí internetu. A mohu s klidným svědomím říci: „dobře jsem sáhnul“. Lidé z Dostupnyadvokat.cz na můj dotaz ihned reagovali a po upřesnění (zobrazit více) mého požadavku mi vypracovali smlouvu šitou na míru dané situaci. S prací i cenou jsem byl moc spokojen. Celý příběh.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023